onsdag, januar 19, 2011

Flygtningemagnet?

Hører lige på TV 2 Nyhederne, at Danmark skulle være en såkaldt "flygtningemagnet" fordi vores anerkendelses-procent ligger i top.

Den logik holder bare ikke!

Det der betyder noget er hvor mange flygtninge der rent faktisk får asyl i forhold til et lands indbyggertal - sammenlignet med andre lande. Og her ligger Danmark helt i bund på grund af en meget stram politik på området.

Den høje anerkendelses-procent tyder snarere på, at vi i dag har betydeligt færre ansøgere til asyl end tidligere, netop på grund af den ekstreme stramning der er sket under VOK (kompenseret for, at det samlede antal asylsøgere i EU er steget). Hvis flygtningene ved, at det er særlig svært at få asyl i Danmark, søger de fleste asyl i andre EU-lande, og de flygtninge der trods alt kommer til Danmark, er netop dem vi ikke kan komme uden om at give asyl - selv med vores ekstremt stramme regler. Det giver det resultat, at vores anerkendelses-procent bliver høj.

Danmarks høje anerkendelses-procent skyldes netop, at vi ikke er en flygtningemagnet!

Men det er selvfølgelig nemt nok at se, hvem der har interesse i at vende tingene på hovedet.


update:
Ovenstående modsiges tilsyneladende af blandt andet:
http://politiken.dk/indland/ECE1170973/eus-graensepoliti-flygtninge-foretraekker-danmark/
Under alle omstændigheder er antallet der faktisk får asyl efter min mening lavt nok til, at det ikke er rimeligt at kalde Danmark for en "flygtningemagnet".
update:
Tænkte det jo nok:
http://politiken.dk/indland/ECE1171085/jyllands-posten-gik-galt-i-byen-med-flygtningetal/

mandag, januar 17, 2011

Joke på arxiv

Jeg bruger arkivet "arxiv" temmelig flittigt, og det er som regel troværdige artikler man finder her. Men det her må helt klart være en vittighed:

http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26270/

Citat fra artiklen:
If the past detector was active at a quarter to 12:00, then the future detector must wait to become active at precisely a quarter past 12:00 in order to achieve entanglement
Altså med andre ord: Tids-entanglement skulle være afhængigt af, at de ure vi bruger tilfældigvis er symmetriske på den måde, at viserstillingen kl. kvart i tolv er symmetrisk med viserstillingen kl. kvart over tolv!

Man må formode, at det så ikke gælder, hvis man bruger digitale ure. Kvantemekanikken er godt nok mærkelig, men alligevel...

I øvrigt er det en god ide lige at checke, om der er nogen der kan "endorse" en artikel på arxiv.