mandag, juli 21, 2014

Palæstina/Israel

Hamas øger ikke just muligheden for fred i Mellemøsten, og er i den forstand et selvstændigt problem.


Men det er ikke Hamas, der er problemet med hensyn til Israel/Palæstina. Det egentlige problem er langt ældre end denne organisation, så Hamas er snarere et symptom på, at problemet i så mange år har fået lov til at forblive uløst.


Forståeligt, at mange reagerer på det der sker aktuelt, fordi der er så mange civile ofre. Men selv om nogen måske vil synes det lyder hårdt, så mener jeg faktisk det er på tide at flytte fokus væk fra den aktuelle konflikt, og over på ondets rod - det egentlige problem.


Holdes fokus på den aktuelle konflikt, så får vi blot en gentagelse af noget, vi har set alt for mange gange før. Og så snart den aktuelle konflikt har lagt sig, så vender alt tilbage til det gamle.


Og jeg er sikkert ikke den eneste, der næsten bliver fysisk dårligt tilpas ved at tænke på, at dette problem har stået uløst i så mange år?


tirsdag, juli 15, 2014

Økonomisk magi

Ronald Reagan gav store skattelettelser til de rigeste amerikanere. Det har været enormt skadeligt for det amerikanske samfund, og var (indirekte) med til at fremkalde krisen i 2008. Den økonomiske ulighed steg, mens statens underskud eksploderede. Reagans økonomiske politik var baseret på neoklassiske økonomers teorier. Disse teorier er forkerte.


Den franske økonom Piketty har påvist, at vi er på vej ind i en tilstand, hvor økonomisk vækst er stærkt tilbøjelig til at øge den økonomiske ulighed uden at gavne generelt. Skattelettelser til de rigeste forstærker denne tendens, og det er derfor det sidste vi har brug for!


Så vidt jeg har forstået det, så er det nye i den økonomiske beregning, der omtales så meget lige nu, en antagelse om, at en lettelse i topskatten får folk til at søge et nyt job med højere løn. Deres økonomiske model er så indrettet sådan, at dette job automatisk er der!


Undskyld mig, men giver de ikke på den måde en illustration af, at deres økonomiske model er forkert? Det er muligvis rigtigt, at under særlige omstændigheder kan en forøgelse af arbejdsudbuddet betyde, at der efter et stykke tid er flere jobs. For eksempel er der givetvis kommet flere arbejdspladser her i Danmark, efter at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Men det betyder aldeles ikke, at der skulle være en generel lov, der siger at "en forøgelse af arbejdsudbuddet giver flere jobs". Hvis det var rigtigt, så ville der i det hele taget aldrig være arbejdsløshed. Og her er der oven i købet tale om noget mere snævert og konkret, nemlig specifikt højtlønnede jobs. Dukker der flere af dem ud af den blå luft, blot fordi der er flere der gerne vil have sådan et job? Gælder det ikke netop for højtlønnede jobs, at der kun er dem, som arbejdsgiverne har brug for at udbyde? Kort sagt: man kan ikke søge et højtlønnet job, der ikke findes!

torsdag, juli 10, 2014

Pædofili

Pædofili er afskyeligt. Og det er forståeligt, at folk reagerer voldsomt på det. Men desværre er der en tendens til, at alt for mange "slår hjernen fra" når nogen bliver beskyldt for pædofili, og dømmer dem på forhånd. Man har lidt svært ved at respektere princippet om, at folk er uskyldige indtil det modsatte er bevist. Det skyldes selvfølgelig den følelsesmæssige reaktion, men det er absolut ikke i orden af den grund.


Måske det af denne grund ville være rimeligt helt at hemmeligholde den mistænktes identitet, indtil dommen er faldet - og fastholde hemmeligholdelsen hvis vedkommende bliver frikendt. Til gengæld skal folk, der er dømt for pædofili-forbrydelser ikke have adgang nogen som helst steder, hvor der er børn.


Afskyen for pædofili betyder givetvis, at man faktisk får sit liv ødelagt, selv om man bliver frikendt ved domstolene. Hvis éns navn altså er kommet frem.


søndag, juni 29, 2014

Fredag den trættende

Jeg er født fredag 13. marts 1953, så jeg ville lige se på kalenderen, hvilken ugedag det er næste år. Det er så også en fredag, opdagede jeg!


Men ikke bare det: Måneden før er der også en fredag 13. februar! Efter at have kigget lidt på kalenderen må jeg konstatere, at det må der altid være, hvis der er en fredag 13. marts - med mindre det er skudår.


Det har jeg da godt nok aldrig lagt mærke til før.


Der er i øvrigt en tredje næste år. Nemlig fredag 13. november.


Der er altid mindst 2 af dem, og højst 3.

torsdag, juni 19, 2014

Moskeen

Psykiateren Henrik Day Poulsen har ret i, at dem der har finansieret den nye moske er at sammenligne med Jehovas Vidner. Men hvorfor brokker han sig så ikke over det, når Jehovas Vidner åbner en ny "rigssal", som de vistnok kalder de bygninger de forsamles i?


Forklaringen er jo nok, at det danske demokrati ikke på nogen måde er truet af Jehovas Vidner eller nogen anden kristen sekt. Det skyldes aldeles ikke, at "demokratiet udspringer af kristendommen" eller lignende, selv om det er en løgn der ofte gentages. Demokratiet og de personlige frihedsrettigheder er tværtimod opnået på trods af modstanden fra (kristne) religiøse kredse og institutioner. Men demokratiet er blevet så veletableret og stærkt, at der ikke er nogen seriøs trussel fra kristne fundamentalister. Religionsfriheden er tværtimod udtryk for demokratiets styrke.


Hvorfor skulle herboende muslimer ikke lige så godt kunne tilpasse sig demokratiet?


Så vidt jeg kan se, så får de nemmere ved at tilpasse sig det danske demokrati, efter at den nye moske er kommet.


lørdag, maj 24, 2014

Forenkling

Jeg har lige forenklet bloggens layout, så der kun er det vigtigste. Alt hvad der kan undværes er skåret væk. Jeg beholder dog links til min Youtube side og lignende.

lørdag, maj 03, 2014

Skattely og Nets

I en TV-udsendelse om skattely, der blev sendt for et stykke tid siden fremgik det, at Jyske Bank tilbød kunden et specielt kreditkort, der ikke kunne spores. Kunden kan bruge dette kort overalt, uden at nogen kan se det. Vedkommende kan altså her i Danmark hæve penge, der er anbragt ulovligt i et andet land. Uden at skattevæsenet kan finde ud af det. Og det kan skattevæsenet ikke, af den gode grund at informationen slet ikke er der. På systemets computere, altså Nets.


Det viser, at man godt kan have absolut sikkerhed mod misbrug af disse informationer, nemlig ved at de slet ikke er der! Det passer ikke, når diverse "eksperter" påstår at man aldrig kan have absolut sikkerhed. Det er kun rigtigt, når informationen overhovedet er der, dvs. står på en eller anden computer hos Nets.


Men hvorfor er det kun skattesvindlere, der kan få sådan et kreditkort?


Hvad med at give Nets besked på, at samtlige Dankort skal skiftes ud med kort, der ikke kan spores? Det er som sagt teknisk muligt allerede. For at komme skattesvindel til livs kunne man så muligvis lave det sådan, at for at hæve penge der står på en udenlandsk konto, så skal man bruge et kort, der kan spores. Altså bare det omvendte af det vi har i dag.


Der er ingen grund til, at man skal kunne spore almindelige borgeres brug af deres betalingskort. Det behøver man kun at kunne der hvor der er en særlig risiko for, at transaktionerne på kortet kan være forbundet med kriminalitet. For eksempel når man her i landet hæver penge, der står på en udenlandsk konto.


Se og Hor

Noget af det værste ved Nets-skandalen er, at stort set alle politikere har sovet i timen. Det er nærmest kun Enhedslistens politikere, der har forholdt sig kritisk til spørgsmålet om sikkerhed - i forbindelse med salget til udenlandske kapitalejere. Men selv i Enhedslisten har man da vist ikke haft fantasi til at forestille sig, at problemet allerede var så stort i forvejen?


Var det ikke Henrik Sass Larsen der forsikrede os alle om, at der ikke var nogen som helst grund til at bekymre sig om sikkerheden omkring vores personlige data? Love og regler var som de skulle være, så misbrug af informationen var nærmest umuligt, uanset hvem der ejede selskabet!


Forståeligt, at Sass overhovedet ikke har udtalt sig omkring den aktuelle sag. Det er heller ikke nødvendigt. Han er tydeligvis håbløst naiv og uansvarlig i forhold til sådanne spørgsmål.


Uhyggeligt, at politikerne først vågner op, når en tidligere journalist på "Se og Hor" skriver en bog, der afslører det. Så det er også udtryk for krisen i det såkaldt "repræsentative demokrati" vi siger vi har.


Det er naturligvis en overdrivelse at sige, at vi slet ikke har repræsentativt demokrati, men med hensyn til borgernes selvklare ønske om sikkerhed omkring personlige data, så har dette ønske vitterligt ikke været repræsenteret ordentligt på Christiansborg.


Ikke fordi løsningen ville være en simpel nationalisering, så det kom til at høre ind under et eller andet ministerium. Så risikerer man jo, at informationen bliver misbrugt politisk til at skade oppositionen - som med den såkaldte "skattesag" mod HTS. Løsningen må være et offentligt ejet selskab, der er uafhængigt af regering og folketing, forstået på den måde, at politikere og deres embedsmænd ikke har nogen som helst mulighed for at få information på enkelte borgere.


I debatten har der været brugt det argument, at en borger jo selv kan have behov for at få information om, hvor og hvornår man f.eks. har brugt sit Dankort. Men kan det problem ikke rent teknisk løses ved, at det netop kun er den pågældende borger, der kan se informationen på sin egen computer? Det er måske nok nødvendigt, at det er en medarbejder hos Nets, der giver borgeren adgang til informationen, men denne medarbejder behøver faktisk ikke selv at kunne se informationen.


søndag, april 06, 2014

Liberal Alliance

Måske Anders Samuelsen selv tror på det gylle han lukker ud. Hvis han gør det, så er det muligvis ikke hans "menneskesyn" i subjektiv forstand, der er noget galt med. Der er snarere tale om, at han er dybt naiv i forhold til at vurdere konsekvenserne af LA's politik, altså vurdere hvilket samfund vi ville få ud af det, hvis deres politik blev fuldtud realiseret. Hans "konen med æggene" -agtige måde at regne det hele ud på tyder på en sådan håbløs naivitet.


Hvis man vil være mindre flink kan man formode, at det netop er denne ukritiske naivitet, som partiets økonomiske bagmænd (Saxo Bank m.fl.) har brug for. At formanden, og flere andre i partiets top, ikke er andet end nyttige idioter for visse kapital-interesser. Ikke fordi de i den forstand styrer partiet, og blander sig i dets anliggender. Det behøver man nemlig ikke!


Fordi toppolitikerne i partiet faktisk selv tror på partiets ideologi.


Om partiets vælgere er lige så naive er ikke godt at vide. Nogle af dem er muligvis godt klar over, at LA's politik vil give et samfund, hvor taberne får lov til at sejle deres egen sø. Det går de så bare ind for, altså.


Men det sidste er der ingen grund til, at partiets politikere går og siger offentligt. Så risikerer man at få alt for få stemmer, fordi det ikke er populært i befolkningen!


Beskæftigelsen

Beskæftigelsen er Ikke steget! Det er ledighedstallet, der er faldet. Det er det fordi mange har mistet dagpengene, og nogle har mistet deres kontanthjælp. En masse borgere er altså faldet helt ud af arbejdsmarkedet, og tæller derfor ikke længere med i ledighedstallet. Reformerne har muligvis fået et mindre antal på overførselsindkomst i arbejde, men betydeligt flere er tværtimod røget ud af arbejdsmarkedet. For manges vedkommende bliver det sandsynligvis permanent, fordi de forringelser der samtidig er sket for denne gruppe gør dem mindre arbejdsduelige. Reformerne giver ikke flere jobs i fremtiden, men tværtimod færre!


Muligt, at reformerne vil stimulere dansk økonomi på den måde, at produktiviteten stiger, fordi virksomhedernes omkostninger falder. Beskæftigelsen kan derfor godt tænkes at stige svagt i en kort periode, men derefter vil den begynde at falde for alvor. Fordi der ikke er brug for den arbejdskraft, der overflødiggøres ved produktivitetsstigningen. Og fordi reformerne har mindsket efterspørgslen på hjemmemarkedet.


Efterspørgslen på hjemmemarkedet er blevet mindre fordi mange er blevet fattigere, nogle er blevet tilbageholdende med forbruget på grund af den større sociale usikkerhed som reformerne har givet, og dem der har fået bedre råd bruger pengene på rejser og lignende - som ikke giver indenlandsk efterspørgsel.


Analyserne fra CEPOS er helt ved siden af. Fordi deres teoretiske grundlag er direkte forkert!


Det har Socialdemokraterne åbenbart ikke opdaget endnu, siden de bruger nogenlunde samme regnemetoder. De opdager det nok heller ikke før det er for sent, nemlig når beskæftigelsen begynder at falde drastisk - som følge af deres egen politik!