mandag, april 24, 2006

Mother Teresa!

Efter at have prøvet en test på siden "Famous Leader Test" har jeg fundet ud af, at jeg er: Mother Teresa!
Det har jeg egentlig ikke så meget imod. Så er det lige med, om vi mennesker overhovedet er i stand til at svare helt korrekt på sådan en test? Selv om man selv synes man svarer så ærligt man kan, så er det jo ud fra ens egen selvopfattelse, som andre måske ikke er helt enig i - heller ikke dem der kender en godt.

(kilde: Raapil unblogged)

torsdag, april 20, 2006

Tailor

I forbindelse med en aktuel sag er den amerikanske præsident blevet spurgt om, hvad han mener:

Q: Mr. President, do you think Taylor should be send to Denmark?
A: No, Anders already has one ...

søndag, april 16, 2006

RNEP

Se en animation der viser hvordan de "små" atomvåben virker, som USA muligvis overvejer at bruge mod Iran.

onsdag, april 12, 2006

Judas og Xena

I forskellige mediers omtale af det såkaldte "Judas evangelie" synes jeg ofte det lyder som om man går ud fra, at det der står i dette evangelium nødvendigvis må være mere sandt end de 4 evangelier i det nye testamente - alene fordi det er det senest fundne, dvs. det "sidste nye".

Det synes jeg tyder på, at mange journalister kun har et ret begrænset begreb om både videnskab og religion. Man gør sig ikke rigtig klart, at opdagelsen er af en noget anden karakter end naturvidenskabelige nyopdagelser, hvor det som regel er korrekt at gå ud fra, at det senest observerede også er det mest rigtige. For at tage et eksempel, så har astronomer netop ved observation konstateret, at solsystemets nyopdagede planet Xena er noget mindre end hidtil antaget. Vores viden om den slags ting er i høj grad noget der bliver akkumuleret med tiden, så det seneste nye normalt er det rigtigste. Derimod er der ikke umiddelbart noget der beviser, at det der står i "Judas evangeliet" må være mere rigtigt end de andre evangelier. Det kræver så vidt jeg ved en viden som vi ikke har, at kunne afgøre det. Men så længe man ikke ved mere, så kan inholdet i dette evangelium ligeså godt være endnu længere fra sandheden om den historiske Jesus, end de andre evangelier. De er alle nedskrevet et godt stykke tid efter Jesus levede, og må anses for at være religiøse skrifter. Det betyder, at man ikke kan vide hvor god overensstemmelse der er med de virkelige personer og de virkelige begivenheder.

Alsidighed

Dansk Folkepartis medlem af DR's bestyrelse Aase Madsen har rigtig meget imod, at DR lader en studievært optræde med tørklæde.
Det er ikke så mærkeligt, synes jeg. Det er vel blot endnu et eksempel på, at Dansk Folkeparti opfatter demokratiet som udelukkende et spørgsmål om, at flertallet skal bestemme. Altså i sin yderste konsekvens: demokrati = flertalsdiktatur.

Dansk Folkepartis opfattelse af demokrati er ikke bare forkert, den er direkte farlig - for demokratiet. Det vigtigste i et demokrati er mindretalsrettigheder.

DR skal som public-service kanal afspejle hele den danske befolkning, og ikke bare flertallet af "frikadelle-danskere". De har pligt til at være alsidige, og skal kun som helhed fremstå neutrale.

Hvis man endelig skal kritisere DR for noget, så er det snarere, at man ikke har bragt lignende udsendelser før Muhammed-krisen. Så havde sagen måske ikke antaget det omfang, fordi vi alle havde haft en bedre forståelse af muslimer. Det er ikke det samme som at godtage alt hvad studieværten Asmaa Abdol-Hamid siger.

Det skal retfærdigvis siges, at det ikke kun er Dansk Folkeparti der som et andet æsel stædigt nægter at blive klogere. Statsminister Anders Fogh Rasmussen er som bekendt imod, at der bliver foretaget en grundig undersøgelse af Muhammed-sagens forløb. Folk må endelig ikke blive klogere i forhold til mindretal her i Danmark. Derimod mener han vistnok, at der er nogle enkelte arabere i fremmede lande, der ikke er for kloge, så derfor må man bruge nogle millioner på at oplyse dem! Sandheden er, at de såmænd ikke har været dummere, end at de har kunnet gennemskue hans falskhed.

Rumsfeld

Noget tyder på, at et amerikansk angreb på Iran er umiddelbart forestående: det benægtes meget kraftigt af forsvarsminister Donald Rumsfeld!

mandag, april 10, 2006

Ulighed

KV-regeringen, støttet af DF, har stor succes med at skabe større ulighed i Danmark:

Lejere bliver i stigende grad smidt ud af deres lejlighed, fordi de ikke kan betale huslejen ... Antallet af fogedsager er steget kraftigt de sidste par år, og nu bliver også børnefamilier sat på gaden.

Skriver DR Nyheder i dag.

Husk lige, at det gør os allesammen rigere. Større ulighed motiverer folk til at gøre en ekstra indsats - især børnefamilier der er sat på gaden.

Ikke Søren & Per

DEN kan Søren Pilmark og Per Pallesen alligevel ikke slå!

Kilde: Raapil unblogged

God Påske ...

Fanden

Når man rækker Fanden lillefingeren, så tager han hele hånden ...

Fandens ypperstepræst vil alligevel ikke give indrømmelser til de Konservative med hensyn til den såkaldte "indfødsretsaftale" - men fastholder den umenneskelige behandling af torturofre, der søger dansk statsborgerskab.

---
kilde: Politiken.dk

Greg Newbold

Krigen i Irak var en fejltagelse, og USA har svigtet i kampen mod terror, mener den tidligere Pentagon-chef generalløjtnant Greg Newbold.

mere: DR Nyheder

update:
Hele artiklen fra "Time.com"

søndag, april 09, 2006

Konservative

De konservative er ifølge DR Nyheder knap så umenneskelige i deres holdning til torturofre, som Dansk Folkeparti er.

De har fortrudt, at de for få måneder siden indgik en aftale med Fanden om reglerne for dansk statsborgerskab, der indebærer at torturofre ikke kan fritages fra kravet om at kunne dansk - selv om en typisk virkning af tortur er, at man har meget svært ved at lære et nyt sprog. Det siger eksperterne, men man behøver nu ikke at være ekspert (psykolog/læge) for at vide det - kun almindelig menneskelig indlevelsesevne.

Det er den, der mangler i Dansk Folkeparti.

Fy for Fanden!

Ikke-organiseret terrorisme

DR Nyheder oplyser, at en britisk regeringsrapport konkluderer, at bombesprængningerne i London sidste år ikke havde nogen forbindelse med Al-Qaeda!

Nu kan man selvfølgelig sige, at der sikkert er en indirekte forbindelse, fordi gerningsmændene givetvis har været "inspireret" af Al-Qaeda. Men derfor er det alligevel af afgørende betydning, at der ikke er nogen organisatorisk forbindelse. Da de altså ikke har fået ordre til det fra andre, må der være andre faktorer, der får dem til at gøre det.

I dette tilfælde er det ret klart, hvad der har givet udslaget: det var først og fremmest krigen i Irak.

Det viser klart, hvor tåbeligt det var af den britiske premierminister Tony Blair at gå med i USA's militære overfald på Irak. Foruden problemerne med den organiserede terrorisme, har man selv skabt en sekundær terrorisme, der ovenikøbet i dette tilfælde er udløst af en berettiget og forståelig vrede over Irak-krigen. Men idioten i Downing Street har naturligvis ret i, at intet retfærdiggør terror - det forklarer bare ikke alt, eller frigør ham fra hans eget ansvar for rent idiotiske beslutninger.

Global ytringsfrihed

DR Nyheder oplyste i går lørdag, at "EU ændrer ikke love for at undgå religionskrænkelser"; det har det østrigske formandskab givet som svar på 150 imamers krav om indførelse af censur.

Ikke noget dårligt EU-formandskab, synes jeg!

Det sagen om Muhammed-tegningerne først og fremmest viser er, at spørgsmålet om ytringsfrihed er kommet på den globale dagsorden.

Det vil derfor være naturligt, at FN og andre globale organisationer tager spørgsmålet op. Forudsat, at det primært er ytringsfriheden som en rettighed, der stilles krav om, at alle FN-lande skal indføre. Eventuelle begrænsninger i ytringsfriheden skal kun være sekundær.

Man kan så have sine tvivl om, hvorvidt begrænsninger i ytringsfriheden vil være nødvendige den dag alle lande her på jorden har indført ytringsfriheden som en garanteret borgerret?

lørdag, april 08, 2006

Små atomvåben mod Iran?

Bush-regimet er tilsyneladende indstillet på at bruge små atomvåben mod Iran!

Det skriver DR Nyheder i dag.

Det har altid været planen. Diverse forhandlinger har kun været på skrømt, for at kunne bilde folk ind at der ikke er andre muligheder. Scenen er sat for sidste akt i skuespillet. Det er enten knald eller fald - for verdenshistoriens sidste imperiemagt USA.

Det bliver det sidste, der kommer til at ske.

Det gør det, fordi virkningerne vil ligge langt ud over de umiddelbare følger af angrebene. Virkninger der skyldes den såkaldte globalisering. Husker du de verdensomspændende reaktioner på et par tegninger af Muhammed? Hvordan vil den globale reaktion så ikke være på et angreb på Iran - oven i købet med atomvåben?

Atomvåben er helt klart noget farligt stads, som de fleste vel altid har krydset fingre for aldrig vil blive brugt.

Der er også farligt, hvis en religiøs fanatiker får adgang til atomvåben. Ahmedinejad - eller Bush.

Logikken er åbenbart, at røvhullerne i USA mener sig berettiget til egenrådigt at bruge atomvåben - for at undgå, at nogen bruger atomvåben!

Krig er fred!

Muligheden af, at USA kunne finde på at anvende atomvåben har jeg nævnt flere gange, første gang allerede: 29. juli 2005

Mineryddere

Norge ønskede hævn over tyskerne efter Anden Verdenskrig og benyttede tyske soldater som mineryddere i strid med Genèvekonventionen, skriver avisen VG.

mere: DR Nyheder

Terrorist-tegninger


På siden "Where's Osama?" er der nogle ret sjove tegninger af Osama bin Laden og andre forbrydere.

(klik på billedet for at forstørre det, så du bedre kan læse teksten)

torsdag, april 06, 2006

Asmaa

Råpil unblogged har en interessant artikel om Asmaa Abdol-Hamid. Anden del af udsendelsen "Adam og Asmaa" genudsendes iøvrigt på DR2 kl. 23.40

Judas

Og så er det ik' engang løwn!

National-konservativt flertalsdiktatur

Danmarks national-konservative regering tog i dag endnu et vigtigt skridt i retning af flertalsdiktaturet, da man meldte ud, at man er klar til at tilsidesætte de almindelige demokratiske spilleregler, og begå glasklart forligsbrud for at få de såkaldte "velfærdsreformer" igennem.

- Der er noget, som er større end partierne på Christiansborg. Det er, hvilket samfund vi overlader til næste generation.

Sådan siger Tina Nedergaard fra Venstre. Det hun i virkeligheden siger er, at VK-regeringen og dens politik står over folketinget. Folketinget skal reduceres til en ren formalitet.

Der er masser af andre eksempler på, at specielt statsminister Anders Fogh Rasmussen ikke regner folketinget for en skid. Kritiske spørgsmål fra oppositionen er gentagne gange blevet arrogant affejet.

Den mand er farlig.

Det der er på vej her i Danmark er en kraftig udvidelse af den udøvende magt, på bekostning af folketinget. Samtidig er man ved at indskrænke borgernes frihedsrettigheder med den nye "terrorpakke", der giver en helt uhørt koncentration af magt hos PET.

Udviklingen har en vis lighed med det der foregår i USA for øjeblikket, i form af en ekstrem udvidelse af "executive power" - hvor præsidenten nærmest kommer til at stå over loven.

Danmark står tydeligvis på den amerikanske kejsers side. Lad os håbe den fejltagelse ikke får lige så alvorlige konsekvenser for vort land, som dengang vi valgte at holde med kejser Napoleon!

---
kilde: DR Nyheder

update:
kolde fødder?

onsdag, april 05, 2006

Bundgarnspæle

Hvis det virkelig er rigtigt, at det Jesus gik på var IS, så må man vel - sådan rent videnskabeligt set - gå ud fra at den gældende teori om dette forhold falder bort?

Jesus gik altså ikke på bundgarnspæle!

Personligt har jeg nu ikke tænkt mig at konvertere til Islam, bare fordi det viser sig ikke at være et mirakel, det der med at han gik på vandet.

Ikke fordi der ikke findes mirakler - det tror jeg der gør. Ihvertfald et enkelt: Universet.

Udviklingsbistand?

Danmarks national-konservative regering er i fuld gang med at banke dansk udviklingsbistand i bund, ifølge Jyllands-Posten.

Naturligvis ivrigt støttet af de nationalistiske xenofober i Dansk Fjolseparti.

Man mener velsagtens, at større ulighed i verden gør os alle sammen rigere, eller sådan noget?

Godt nok er udviklingsbistand ikke løsningen på verdens problemer, men det er en nedskæring af den heller ikke - især ikke når den kombineres med, at Danmark er med i USA's imperialistiske krige rundt om i verden.

Døden

Denne kvinde gik åbenbart ikke i kirke 1 gang ugentligt.

Sundheden

Det er velkendt, at noget af det sundeste der findes er motion. Men nu har man tilsyneladende fundet ud af, at det også skulle være sundt at gå i kirke!

Det står i en artikel i Jyllands-Posten, så det må jo være sandt.

Mærkeligt nok står der ikke udtrykkeligt, at det samme kunne gælde for dem der går i moskeen eller synagogen, men man bruger dog udtrykket "ugentlige religiøse besøg", så det er muligvis omfattet?

Noget andet er, at det nok snarere er det sociale samvær der har denne virkning, mere end det er selve troen:

Ifølge forskningslederen Daniel Hall fra University of Pittsburgh Medical Center handler den positive effekt af kirkegang mere om socialt samvær end om selve troen.

Hvad med at modernisere folkekirken, ved at opstille kondicykler, som folk kan trampe i, mens de lytter til præsten?

Dawkins som religiøs ateist

DR2 havde temaaften om ateisme, hvor Richard Dawkins' korstog fik stor vægt. Religionshistorikeren Mikael Rothstein (der var i studiet med en kristen fundamentalist fra "Tidehverv", som forgæves prøvede at få Rothstein til at sige, at lige netop hendes form for kristendom var den eneste rigtige) fik gjort det nogenlunde klart, at Dawkins' fokus handlede om fundamentalistiske troende, og at det var en fejl ikke at gøre opmærksom på dette forhold, men det var ikke nok til at rette mine tæer ud. Jeg har det nemlig med at krumme tæer, når Dawkins kommer på scenen. Godt nok har Dawkins styr på en vis mængde skarp ateistisk retorik, men ud over det kan jeg bedst opfatte Richard Dawkins som en nar.

mere: Aminas og Oles sæbekasse

tirsdag, april 04, 2006

Jesus gik på - IS!


Apropos religion, så har videnskabsfolk fundet ud af, at det muligvis var is, Jesus gik på!

Jeg har checket datoen, der står ikke den 1. april - så det må jo være sandt.

Richard Dawkins

DR2's tema-aften om religion har to udsendelser om og med Richard Dawkins.

De to udsendelser er fra Channel 4

Den første begynder kl. 20.30

Teksten fra Channel 4 kan du også læse på: Essays & Articles

update:
Newsvine

Gammel Dansk

Danmarks førende national-konservative tiedende "Jyllands-Posten" regner åbenbart folk for at være ret dumme. I dag har de til eksempel en overskrift der lyder:

"Danskerne bliver ældre og ældre"

Skal folk virkelig have det at vide?

Troede de måske, det kun var muhamedanere og andre mærkværdigheder der blev ældre med tiden?

Jeg spø'r bare!

Flinke Fogh

At regeringen altid er på nakken af de svageste i samfundet passer altså nu ikke helt:

Man har lige besluttet, at de ledige på dagpenge eller bistandshjælp - skal kunne gå gratis til frisøren!

For at de ikke bruger pengene på bajere eller det der er værre, sker det ved, at de får udleveret et såkaldt klippekort.

Fan'me fint Fogh!

Hjemmebrænderiet


Hvis vores univers kun er en enkelt boble i noget "skum" af rum-tid, så er det muligvis et stort hjemmebrænderi!
Der bliver nemlig produceret alkohol ude i det store rum mellem stjernerne. Vel at mærke det man på dansk kalder træsprit - noget man endelig ikke må drikke for meget af, så bliver man vist nok blind eller sådan noget.

Det kan vel også være det samme, når det ligger så langt væk. Så er det alligevel nemmere at tage båden til Norge. Eller selv begynde på hjemmebrændingen.

Gad vidst hvad muslimer egentlig siger til det? Alkohol er jo strengt forbudt ifølge Koranen, så vidt jeg har forstået det.

Måske de kan forklare det til egen fordel ved at påpege:
 1. Allah producerer netop træsprit, fordi det ikke skal drikkes af mennesker.
 2. Allah har sørget for, at denne alkohol befinder sig meget langt væk, så selv svage sjæle ikke kan få fat i det.
 3. Allah har brugt, og bruger, træspritten til noget helt andet.

Dødsstraf

Terroristen Moussaoui bliver muligvis henrettet for sine forbrydelser, skriver Politiken.

At flertallet af amerikanere har lyst til at hævne sig på manden, er der nok ikke megen tvivl om.

Det vil helt sikkert også have en præventiv virkning på andre, mulige terrorister. Det vil skræmme dem fra at foretage terroraktioner i fremtiden - især selvmordsaktioner!

Da jeg hører til dem, der mener at hævnmotivet helst ikke skal bruges i retssystemet, så er netop vor tids selvmordsterrorisme faktisk et godt argument imod dødsstraf - da den af indlysende grunde næppe har nogensomhelst præventiv virkning.

Slet ikke når det er forbundet med religion, og nogen opfatter vedkommende som martyr.

Det er ikke den smarteste måde at bekæmpe terror på.

Et andet godt argument mod dødsstraf til netop terrorister er, at man afskærer sig fra muligheden for at afhøre vedkommende senere - i forbindelse med andre sager. Det skulle man ellers mene ville være hensigtsmæssigt, for så vidt man er interesseret i bekæmpelse af organiseret terrorisme.

Er den amerikanske regering ikke det?

mandag, april 03, 2006

Britiske torturlejre efter Anden Verdenskrig!


Disse billeder er fra en britisk torturlejr i begyndelsen af den såkaldte "Kolde Krig" - dvs. umiddelbart efter afslutningen af Anden Verdenskrig. Personerne på billedet er ikke nazister, men mistænkte kommunister. Forklaringen er, at man på dette tidspunkt regnede med at komme i krig med Sovjetunionen.

kilde: The Guardian

se også: Jyllands-Posten

Sæbeboble-universer?


Måske er vores univers blot en enkelt boble i et "rum-tids-skum" der ligner sæbeskum!

Briter sultede og mishandlede tyskere

Billeder af udsultede og mishandlede tyskere blev i dag offentliggjort i Storbritannien. De afslører, at briterne havde afhøringscentre i Tyskland, hvor de torturerede og mishandlede de tilbageholdte tyskere kort efter 2. verdenskrig.

Enkelte blev sultet eller banket ihjel, og der er forlydener om at britiske soldater også torturerede fanger med udstyr fra nedlagte nazi-fængsler.

mere: DR Nyheder

Terrorbekæmpelse

Terrorisme er først og fremmest overlagt drab på civile borgere, med et eller andet - som regel politisk - mål for øje.

Det er selve det, at man har almindelige uskyldige mennesker som mål, der gør det særlig afskyeligt og frygtfremkaldende for alle normale mennesker.

Men uanset hvor afskyeligt det er, så er det en måde at føre krig på. Godt nok noget anderledes end den "normale" måde at føre krig på; men ikke desto mindre altså en måde at føre krig på, uanset hvem der gør det - dvs. hvem fjenden er.

Det er altid fjenden man er i krig med. Man kan ikke være i krig med "en måde at føre krig på".

Udtrykket "War on Terror" er derfor - og har altid været - noget åndssvagt vrøvl. Men vrøvl som man kan bruge til bevidst at vildlede offentligheden, for at opnå kontrol med den. Det er ren propaganda og manipulation fra Bush-regimets side.

De egentlige fjender, vi har med at gøre, er naturligvis gerningsmændene og deres "bagmænd".

De skal naturligvis bekæmpes effektivt, det er vi alle enige om.

Men hvordan bekæmper man dem så mest effektivt?

Det kan der være flere meninger om. Men det er nemt nok at se, hvordan man ihvertfald ikke kan bekæmpe dem effektivt: sådan som Bush-regimet tilsyneladende forsøger at gøre det. Det har altid været tydeligt for enhver, at noget af det dummeste man kunne gøre, var et angreb på Irak. Det er kun rene idioter, der ikke har kunnet se det hele tiden. At USA vælger at gøre det alligevel kan derfor kun skyldes en af disse to ting:
 1. Total inkompetence i den amerikanske statsledelse. I så fald er verden største arsenal af atomvåben i hænderne på en flok idioter. Ikke så lidt farligere end f.eks. et Iran, der muligvis en gang i fremtiden kunne tænkes at have atomvåben.
 2. En bevidst strategi, der netop går ud på at vedligeholde terrortruslen - fordi man bruger det aktivt som falsk påskud til at nå andre mål. Det kan være kontrol med oliekilder i Mellemøsten - eller det kan være global diktatorisk magt. Det sidste vil vel inkludere det første.
Det mest sandsynlige er nok (2). Men da man sandsynligvis ikke havde regnet med problemer i det omfang vi har set, så spiller (1) alligevel ind.

Under alle omstændigheder skal man ikke regne med, at terrortruslen bliver mindre, sålænge kampen imod den ledes af USA.

Hvis man virkelig ville bekæmpe terrorister, så er noget af det vigtigste selvfølgelig at se på deres motiver til de afskyelige handlinger.

Ifølge DR Nyheder har motivet hos de britiske selvmordsbombere været vrede over Irak-krigen.

Dette motiv, eller et hvilket som helst andet motiv, kan selvfølgelig ikke retfærdiggøre deres handlinger.

Irak-krigen var et FN-stridigt angreb på en suveræn stat, der ikke var nogen umiddelbar trussel mod nogen anden stat. Sagt på godt dansk: det var en klar aggression fra en skydegal cowboy med et par banditter som medløbere (bl.a. Danmark).

Det betyder, at vrede over Irak-krigen er en berettiget og forståelig vrede.

Så længe visse beslutningstagere ikke indser det, og tager konsekvenserne af det, bliver terrortruslen kun værre. Samtidig med, at borgernes retssikkerhed bliver forringet - fordi man vælger at bilde folk ind, at dette skulle være det eneste mulige middel mod terror. Det er det ikke - bekæmpelsen af terrorisme er først og fremmest et spørgsmål om den politik man har.

I denne sammenhæng er Fogh-regeringen totalt inkompetent.

update:
Times Online
http://mogmich.smartlog.dk/21641_Nationalisme_1.html

søndag, april 02, 2006

Mere krig i verden?

Selv om der efter min mening er virkelig grund til at være bekymret for verdenssituationen i dag, især på grund af risikoen for et amerikansk og/eller israelsk angreb på Iran, så kan man jo lige sætte sig ned og reflektere over, om verden generelt er blevet mindre fredelig siden den kolde krigs ophør?

Dette emne har Claus Jacobsen en rigtig interessant artikel om på Newsvine: "The world is growing more peaceful".

Asmaa

Jeg har desværre ikke set DR's nye debatprogram "Adam og Asmaa", så følgende betragtninger gælder ikke, hvis f.eks. studieværten Asmaa Abdol-Hamid er kommet med trusler på livet mod bestemte navngivne personer. Er det tilfældet, så skal udsendelsen selvfølgelig stoppes - og Asmaa meldes til politiet.
 • At foreningen "Kvinder for frihed" tager afstand fra, at Asmaa har religiøst tørklæde på, er helt i orden. Som alle andre har de ytringsfrihed.
 • At religion er en privat sag betyder vel ikke, at den skal undertrykkes i det offentlige rum? Hvis en studievært er troende kristen, så har vedkommende vel også lov til at bære et sølvkors i en kæde om halsen. Det har man vel ikke kun lov til, hvis man ikke mener noget med det - altså blot bruger det som smykke. Det skulle selv en ateist vel nok kunne tåle, hvis vedkommende er udstyret med bare et minimum af det Fogh siger vi har masser af: tolerance og åbenhed.
 • Forkvinden og næstforkvinden for "Kvinder for frihed" vil have DR's ledelse til at gribe ind, og forhindre hende i at optræde med tørklædet. Det har de lov til at mene, men det er DR's ledelse der bestemmer dresscoden for de enkelte udsendelser, ikke en eller anden tilfældig forening.
 • Hvis det ikke er i modstrid med religionen, så kunne DR måske selv designe et lilla tørklæde, hun kunne have på? Mange af medlemmerne i "Kvinder for frihed" har sikkert selv engang gået med en lilla ble om hovedet engang i 60'erne?
Hvis man er virkelig forarget over det, og mener en eller anden paragraf i dansk lovgivning er overtrådt, så kan man melde DR til politiet. Så tager domstolene sig af det. Statsministeren kan ihvertfald ikke blande sig direkte i DR's program-dispositioner. Af forskellige grunde.

Naser Khader

Hørte lige i radioavisen, at nogen (fik ikke lige fat i hvem) foreslog Naser Khader som integrationsminister!

Vel skal han da ej være "integrationsminister" - og da slet ikke i den nuværende regering.

Han skal være: statsminister!

Det kan sagtens lade sig gøre, også uden et folketingsvalg: regeringen kan bare gå af, hvorefter man danner en VKR-regering, evt. med Socialdemokraterne som støtteparti. Dansk Folkeparti fryser man totalt uden for indflydelse.

Det er der følgende argumenter for:
 1. Naser Khader er faktisk egnet til jobbet. Han har nogle vigtige personlige egenskaber, som Fogh mangler katastrofalt: evnen til at lytte til andre, evnen til at bygge bro mellem vidt forskellige mennesker - uden at udglatte i forhold til dem, der er grund til at lægge afstand til (f.eks. islamistiske ekstremister).
 2. Det alvorlige problem vi har med vores rygte rundt om i verden, med hensyn til fremmedhad - og som desværre er delvist korrekt - skyldes først og fremmest DF's destruktive indsats, og Fogh-regeringens uansvarlige alliance med Fjolsepartiet. Danmarks rygte kan forbedres ved at fortælle alverden, at Pia Kjærsgaard og hendes parti er lagt grundigt på is. Mange opfatter det nemlig sådan, at det er hende, der nærmest bestemmer her i Danmark - hvilket ikke er helt ved siden af.
 3. DSB vil kunne komme til at køre efter køreplanen igen. Da Venstre er med i regeringen, skal de naturligvis have en eller flere ministerposter. Man kunne så vælge Anders Fogh Rasmussen som trafikminister. Enhver ved, at han har et meget stort talent for at få alting til at gå præcist efter et ur, time-managere og sådan.
Det er ikke nogen forsinket aprilsnar, men faktisk seriøst ment. Tænk lige lidt over det!

Aprilsnar?

Mange har sikkert troet, at min lille notits om "Bush's ansigtsudtryk" var en aprilsnar?

Det regnede jeg også med!

Men det er det bare ikke - he, he.

Ihvertfald ikke ifølge BBC News, og de plejer at være troværdige.

Der er også andre klare beviser på ligheden. Se f.eks. artiklen PNAS på min engelsksprogede blog.

lørdag, april 01, 2006

Bush's ansigtsudtryk

En lærebog for belgisk politi, der har til formål at lære politi-eleverne at forstå kropssprog, har forårsaget stor opstandelse ved at sammenligne George Bush's ansigtsudtryk med en chimpanses!

Noam Chomsky

Interview med Noam Chomsky om hans nye bog "Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy".

Selv om det ikke direkte er emnet, så sætter bogen Danmarks deltagelse i det ulovlige angreb på Irak i relief - dvs. viser hvor fatal beslutningen var for Danmark.

Se min engelske blog: MOMIBLOG US