mandag, september 15, 2014

DF hykleri

Pia Kjærsgaard finder det "udemokratisk" at Sverigesdemokraterne holdes uden for. Det samme mener rigtig mange DF-vælgere sikkert. Men dengang DF var grundlag for VK regeringen brugte tilhængerne af DF ofte det argument, at "i et demokrati er det jo flertallet, der bestemmer". Samtidig har man ofte en negativ holdning til mindretalsrettigheder, der beskytter mod et øjeblikkeligt flertals magt. Faktisk vil jeg påstå, at det især er DF, der fejlagtigt opfatter demokrati som identisk med hvad man nærmest må kalde "flertalsdiktatur". Så for DF er det altså kun "udemokratisk" at holde et mindretal udenfor, når det er dem selv (eller meningsfæller) det går ud over!


En noget barnlig og umoden attitude, må man sige!

søndag, august 24, 2014

Afghanistan

Indtil for nylig blev danskerne tudet ørerne fulde af, at det gik helt fint med vores militære engagement i Afghanistan.


Først i dag kommer den kritik, der viser hvor forkert den påstand er. Vel at mærke en kritik, der er baseret på information, som den danske regering har haft i årevis.


En sådan tilbageholdelse af væsentlig information er ikke i overensstemmelse med demokrati, især ikke når det drejer sig om information, der er nødvendig for at vurdere rimeligheden i anvendelse af militær magt. Uden at en hemmeligholdelse sagligt kan begrundes med sikkerhedshensyn.


Det gør tydeligvis ikke den helt store forskel, om en dansk regering er ledet af Socialdemokraterne eller ej.

onsdag, august 06, 2014

Krasnik

Synes man skal holde sig til at kritisere dem, der tydeligvis har en fuldstændig ensidig opfattelse af Israel-Palæstina konflikten. Uanset deres personlige baggrund. For eksempel Søren Espersen fra DF. Han er så enøjet pro-israelsk, så selv en moderat zionist velsagtens kunne få kvalme af det!

Han er vistnok tidligere journalist. Tænk, hvis det var ham der skulle dække Mellemøsten for DR!

Så hellere en Krasnik, synes jeg bestemt. Folks personlige baggrund behøver ikke at gøre dem uegnede, i nogle tilfælde måske tværtimod. Den personlige baggrund kan også betyde, at man har sat sig grundigere ind i problemet.

Det er selfølgelig ikke altid tilfældet. Men den bedste journalist er måske ofte en person, der har en personlig baggrund i sagen, men har lært at se den fra den anden side også? Så har man muligvis en dybere forståelse af emnet.

Det er i hvert fald usagligt at dømme en journalist uegnet, alene ud fra personlig baggrund.

Direktørlønninger

Selvfølgelig skal en dygtig direktør have en god løn. Men hvad med de absurd høje lønninger man af og til ser? Måske de skyldes, at vedkommende er "mere end dygtig", nemlig dygtig til at skabe et ekstra overskud ved hæmningsløst at bruge forretningsmetoder, der er samfundsskadelige og ikke afspejler reel værdiskabelse - for eksempel skatteunddragelse? Forretningsmetoder, som hæderlige erhvervsfolk ikke er villige til at bruge, og som ejerne derfor må betale ekstra for.


De ekstremt høje direktørlønninger afspejler temmelig sikkert en "deling af rovet", altså en deling af et ekstra udbytte, der ikke skyldes reel produktivitet.


Hvis det er rigtigt, så medvirker det kun til at gøre de allerrigeste endnu rigere, uden at komme alle til gavn.


lørdag, juli 26, 2014

Skruelåg

Sad lige og ledte på nettet efter en smart åbner til diverse skruelåg, som min gamle mor kan bruge. Så slog det mig, at alle skruelåg egentlig burde være venstresnoede!


Skruer er normalt højresnoede, og det er der selvfølgelig den gode grund til, at det er nemmere at bruge mange kræfter ved at dreje en skruetrækker højre om. Men her er det til sidst i processen, at man evt. skal bruge mange kræfter. Ved et skruelåg er det imidlertid omvendt: Du skal ofte bruge en masse kræfter først, for overhovedet at få låget løst. Det ville være meget nemmere, hvis du kunne holde glasset/flasken med venstre hånd og skrue HØJRE om med højre hånd/arm.


mandag, juli 21, 2014

Palæstina/Israel

Hamas øger ikke just muligheden for fred i Mellemøsten, og er i den forstand et selvstændigt problem.


Men det er ikke Hamas, der er problemet med hensyn til Israel/Palæstina. Det egentlige problem er langt ældre end denne organisation, så Hamas er snarere et symptom på, at problemet i så mange år har fået lov til at forblive uløst.


Forståeligt, at mange reagerer på det der sker aktuelt, fordi der er så mange civile ofre. Men selv om nogen måske vil synes det lyder hårdt, så mener jeg faktisk det er på tide at flytte fokus væk fra den aktuelle konflikt, og over på ondets rod - det egentlige problem.


Holdes fokus på den aktuelle konflikt, så får vi blot en gentagelse af noget, vi har set alt for mange gange før. Og så snart den aktuelle konflikt har lagt sig, så vender alt tilbage til det gamle.


Og jeg er sikkert ikke den eneste, der næsten bliver fysisk dårligt tilpas ved at tænke på, at dette problem har stået uløst i så mange år?


tirsdag, juli 15, 2014

Økonomisk magi

Ronald Reagan gav store skattelettelser til de rigeste amerikanere. Det har været enormt skadeligt for det amerikanske samfund, og var (indirekte) med til at fremkalde krisen i 2008. Den økonomiske ulighed steg, mens statens underskud eksploderede. Reagans økonomiske politik var baseret på neoklassiske økonomers teorier. Disse teorier er forkerte.


Den franske økonom Piketty har påvist, at vi er på vej ind i en tilstand, hvor økonomisk vækst er stærkt tilbøjelig til at øge den økonomiske ulighed uden at gavne generelt. Skattelettelser til de rigeste forstærker denne tendens, og det er derfor det sidste vi har brug for!


Så vidt jeg har forstået det, så er det nye i den økonomiske beregning, der omtales så meget lige nu, en antagelse om, at en lettelse i topskatten får folk til at søge et nyt job med højere løn. Deres økonomiske model er så indrettet sådan, at dette job automatisk er der!


Undskyld mig, men giver de ikke på den måde en illustration af, at deres økonomiske model er forkert? Det er muligvis rigtigt, at under særlige omstændigheder kan en forøgelse af arbejdsudbuddet betyde, at der efter et stykke tid er flere jobs. For eksempel er der givetvis kommet flere arbejdspladser her i Danmark, efter at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Men det betyder aldeles ikke, at der skulle være en generel lov, der siger at "en forøgelse af arbejdsudbuddet giver flere jobs". Hvis det var rigtigt, så ville der i det hele taget aldrig være arbejdsløshed. Og her er der oven i købet tale om noget mere snævert og konkret, nemlig specifikt højtlønnede jobs. Dukker der flere af dem ud af den blå luft, blot fordi der er flere der gerne vil have sådan et job? Gælder det ikke netop for højtlønnede jobs, at der kun er dem, som arbejdsgiverne har brug for at udbyde? Kort sagt: man kan ikke søge et højtlønnet job, der ikke findes!

torsdag, juli 10, 2014

Pædofili

Pædofili er afskyeligt. Og det er forståeligt, at folk reagerer voldsomt på det. Men desværre er der en tendens til, at alt for mange "slår hjernen fra" når nogen bliver beskyldt for pædofili, og dømmer dem på forhånd. Man har lidt svært ved at respektere princippet om, at folk er uskyldige indtil det modsatte er bevist. Det skyldes selvfølgelig den følelsesmæssige reaktion, men det er absolut ikke i orden af den grund.


Måske det af denne grund ville være rimeligt helt at hemmeligholde den mistænktes identitet, indtil dommen er faldet - og fastholde hemmeligholdelsen hvis vedkommende bliver frikendt. Til gengæld skal folk, der er dømt for pædofili-forbrydelser ikke have adgang nogen som helst steder, hvor der er børn.


Afskyen for pædofili betyder givetvis, at man faktisk får sit liv ødelagt, selv om man bliver frikendt ved domstolene. Hvis éns navn altså er kommet frem.


søndag, juni 29, 2014

Fredag den trættende

Jeg er født fredag 13. marts 1953, så jeg ville lige se på kalenderen, hvilken ugedag det er næste år. Det er så også en fredag, opdagede jeg!


Men ikke bare det: Måneden før er der også en fredag 13. februar! Efter at have kigget lidt på kalenderen må jeg konstatere, at det må der altid være, hvis der er en fredag 13. marts - med mindre det er skudår.


Det har jeg da godt nok aldrig lagt mærke til før.


Der er i øvrigt en tredje næste år. Nemlig fredag 13. november.


Der er altid mindst 2 af dem, og højst 3.

torsdag, juni 19, 2014

Moskeen

Psykiateren Henrik Day Poulsen har ret i, at dem der har finansieret den nye moske er at sammenligne med Jehovas Vidner. Men hvorfor brokker han sig så ikke over det, når Jehovas Vidner åbner en ny "rigssal", som de vistnok kalder de bygninger de forsamles i?


Forklaringen er jo nok, at det danske demokrati ikke på nogen måde er truet af Jehovas Vidner eller nogen anden kristen sekt. Det skyldes aldeles ikke, at "demokratiet udspringer af kristendommen" eller lignende, selv om det er en løgn der ofte gentages. Demokratiet og de personlige frihedsrettigheder er tværtimod opnået på trods af modstanden fra (kristne) religiøse kredse og institutioner. Men demokratiet er blevet så veletableret og stærkt, at der ikke er nogen seriøs trussel fra kristne fundamentalister. Religionsfriheden er tværtimod udtryk for demokratiets styrke.


Hvorfor skulle herboende muslimer ikke lige så godt kunne tilpasse sig demokratiet?


Så vidt jeg kan se, så får de nemmere ved at tilpasse sig det danske demokrati, efter at den nye moske er kommet.