fredag, juni 30, 2006

Politik og religion

Selv om jeg ikke er enig med statsminister Anders Fogh Rasmussen i, at religion generelt skal ud af "det offentlige rum", så er jeg enig med ham i det synspunkt, at verdens politiske ledere ikke skal blande religion direkte ind i politik. Specielt ikke i tilfælde hvor der kan være risiko for en eller anden form for konflikt. Som det fremgår af en artikel på DR Nyheder i dag.

Det er en farlig ting, hvis Bush tror han har "Gud på sin side" mens f.eks. en Ahmedinejad tror han har "Allah på sin side".

Jeg er ikke enig i USA's politik i forhold til Iran, men så længe man holder religion udenfor, kunne der være mulighed for en fredelig, diplomatisk løsning. Er man ikke enig, kan man i det mindste argumentere nogenlunde rationelt. Men hvis en leder er overbevist om at have Gud eller Allah på sin side, så preller argumenter som regel af. Hvilket er ekstremt farligt for verdensfreden.

Det jeg har imod Fogh's holdning til religion er, at han kæder dette sammen med det mere generelle spørgsmål om "religion i det offentlige rum". Hvis vi skal have en værdidebat her i Danmark - hvilket statsministeren jo tidligere har efterlyst - så er det absurd at sige, at folk ikke må give udtryk for værdier, der er baseret på religion. Fordi religiøse mennesker netop ofte baserer deres værdier på deres religion, hvad enten man kan lide det eller ej. Det statsministeren giver udtryk for, kan opfattes som et forsøg på at sætte dagsordenen - hvilket han iøvrigt er rimelig dygtig til.

tirsdag, juni 27, 2006

Fint!

En 41-årig mand er ved retten i Göteborg blevet idømt fire års fængsel for at have bortført sin 12-årige datter til Somalia - og for at have medvirket til at hun blev omskåret.

Min kommentar: Fint nok!

Men måske man kan diskutere om straffen er hård nok, og om han ikke skulle smides ud af landet efter at have udstået sin straf?

Manden har med sin handling klart vist, at det næppe er muligt at integrere ham i det svenske samfund.

---
kilde: DR Nyheder

lørdag, juni 24, 2006

Jesus?

Jeg tror - jeg tror - jeg tror ikke rigtig på det... FUP!

Lokale terrorgrupper

I forbindelse med arrestationen af de terrorister, der ville angribe Sears Tower, har USA's justitsminister Alberto Gonzales udtalt, at lokale terrorgrupper i USA kan være farligere end Al-Qaeda netværket.

Det fremgår af DR Nyheders artikel i dag, at gruppen ikke havde forbindelse med Al-Qaeda, men gerne ville have det. Det betyder vel, at de i en eller anden ideologisk forstand er forbundet med Al-Qaeda. Men de havde altså ikke nogen faktisk forbindelse. Det ved man, fordi de fortalte det til en FBI-agent, der havde infiltreret gruppen.

Hvad der derimod ikke fremgår af DR Nyheders artikel er, at FBI netop kun fik anledning til at infiltrere gruppen fordi de søgte kontakt med Al-Qaeda!

Det betyder vel, at potentielle terrorister i USA på forhånd ved, at det først og fremmest er dette, der giver en stor risiko for at blive taget. Man kan så spørge sig selv om en direkte kontakt med Al-Qaeda er en særlig nødvendig ting i denne sammenhæng?

Jeg er alvorligt bange for, at de terror-handlinger der kommer i USA i fremtiden, udføres af grupper, der omhyggeligt undgår forsøg på at få direkte kontakt med Al-Qaeda.

Man vil muligvis også være nødt til at være forsigtig med f.eks. at gå ind på hjemmesider på Internet, der er sympatisk overfor Al-Qaeda. Der er jo en ret kraftig overvågning i USA i dag.

En overvågning som mange amerikanere givetvis er indforståede med, men som vil kunne misbruges, fordi den ikke er ordentligt kontrolleret af retssystemet.

Det er naturligvis svært at benægte, at det kan være nødvendigt at bruge visse metoder for at afværge terror her og nu. Men det der først og fremmest er forkert ved den amerikanske fremgangsmåde, er efter min mening, at man forsømmer at analysere de motiver terrorister normalt har. Det er ikke tilfældigt, at den gruppe der lige er fanget, består af sorte amerikanere - fra sydstaterne. Man kan jo godt forestille sig, at den amerikanske regerings dybt forkastelige måde at lade især fattige sorte i New Orleans "sejle deres egen sø" i forbindelse med oversvømmelsen - har været et medvirkende motiv.

Det retfærdiggør naturligvis ikke en terrorhandling, men det udgør et muligt motiv til det. Det viser, at det vigtigste middel mod terrorisme er den rigtige politik.

Her står USA helt klart til dumpekarakter - også globalt.

update:
Se også Politiken.dk

fredag, juni 23, 2006

Dick Cheney

Se en virkelig interessant udsendelse om den amerikanske vicepræsident Dick Cheney, Frontline's "The Dark Side"

Sorte Huller

Siden 1973 har forskere formodet, at magnetfelter hjælper sorte huller med at vokse. Nu viser observationer, at denne tanke holder vand.

mere: Tych Brahe Planetarium

onsdag, juni 21, 2006

Saddam's forsvar

Som reaktion på, at endnu en af Saddam Hussein's forsvarere er blevet myrdet, er Saddam selv og 7 af hans med-tiltalte gået i sultestrejke, fordi de forlanger en international beskyttelse af forsvarerne!

Se artikel på Newsvine.

Træværk

Gad vidst hvad Pinocchio og Lillebror ville have sagt om sådan noget som træbeskyttelse?

update:
Link ændret!

Ghazala

Den pakistanske landsby er flyttet til København, og deres æresbegreber er flyttet med. Alle kender hinanden, og alle vidste, at Ghazala og hendes mand skulle dræbes.

Det sagde anklageren Jørgen Jensen, Østre Landsret, da han indledte sin procedure i sagen om pigen, der blev kynisk likvideret af sin egen familie.

Som dansker er det totalt uforståeligt - og uacceptabelt - at nogen kan opfatte denne afskyelige handling som "ærefuld" på nogen som helst måde.

Den slags pis skal udryddes effektivt - af retssystemet, selvfølgelig.

En holdningsbearbejdelse af dem der opholder sig i Danmark, og deler den samme forskruede opfattelse af "familiens ære" er nok også på sin plads.

---
kilde: Politiken.dk

Demokrati i Irak

Den danske regering + Dansk Folkeparti begrunder som bekendt dansk militærs fortsatte tilstedeværelse i Irak med, at det er en demokratisk valgt irakisk regering, der ønsker det.

Det forudsætter vel, at Irak mere generelt lever op til elementære forudsætninger for at kunne tale om demokrati i det hele taget?

For eksempel at retssystemet overhovedet fungerer bare nogenlunde normalt.

Det gør det ikke!

Endnu en af Saddam Husseins forsvarere er blevet likvideret - af personer iført det irakiske politis uniform. Tidligere er to andre personer i Saddams forsvar blevet myrdet.

Selv om det er lidt uklart hvem der står bag, så er det en kendsgerning, at besættelsesmagten USA har slækket på sikkerheden omkring netop Saddams forsvar. Hvilket vel i sig selv er en overtrædelse af Geneve-konventionen?

Er Danmark militært til stede i Irak for at beskytte et ikke-eksisterende demokrati?

Find en anden undskyldning, Fogh - den nuværende holder ikke vand.

Eller indrøm, at den virkelige årsag til, at Danmark gik med i angrebet på Irak er - at amerikanerne gerne ville have det. Altså at statsministeren selv er en elendig røvslikker.

onsdag, juni 14, 2006

Privat besøg?

For en uges tid siden kritiserede Mogens Lykketoft og Villy Søvndal statsministeren for ikke at orientere Folketinget om dagsordenen for hans USA-besøg.

Det blev afvist af både Radikale og DF med begrundelsen, at det var et "rent privat besøg".

Som det fremgår af en artikel på Politiken.dk i dag, så er besøget ikke mere "privat" end at Fogh ved en gæsteforelæsning på Berkeley universitetet gav udtryk for et ønske om, at NATO skulle udvide sit samarbejde med Japan, Australien og New Zealand!

Det troede jeg en dansk statsminister skulle orientere både Folketinget og Udenrigspolitisk Nævn om?

Hvad enten dette er lovligt eller ej, så viser det efter min mening endnu en gang Foghs holdning til demokratiet: flertallet bestemmer, og oppositionen i Folketinget tromler man bare ned.

I dette tilfælde tilsidesættes Folketinget let og elegant ved blot selv at påstå, at USA-besøget er af privat karakter. Selv om det ikke er det.

Smart.

Eller også er den mand farlig.

Liberal?

Selv om jeg selv er rimelig venstreorienteret, så er der efter min mening vigtige områder, hvor det specielt her i Danmark er fornuftigt at støtte liberale holdninger - til forskel fra den nuværende regerings national-konservative linje.

DR Nyheder skriver i dag, at beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen gerne vil bestemme, at danske arbejdsgivere ikke skal indrette bederum til deres muslimske medarbejdere. Det synes mange arbejdsgivere han skal blande sig uden om, og det er jeg enig med dem i. Hvorfor i al verden skulle staten blande sig i det - særlig i dag, hvor der er ved at være mangel på arbejdskraft? At disse arbejdsgivere måske ikke er motiveret af idealistiske værdier, men netop af behovet for arbejdskraft, kan jeg ikke se gør noget. Liberalismen har ofte spillet en positiv rolle i udviklingen af forhold, de fleste opfatter som kun et spørgsmål om værdier, først og fremmest forskellige former for ligestilling - der giver arbejdsgiveren bedre mulighed for at udvælge arbejdskraften efter saglige kvalifikationer, og ikke efter f.eks. race, køn eller religion.

Samtidig har den nuværende regering ifølge DR Nyheder netop droppet en af sine ideologiske mærkesager, som den ellers lagde stor vægt på ved sin tiltræden, nemlig private erhvervsdrivendes "udfordringsret" over for kommunerne. Det gør den fordi det private erhvervsliv aldrig har haft behov for dette, altså fordi det er ideologi i ordets dårlige betydning.

Disse ting - og flere andre - viser efter min mening, at Anders Fogh Rasmussen mere er national-konservativ end liberal. Derfor er DF som regel godt tilfreds - det er nemlig deres ideologi der er den "herskende ideologi" her i Danmark for øjeblikket.

Ikke så underligt, at andengenerations-indvandrere og udlændinge kan tro, at det er Pia Kjærsgaard der bestemmer her i landet. Det er jo ikke helt ved siden af. Læs f.eks. en artikel af Claus Jacobsen på Newsvine.

lørdag, juni 10, 2006

Religion i "det offentlige rum"

Ifølge Politiken.dk har statsminister Anders Fogh Rasmussen sagt i sin grundlovstale, at:

"... religion helst skal holdes bag gardinerne i hjemmet ..."

Det bestemmer statsministeren heldigvis ikke - ifølge grundloven!

Grundloven sikrer borgerne retten til at give udtryk for deres holdninger - derunder religiøse holdninger. Det er ikke kun Jyllands-Posten der har ret til at give udtryk for sin negative holdning til Islam og muslimer, men også muslimer der har ret til at forsvare deres tro i det offentlige rum (med lovlige midler). De har også lov til at forsøge at omvende andre til Islam, ved f.eks. at uddele pjecer på Strøget - sålænge man ikke generer folk ved at være for påtrængende. På samme måde som "Jehovas Vidner" gør. Det hænger sammen med, at både kristendommen og Islam er missionske religioner, mens jødedommen f.eks. ikke er.

At forbyde det ville ikke alene være grundlovsstridigt, men faktisk også nærmest være i konflikt med et væsentligt aspekt ved kristendommen - det missionske, altså ønsket om at overbevise og omvende ikke-troende. Det er med andre ord også i modstrid med kristne værdier at forbyde folk dette.

Man kan så også lige tilføje, at satanister for den sags skyld har ret til det samme, altså f.eks. uddele pjecer på Strøget. Hvis man absolut ikke bryder sig om satanismen, kan man jo bare gå videre!

Det er efter min mening også på kanten af grundloven, hvis regering og folketing aktivt forsøger at presse religiøse ytringer ud af det offentlige rum.

Konklusionen må vel nærmest være, at Foghs respekt for grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed trods alt er begrænset!

Eftersom ytringsfriheden også gælder retten til at give udtryk for religiøse holdninger.

update:
Læs hele statsministerens grundlovstale (pdf) hos venstre.dk
Læs kommentarer hos Raapil

onsdag, juni 07, 2006

Køer på Internettet

Hvem har ikke prøvet, at det kan være svært at komme igennem til en bestemt side på internettet?

Det er som regel på grund af travlhed på siden, altså køer.

Gud eksisterer!


En amatør-astronom har netop offentliggjort et foto, der klart indikerer Guds eksistens!

Der foreligger ikke oplysninger om en eventuel forbindelse til den katolske kirke.

(han kan ikke gøres større ved at klikke på billedet, men han er jo også stor nok i forvejen)

Den katolske kirke

Jeg har tidligere givet udtryk for det synspunkt, at danske præster skal have lov til at give udtryk for synspunkter, som de mener er baseret på kristne værdier - også selv om der kan være et politisk aspekt ved sagen. Det gælder f.eks. spørgsmålet om behandlingen af asylsøgere.

Det mener jeg er naturligt i et pluralistisk, demokratisk samfund. De pågældende præster giver kun udtryk for en speciel kristen synsvinkel - som ikke alle folkekirkens præster er enig i, og som ikke er udtryk for folkekirken som sådan.

Derimod ville jeg ikke bryde mig om, hvis folkekirken som sådan begyndte at drive omfattende politisk lobby-arbejde, for at påvirke beslutningerne. Altså på en stærkt organiseret og centralt styret måde.

Sådan som den katolske kirke i rimelig høj grad gør. Selv om den uden tvivl holder sig til lovlige metoder i sin fremgangsmåde, så er der grund til at holde et skarpt øje med dens initiativer. Mange af den katolske kirkes synspunkter er efter min mening dybt reaktionære, og skal imødegås med modsatrettede initiativer. Der er derimod ikke grundlag for at begrænse dens indflydelse lovgivningsmæssigt og politisk, så vidt jeg kan se. Den katolske kirke er iøvrigt også klart modstander af "ufredelige metoder" som f.eks. fysisk overfald på læger der udfører abort (som der har været flere tilfælde af i USA).

Den er i det hele taget ret anti-voldelig mere generelt. For eksempel har den også været modstander af det militære angreb på Irak. Det taler helt klart til dens fordel.

Læs artiklen "Dansk forsker: hold øje med den katolske kirke" på Politiken.dk

Canadisk terror?

De canadiske myndigheder lader offentligheden forstå, at man har arresteret 17 dødsensfarlige terrorister, der var på nippet til at rette blodige angreb på det canadiske samfund.

Men ifølge - blandt andre - Canadas største dagblad, har myndighederne i årevis overvåget og nu arresteret en flok amatører, der måske nok havde onde hensigter, men som slet ikke var i stand til at føre dem ud i livet.

mere: DR Nyheder

mandag, juni 05, 2006

Pentagon

Nu vil Pentagon til at gå på kompromis med Geneve-konventionen, ved at fjerne forbudet mod "ydmygende og nedværdigende behandling" af fanger, i sine egne nedskrevne regler.

Men det står stadigvæk i Geneve-konventionen, der gælder internationalt, også for USA.

Det virker lidt femkantet ikke at instruere sine egne folk om, hvilke regler de skal rette sig efter. Ihvertfald bliver USA nok ikke mere populært verden over, hvis man ikke gør det?

mere: Jyllands-Posten

Vorherres løver

Er dette et bevis på, at Gud ikke eksisterer?

søndag, juni 04, 2006

Ny naturlov?

Forskere har opdaget, at en række komplekse fænomener fra internettet til cellens stofskiftenetværk deler den samme underliggende arkitektur.

mere: Politiken.dk

update: se "Dynamic networks" på min engelske blog!

lørdag, juni 03, 2006

Principper

Jeg har tidligere her på min blog givet udtryk for, at en kommende ikke-borgerlig regering her i Danmark ikke skal være bleg for at bruge et snævert flertal i visse sammenhænge, og nærmest ignorere oppositionen.

Det har jeg gjort i forbindelse med Muhammed-sagen, hvor et snævert flertal (regeringen + DF) som bekendt modsatte sig en undersøgelse af forløbet. Det syntes jeg dengang var urimeligt, altså at et stort mindretal i folketinget ikke kan forlange en sådan undersøgelse.

Da man vel kan forudse, at hvis oppositionen i et fremtidigt folketing kommer til at bestå af de nuværende regeringsbærende partier, så vil de være imod en sådan undersøgelse. Men det mener jeg godt man kan tillade sig at ignorere totalt - og sætte en undersøgelse i gang.

Men det vigtigste er naturligvis principperne. Så derfor synes jeg man burde indføre en regel med at et (stort) mindretal i folketinget skal kunne kræve en sådan undersøgelse. Altså noget lignende det, der nævnes i en artikel på DR Nyheder idag.

Jeg er ikke jurist, men umiddelbart skulle man vel formode, at en egentlig garanteret ret til dette, vil kræve en grundlovsændring?