onsdag, november 30, 2011

Ægte fællesskab

Karen Hækkerup har ret i, at der er nogen her i Danmark der har glemt, at man også har pligter over for samfundet. Altså: "Gør din pligt, og kræv din ret".

Men hun får det til at lyde, som om det kun er bistandsklienter og andre på overførselsindkomst, det gælder for. Og det er her hun tager grundigt fejl, efter min mening.

Der er snarere tale om, at den sociale solidaritet og fællesskabsfølelsen helt generelt er blevet reduceret i de seneste år. Vi er alle blevet mere selvoptagede, egoistiske og materialistiske. Det gælder om individuelt at skrabe til sig, i skarp konkurrence med andre. Man går stadigvæk ind for "velfærd", men det skal helst kun være noget man har for netop at undgå selv at blive berørt af taberne - altså dem der ikke kan klare den hårde konkurrence i det virkelige samfund. Velfærdssystemet er med andre ord blevet til en "skraldespand for menneskeligt affald" som det virkelige samfund ikke har brug for.

Den holdning er udtryk for en udvikling i det kapitalistiske samfund vi lever i. Og holdningen er blevet kraftigt cementeret i de seneste år her i Danmark. Samtidig med at V og K i allerhøjeste grad har en ideologi, der passer på denne form for idiot-individualisme, så har Dansk Folkeparti en opfattelse af socialt fællesskab, der stort set kun handler om konformitet. Fællesskabet er "alle de andre ægte danskere, der også kan lide flæskesteg". Konformitet erstatter ægte, kreativt og humant fællesskab. Selv kristendommen er blevet en hul skal af vaner og traditioner, uden noget reelt indhold.

Det er ikke så meget velfærden og økonomien, der er i krise her i Danmark. Det er selve det danske fællesskab den er gal med. Selv den såkaldte "værdi-diskussion" er noget, der i bedste fald befinder sig på overfladen. Det er på tide med en sand værdi-diskussion der går i dybden.

mandag, november 21, 2011

Direkte link

Som det ses ude i sidebaren under mine delicious links, er der to links til artiklen "The Network of Global Corporate Control" på PLoS ONE.

Det skyldes, at jeg har haft nogle mærkværdige problemer med at linke direkte til artiklen. Når jeg linker direkte til en vigtig artikel kontrollerer jeg altid bagefter, om det virker korrekt. Det gjorde mit link til denne artikel faktisk også. Men senere har jeg opdaget, at det samme link på denne blog ikke længere linker til den pågældende artikel, men derimod til startsiden på PLoS ONE.

Er der nogen af mine læsere, der kan forklare mig hvordan det går til?

Artiklen kan ganske vist stadig findes frem ved at gå over på "Most Viewed" fra startsiden på PLoS ONE. Men det er jo betydeligt mere besværligt, og nogen kan overse det, og får derfor ikke læst artiklen. Spørgsmålet er så: Hvorfor skulle redaktionen af PLoS ONE selv ændre adressen på en af de mest sete artikler, med det resultat at færre ser den derefter?

update:
Nu virker begge links som forventet, dvs. til selve artiklen, Måske det blot har været en midlertidig teknisk fejl på PLoS ONE serveren?

onsdag, november 16, 2011

Sund sundhed

Den nye regering fører en rigtig fornuftig sundhedspolitik, synes jeg det ser ud til. Jeg tænker på den nye aftale om mere lige sundhed, der omtales på DR Nyheder.

Det står ganske vist ikke direkte i artiklen, men jeg formoder stærkt, at en af de tandsygdomme der får nedsat eller fjernet brugerbetalingen er paradentose?

Jeg har tilfældigvis selv lidt af paradentose (parodontose) i mange år, hvor jeg har måttet gå til tandlægen hver 3. måned, og ofte med en regning på flere tusinde kroner. Til gengæld er det det eneste jeg fejler - alt det andet er helt i orden. Så kan man vel godt synes, at det er lidt skævt, at man ikke får betalt lige bestemt tandpleje?

Med hensyn til specielt paradentose er der dog en lille krølle på historien: Sygdommen bliver nemlig i følge min tandlæge værre af rygning. Og jeg har faktisk røget som en skorsten det meste af mit liv! Så synes jeg kun det er rimeligt, at man sætter afgiften på tobak op, så også folk med paradentose er motiveret til at holde op med at ryge.

Det må være bedre, at folk betaler for den (frivillige) adfærd der gør dem syge, end at man skal betale når man er blevet syg. Altså betale for behandling i sundhedsvæsenet.

update:
Hører lige i radioavisen, at paradentose ikke er omfattet af denne ændring. Ærgerligt for mig, men jeg synes nu det alligevel peger i den rigtige retning (folk med andre - alvorlige - tandsygdomme får gavn af det).

Heksejagt

Det er almindeligt kendt, at kommunistpartier rundt om i verden modtog penge fra Sovjetunionen - også midt under den kolde krig.

Hvis det var ulovligt her i Danmark, hvorfor blev der så ikke gjort noget ved det dengang?

Undgik DKP retsforfølgelse ved at betale bestikkelse til danske embedsmænd, ministre og folketingsmedlemmer? Hvis der er grund til at have mistanke om det, så skal det selvfølgelig undersøges. Men mon ikke der i så fald må være en hel del borgerlige politikere, der har været korrupte?

Hvis DKP derimod ikke overtrådte dansk lov, så er der tydeligvis tale om et forsøg på at forfølge politiske modstandere for deres holdninger, med "statens sikkerhed" som falsk begrundelse. Hvad skulle Ole Sohn i øvrigt være en sikkerhedsrisiko i forhold til? I forhold til en ikke længere eksisterende stat?

Hvis der er nogen trussel mod det danske demokrati i dag, så kommer det netop herfra. Fra borgerlige politikere, der er blevet radikale nationalkonservative, og har til hensigt at forfølge anderledestænkende for deres lovlige politiske virksomhed.

Liberale er de i hvert fald ikke.

onsdag, november 02, 2011

Menneskerettighederne

Mads Fuglede udtaler ifølge Politiken følgende om undersøgelsen af CIA overflyvningerne:
"Jeg har meget svært ved at se, hvordan det her tjener Danmarks interesser. Jeg tror ikke, amerikanerne synes, det er en god idé"
Det er da ellers ikke særlig svært at se: Hvis disse overflyvninger har fundet sted sådan som der er kraftige indicier på, så er det sket i forbindelse med alvorlige brud på menneskerettighederne. Dem er vi forpligtet til at overholde, både aktivt og passivt. Hvis en dansk regering lukker øjnene for det, så er den medskyldig i forbrydelsen, især da det netop drejer sig om ting der foregår på dansk territorium.

Hensynet til vores nære forhold til USA står ikke over dette. Kun principløse vatpikke kryber for en stormagt på den måde.

At kæmpe for menneskerettighederne verden over tjener Danmarks interesser - fordi det er det, vi påstår vi står for.

Fattigdom

Det kan godt være, at de lave sociale ydelser til indvandrere har fået et meget lille mindretal af dem i arbejde. Men hvad med det store flertal, der ikke er kommet i arbejde på den måde?

Jeg vil vove den påstand, at for disse medborgere er muligheden for at komme i arbejde blevet mindre end den var før. Folk der er fastholdt i permanent fattigdom har generelt dårligere muligheder end andre. Det viser al erfaring.

Mon ikke det forholder sig sådan, at de indvandrere der faktisk er kommet i arbejde som følge af de lave ydelser, er dem der i forvejen har haft gode muligheder for at få arbejde. For dem kan nedsættelsen af ydelserne velsagtens godt have virket motiverende. Men folk kommer altså ikke i arbejde alene i kraft af at være motiveret til det. Der er også mere objektive faktorer, der bestemmer det. Foruden manglen på arbejdspladser er der som sagt også fattigdom.

Det betyder, at netop en normalisering af disse ydelser er det, der i dag kan få flere indvandrere i arbejde.