onsdag, november 30, 2005

Demokrati?

Ikke nok med, at amerikanerne myrder journalister fra kritiske TV-stationer, og at præsidenten muligvis gerne har villet bombe Al-Jazeera - man bruger tilsyneladende også den metode at betale irakiske aviser for at bringe en masse amerikansk-venlige artikler skrevet af en særlig militær enhed!

I det hele taget er det noget åndsforsnottet vrøvl at tale om demokrati i et land, der er besat af en fremmed militærmagt. Demokrati forudsætter suverænitet.

Den danske regering mener, at de danske soldater skal forblive i Irak så længe den irakiske regering vil have det. Men den irakiske regering befinder sig i en situation, der har en vis lighed med den danske samarbejdsregering under besættelsen, ihvertfald på den måde at man er nødt til at tage hensyn til den besættelsesmagt der reelt har magten.

Se artiklen "USA betaler irakiske aviser for positive artikler" på DR Nyheder.

update: læs artiklen fra Los Angeles Times på "Essays & Articles"

tirsdag, november 29, 2005

Iraks "regering"

Noget tyder på, at det militær der skulle være under kontrol af den irakiske "regering" begår systematiske overgreb på sunnier. Det påstås ihvertfald i en artikel i New York Times...

Det er den samme regering, Anders Fogh Rasmussen har så stor tillid til, at han synes de danske soldater skal forblive i Irak så længe den irakiske regering vil have det.

Hvis det er sandt, at den nye irakiske hær begår disse overgreb, så er det revnende ligegyldigt om den irakiske "regering" er demokratisk valgt eller ej.

At en regering er demokratisk valgt giver den ikke ret til at begå forbrydelser af denne type.

De danske soldater skal hjem øjeblikkeligt, inden Danmark bliver mere direkte medansvarlig for diverse forbrydelser. Besættelsen er en del af problemet og ikke løsningen.

Lawrence Wilkerson (2)

Colin Powell's tidligere medarbejder angriber nu vicepræsident Dick Cheney, og påstår han har et hovedansvar for mishandlingen af fanger.

mere: BBC News

Våbenindustrien i USA

En republikansk politiker er i USA blevet anklaget for at have modtaget bestikkelse fra våbenindustrien, i forbindelse med Irak-krigen.

Hvem kan blive særlig overrasket over det? Det er sikkert kun toppen af isbjerget.

Når man ser på, hvem der har haft gavn af Irak-krigen, så er det i høj grad våbenindustrien. Det forøger helt klart omsætningen, og det er jo de amerikanske skatteydere der i sidste ende betaler udgifterne.

Meget tyder på, at idioten i Det Hvide Hus ikke er andet end marionet for de virkelige magthavere. Så er der lige spørgsmålet hvem det er, men vicepræsident Dick Cheney er sikkert med i kredsen.

Når først det for alvor begynder at brænde på, så kan man vel godt forestille sig, at det bliver nødvendigt at ofre marionetten som "escape goat". Mange af G.W.B.'s tidligere støtter er allerede begyndt at lægge afstand til ham.

Der er sandsynligvis tale om magtrelationer der er noget mere sofistikerede end det såkaldte "militær-industrielle kompleks" som Dwight D. Eisenhower i sin tid advarede imod.

opdatering: DR Nyheder

søndag, november 27, 2005

Filosoffen Kant

I en tidligere artikel om filosoffen Immanuel Kant nævnte jeg, at han så vidt jeg kunne bedømme det var særlig relevant i forhold til problematikken omkring "Intelligent Design".

Det har jeg undersøgt lidt nærmere, og har i den forbindelse fundet et interessant essay af Kelley L. Ross: "Scientific Naturalism and Intelligent Design".

Du kan læse hans essay på: Essays & Articles

lørdag, november 26, 2005

24-årsreglen virker ikke

Den omstridte 24-års regel forhindrer ikke tvangsægteskaber, mener en række organisationer, som beskæftiger sig med unge med anden etnisk herkomst, skriver Politiken søndag.

mere: DR Nyheder

torsdag, november 24, 2005

CO-2 niveauet

CO-2 indholdet i atmosfæren er det højeste i 650.000 år!

Læs mere om det på: MOMIBLOG US

Kemiske Saddam

Hvid fosfor er kun et kemisk våben når det bruges af USA's fjender!

Det er den bizarre konklusion når man sammenholder officielle tilkendegivelser fra det amerikanske forsvarsministerium.

Se mere på min engelske blog: MOMIBLOG US

onsdag, november 23, 2005

Statsborgerskabs-test?

Hørte lige en diskussion i Deadline om DF's forslag om at bruge en eller anden form for test til at afgøre hvem der skulle have dansk statsborgerskab.

Det er jeg imod, fordi det er i modstrid med vigtige principper man bruger i et moderne demokrati, nemlig at man forsøger at anvende mere objektive/neutrale kriterier til at definere folks rettigheder. Det klareste eksempel er nok valgretsalderen.

Det mener jeg er det rigtige, selvom det ikke er ideelt. Der findes skoleelever på 14 år der efter min mening er mere modne til at have stemmeret end så mange over 18 år. Men så er det lige med at blive enige om hvem der er modne nok til det?

Eller hvilke autoriteter der skulle have myndighed til at bedømme dette?

Det er vel som Winston Churchill sagde: "Demokrati er en elendig styreform, men det er den mindst elendige".

At der så skal laves skrappere regler for tilkendelse af statsborgerskab er en anden sag.

Man skal vel iøvrigt også passe på ikke at lave en test på danskhed, som flertallet af danskere ikke vil kunne klare! Søren Krarup har uden tvivl et indgående kendskab til dansk kultur og historie - det er der rigtig mange danskere der ikke har, vil jeg påstå.

tirsdag, november 22, 2005

Gak gak!

Det Hvide Hus afviser ifølge BBC News at Bush skulle have overvejet at bombe al-Jazeera.

Samtidig er to britiske embedsmænd ifølge DR Nyheder blevet sigtet for at lække det hemmelige papir, der skulle være anledningen til historien...

Hva'ba?

Hvis historien er frit opdigtet - hvad er det så for et hemmeligt papir de to embedsmænd har lækket?

Ak ja, endnu en gang løgn og vildledning fra Biash & Blur

Gak i låget?

Præsident Bush har haft planer om at bombe den uafhængige TV-station al-Jazeera!

Den mand er farlig for verdensfreden.

kilde: DR Nyheder

mandag, november 21, 2005

Kviksand

Selv om de kloge siger, at man ikke kan drukne i kviksand, så kan man ihvertfald komme til at sidde uhjælpeligt fast. Se bare på amerikanernes situation i Irak!

På den ene side er det nok rigtigt som Hillary Clinton lige har givet udtryk for: at en hurtig tilbagetrækning kan resultere i borgerkrig i Irak.

På den anden side tyder meget på, at specielt USA's tilstedeværelse som besættelsesmagt er blevet en del af problemet og ikke løsningen.

Damned if you do - damned if you don't!

Den eneste løsning jeg kan se, er en midlertidig tilstedeværelse af militær fra alle mulige andre lande end dem der har været med i selve angrebet på Irak - men det er nok lidt urealistisk.

Det mest ulykkelige ved det er, at det hele tiden har været forudsigeligt at det ville ende sådan.

EU spørger USA om CIA-fængsler

EU spørger USA om CIA-fængsler!

Sådan lyder overskriften på DR Nyheder, hvor det ellers hedder:

"Den britiske udenrigsminister, Jack Straw, vil på EU's vegne bede USA om at forklare sig i spørgsmålet om påståede CIA-fængsler i Europa.

Det oplyser udenrigsminister Per Stig Møller, som er til udenrigsminister- møde i Bruxelles.

- Vi siger i al venskabelighed til USA, at hvad er det egentlig for noget? I kan ikke være tjent med alle disse forlydender, og det kan vi heller ikke, siger Per Stig Møller.

Straw nævnte ikke noget om den forestående henvendelse på sit pressemøde, og unionens ministre traf da heller ikke nogen formel beslutning."


Er der nogen der er så naive at tro, man vil få andet end en vildledende bortforklaring fra den amerikanske regering?

Ja, der er lige fjolserne i Dansk Folkeparti, der klart har tilkendegivet at de er parat til at tro på hvad som helst fra den kant. Men bortset fra dem?

Det virkeligt interessante og betydningsfulde er, at afsløringen af denne og et par andre sager sandsynligvis kommer fra CIA selv!

Meget tyder på at der er ved at danne sig et mønster af regulære magtkampe mellem forskellige institutioner i det amerikanske samfund. Med hvad det kan tænkes at indebære.

Jeg har i et godt stykke tid haft en (intuitiv) fornemmelse af, at udviklingen gik i den retning. Prøv at læse min artikel "Ultra-manipulation" fra 12. august 2005

Ytringsfriheden under belejring

I demokratiske lande har man naturligvis altid udstrakt ytringsfrihed. Det gælder alle - også en Ayaan Hirsi Ali, hvis bog "Jeg anklager" lige er udkommet på dansk. På grund af diverse trusler er Ayaan nødt til at have massiv beskyttelse.

I et interview i metroXpress giver hun udtryk for følgende:

"... Indtil for et par år siden stod jeg op, tog min cykel til stationen og toget ind på arbejde. Helt almindeligt. I dag skal jeg spørge vagterne om lov, hver gang jeg skal uden for en dør, og jeg bliver flyttet rundt konstant. Så jeg har ikke meget liv tilbage," sukker Ayaan Hirsi Ali ...

Når tilstandene er sådan, så må man nok spørge sig selv om der nu også er fuld ytringsfrihed? Det er der godt nok rent juridisk og i forhold til myndighederne. Men reelt er ytringsfriheden jo nærmest "under belejring" af dem der kommer med truslerne.

Derfor mener jeg også der er et alvorligt problem her, som ikke er løst ved blot at give udsatte personer politibeskyttelse.

De yderliggående muslimer der kommer med trusler overfor f.eks. Ayaan, skal ihvertfald sættes grundigt på plads. Det gælder også imamer der kommer med antydninger i den retning (nogle af dem er blevet ret dygtige til at udtale sig bevidst dobbelttydigt på dansk).

Amerikansk isolationisme?

I dagens metroXpress omtales en meningsmåling, der klart viser at flere og flere amerikanere går ind for det man kalder "isolationisme" - altså at USA så vidt muligt skal lade være med at blande sig internationalt.

Det skyldes naturligvis i høj grad situationen i Irak, der forekommer nærmest at være gået i hårdknude. Men ikke kun det: det skyldes faktisk også en del alvorlige problemer på hjemmefronten.

Det er altsammen noget som vel ikke er så svært at forstå, altså at mange almindelige amerikanere er tilbøjelige til at reagere sådan. Ikke desto mindre synes jeg det er en meget farlig udvikling, hvis denne isolationisme skulle gå hen og slå igennem i amerikansk udenrigspolitik. Specielt har demokratiske lande en interesse i, at USA fortsat optræder som en stærk faktor på den globale scene. Blot ikke med den national-chauvinistiske og militaristiske attitude Bush-regeringen har udvist.

Desværre viser den nævnte undersøgelse samtidig, at betydeligt færre amerikanere idag har en positiv holdning til internationale organer som FN.

update: se undersøgelsen fra Pew Research Center

To slags terninger!

Vidste du, at der findes to forskellige slags terninger?

For rafleterninger er der altid den regel, at summen af tallene på to modstående sider altid skal være 7 (f.eks. 1 på den modsatte side af 6).

Forskellen på de to slags terninger er så, at det ene talpar er byttet om, altså f.eks. 4 byttet om med 3

Det var noget jeg kom i tanke om i forbindelse med den lille opgave fra tidligere.

(jeg har ikke gidet at gøre så meget ud af grafikken!)

søndag, november 20, 2005

Hat og Røv!

Husker det godt fra mine unge dage: når det går rigtig vildt for sig i byens natteliv, risikerer man at støde på grund - og så gælder det om at holde på hat og røv!

lørdag, november 19, 2005

Lille sjov opgave

Fra New York Times har jeg hentet denne lille sjove opgave. Man skal forestille sig, at figuren til venstre er trykt på et fladt stykke pap, og derefter klippet ud. Nu folder man så figuren, så man får en 3-dimensional terning. Spørgsmålet er så, hvordan denne terning ser ud. Kun den ene af figurerne til højre er i overensstemmelse med virkeligheden. De tre andre kan umuligt være lavet af figuren til venstre.

Hvilken terning er den rigtige?

(klik på billedet for at forstørre det!)

Troværdighed

Ifølge DR Nyheder har FN definitivt aflyst deres besøg på Guantanamo-basen, fordi amerikanerne ikke vil acceptere minimumskravene for et sådant besøg.

Den amerikanske regering vil åbenbart have hele verden til at tro blindt på, at forholdene på basen er helt OK ...

Og det er ikke bare resten af verden - mange almindelige amerikanere er også efterhånden ret skeptiske overfor påstandene fra Bush & co.

Problemet er den nuværende amerikanske administrations fatale mangel på troværdighed.

Samtidig er der et internationalt pres på Iran, fordi man frygter landet har planer om at udvikle atomvåben. Mange så gerne en mere effektiv FN-inspektion i den forbindelse. Det er nok uklogt at stole blindt på det, når Ahmedinejad & co. påstår man kun har planer om civil atomkraft.

Nu har de to ting selvfølgelig ikke direkte noget med hinanden at gøre. Men i begge tilfælde er det i høj grad et spørgsmål om et lands troværdighed i international sammenhæng.

Begge lande er utroværdige, og resten af verden skal lægge maximalt pres på begge, for at opnå en eller anden form for kontrol.

Ellers er der tale om regulær forskelsbehandling af nationalstater, hvilket specielt ikke vil klæde FN.

Eller det der på amerikansk hedder "double standards".

fredag, november 18, 2005

Vatpikke!

Ingen i den nuværende danske regering har åbenbart tænkt sig at tage skridt til at undersøge påstandene om CIA-flyvninger af fanger over dansk territorium (og vistnok også en landing).

Det er mange andre EU-lande ellers i gang med lige for øjeblikket. Forståeligt nok.

Men den danske regering tør åbenbart ikke at træde den amerikanske kejser over tæerne.

Fy for Fogh!

Se omtalen på DR Nyheder

Immanuel Kant

Flix.dk har jeg fundet et interessant essay, der indeholder en kort indføring i filosoffen Kant's tankeverden. Det er skrevet af en vis Michael Hammers og kan læses på min blog: Essays & Artikler.

Selv om essayet ikke direkte omtaler sådan noget som "Intelligent Design", så kan det efter min mening være relevant også i denne sammenhæng (men det kan helt klart også stå alene).

kilde: Flix.dk

Modstand mod USA´s anti-terror lov

USA´s vidtgående anti-terrorlove møder nu modstand på begge sider af den politiske skillelinje i det amerikanske Senat.

Lovkomplekset, der under navnet Patriot Act blev indført i kølvandet på terrorangrebene den 11. september 2001, rummer en lang række bestemmelser, der ophæves den 31. december, hvis ikke Kongressen forlænger dem.

Stor del gøres permanent
I det oplæg, der nu forhandles mellem repræsentanter for Senatet og Repræsentanternes Hus, gøres 14 af lovens bestemmelser permanente, mens to andre forlænges for en periode på syv år. Senatet har vedtaget et oplæg der lægger betydelig flere begrænsninger på myndighederne, end det oplæg, der er vedtaget i Huset.

Blandt de centrale dele af Patriot Act er en stærkt udvidet adgang for politi, myndigheder og efterretningstjenester til at indsamle og udveksle informationer om borgerne, og så uden borgernes vidende og uden at der er konkrete mistanker.

Tre demokratiske og tre republikanske senatorer skriver nu i et brev til Senatets retsudvalg, at der i arbejdet med forlængelsen af loven ikke er gjort nok "for at beskytte uskyldige mennesker mod unødvendig og indgribende myndighedsovervågning".

Senatorerne betegner loven som "uacceptabel", og de bebuder at de vil arbejde for at hindre, at teksten bliver gjort til lov, skriver dagbladet The Los Angeles Times.

Truer med blokering
Demokratiske senatorer truer ifølge The New York Times med at stoppe loven i Senatet med en såkaldt "filibuster" - der bogstavelig taget betyder at en lov tales ihjel. Et mindretal på mindst 40 ud af de 100 medlemmer kan hindre at en lov sættes til afstemning, og manøvren kan kun afbrydes hvis et flertal på 60 senatorer stemmer for at afbryde debatten.

Mange af de kontroversielle bestemmelser i Patriot Act kan genfindes i den danske regerings anti-terrorpakke, der onsdag blev diskuteret i Folketinget.

kilde: DR Nyheder

Fosfor?

Formanden for folketingets forsvarsudvalg, Allan Niebuhr (C) gider åbenbart ikke at følge med i hvad der sker i verden af klart forsvarspolitisk relevante ting. Om "hvid fosfor" sagen har han ifølge metroXpress udtalt følgende:

"Jeg har ikke hørt om den sag, og det er selvfølgelig uacceptabelt, hvis USA har brugt ulovlige våben. Reglerne skal overholdes. Men det er ikke os, der skal til at fortælle USA, hvad de skal gøre".

  1. Sagen har kørt i et stykke tid i de almindelige medier, siden en italiensk TV-station bragte en dokumentar om det.
  2. Den har kørt i endnu længere tid i blogosfæren.
  3. Det er ikke et spørgsmål om ulovlige våben, men om en anvendelse af et stof, som i de fleste lande er ulovlig (incl. Danmark).

Selvfølgelig skal Danmark og alle andre lande fortælle USA hvad de skal gøre og ikke gøre i den sammenhæng. Selvom vi ikke er direkte ansvarlige for det, så er vi med i en militær koalition med USA. Så et moralsk og politisk medansvar har vi under alle omstændigheder.

Det løses ved at vi øjeblikkeligt trækker samtlige soldater ud af Irak. Deres tilstedeværelse er blevet en del af problemet og ikke løsningen.

Det sidste gælder naturligvis i endnu højere grad for USA.

(klik på billedet for at forstørre det!)

CIA-fly på Island?

Der har muligvis også været mellemlandet CIA-fly på Island.

Se: MOMIBLOG US

FN-eksperter tager ikke til Guantanamo

FNs menneskeretsudsendinge har i dag afvist at rejse til den militære fangelejr på Guantanamobasen.

USA vil ikke tillade FN-repræsentanterne at tale med nogen af de over 500 tilbageholdte i lejren, og derfor kan FN-udsendingene ikke lave en uafhængig bedømmelse.

- Vi beklager dybt at den amerikanske regering ikke accepterer standardbetingelserne for en troværdig, objektiv og fair vurdering af fangernes forhold, siger de fem udsendinge i en fælles erklæring.

FNs menneskeretsudsendinge er eksperter, der udpeges af FNs menneskeretskommission for en årrække. De ansættes ikke af FN, men står til rådighed og får dækket deres omkostninger, når de rejser ud for at afdække og dokumenter spørgsmål om tortur, vilkårlige fængslinger og andre retsstridige overgreb.

kilde: DR Nyheder

Foto-kunst

Fra Uriasposten har jeg hentet dette foto fra Ålborg.

Jeg synes faktisk - seriøst - at det er et virkelig godt billede. Det kan måske ligefrem kaldes kunst?

Ihvertfald synes jeg fotografen (Per Madsen?) godt kunne forsøge at få det udstillet et eller andet sted.

På grund af den kunstneriske kvalitet.

Svækkede ledere


Den amerikanske efterretningstjeneste mener, at Cubas Fidel Castro lider af Parkinsons syge:

I en nylig CIA-rapport hed det, at Castro er så sygdomssvækket, at han måske vil få svært ved at håndtere sine opgaver som cubansk leder, efterhånden som hans tilstand forværres.

Nu behøver man jo ikke at have Parkinsons syge for at have "svært ved at håndtere sine opgaver".

Præsident George W. Bush har mig bekendt ikke Parkinsons?

citat-kilde: DR Nyheder

Demokratisk tortur

Danmark gik som bekendt med i angrebet på Irak fordi ... eeh ... ja blandt andet fordi skurken Saddam brugte tortur i fængslerne ... og for at udbrede demokratiet!

På min engelske blog Essays & Articles kan du se lidt om, hvordan Iraks nye demokratiske styre omsætter dette i praksis.

Danmark skal naturligvis beholde sine soldater i Irak, sålænge dette demokratiske styre gerne vil have det.

Fy for Fogh!

Udenlandske oprøre i Irak?

Ny amerikansk undersøgelse modsiger tilsyneladende påstandene i den tidligere artikel "Udenlandsk rolle i oprør i Irak anfægtes".

Det er dog stadig sådan, at ca. 90 pct. af oprørerne er irakere.

Se min engelske blog: MOMIBLOG US

De menige amerikanere vil passe sig selv

Bekymring over situationen i Irak har fået et stigende antal amerikanere til at mene, at USA bør afholde sig fra at blande sig rundt om i verden.

En meningsmåling fra et forskningscenter i Washington viser at andelen at dem, der mener at USA bør lade andre lande passe sig selv, er steget fra 30 procent i 2002 til 42 procent i dag.

Den nuværende andel svarer til tiden midt i 1970'erne, lige efter Vietnam-krigen, siger meningsmålerne.

De har spurgt 2000 almindelige amerikanere og 500 meningsdannere.

kilde: DR Nyheder

torsdag, november 17, 2005

Udenlandsk rolle i oprør i Irak anfægtes

Amerikanske og irakiske talsmænd er tilbøjelige til at overdrive antallet af udenlandske krigere i Irak, siger en tidligere embedsmand i det amerikanske forsvarsministerium.

Samtidig underspiller de betydningen af irakernes utilfredshed i oprøret, for at styrke billede af, at volden i Irak er skabt af kræfter der kommer udefra, skriver det amerikanske dagblad The Washington Post.

mere: DR Nyheder

Den "hvide" løgn

Irakiske myndigheder skal muligvis til at undersøge, om amerikanerne har brugt "White Phosporus" på ulovlig vis, dvs. at det er blevet brugt som våben - uden hensyn til civile ofre.

Se mere på min engelske blog: MOMIBLOG US

Sverige vil undersøge CIA-fly

Sverige vil undersøge om fly, som bruges af den amerikanske efterrretningstjeneste CIA, har mellemlandet i svenske lufthavne.

Statsminister Göran Persson siger, at regeringen i morgen vil træffe beslutning om en undersøgelse, der skal klarlægge flyenes ærinde, og vil muligvis også bede USA oplyse, hvad der transporteres i de omstridte fly.

Det er efter rapporter om, at mindst to CIA-fly har landet i Sverige i løbet af de seneste tre år, og at en af dem har været brugt til at føre fanger til lejren i Guantanamo på Cuba.

Udtalelsen kom efter et møde med Norges nye statsminister Jens Stoltenberg. Et norsk tidskrift har rapporteret, at et fly, som CIA har brugt til at transportere islamiske fanger til hemmelige fængsler, landede i Oslo i juli.

kilde: DR Nyheder

onsdag, november 16, 2005

Guillotinen

For en gangs skyld er jeg helt enig med Venstres Jens Rohde - nemlig i, at det er dybt betænkeligt at indføre en masse overvågning for at forsvare os mod terror. Det svarer lidt til at kurere hovedpine ved hjælp af en guillotine!

Det samfund der skal forsvares, er jo netop et samfund der blandt andet bygger på en udstrakt grad af individuel og personlig frihed - herunder rettigheder og retsprincipper der beskytter individet mod overgreb fra staten. Hvis man først har indført massiv overvågning, så er der en potentiel risiko for misbrug fra statens side - foruden det ubehag lovlydige borgere kan føle ved selve overvågningen.

Man må i stedet bruge ressourcerne på en effektivisering af de former for efterretningsarbejde der findes i forvejen, som også Jens Rohde var inde på i aftenens Deadline på DR2.

Men der er et ret væsentligt punkt, hvor vi nok ikke er enige:

Efter min mening er det vigtigste med hensyn til terrorbekæmpelse, at regeringen fører en udenrigs- og sikkerhedspolitik der medvirker til at inddæmme og uskadeliggøre den internationale terrorisme. Men Fogh-regeringen har gjort det stik modsatte: i modstrid med FN-reglerne besluttede man at gå med i en amerikansk angrebskrig i Mellemøsten, der bl.a. blev begrundet med terrorbekæmpelse. Men som tydeligvis har haft den stik modsatte effekt.


USA har brugt kemisk våben i Irak

USAs forsvarsministerium har i aftes bekræftet, at den amerikanske hær har anvendt det kemiske stof hvidt fosfor i Irak.

Det har amerikanerne hidtil benægtet, men overfor BBC bekræftede pentagons talsmand Oberst Venable i aftes, at stoffet blev anvendt.

Han anerkender dog ikke at det er et kemisk våben, og siger at USA har ret til at anvende det mod "illegale kombattanter".

Brænder kødet ind til knoglerne
Hvidt fosfor bruges almindeligvis i krigssammenhæng til at oplyse nattehimlen. Anvendes det mod mennesker, er det ifølge eksperter at betragte som et kemisk våben.

Hvis stoffet kommer i kontakt med hud eller svælg brænder det kødet helt ind til knoglerne.

kilde: DR Nyheder

se også: MOMIBLOG US

tirsdag, november 15, 2005

Iceman?

I 53 år lå liget af et besætningsmedlem fra et amerikansk militærfly frosset inde i en gletcher. Nu er det tilfældigt opdaget, og familien kan sørge for en korrekt begravelse ...

mere: Jyllands-Posten

CIA-fly på Mallorca?

De spanske myndigheder vil undersøge, om CIA-fly med formodede terrormistænkte har gennemført mellemlandinger på Mallorca uden regeringens godkendelse.

mere: DR Nyheder

Hitler og Heisenberg

NÅR man søger forklaringer på Anden Verdenskrigs forløb, er der mange tråde at følge, mange linjer, mange personer. En af dem er Werner Heisenberg, der endte med at arbejde for Hitlerstyret. Ikke fordi han var nazist - snarere drevet af en kombination af personlige ambitioner og en Hegelsk historicisme, der efter hans egen mening fratog ham og andre ledende tyske fysikere ansvaret for deres handlinger ...

mere: Weekendavisen

mandag, november 14, 2005

Statsborgerskabsberettigelsesafkrydsnings- testformular

Dansk Folkeparti har indgået en aftale med regeringen om en ny test, der skal bruges i forbindelse med frasorteringen af udanskere.

Se en kopi af testformularen her.

Uriasposten

Kim Møller har på bloggen Uriasposten en artikel med kritik af min tidligere artikel om en vildledende oversættelse til engelsk. Se "Ultra-højre manipulerer medierne" her på bloggen.

Kim skriver i sin artikel, at en anden person udbad sig, at nogen så på den nævnte oversættelse.

Det er ikke korrekt. Det er den samme person, nemlig trådstarteren der udbeder sig det. Det fremgår af kilden, som er her:

http://globalresearch.ca.myforums.net/viewtopic.php?t=1966

Rosenhøj

Carsten Agger har på sin blog Modspil et link til nogle billeder fra Rosenhøj ved Århus, hvor han selv bor.

Rosenhøj er som bekendt den bydel, hvor der fornylig var en hel del ballade med nogle unge med indvandrerbaggrund.

Jeg har selv engang boet i Urban-planen på Amager. Det ligner en del - ihvertfald med hensyn til en vis arkitektonisk ensformighed.

Hvor meget arkitekturen så har med problematikken at gøre, er så lige spørgsmålet?

søndag, november 13, 2005

H5N1 muterer

Ifølge videnskabsfolk i Vietnam er fugleinfluenzaen H5N1 muteret til en farligere form, som mere effektivt kan formere sig i pattedyr.

Ifølge den vietnamesiske online-avis Vnexpress viser 24 prøver af virusen fra høns og mennesker en markant farligere form.

Undersøgelsen viser ikke, om H5N1's evne til at smitte mellem mennesker er forandret. Derimod viser undersøgelse, at viruset er blevet mere resistent over for influenzavacciner.

Vietnam er det land, der er hårdest ramt af H5N1. 92 mennesker er hidtil blevet smittet. Heraf er 42 døde.

kilde: DR Nyheder

Forbedringer

Jeg har lige lavet nogle kraftige forbedringer i funktion og layout på mine blogs. Især kan bloggen med kopier af mine indlæg i nyhedsgrupper nu ses udmærket i Internet Explorer - omend endnu bedre i Firefox (typisk!)

OBS! Hvis du har problemer med mine blogs i Internet Explorer, så prøv at ændre skriftstørrelse!

Hvis det ikke hjælper, så - skift til Firefox!

lørdag, november 12, 2005

Is og kviksand

Vand kan fryse til is ved stuetemperatur - og så er det for øvrigt en myte, at man kan drukne i kviksand!

Det står der ihvertfald i det sidste nye nummer af "Gamma" - tidsskriftet for fysik, der udgives af Niels Bohr Instituttet.

Se pdf-filen "Nyheder og meddelelser"

Ny ordbog?

En skør skid er begyndt at lave en alternativ engelsk-amerikansk ordbog, der skal erstatte bl.a. Wikipedia!

Han kalder den for: "Project for a New Alternate Dictionary" eller forkortet PNAD

fredag, november 11, 2005

Jyllands-Posten: ikke terrorisme

For en gangs skyld er jeg helt enig med Jyllands-Posten, nemlig i, at uroen i Rosenhøj og optøjerne i Paris ikke kan kaldes terrorisme.

Avisen skriver i sin leder følgende:

SKULLE NOGLE fortsat være i tvivl om, hvad terrorisme er, blev det endnu engang demonstreret på den mest forfærdende og modbydelige vis - denne gang i Jordans hovedstad, Amman.

Hørt!

Meget tyder på, at netop denne handling kommer til at give bagslag for Al-Qaeda, selv blandt unge muslimer der ellers kunne være tiltrukket af deres ideologi.

For det første fordi det også gik ud over muslimer. Den med bruden der mistede både sin far og svigerfar, var ret barsk.

For det andet fordi Jordan i forvejen er et af de arabiske lande, der nok er mindst modtagelig for Al-Qaedas "budskab".

For det tredje fordi Abu Musab al-Zarqawi er ikke så lidt mindre intelligent end Osama bin Laden. Meget tyder nemlig på, at førstnævnte herre er ved at overtage initiativet og kontrollen med organisationen/bevægelsen.

Det er i og for sig godt nok. Så er det ikke længere kun USA der laver taktiske brølere i den krig!

baggrund: Jyllands-Postens leder

kan også ses på: Essays & Artikler

DF raser mod præst på Nørrebro

Hr. Søren Espersen fra Dansk Folkeparti har lige leveret endnu et godt argument for, at Folkekirken bør frigøres fra sin afhængighed af staten. Det skal han have tak for!

En sognepræst har inviteret en imam til at have fast træffetid i hans kirke. Det er S.E. så forarget over, at han vil have staten til at gribe ind for at forhindre det.

Hvis den katolske kirke - rent hypotetisk - skulle finde på at gøre det samme, så kan den danske stat overhovedet ikke blande sig i det. Det ville være i klar modstrid med religionsfriheden her i Danmark. Hvis staten forsøgte at blande sig i det, ville der først blive en forfærdelig ballade, hvorefter staten ville blive anklaget for grundlovsbrud - og tabe sagen!

Hvorfor skal medlemmerne af folkekirken ikke have de samme rettigheder som katolikker og andre trosretninger? Altså retten til ikke-indblanding fra statens side.

Man kan også stille det op på en anden måde:

Det er givetvis korrekt, at en del herboende muslimer ikke har forstået, at i det danske demokrati kan statsministeren ikke blande sig i, om en avis bringer tegninger af profeten Muhammed.

Men det bliver vel heller ikke ligefrem nemmere at forstå, hvis kirkeministeren samtidig kan blande sig i, om folkekirken samarbejder med muslimer som nævnt ovenfor?

Selvom kirkeministeren undlader at blande sig, så fragår det ikke, at staten har ret til at blande sig i den slags ting - og at den derfor kan være følsom for pres fra yderliggående politikere som S.E.

Det er noget lort!

Jeg er iøvrigt selv medlem af folkekirken og troende kristen.

Det er for mig svært at se, at den nævnte ordning skulle være i modstrid med den kristne tro - tværtimod. Men måske Dansk Folkeparti er ude i et lidt andet ærinde?

baggrund: DR Nyheder

se også: Essays & Artikler

torsdag, november 10, 2005

Bomberne i Amman


Terrornetværket al-Qaeda i Irak har meddelt, at det stod bag bomberne mod tre hoteller i Amman i Jordan i aftes.

I forbindelse med sagen blev udenrigsminister Per Stig Møller på TV2-nyhederne spurgt, om ikke der kunne være en risiko for at nogle arabiske lande vælger at bøje sig for Al-Qaedas trusler, først og fremmest de ikke-demokratiske lande. Han svarede noget i retning af, at også de ikke-demokratiske arabiske landes regeringer må have en interesse i at bekæmpe Al-Qaeda, da en total sejr for denne organisation/bevægelse også betyder en fjernelse af disse regimer - til fordel for et eller andet taliban-lignende Kalifat.

Efter min mening bør den demokratiske verden faktisk samarbejde med ikke-demokratiske regimer rundt om i verden om effektiv bekæmpelse af Al-Qaeda - men kun om netop dette!

Det skal man, fordi Al-Qaeda er en langt større trussel mod den demokratiske verden end diverse ikke-demokratiske regimer er.

Man skal blot afholde sig fra mere generelt at holde hånden over disse ikke-demokratiske regimer, eller ligefrem alliere sig med dem (som USA har for vane at gøre).

Presset på disse lande for reformer i demokratisk retning skal fastholdes. Man skal ikke acceptere at de stiller betingelser for at samarbejde om terrorbekæmpelse. Især ikke betingelser der har til formål at undvige demokratisering.

Man skal heller ikke bruge militære midler i den forbindelse. Her er angrebet på Irak ikke et eksempel på, hvor galt det kan gå, når man udbreder demokrati med militære midler. USA angreb ikke Irak for at udbrede demokrati, men for at pleje sine egne interesser.

Men USA er stadig et demokratisk land, og hører dermed til i denne kategori. Det er helt bevidst at jeg ovenfor taler om "den demokratiske verden" og ikke "den vestlige verden". Det er netop vigtigt at bløde denne anakronisme op.

Demokrati er - og skal være - den dominerende styreform overalt i verden.

Det skal blot ikke opnås gennem FN-stridige og egenrådige militære aggressioner baseret på løgn og bedrag, som f.eks. den Irak-krig Danmark desværre gik med i.

baggrund: DR Nyheder

update: teksten findes også på Essays & Artikler

"Intelligent Design" i skolerne! (2)

I Pennsylvania, USA har tilhængerne af såkaldt "Intelligent Design" lidt et stort nederlag ved et valg til en skolebestyrelse.

Det ser åbenbart ikke helt sort ud hvad det angår.

Læs mere på min engelske blog MOMIBLOG US

onsdag, november 09, 2005

Nye uroligheder i Rosenhøj ved Århus

Århus Politi sendte til aften en større styrke til Rosenhøjkvarteret, da der igen opstod uroligheder og blev smadret butiksruder.

Kvarteret har i den senere tid været plaget af optøjer, hvor butiksruder er blevet smadret og forretninger stukket i brand.

De nye uroligheder kommer, efter at der tilsyneladende var blevet ro i kvarteret.

Således forløb weekenden stille og roligt, efter at der havde været en god dialog mellem myndighederne, de unge og deres forældre, oplyste rådmand Flemming Knudsen efter et såkaldt opsamlingsmøde i mandags. I mødet deltog bl.a. pædagoger, socialarbejdere, politiet og en boligforening.

kilde: DR Nyheder

Militære konventioner (2)

Der hersker for øjeblikket lidt usikkerhed om, hvorvidt USA har overtrådt en militær konvention i forbindelse med angrebet på Falluja, altså en konvention som de er forpligtet af.

Se f.eks. den kørende diskussion på Wikipedia (altså ikke selve artiklen om emnet!)

Hvorom alting er: jeg går ud fra at Danmark er forpligtet af denne Geneve konvention, og at dansk militær naturligvis ikke har foretaget sig noget der bare ligner det man ser i den italienske tv-dokumentar.

Men man kan så spørge sig selv om det er i orden at Danmark er i militær koalition med et land der opfører sig sådan?

Militære konventioner

I mit foregående indlæg "Falluja (2)" skrev jeg, at:

"Teknisk set kan man ikke stille USA til ansvar for noget i den forbindelse, fordi de ikke har skrevet under på de konventioner, der forbyder de pågældende våben."

Dette er muligvis ikke korrekt. En af de relevante konventioner kan du finde på min engelske blog: Essays & Articles.

Som det ses, drejer den sig ikke om et forbud mod et eller flere våben som sådan, men om ulovlig anvendelse af visse våben.

Hvis USA har skrevet under på denne konvention, så har de overtrådt en militær konvention de er forpligtet af - også selv om de ikke har skrevet under på nogen konvention, der generelt forbyder de våben der har været anvendt. I så fald er der med andre ord tale om en krigsforbrydelse.

kilde: GlobalSecurity.org

"Intelligent Design" i skolerne!

I Kansas, USA, har man lige besluttet at indføre såkaldt "Intelligent Design" i skolerne!

Som alternativ til evolutionsteorien vel at bemærke.

Læs mere på min engelske blog MOMIBLOG US

tirsdag, november 08, 2005

Fallujah (2)

Når amerikanerne har brugt kemiske våben i Fallujah, som også har ramt civile, så er det sandsynligvis noget man har følt sig tvunget til af omstændighederne, altså en meget vanskelig militær og sikkerhedsmæssig situation.

Men denne situation har altid været til at forudse, lige siden man angreb landet på et højst tvivlsomt grundlag. Problemerne er med andre ord selvskabte langt hen ad vejen.

Så derfor er der ikke nogen undskyldning for at anvende kemiske våben - fordi der ikke er nogen undskyldning for krigen.

Teknisk set kan man ikke stille USA til ansvar for noget i den forbindelse, fordi de ikke har skrevet under på de konventioner, der forbyder de pågældende våben. Men en af de sekundære ting man begrundede krigen med, var da vistnok Saddam Hussein's anvendelse af kemiske våben mod kurderne? Den primære var som bekendt, at man "vidste med sikkerhed" at han var i besiddelse af endnu farligere våben til krigeriske formål.

For øjeblikket er USA på kollisionskurs med Iran, fordi de muligvis er ved at udvikle atomvåben. De fleste regner det vist for meget usandsynligt, at USA kan finde på at angribe Iran på nogen som helst måde, fordi situationen ligesom ikke er gunstig. Man ønsker blandt andet ikke endnu flere døde amerikanske soldater.

Denne vurdering er forhåbentlig rigtig, men på den anden side: hvis man alligevel "bliver nødt til" at angribe Iran, så kan der være en fordel ved at gøre det mens man er massivt tilstede militært i Irans nabolande Afghanistan og Irak. En konventionel invasion ville nok være mere end vanskelig, men der er også en anden mulighed: anvendelse af taktiske atomvåben mod udvalgte mål. USA er i besiddelse af et ubekendt antal af disse våben (TNW) og har heller ikke skrevet under på konventioner der forbyder dette.

Videnskab og Religion

På min engelske blog Essays & Articles er der et interessant essay om forholdet mellem videnskab og religion. Forfatteren, som er professor i fysik, kommer også ind på både Superstring-teorien og såkaldt "Intelligent Design".

Fallujah

USA anvendte kampstofferne hvidt fosfor og napalm under angrebet på den irakiske by Fallujah i november 2004.

Ifølge et dokumentarprogram, der tirsdag blev vist af den italienske tv-kanal RAI NEWS 24, blev fosforgranaterne ikke kun brugt som lysbomber, der skulle oplyse de natlige kampe. De blev også affyret mod bygninger i Fallujah, hvor mænd, kvinder og børn blev brændt til døde af det ekstremt brændbare kemiske stof.

mere: DR Nyheder

opdatering: link til tv-dokumentaren - se kommentar 1

Fogh: ikke terrorisme

For en gangs skyld er jeg helt enig med vores statsminister Anders Fogh Rasmussen, nemlig i at det er forkert at kalde optøjerne i Paris og balladen i Århus-kvarteret Rosenhøj for terror.

Det er vigtigt at holde begreberne adskilt så der ikke går inflation i begrebet "terror", netop for at kunne bekæmpe terroren effektivt.

At kalde de pågældende fjolser i Århus for terrorister fører ikke noget fornuftigt sted hen.

Desuden kan myndighederne bedre regne med den almindelige befolknings opbakning i kampen mod terror, hvis man omhyggeligt undgår at brede begrebet for meget ud. Man vil forhåbentlig også kunne regne med opbakning fra fornuftige muslimer.

Det gælder om at skabe et skel mellem terrorister på den ene side, og alle andre på den anden side (incl. fornuftige muslimer).

kilde: DR Nyheder

Politiet: Ikke terrorisme

For en gangs skyld er jeg helt enig med De Konservatives retspolitiske ordfører Tom Behnke, nemlig i at uroen i Rosenhøj ikke kan kaldes terrorisme, og at det er ude af proportioner at kalde det sådan.

Det samme mener politiet i Århus ifølge DR Nyheder.

Ud fra en politimæssig og retslig vurdering er det korrekt at vurdere det som enkeltstående kriminelle handlinger. Gerningsmændene skal naturligvis straffes for det - efter gældende lov.

Det betyder ikke, at der ikke kan være et fælles grundlag for handlingerne, hvad der jo også er - i form af manglende integration. Men det er noget der skal findes en politisk løsning på.

Iøvrigt mener jeg også det er ude af proportion at sætte lighedstegn mellem uroen i Århus og de ekstremt alvorlige optøjer i Paris, også selvom man ikke kalder det terrorisme. Se min artikel:
"Ultra-højre manipulerer medierne"

På bloggen "Nyhedsgrupper" er der en kopi af mine indlæg på usenet om samme emne (virker desværre ikke i Internet Explorer).

mandag, november 07, 2005

Breder Paris-uroen sig?

Ifølge DR Nyheder er uroen i Paris muligvis ved at brede sig til nabolandene. Det er naturligvis overordentlig farligt hvis det breder sig i hele Europa, incl. Danmark.

Men de rigtige til at tage sig af optøjerne er politiet. Ikke andre borgere, uanset hvad man ellers mener om muslimer. Derfor er det vigtigt at undgå en konfrontation i gaderne mellem muslimer
og muslim-hadere.

Den form for vildledning som jeg gør opmærksom på i foregående artikel: "Ultra-højre manipulerer medierne" er netop egnet til at ophidse til konfrontation.

Ulta-højre manipulerer medierne

Der er i øjeblikket et forsøg på global misinformation omkring forholdene i Danmark, tilsyneladende i den hensigt at "hælde benzin på bålet" for at fremkalde en voldelig konfrontation med herboende muslimer.

En direkte vildledende engelsk oversættelse af en artikel i Jyllands-Posten bliver i vidt omfang taget for gode varer i andre landes medier.

Sammenhængen fremgår her:

http://globalresearch.ca.myforums.net/viewtopic.php?t=1966

opdatering: artiklen i J.P.

opdatering: http://mogmich2.blogspot.com/2006/01/uriasposten.html

søndag, november 06, 2005

FN-våbeninspektioner i Iran

Iran har tilladt FN at inspicere visse anlæg i landet. Det sker først og fremmest for at imødegå amerikanske beskyldninger om udvikling af atomvåben.

Læs mere på: Essays & Articles

kilde: Reuters

Manfred Nowak

FN's særlige rapportør på torturområdet, Manfred Nowak, opfordrer EU og Europarådet til at gennemføre en omfattende undersøgelse af beskyldningerne om hemmelige CIA-fængsler i Europa og andre dele af verden.

Læs mere på: DR Nyheder

Ibn al-Shaykh al-Libi

Nyligt offentliggjort dokument viser, at den amerikanske regering sandsynligvis blev vildledt til at tro, at der var et samarbejde mellem Al-Qaeda og Iraks diktator Saddam Hussein. De bevidst vildledende oplysninger skulle stamme fra en vis Ibn al-Shaykh al-Libi, en af Al-Qaedas topfolk, der var i amerikansk varetægt på det tidspunkt.

Til trods for, at Libi af det amerikanske efterretningsvæsen og DIA blev vurderet til at være en sandsynlig løgner, brugte man hans oplysninger som grundlag for angrebet på Irak!

Man har åbenbart i forvejen været så opsat på at angribe landet, at man så at sige har valgt at tro det man gerne ville tro...

Det efterlader imidlertid spørgsmålet om, hvorfor Al-Qaeda skulle medvirke til at få amerikanerne til at angribe et arabisk land. Det lyder jo umiddelbart til at være i modstrid med organisationens målsætning. Mulige forklaringer kunne være:
  • Al-Qaeda opfattede netop Saddam Hussein som en arabisk leder der stod i vejen for deres endelige mål, som er en arabisk (islamisk) verden helt fri for vesterlændinge og vestlig indflydelse.
  • Den eneste mulige måde at få ham afsat og uskadeliggjort på, var en amerikansk invasion.
  • Den amerikanske besættelse af Irak kan samtidig bruges i propagandaen (USA angriber og besætter et arabisk land).
  • Det kan nærmest forudses, at en ensidig amerikansk besættelse vil give alvorlige problemer med sikkerheden i landet (af flere grunde).
  • Den manglende sikkerhed gør det muligt for Al-Qaeda at begynde at operere i landet.
Alt i alt må angrebet på Irak siges at have været mest til fordel for Al-Qaeda og den internationale terrorisme. Den såkaldte "War on Terror" ledes med andre ord af en flok inkompetente idioter, der er ved at tabe krigen.

Her i Danmark er det Anders Fogh Rasmussens regering og et snævert flertal i folketinget, der har ansvaret for at have koblet Danmark på lortet, og dermed unødigt have forøget risikoen for terrorangreb på Danmark.

Det der først og fremmest er brug for, er ikke mere video-overvågning af det ene og det andet, men at kampen mod terror ledes af folk med andet end vandgrød mellem ørerne.

Ovenstående er mine egne reflektioner baseret på læsning af artiklen "Source of Iraq-Qaeda link suspected liar - report" fra Reuters. Du kan læse artiklen på min engelske blog Essays & Articles.

lørdag, november 05, 2005

Voldelig start på Amerika-topmøde

Venstreorienterede demonstranter lod deres vrede mod den amerikanske præsident George Bush gå ud over amerikanske symboler, da det fjerde amerikanske topmøde begyndte i aftes.

Topmødet holdes i byen Rosario i Argentina, og butikker og spisesteder i byen blev angrebet.

Der var også uroligheder i Buenos Aires og i badebyen Mar del Plata.

De 34 stats- og regeringsledere fra Nord-, Mellem- og Sydamerika skal på mødet afgøre, om forhandlingerne om en frihandelsaftale skal genoptages.

Nord- og Mellemamerika siger ja mens Brasilien og Venzuela siger nej.

Protestmøde mod USA
Samtidig holdt titusinder af mennesker protestmøde mod USA på et fodboldstadion, hvor Venezuelas præsident, Hugo Chavez, som hovedtaler blev sekunderet af Argentinas største fodboldidol, Diego Maradona.

I de seneste år har de valgte regeringer i både Venezuela, Brasilien, Argentina og Chile bevæget sig mod venstre, og de har ikke stor tillid til USAs planer om frihandel, samtidig med at USA fortsætter en omfattende landbrugsstøtte.

kilde: DR Nyheder

fredag, november 04, 2005

USAs sorte kristne er muslimer!

På bloggen "Amina og Oles sæbekasse" er der en interessant og tankevækkende artikel, hvor Wolf reflekterer over de fællestræk der er ved udsatte gruppers situation og adfærd. Læs den!

torsdag, november 03, 2005

Tre lande nægter at have hemmelige CIA-fængsler

Slovakiet, Ungarn og Tjekkiet benægter alle at de huser hemmelige CIA-fængsler, hvor den amerikanske efterretningstjeneste gemmer højtstående al-Qaeda fanger.

Ifølge den tjekkiske indenrigsminsiter afviste Tjekkiet, så sent som for en måned siden, en amerikansk forespørgsel om at overføre fanger fra Guantanamo-fængslet, og lade dem tilbageholde i Tjekkiet.

"Sorte steder"
Fængslerne, der i den amerikanske hovedstad omtales som "sorte steder", er et forsøg på at omgå samtlige nationale og internationale regler om retssikkerhed, retsstat og konventioner.

Fordi fængslerne befinder sig uden for USAs territorium, undgår man, at nogen på fangernes vegne kan påberåbe sig den amerikanske forfatnings retsbeskyttelse. Det er samme princip som ligger bag oprettelsen af fangelejren på Guantanamo-basen, men til forskel fra de hemmelige fængsler er Guantanamo kendt over alt, og drevet af uniformeret amerikansk personel.

CIA og den amerikanske regering nægter at bekræfte, at fængslerne eksisterer, og man afviser at bekræfte, at fangerne i systemet eksisterer. Officielt eksisterer de overhovedet ikke, og derfor er der heller ikke tale om hverken konventionskrænkelser eller ulovligheder, mener Washington.

Ingen direkte løgn
Ved ikke at bestride fængslernes eksistens, undgår man direkte at lyve over for Kongressen og offentligheden. Dermed forsøger man at undgå, at højtstående embedsmænd en dag stilles for en dommer, sigtet for at føre Kongressen bag lyset.

Står oplysningerne fra Slovakiet, Ungarn og Tjekkiet til troende, efterlader det muligheden at, at CIA har hemmelige fængsler i Polen, Ukraine, Bulgarien og/eller Rumænien. I princippet kan der også være tale om de eks-jugoslaviske stater - Slovenien, Kroatien, Serbien-Montenegro, Bosnien-Hercegovina og Makedonien - og Albanien.

kilde: DR Nyheder

(Billedet er fra en CIA-fangelejr i Afghanistan)

Vigtig al Qaeda-leder fanget i Pakistan

Pakistanske soldater har fanget en af al Qaeda's højest placerede ledere. Det drejer sig sandsynligvis om Abu Musab al Suri, der er eftersøgt for bombeangrebet i Madrid, hvor 191 personer omkom.

Læs mere på: DR Nyheder

Amerikanisering

Følgende er et citat fra Politikens leder "Meningsterror, Fogh amerikaniserer vores debat"

"Det dybt problematiske ved statsministerens udtalelse er, at han forsøger at sætte en politisk modstander i bås med terrorister. Det forener det usaglige med det usympatiske i så høj en grad, at det forhåbentlig bliver en enlig svale i den offentlige debat."

Ja, partiet Venstre ønsker åbenbart at indføre de "skønhedsfejl" der er ved det amerikanske demokrati, efter at have besluttet at sende danske soldater med i en amerikansk krig baseret på løgn og bedrag.

Men det gælder selvfølgelig om at bortlede opmærksomheden fra spørgsmålet om ansvaret for denne tåbelige beslutning. Dertil kan man bruge folks frygt for terror.

Fy for Fogh!

Røde firkant?

Det neutrale hjælpearbejde i krigssituationer skal have et nyt symbol i form af en rød firkant. I nogle lande opfattes det røde kors og den røde halvmåne som religiøse symboler, og det hindrer visse lande i at underskrive Genevekonventionerne.

Læs mere på: DR Nyheder

onsdag, november 02, 2005

Mælkevejens centrum

Der er blevet fundet nye beviser på, at der befinder sig et massivt sort hul i Mælkevejens centrum. Se min engelske blog MOMIBLOG US

Iran fjerner 40 topdiplomater

Irans regering har meddelt, at den vil fjerne 40 ambassadører og topdiplomater fra deres poster.

Det udlægges som et tegn på, at Iran er ved at gøre sig klar til en mere konfrontationsagtig international kurs.

Det iranske nyhedsbureau siger, at Irans ambassadør i London, Mohammad Adeli, er en af dem, som bliver fjernet fra sin post. Han er kendt for at støtte forhandlingskontakter med Europa og andre vestlige lande.

I øjeblikket er Iran under trussel om at blive indklaget for FN's Sikkerhedsråd. Landet beskyldes for ikke at leve op til sine forpligtelser over for Det Internationale Atomenergi Agentur, som ikke frit må inspicere de iranske atomanlæg.

Omlægningen af det dipomatiske korps berører næsten halvdelen af Irans udenrigstjeneste.

Kilde: DR Nyheder

opdatering: se også "Iran Focus"

Irans atomprogram

Iran påbegynder i næste uge en ny sekvens af Uran-behandling, ifølge Reuter.

Den pågældende proces har ikke direkte noget med atomvåben at gøre, rent teknisk.

Forbandet svineri!

USA driver hemmelige fængsler i Østeuropa, skriver DR Nyheder idag.

Virkelig hyggelig læsning, må man sige! I artiklen refereres der til avisen Washington Post med følgende:

USA´s Kongres har ifølge avisen indtil nu afstået fra at forlange de hemmelige fængsler belyst, fordi man har bøjet sig for argumenter om at systemet er afgørende for krigen mod terror.

Afgørende for krigen mod terror?

Det der først og fremmest er afgørende for krigen mod terror er, at den ikke ledes af en flok uansvarlige idioter, der træffer fatale fejlbeslutninger som angrebet på Irak - der virkelig har været til gavn for den internationale terrorisme. Se f.eks. kritikken fra to amerikanske terroreksperter på "Yahoo! News".

Det er de samme uansvarlige idioter, der er i færd med at indskrænke retssikkerheden i terrorbekæmpelsens navn.

Det gælder også den nuværende danske regering, omend i mindre målestok!

(billedet viser CIA's direktør Porter Goss - behind the Bush).


Senatet

I Washington kræver demokraterne en undersøgelse af, om Bush-regeringen manipulerede med efterretningsrapporter for at skaffe sig et alibi for at gå i krig i Irak.

Senatet blev ryddet for alle andre end de 100 medlemmer - og politistyrken (se billedet).

Læs mere på: DR Nyheder

(update: læs Harry Reids tale på Essays & Articles)

2+2=5

Hører lige i nyhederne, at Venstres udenrigspolitiske ordgyder har noget imod, at Ritt Bjerregaard omtaler banale kendsgerninger om Irakkrigen - at den byggede på et falsk grundlag - fordi det kan gavne terrorister.

Det svarer til at forsøge at bilde folk ind, at 2+2=5

... fordi Osama bin Laden påstår at det er 4

... og fordi man gavner terroristen Osama bin Laden og Al-Qaeda terrororganisationen ved at give ham ret i at 2+2=4

Krig er fred!

Blairs terror-pakke

Amnesty International betegner premierminister Tony Blairs omstridte forslag til en strammere terrorlovgivning, som "uigennemtænkte og farlige". Blairs terror-pakke behandles i dag i Underhuset.

Læs mere på: DR Nyheder

Hvem vinder?

To amerikanske terror-eksperter vurderer, at USA er ved at tabe krigen mod terror, ifølge en artikel på Yahoo! News

Nyhedsgrupper

Jeg er nok ikke den eneste der har et lidt ambivalent forhold til nyhedsgrupper, der ofte er fyldt med lige lovlig meget vrøvl og pladder. For ikke at bruge for meget tid på det, har jeg i lang tid holdt mig til ganske få grupper. Det drejer sig først og fremmest om "dk.politik" og "dk.videnskab" på usenet. Hvis du er interesseret i mine indlæg i disse grupper, så kig på en ny blog jeg lige har lavet. Klik på linket Nyhedsgrupper ude i sidebaren.

update:
klik istedet på "Google Groups"

tirsdag, november 01, 2005

Satire

Alle kristne med humoristisk sans, og som godt kan tåle at også Jesus bliver udsat for bidende satire bør læse artiklen "Jesus kan klones" på bloggen "Amina og Oles sæbekasse".

De kristne der synes det er blasfemisk i indhold, er velkomne til at kontakte Danmarks statsminister for at bede ham om at sørge for, at siden bliver lukket.

Billedet forestiller det berømte "Turins klæde" der angiveligt skulle forestille Jesus. Jeg synes personligt ikke det ligner Jesus særlig godt - sammenlign evt. med dette billede.

Forbandet svineri!

En af de indsatte i den amerikanske fangelejr på Guantanamobasen benyttede for to uger siden et besøg fra hans advokat til at forsøge selvmord.

Fangen, Jumah Dossari, bad under mødet om at blive ført til toilettet, og blev derfor ført til en nærliggende celle med toilet. Her benyttede han sig af at være uovervåget til at forsøge at hænge sig selv, samtidig med at han havde skåret sig voldsomt i den højre arm.

Jumah Dossari har siddet i fangelejren i næste fire år, heraf to i isolation.

Læs mere på: DR Nyheder

Betelgeuse

Store stjerner i nærheden af Jorden vil sandsynligvis eksplodere som supernovaer lang tid før end man hidtil har regnet med. Det gælder blandt andet stjernen Betelgeuse, der ses på billedet her, i øverste venstre hjørne (som del af stjernebilledet Orion).

Læs mere på: Politiken.dk