tirsdag, november 30, 2010

Pensions-orlov?

Mette Frederiksen (S) har i følge dr.dk foreslået, at den bedste måde at få førtidspensionister tilbage til arbejdsmarkedet på er en ordning, hvor de kan gå ud og ind af pensionen efter eget valg. Altså sådan, at de ikke mister retten til deres pension permanent.

Det synes jeg er et glimrende forslag! Specielt for mennesker, der får førtidspension på grund af en psykisk sygdom er det i rigtig mange tilfælde vigtigt, at der ikke hænger et Damokles-sværd over hovedet på dem i form af en trussel om at miste den tryghed, som pensionen giver dem. For psykisk syge der har fået det godt nok til selv at overveje at søge arbejde, kan et sådant pres udmærket betyde et tilbagefald i sygdommen.

Men hvorfor egentlig ikke gøre en sådan ordning mere generel, så også folk på andre former for pension kan gøre dette? Altså en slags "pensions-orlov". På den måde kunne man slå to fluer med et smæk: Forøge udbuddet af arbejdskraft, og forbedre livskvaliteten for borgere, der principielt er på pension.

fredag, november 19, 2010

Staten bestemmer!

Her i Danmark er vi heldigvis kommet så langt med ligestillingen mellem kønnene, at det er blevet almindeligt for ægtepar, at de begge er aktive på arbejdsmarkedet. Det er helt klart et udtryk for kvindens frigørelse, og en udvidelse af den personlige frihed.

Men der er naturligvis aldrig nogen, der har foreslået at det skulle påbydes ved lov at alle kvinder skal være udearbejdende! En sådan lov ville med rette blive opfattet som et utåleligt indgreb i den personlige frihed, og den enkelte families ret til selv at indrette sig som man vil.

Det kan godt være, at der er stor forskel på regeringens nye pointsystem for familiesammenføring og så SSF's alternative forslag. Men der er en vigtig lighed mellem de to systemer, som jeg ikke har hørt nogen gøre opmærksom på i medierne:

Begge systemer indebærer et krav om, at den udenlandske ægtefælle skal have erhvervserfaring. Dette krav vil man sikkert begrunde med, at det er hvad der passer bedst med det normale mønster her i Danmark, og det er i og for sig rigtig nok. Men dette kulturmønster er som sagt ikke noget der her i Danmark er indført efter diktat fra statsmagten. At rigtig mange danske kvinder har erhvervsarbejde er en god ting, men det skyldes så absolut ikke at statsmagten har pålagt dem det ved lov!

Når det er tilfældet, er det så rimeligt at statsmagten vil bestemme at en udenlandsk ægtefælle skal være erhvervsaktiv for at kunne blive forenet med sin egen familie i Danmark?

Eller sagt på en anden måde: Skal det ikke være lovligt for alle ægtepar selv at bestemme, om den ene part skal være hjemmegående eller ej?

update:
Et konkret eksempel fra politiken.dk

fredag, november 12, 2010

Stueren

Socialdemokraternes Henrik Dam Kristensen mener ikke, man kan kalde DF for "ikke stuerent" fordi partiet jo er lovligt, og deres folketingsmedlemmer valgt på demokratisk vis, ligesom alle øvrige folketingsmedlemmer.

Jeg synes han burde spørge sig selv, om der nogensinde er nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved det? Hvem har foreslået, at partiet skal forbydes, eller at deres folketingsmedlemmer ikke skal respekteres som sådan?

Det er der mig bekendt ingen, der har givet udtryk for - heller ikke Poul Nyrup Rasmussen. Når han kalder partiet for "ikke stuerent" så er der tale om en klart formuleret politisk stillingtagen til partiet DF.

Partiet (DF) fremstiller det ganske vist selv, som om det ene følger af det andet. Altså at man ikke respekterer partiets grundlovssikrede rettigheder, hvis man kalder det "ikke stuerent". Men den påstand er ganske enkelt falsk. At kalde dem "ikke stuerene" er et rent politisk udtryk for, at man mener DF skal holdes uden for politisk indflydelse på grund af partiets højreekstreme holdninger. Det ligger fuldstændig inden for de demokratiske spilleregler at gøre dette, hvis man selv kan samle de mandater, der skal til.

Man kan så spørge sig selv om, hvorfor Henrik Dam Kristensen accepterer DF's forkerte fremstilling af tingene som præmis for hans egen stillingtagen?

Måske er det fordi vatpikken ryster i bukserne af frygt for at komme til at fornærme Pia?

mandag, juli 26, 2010

Svaret er 126 - og fire farver!

Som bekendt er der efterhånden mange eksempler på, at ren matematik viser sig at passe fantastisk godt på den fysiske virkelighed. Så godt, så man får den tanke at matematik på en eller anden måde er selve essensen af det fysiske univers.

Et af de matematiske problemer, som mange matematikere har grublet over i rigtig lang tid, blev løst for ikke så længe siden. Det drejer sig om et spørgsmål, der faktisk er let nok at forstå for enhver: Hvor mange farver skal du minimum bruge for at to nabofelter ikke har samme farve, når du inddeler en kugleoverflade i felter?

Det svarer nogenlunde (men ikke helt) til at spørge, hvor mange farver du skal bruge til en globus, så du kan skelne de forskellige lande.

Problemet lyder enkelt, men det har faktisk været svært for matematikerne at bevise, at svaret er fire.

Hvad der så er endnu mere mærkeligt, er at de matematikere der har bevist det, nu kommer og siger, at de ud fra dette kan bevise, at Higgs partiklens masse må være ca. 126

Og hvad i al verden har det så med et rent matematisk fænomen at gøre?

At det har det påstås i hvert fald på denne blog.

Jeg har endnu ikke læst de kilder, der linkes til, og er heller ikke sikker på jeg kan forstå dem, da de er fyldt med virkelig svær matematik. Men når jeg vil gøre forsøget, så er det blandt andet fordi jeg lige har læst en artikel på Phys.org der oplyser, at det er blevet bevist at Higgs bosonen umuligt kan have en masse inden for bestemte intervaller (se artiklen).

Det mærkværdige er, at de 126 helt klart stadig ligger inden for det mulige!

Noget tyder altså på, at der faktisk er denne sammenhæng mellem partiklens masse og antallet af farver på en globus...

onsdag, april 28, 2010

Mønstre (2)


Det kan åbenbart være noget forskelligt hvad folk ser af mønstre i et billede som det jeg viste i sidste post (Carina nebulaen).

Morten (se kommentarerne) kan ikke få øje på "Conan barbaren" så jeg har derfor lige redigeret lidt på billedet for at markere det. Figuren findes til højre - markeringen starter ved hans højre skulder og slutter ved hans venstre (man ser ham skråt forfra).

De to andre figurer jeg ser, har jeg også indrammet. Dødningehovedet til venstre, og en alien lige ved siden af.

mandag, april 19, 2010

Mønstre

(klik på billedet for at forstørre det)

Det er velkendt, at vi mennesker er tilbøjelige til at se mønstre, hvor der i virkeligheden ikke er noget. Mønstre, som vi subjektivt synes ligner noget bestemt.

Kig lige på dette fantastiske billede af Carina nebulaen!

Da det er et astronomisk billede af en nebula er det uden for enhver tvivl, at formerne er fuldstændig tilfældige - altså at der objektivt set ikke er nogen orden.

Jeg blev selv lidt overvældet over at kunne "genkende" en bestemt figur på billedet. Men inden jeg afslører det, vil jeg gerne spørge mine læsere, om de ser en eller flere figurer på billedet. Selv ser jeg 3 figurer, men det er især den ene af dem, som jeg synes er ret "mystisk" og usædvanlig. Det er dog ikke den figur, der først faldt mig ind.

Fortæl gerne i en kommentar, hvad du ser!

---
kilde:
http://www.shorpy.com/files/images/carina_nebula.jpg

fredag, februar 12, 2010

Jul i Vejgaard


Mange danskere synes nok, at det efterhånden kan være nok med al den sne og is?

Det synes vi nordjyder også, men til forskel fra andre danskere kan vi åbenbart se det positive ved tingene. Nemlig at det gør det muligt at forlænge julen!

Man kan også sige, at hvis sneen smelter hurtigt, så er der faktisk kun 10 måneder til jul.

Glædelig Jul allesammen!

tirsdag, februar 09, 2010

Elementært

I artiklen "Presset svækkes mod spindoktor" skriver DR Nyheder:

Jacob Winthers skyld i lækagen skulle kunne dokumenteres af en række hidtil hemmelige lydbånd. Men nu kan DR fastslå, at båndene ikke indeholder lydoptagelser med spindoktoren selv.


Nej, det kan DR aldeles ikke fastslå med sikkerhed. Det fremgår af artiklen, at DR ikke selv har hørt de pågældende bånd. Man har oplysningerne fra "... en fortrolig kilde med dybt kendskab til sagen..."

Man må naturligvis stille sig selv følgende spørgsmål:

1) Hvornår har den pågældende kilde haft lejlighed til at høre båndene?
2) Hvis kilden ikke har hørt båndene selv, befinder vedkommende sig så i en position der gør det muligt at vide med sikkerhed, at Jacob Winther umuligt kan være på båndet. For eksempel viden om, at J.W. befinder sig et andet sted på tidspunktet for optagelsen?
3) Har kilden selv en interesse i at presset svækkes mod spindoktoren?

Hvis punkt 3 er tilfældet, så er det i sig selv en grund til at være skeptisk over for kilden. Hvis vedkommende oven i købet slet ikke har hørt båndet (punkt 1) så er der god grund til at stille spørgmål ved troværdigheden.

Så vidt jeg kan se, så må man uafhængigt af denne kilde undersøge om J.W. har befundet sig et andet sted, og derfor ikke kan være på båndene.

Før man har gjort det, kan man ikke "fastslå" noget som helst!

søndag, februar 07, 2010

Kvantemekanikken

I forbindelse med kvantemekanik er der to forskellige holdninger blandt fysikerne: Dem der forsøger at forstå hvad det egentlig er, man har med at gøre - og så dem der stiller sig tilfreds med, at de kvantemekaniske beregninger kan bruges til at forudsige ting. De sidste kaldes populært for "Shut up and calculate" segmentet.

Der er mange gode argumenter imod det sidste synspunkt, synes jeg. At kvantemekanikken mildt sagt er svær at forstå, er ikke noget fornuftigt argument for at give afkald på at forsøge - det er en ren falliterklæring. Derimod kan der være fornuft i at sige: "Shut up while you calculate". Forsøget på at få en dybere forståelse skal ikke stå i vejen for anvendelsen af teorien.

Tilhængerne af "Shut up and calculate" bruger som regel det argument, at når de kvantemekaniske beregninger kan bruges til at forudsige mange ting korrekt, så må den nødvendigvis være den rigtige teori, dvs. den eneste mulige teori.

Men er det nu også rigtigt?

Fra videnskabens historie kendes i hvert fald et tilfælde hvor det ikke var rigtigt at stille det sådan op. Jeg tænker på det geocentriske verdensbillede kontra det heliocentriske. Sagen er nemlig, at det faktisk er muligt at forudsige planeternes bevægelser ud fra en model, hvor Jorden er centrum i solsystemet. Man får ganske vist nogle ret så komplicerede beregninger ud af det, men det fragår ikke at disse beregninger kan forudsige bevægelserne korrekt.

At man kan forudsige korrekt ud fra den geocentriske model er altså klart nok ikke tilstrækkeligt i sig selv til at foretrække den. Der er tværtimod god grund til at lede efter en anden model, der gør beregningerne meget enklere - fordi der er grund til at formode, at naturen ikke er mere indviklet end den behøver at være.

Det er vanskeligt at se, hvordan man skulle finde på en bedre model uden at det sker i forbindelse med et forsøg på at forstå hvad man har med at gøre, vil jeg mene.

Det samme kan man vel sige om kvantemekanikken. Den er måske i virkeligheden unødigt kompliceret? Man kan ikke udelukke, at en anden teori kan forudsige lige så godt, selv om den er langt enklere - og måske ligefrem nemmere at forstå. En sådan teori vil givetvis også åbne op for en bedre forståelse af andre ting, som i dag ikke sættes i forbindelse med kvantemekanik. Men forudsætningen for at opnå dette er, at nogen forsøger at forstå den virkelighed som kvantemekanikken handler om.

fredag, februar 05, 2010

Haiti

I en artikel fra ritzau med titlen "Amerikanere anklages for bortførelse i Haiti" skriver de, ifølge Politiken.dk først følgende:

De 10 personer, fem mænd og fem kvinder fra delstaten Idaho, anklages for ulovligt at ville bortføre 33 børn, som alle har mistet deres forældre ved jordskælvet.

Sidst i artiklen skriver de:

Regeringsembedsmænd i Haiti siger, at amerikanerne ikke har nogen papirer, der dokumenterer, at børnene virkelig er forældreløse.

Det de 10 personer anklages for, er altså at ville bortføre 33 børn som muligvis ikke er forældreløse - idet ingen myndighed har undersøgt det (de har ingen papirer). Det er netop dette forhold der er kernen i sagen, og derfor mener jeg ritzaus gengivelse er vildledende.

At forholdene på Haiti er ret kaotiske for øjeblikket berettiger ikke til selvtægt, hvad jeg vil mene det her er. I princippet er der vel ikke nogen forskel på at plyndre en butik, og så at bortføre et barn uden at forældrene har givet samtykke til adoption -eller myndighederne har givet tilladelse til adoption fordi barnet er forældreløst. Hvis der er nogen forskel, så er det vel det sidste der er værst?

lørdag, januar 23, 2010

DF-løgn


Dansk Folkeparti - partiet der gør en masse for de små i samfundet?

(klik på billedet for at forstørre det)

mandag, januar 11, 2010

Sneboldkamp

Den 10. januar udbrød der krig i Aalborg!

Se min video-dokumentation på YouTube

Forøvrigt samme sted som min far under den tyske besættelse hoppede over det murværk, der afgrænser Kildeparken - fordi tyskerne var på jagt efter nogen. Eller fordi der havde været en demonstration imod dem - det husker jeg ikke helt (min far døde for mange år siden).

(jeg har visse problemer med at vise videoen direkte her på bloggen)

fredag, januar 01, 2010

Godt Nytår!

Her er så statsministerens generalprøve på nytårstalen:


http://www.youtube.com/watch?v=KSlTeZMpSU4

Godt Nytår!