fredag, august 29, 2008

Aktuelle videoer

Jeg har nu lavet min blog lidt om, så jeg kan vise de mest aktuelle og interessante video-klip samme sted på siden.

Den video du ser, er den mest aktuelle (nyeste). Hvis skærmbilledet ikke indeholder nogen information, så før musen hen over den nederste del af selve billedet - så kommer der information om de nyeste klip.

Du kan iøvrigt scrolle til højre og venstre med musen, og evt. klikke på et nyt klip.

Ønsker du mere udførlig information om det du ser, så klik på linket "FLERE AKTUELLE VIDEOER" ude i sidebaren. Så kommer du til den playliste, klippene ligger på.

Herfra kan du også foretage andre manøvrer, f.eks. kigge på andre af mine playlister.

update:
Har lige opdaget, at hvis du klikker på det røde ikon lige til højre for den trekantede startpil nederst til venstre, så bliver ovennævnte information stående på skærmen!

søndag, august 24, 2008

Decoherence

Jeg har lige læst en masse artikler om "decoherence" som er et helt centralt begreb i kvantemekanik idag.

Det drejer sig om en samling af links til artikler, essays mv. på siden:

http://www.decoherence.de/

På første side står der kort beskrevet hvad decoherence er, og ikke er. Flere af disse punkter understøtter de argumenter jeg har brugt her på bloggen og andetsteds.

Jeg har fundet siden ved søgning på den engelske database "Intute" som jeg stærkt kan anbefale, fordi indholdet er udvalgt af fagfolk, hvilket sikrer en grundliggende pålidelighed. Der er gratis adgang for alle.

torsdag, august 21, 2008

Vidste du ...

... At når det på dansk hedder en "husskade" eller bare "skade" så har det ikke noget at gøre med, at fuglen skulle være skadelig. Som der står i artiklen "Skader Skader" på Dansk Ornitologisk Forenings webside:

"Skaden hedder egentlig husskade. Den er nært beslægtet med skovskaden, omend de er meget forskellige i udseende. "Skade" er et gammelt dansk ord for "spids" eller "trætop". Skaden heddder skade på grund af den lange, spidse hale. Og så sidder den ofte i toppen af f.eks. et træ."

Sjovt, sådan rent sprogligt, hvordan man kan "misforstå" et ord, der forekommer at være selvindlysende i betydningen.

Bortset fra det, så kan det nu alligevel godt være, at der kommer flere husskader her i Danmark på grund af klimaforandringerne!

onsdag, august 20, 2008

Den sociale husskade

Nyheden om husskadens evne til at genkende sig selv i et spejl, som jeg omtalte i indlægget "Robotten i spejlet" bliver også omtalt på ScienceNOW i artiklen "The Magpie in the Mirror". Her nævnes et aspekt ved sagen, som der er grund til at lægge mærke til. Nemlig at et fællestræk ved de dyr, der har denne evne er, at de er sociale i langt højere grad end ellers nært beslægtede arter:

"... Elephants and dolphins belong to complex societies, he notes, so MSR may be present only in species for which empathy and social understanding are important ..."

"... Because corvids, the family of birds that includes magpies, ravens, and jays, are also highly social, Prior decided to test them, selecting magpies specifically because they are "very curious and observant ..."

Da nyheden netop indebærer, at et dyr med en hjerne der er væsentligt anderledes opbygget end pattedyrs, har denne evne, kunne noget tyde på, at selve det at et dyr er socialt har stor betydning for hvilke evner det har. Altså at det ikke er så enkelt, at det kun er biologien der bestemmer om et dyr er socialt, men også at dyrets evner bestemmes af dets socialitet, relativt uafhængigt af dets biologi (forstået sådan at der er flere muligheder med hensyn til det biologiske grundlag).

Om der så også virker en form for biologisk udvælgelse i denne sammenhæng, er så et andet spørgsmål. Det er vel nærliggende at forestille sig, at specielt seksuel udvælgelse spiller en stor rolle her?

Robotten i spejlet

Videnskab.dk har idag to spændendende artikler, som det kan være interessant at se i sammenhæng.

Den ene er en artikel om husskaden. Ikke om hvornår den yngler, men om at den kan genkende sig selv i et spejl!

Det er noget af en sensation, fordi man hidtil har troet, at kun visse pattedyr har denne evne (mennesker, aber, delfiner og elefanter). Det specielle er, at når pattedyrene genkender sig selv i et spejl, så bruger de nogle dele af hjernen, som fugle slet ikke har!

Så vidt jeg kan se, kunne en mulig forklaring være, at selve det at identificere sin egen krop i spejlbilledet i sig selv er en forholdsvis simpel neurologisk opgave, fordi de visuelle data gør det muligt. At pattedyrs neocortex aktiveres i denne forbindelse, kunne måske skyldes, at den simple selvgenkendelse sættes i forbindelse med meget andet, så resultatet er "selvgenkendelse på et højere plan" i form af egentlig selverkendelse eller selvbevidsthed?

Hvis det forholder sig sådan, så kan der være grund til at tro, at det vil være en forholdsvis simpel opgave at lave et computerprogram til en robot, der gør den i stand til det samme som husskaden, altså at genkende sig selv i et spejl (regne ud, at spejlbilledet er et spejlbillede af dens egen "krop" og ikke en anden robots).

Eller man kunne forsøge at lave en mobil robot, der bliver styret af en "computer" lavet af opdyrkede, biologiske hjerneceller?

Så langt er man dog ikke kommet endnu. Men den anden artikel på Videnskab.dk handler om noget der bevæger sig i den retning. Man har nemlig lavet en robot med biologisk hjerne der bl.a. er i stand til at registrere fysiske forhindringer og bevæge sig uden om dem!

Forudsat, at den simple selvgenkendelse i et spejl er en overkommelig opgave, så varer det måske ikke så mange år inden vi har robotter, der ikke alene kan bevæge sig rundt om ting, men også genkende sig selv i et spejl!

Det varer nok alligevel nogle flere år, inden vi står med alvorlige etiske problemer, fordi robotterne har fået bevidsthed og egen fri vilje...

tirsdag, august 19, 2008

Personlige data

Der er vistnok nogen der mener, at "facebook" kan finde på at misbruge ens fotos mv.

Derfor har jeg for en sikkerheds skyld også kun offentliggjort et enkelt vellignende portrætfoto af mig selv (profilbilledet).

Jeg mener ikke jeg har oplyst nogen steder på "fjæsbog" at jeg er førtidspensionist.

Til trods for det, har jeg lagt mærke til, at der af og til står "status: ingen" på min profil-badge ude i sidebaren...

Lige lovlig frækt, synes jeg nok!

Hvilke?

"Dansk politik er brolagt med mislykkede projekter"

(Statsminister Anders Fogh Rasmussen, cit. efter TV 2 Nyhederne)

En ikke-udtalelse fra Venstre?

Svend Auken har som bekendt haft et læserbrev i New York Times, hvor han tillader sig at præsentere folk for den sandhed, at dansk klima- og miljøpolitik er blevet kraftigt forringet i løbet at de år, som Fogh har været statsminister. Han (Fogh) siges vistnok at have skiftet holdning til dette spørgsmål, men sandheden er nok, at han også i denne sag har udvist en katastrofal mangel på dømmekraft og forudseenhed - i modsætning til f.eks. Danmarks tidligere miljøminister Svend Auken.

Det ved man egentlig godt i Venstre, og af mangel på saglige argumenter, bruger man det tarvelige kneb at angribe Svend Auken for at "skade Danmark" med sit læserbrev, som TV 2 Nyheder skrev i går den 18. august:

"Aukens indlæg i New York Times vækker opsigt i regeringspartiet Venstre. Partiets miljøordfører, Eyvind Vesselbo, mener, at Svend Aukens læserbrev kun bidrager til at undergrave danske klimainteresser i USA.

"Han sviner jo Danmark til. Han skader Danmarks image ved ikke at fortælle, at Danmark er i front på alle de områder, hvor USA arbejder på at komme i front. Vi kan godt diskutere de her ting hjemme i Danmark, men det er simpelthen for groft, at han på denne måde skader Danmarks image,"

siger Eyvind Vesselbo til Ritzau."

Hr. Vesselbo: Klimaet her på Jorden er et globalt problem, hvis du ikke skulle have opdaget det. Det har Fogh godtnok opdaget - derfor gør han en global indsats for at vildlede andre lande om dansk klima- og miljøpolitik. Velsagtens i den tro, at almindelige danskere ikke opdager, hvad der foregår.

Svend Auken bruger sin ytringsfrihed til netop det den skal bruges til. Det er Fogh, der skader Danmarks image ved (endnu engang) at fylde folk med løgn.

TV 2 Nyhederne har i dag, den 19. august en artikel om nøjagtig samme emne, bortset fra at Vesselbos udtalelse ikke er med.

Hvis det er fordi Vesselbo er blevet forkert citeret fra Ritzaus bureau, så bør man vel gøre opmærksom på det?

Forklaringen kan vel også være, at TV 2 er specielt flinke ved regeringspartiet Venstre?

update:
Svend Aukens brev i New York Times

tirsdag, august 12, 2008

Kvantemekanik-etiket

Da jeg finder kvantemekanik ret så væsentlig, ikke blot inden for fysik, men også i filosofisk sammenhæng, har jeg møjsommeligt gennemgået samtlige indlæg på denne blog for at finde alle, der er relevante i denne sammenhæng. De er så alle mærket med etiketten "kvantemekanik", hvilket betyder at du til enhver tid kan se alle de indlæg på bloggen, der handler om dette emne. Du klikker blot på etiketten "kvantemekanik" ude i sidebaren - eller hvorsomhelst denne etiket findes (f.eks. under en anden artikel).

I nogle enkelte tilfælde er det mest kommentarerne der gør det pågældende indlæg relevant.

torsdag, august 07, 2008

Det vidste vi da godt

Søren Søndergaard, DF's pressechef, efter at Pia Kjærsgaard var blevet hjernescannet:

"Pia blev skannet sent i går aftes, og der var ikke noget at se, så hun bad selv lægerne om lov til at tage hjem og sove i sin egen seng"

sagt til avisen.dk

(Hvis hun havde fejlet noget alvorligt, ville jeg selvfølgelig ikke have bragt denne vits - man skal ikke uden videre håne og spotte mindretal, heller ikke mindretal der er lige så små som et menneske er).

mandag, august 04, 2008

God nyhed

Som TV 2 Nyhederne skriver, så ser det stærkt ud til, at statsminister Anders Fogh Rasmussens EU-strategi er skudt i smadder - med den virkning at han næppe har nogen chance for at blive EU's første "præsident".

"Der er ingenting, der er så skidt, at det ikke er godt for noget" som man siger.

Jeg vil ikke just sige, at den nuværende krise som sådan er noget godt. Men at han ikke bliver EU-præsident er en god nyhed:

Så slipper vi europæere for at få en inkompetent "præsident" der tydeligt har vist, at han er ude af stand til at bedømme verdenssituationen bare nogenlunde korrekt. Det beviser hans totalt uansvarlige beslutning om at sende Danmark med i Irak-krigen.

Vi danskere er ikke kun danskere. Vi er også europæere. Vort dejlige land er medlem af EU, og danske statsborgere er også EU-borgere...

...med samme ret som andre EU-borgere til at tage vores familie med os, hvis vi flytter til et andet EU-land.