fredag, februar 12, 2010

Jul i Vejgaard


Mange danskere synes nok, at det efterhånden kan være nok med al den sne og is?

Det synes vi nordjyder også, men til forskel fra andre danskere kan vi åbenbart se det positive ved tingene. Nemlig at det gør det muligt at forlænge julen!

Man kan også sige, at hvis sneen smelter hurtigt, så er der faktisk kun 10 måneder til jul.

Glædelig Jul allesammen!

tirsdag, februar 09, 2010

Elementært

I artiklen "Presset svækkes mod spindoktor" skriver DR Nyheder:

Jacob Winthers skyld i lækagen skulle kunne dokumenteres af en række hidtil hemmelige lydbånd. Men nu kan DR fastslå, at båndene ikke indeholder lydoptagelser med spindoktoren selv.


Nej, det kan DR aldeles ikke fastslå med sikkerhed. Det fremgår af artiklen, at DR ikke selv har hørt de pågældende bånd. Man har oplysningerne fra "... en fortrolig kilde med dybt kendskab til sagen..."

Man må naturligvis stille sig selv følgende spørgsmål:

1) Hvornår har den pågældende kilde haft lejlighed til at høre båndene?
2) Hvis kilden ikke har hørt båndene selv, befinder vedkommende sig så i en position der gør det muligt at vide med sikkerhed, at Jacob Winther umuligt kan være på båndet. For eksempel viden om, at J.W. befinder sig et andet sted på tidspunktet for optagelsen?
3) Har kilden selv en interesse i at presset svækkes mod spindoktoren?

Hvis punkt 3 er tilfældet, så er det i sig selv en grund til at være skeptisk over for kilden. Hvis vedkommende oven i købet slet ikke har hørt båndet (punkt 1) så er der god grund til at stille spørgmål ved troværdigheden.

Så vidt jeg kan se, så må man uafhængigt af denne kilde undersøge om J.W. har befundet sig et andet sted, og derfor ikke kan være på båndene.

Før man har gjort det, kan man ikke "fastslå" noget som helst!

søndag, februar 07, 2010

Kvantemekanikken

I forbindelse med kvantemekanik er der to forskellige holdninger blandt fysikerne: Dem der forsøger at forstå hvad det egentlig er, man har med at gøre - og så dem der stiller sig tilfreds med, at de kvantemekaniske beregninger kan bruges til at forudsige ting. De sidste kaldes populært for "Shut up and calculate" segmentet.

Der er mange gode argumenter imod det sidste synspunkt, synes jeg. At kvantemekanikken mildt sagt er svær at forstå, er ikke noget fornuftigt argument for at give afkald på at forsøge - det er en ren falliterklæring. Derimod kan der være fornuft i at sige: "Shut up while you calculate". Forsøget på at få en dybere forståelse skal ikke stå i vejen for anvendelsen af teorien.

Tilhængerne af "Shut up and calculate" bruger som regel det argument, at når de kvantemekaniske beregninger kan bruges til at forudsige mange ting korrekt, så må den nødvendigvis være den rigtige teori, dvs. den eneste mulige teori.

Men er det nu også rigtigt?

Fra videnskabens historie kendes i hvert fald et tilfælde hvor det ikke var rigtigt at stille det sådan op. Jeg tænker på det geocentriske verdensbillede kontra det heliocentriske. Sagen er nemlig, at det faktisk er muligt at forudsige planeternes bevægelser ud fra en model, hvor Jorden er centrum i solsystemet. Man får ganske vist nogle ret så komplicerede beregninger ud af det, men det fragår ikke at disse beregninger kan forudsige bevægelserne korrekt.

At man kan forudsige korrekt ud fra den geocentriske model er altså klart nok ikke tilstrækkeligt i sig selv til at foretrække den. Der er tværtimod god grund til at lede efter en anden model, der gør beregningerne meget enklere - fordi der er grund til at formode, at naturen ikke er mere indviklet end den behøver at være.

Det er vanskeligt at se, hvordan man skulle finde på en bedre model uden at det sker i forbindelse med et forsøg på at forstå hvad man har med at gøre, vil jeg mene.

Det samme kan man vel sige om kvantemekanikken. Den er måske i virkeligheden unødigt kompliceret? Man kan ikke udelukke, at en anden teori kan forudsige lige så godt, selv om den er langt enklere - og måske ligefrem nemmere at forstå. En sådan teori vil givetvis også åbne op for en bedre forståelse af andre ting, som i dag ikke sættes i forbindelse med kvantemekanik. Men forudsætningen for at opnå dette er, at nogen forsøger at forstå den virkelighed som kvantemekanikken handler om.

fredag, februar 05, 2010

Haiti

I en artikel fra ritzau med titlen "Amerikanere anklages for bortførelse i Haiti" skriver de, ifølge Politiken.dk først følgende:

De 10 personer, fem mænd og fem kvinder fra delstaten Idaho, anklages for ulovligt at ville bortføre 33 børn, som alle har mistet deres forældre ved jordskælvet.

Sidst i artiklen skriver de:

Regeringsembedsmænd i Haiti siger, at amerikanerne ikke har nogen papirer, der dokumenterer, at børnene virkelig er forældreløse.

Det de 10 personer anklages for, er altså at ville bortføre 33 børn som muligvis ikke er forældreløse - idet ingen myndighed har undersøgt det (de har ingen papirer). Det er netop dette forhold der er kernen i sagen, og derfor mener jeg ritzaus gengivelse er vildledende.

At forholdene på Haiti er ret kaotiske for øjeblikket berettiger ikke til selvtægt, hvad jeg vil mene det her er. I princippet er der vel ikke nogen forskel på at plyndre en butik, og så at bortføre et barn uden at forældrene har givet samtykke til adoption -eller myndighederne har givet tilladelse til adoption fordi barnet er forældreløst. Hvis der er nogen forskel, så er det vel det sidste der er værst?