mandag, september 15, 2014

DF hykleri

Pia Kjærsgaard finder det "udemokratisk" at Sverigesdemokraterne holdes uden for. Det samme mener rigtig mange DF-vælgere sikkert. Men dengang DF var grundlag for VK regeringen brugte tilhængerne af DF ofte det argument, at "i et demokrati er det jo flertallet, der bestemmer". Samtidig har man ofte en negativ holdning til mindretalsrettigheder, der beskytter mod et øjeblikkeligt flertals magt. Faktisk vil jeg påstå, at det især er DF, der fejlagtigt opfatter demokrati som identisk med hvad man nærmest må kalde "flertalsdiktatur". Så for DF er det altså kun "udemokratisk" at holde et mindretal udenfor, når det er dem selv (eller meningsfæller) det går ud over!


En noget barnlig og umoden attitude, må man sige!