fredag, februar 27, 2009

Undskyld og "undskyld"

Den tidligere katolske biskop Richard Williamson har sagt undskyld for sine udtalelser om Holocaust, men han har ifølge Politiken.dk gjort det på en måde, som den katolske kirke ikke er tilfreds med:
»Havde jeg på forhånd vidst noget om den skade og smerte, det ville bringe frem, særligt over for kirken, men også blandt overlevende og pårørende til ofre for uretfærdigheder under Det Tredje Rige, så ville jeg ikke være kommet med bemærkningerne«
Forklaringen er altså, at han på den måde ikke tager afstand fra selve indholdet i sine udtalelser. Undskyldningen er udformet sådan, at han udmærket kan have nøjagtig den samme mening om Holocaust stadigvæk.

Problematikken minder stærkt om noget vi kender fra Muhammed-krisen. Ikke fordi jeg har lyst til at genoptage denne sag (det er der vist mange der ikke har!) og heller ikke fordi de to sager som sådan har noget med hinanden at gøre. Men sagde Flemming Rose ikke på et tidspunkt noget med, at han "beklagede hvis tegningerne havde stødt muslimer"? Det indebærer jo ikke at han beklager selve offentliggørelsen af tegningerne. Hvis man hører til dem der synes, at offentliggørelsen af tegningerne var en god ting, accepterer man måske denne "undskyldning". Men faktisk var der nogen, der ikke fik fat i nuancen, og fejlagtigt troede at Rose var kommet med en egentlig undskyldning. Der var vist endda imamer her i Danmark der hoppede på den, så vidt jeg husker?

Selve det, at nogen fejlagtigt opfatter det som en egentlig undskyldning, kan jo være noget Flemming Rose bevidst har kalkuleret med, og så kan man vel godt tillade sig at kalde det en form for manipulation, idet Rose jo ikke udtrykkeligt siger, at han ikke beklager selve offentliggørelsen.

Selv om de to sager som sagt er vidt forskellige - og uden forbindelse med hinanden - så synes jeg det er værd at være opmærksom på denne specielle måde at "undskylde" på. Man kunne jo formode, at der kommer flere lignende tilfælde fremover.

onsdag, februar 25, 2009

Teater

Ingen tvivl om, at VK's forslag til skattereform giver større ulighed, og blandt andet går ud over folkepensionisterne.

Det har der allerede været klaget over - men det er også meningen!

At det går ud over folkepensionisterne er noget, der bevidst er med i planerne. Så har man nemlig noget at forhandle med DF om. De har som bekendt folkepensionisternes ve og vel som mærkesag.

Når DF så har fået den indrømmelse - altså at folkepensionisterne bliver tilgodeset på rimelig vis - så kan Pia Kjærsgaard gå ud og sige til offentligheden, at forliget er socialt afbalanceret - DF har nemlig sørget for, at det ihvertfald ikke går ud over folkepensionisterne!

Det bliver folkepensionisterne glade for, og de er jo temmelig mange - og har stemmeret.

Det ikke bare ligner et teaterstykke - det er et teaterstykke. Man begår bare den fejl, at det er alt for tydeligt den her gang.

Sikkert fordi man har lavet samme nummer så tit, så man er blevet skødesløs.

update:
Drejebog for at smide S og SF ud.

søndag, februar 22, 2009

Gregory Keaton

I samlingen af essays i konkurrencen "The Nature of Time" har jeg lige læst et interessant essay af Gregory Keaton: "What Is Time?". Her skriver forfatteren følgende:

The quantum jump is, in physicist John Wheeler’s words, “an elementary act of creation.” The wavefunction gives a potentiality for something to happen, and that clay of potentiality is sculpted into reality by quantum jumps. The world is being created at every moment.

If the universe were a fait accompli, a piece of clockwork whose future is determined, true creativity would not exist because every act would be the result of some previous influence. In such a universe, time would not flow, and the sense of “now,” would be an illusion. And even in our own universe, the equations so far discovered that describe the behavior of matter do not corroborate the existence of time. The time parameter t can be eliminated.

But there is more to the universe than just what is in the equations. Quantum jumps occur all the time. The “now” intrudes on us constantly. Nature is dynamic and changing, always being born, constantly being renewed through elementary acts of creation. Time exists.

Jeg har en speciel grund til at citere denne passage, nemlig at det passer ret godt til mit tidligere indlæg "Q" fra den 6. juni 2008.

lørdag, februar 21, 2009

Satans menneskerettigheder!

Da jeg læste følgende overskrift: "Uskyldige beskyttes mod dna-registrering" spurgte jeg i første omgang mig selv, om det virkelig kunne passe, at den siddende regering for en gangs skyld tog initiativ til mindre overvågning af borgerne?

Efter at have læst artiklen på Politiken.dk forstår jeg det bedre. Der er tale om, at justitsministeren er blevet tvunget til det, på grund af en menneskeretsdom:

En menneskeretsdom tvinger nu justitsministeren til at sikre beskyttelsen af uskyldige.

Pia Kjærsgaard og DF bliver nok eddikesure på Brian nu - de vil jo som bekendt gerne have alle borgere i dna-register!

Ikke underligt, at Pia ligesom ikke er særlig vild med de der "menneskerettigheder" (set fra det sorte hul hun selv befinder sig i).

torsdag, februar 19, 2009

Karen Jespersen

Puuha!

Jeg har lige siddet og hørt Karen Jespersen endnu engang udgyde sine islamofobiske fraser som en anden papegøje (på TV 2 News). Man skulle næsten tro, hendes hjerne er angrebet af en eller anden virus, der får det til at rable for hende.

Folk må sgu da blive grundigt træt af at høre på det rabiate gylle på et eller andet tidspunkt.

Hun mener åbenbart, at muslimer med gammeldags holdninger til f.eks. kvinders ligestilling, skal udelukkes fra det almindelige samfundsliv. Tilsyneladende er hun bange for, at et flertal af danskere skulle lade sig påvirke til at ændre holdning, så vi afskaffer den ligestilling vi har opnået?

Kællingen er så forgiftet af muslimer-had så hun er i stand til at glemme, hvordan ligestillingen her i Danmark er blevet opnået. Den er opnået igennem en proces, hvor dem med gammeldags holdninger er blevet udsat for holdnings-bearbejdning de steder, hvor der er en social kontaktflade. Den er så absolut ikke opnået ved at gennemføre en social isolation af de danskere, der stadig har gammeldags holdninger. Selvfølgelig er den ikke det. Man får ikke mennesker til at ændre sig ved at isolere dem fra fællesskabet - ihvertfald ikke positivt. Virkningen af at udstøde folk fra fællesskabet er altid negativt. Det kan være i form af kriminalitet, narkomani, psykisk sygdom - eller politisk radikalisering. Hvis en socialt udstødt her i Danmark tilfældigvis har muslimsk baggrund, så er der nok en vis sandsynlighed for, at en evt. politisk radikalisering antager form af militant islamisme (terrorisme).

Det vigtigste middel mod terror her i Danmark er ikke den såkaldte terrorlov, eller andre indskrænkninger af borgerrettighederne, men en politik der har det sigte først og fremmest at undgå social udstødelse og marginalisering af danske muslimer.

Københavns Kommunes samarbejde med Muslimernes Fælles Råd og med Abdul Wahid Pedersen er et naturligt led i en sådan fornuftig integrations-politik.

Derfor er den ekstremistiske anti-muslim Karen Jespersen imod det.

Danmark vil blive splittet op i parallel-samfund hvis vi ikke kommer af med VOK så hurtigt som muligt.

Vand på Mars

Sensation: Det første billede af flydende vand på Mars!

Holdningsløse Tidende

I forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt statsministeren skal være generalsekretær for NATO føler Socialdemokraterne sig åbenbart forpligtet til slet ikke at have en mening om det. De nøjes med hændervridende og ydmygt at trygle "mesteren" om snart at bestemme sig. Som Henrik Sass Larsen ifølge TV 2 Nyhederne udtrykker sig:

"Nu må vi snart have en afklaring, og vores utålmodighed er helt på linje med NATO. Det fjerner jo fokus fra vigtige ting som vækstpakke og andet."

Sig mig engang: Har oppositionspartiet Socialdemokraterne ikke nogen selvstændig sikkerhedspolitik? Mener man ikke, at Irak-krigen har nogen betydning i forhold til AFR og NATO? Har AFR virkelig altid haft ret i, at Socialdemokraternes kritik af Irak-krigen kun er der, fordi partiet er i opposition?

Eller er Socialdemokraterne bare lige så navlebeskuende national-provinsielle som DF?

onsdag, februar 18, 2009

TV-dyneløftning?

Kommunerne i Danmark er begyndt at gøre noget effektivt ved socialt bedrageri. Det sker - med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens velsignelse - blandt andet ved at have pensionerede politibetjente til at overvåge, om der kommer besøg af en samlever til kvinder, der får bistandshjælp som enlige. Som Politiken.dk skriver:
Århus Kommune har hyret to tidligere politibetjente. De tager ud på folks adresser og observerer, om en samlever for eksempel holder parkeret hver morgen foran boligen hos kvinder, som får den ekstra kontanthjælp for enlige.
Selv om pensionerede politibetjente sikkert er rimeligt billige i drift, så kan det da gøres billigere og endnu mere effektivt, vil jeg mene. Nemlig ved at lave tv-overvågning passende steder. I særligt belastede kvarterer kunne man vel lave denne overvågning mere systematisk og grundig.

Som sagen om tv-overvågning i Lejerbos Skallerup-afdeling viser, så er det ikke noget problem at det evt. skulle være ulovligt idag. Der vil temmelig sikkert være en positiv effekt af blot at sætte kameraerne op, i form af at man afslører et større antal sociale bedragere. Er der en sådan positiv effekt, så kan en kommune godt regne med, at folketinget derefter gør denne tv-overvågning lovlig. Det gjorde man da ihvertfald, da Lejerbo lavede ulovlig tv-overvågning, som virkede efter lovovertræderens hensigt.

tirsdag, februar 17, 2009

Generalsekretær Fjogh

Pinligt, at Norge skal gøre opmærksom på, at AFR ikke er kompetent som generalsekretær for Nato!

Selvfølgelig er han ikke det. Forløbet omkring Irak-krigen viser, at manden ikke aner hvordan verden hænger sammen. Han er ikke istand til at foretage en bare nogenlunde korrekt vurdering af den sikkerhedspolitiske situation. Derfor traf han den mest idiotiske beslutning i Danmarkshistorien: Beslutningen om at gå med i det militære angreb på Irak. Ovenikøbet efter at have vildledt fårene, altså de naive og godtroende danskere.

Det er vel udtryk for massiv fortrængning på nationalt plan, når danske medier stort set ikke har behandlet dette spørgsmål. Man har kun hørt den samme, kvalmende national-romantiske sang om, at "vi danskere skal være stolt af det, hvis en dansker bliver generalsekretær for Nato".

Som om verdensfreden ikke betyder noget?

Hvem har forøvrigt fået den skøre ide, at AFR absolut skal have en vigtig post, når han går af som statsminister?

søndag, februar 15, 2009

Ulovlig overvågning

I sagen om den ulovlige overvågning i Lejerbos Skallerup-afdeling i Aalborg Øst, er der nu sket det, at en borger har anmeldt det til politiet. P4 Nordjylland skriver i den anledning følgende:

"Det udløser nu en politianmeldelse, at boligforeningen Lejerbo har sat 52 kameraer op i sin afdeling på Skallerupvej i Aalborg Øst.

Anmeldelsen er rettet mod Skallerupvejs formand, Poul Birger Lund, og bag den står en borger fra Vejle.

Anmelderen kalder det lovbrud at tv-overvåge offentlige arealer, sådan som det foregår på Skallerupvej.

Et flertal i Folketinget er ellers stemt for, at boligforeninger skal have lov at tv-overvåge for at forhindre hærværk og indbrud. På Skallerupvej har der ikke været den slags kriminalitet, siden kameraerne blev sat op."


Disse oplysninger er i og for sig korrekte. Men i forhold til den enkelte borgers rettigheder må det imidlertid siges at være irrelevant hvilke love folketinget påtænker at vedtage i fremtiden, og at den ulovlige tv-overvågning tilfældigvis har virket efter lovbryderens hensigt.

---
Se iøvrigt mine kommentarer til artikler i Nordjyske, som har været bragt i papirudgaven d. 13. februar:

Han satte skub i lovændring
Bred støtte til mere tv-overvågning

torsdag, februar 12, 2009

Anti-muslimsk oprustning

For mit eget vedkommende mener jeg, at det er forkert af englænderne at forhindre Geert Wilders i at komme ind i landet. Af hensyn til hans ytringsfrihed, naturligvis.

Men i et demokrati er der også andre hensyn at tage, f.eks. beskyttelse af mindretal mod hetz og forfølgelse.

Det handler altså i virkeligheden om et dilemma, der ligger indbygget i demokratiet: Hvordan balancerer man ytringsfriheden i forhold til mindretalsbeskyttelse, når de to ting er i konflikt?

At jeg selv mener, Geert Wilders burde lukkes ind i landet, betyder altså at jeg mener balancen mellem de to ting skal ligge der. Men den britiske regering mener tydeligvis at den skal ligge et andet sted - og det har den lov til.

Højreradikale, anti-muslimske kredse i Europa forsøger at bilde folk ind, at der slet ikke er noget dilemma, men at det kun drejer sig om ytringsfriheden. Det gør de fordi mindretalsbeskyttelse rager dem en papand. På det punkt er de anti-demokratiske. Det gælder også Dansk Folkeparti.

Egentlig er det lidt mærkeligt, at netop DF mener, den danske regering bør presse England til at gøre det samme som de fleste andre EU-lande ville gøre. De er jo ellers imod at EU blander sig i det enkelte lands forhold?

Eller også er sandheden, at mens man er imod, at EU forsøger at spænde ben for den danske anti-muslimske politik (udlændinge-service sagen!) så vil man gerne have de andre EU-lande med på at spænde ben for englændernes ligefrem muslim-venlige politik!

Det viser, at DF først og fremmest er anti-muslimsk, og kun sekundært modstander af EU.

Hårkrummeri


Det forlyder fra pålidelig kilde, at DF's Søren Espersen aldrig har fået krummet et hår på sit hoved af Geert Wilders.

Her lyder S.E. for en gangs skyld troværdig!

mandag, februar 09, 2009

Gas


Den berømte "skattekommission" vil ifølge Politiken.dk have indført en prutteafgift på køer. Altså en afgift på køernes udledning af metangas. De foreslår 600 kr/ko.

Som landmanden Steen Nørgaard siger, så prutter køerne jo hvad enten der er denne afgift eller ej. Afgiften kan vanskeligt få landmanden til at nedbringe prutteriet, altså mængden af udledt metangas. Med mindre man nøjes med færre køer, og det går jo ud over produktionen af bøffer mv.

Man kunne måske forestille sig, at man i stedet satte en måler på hver enkelt ko, ligesom med vandmålerne i private hjem. Så er landmanden motiveret til at få den enkelte ko til at prutte noget mindre, hvis det da ellers kan lade sig gøre - f.eks. ved at ændre på foderet, eller tilsætte et anti-pruttemiddel?

Hvis man siger, at det kun er den metan, der udledes til atmosfæren, der beskattes, så åbner der sig imidlertid også en anden mulighed: Da man alligevel skal til at sætte en prop i enden på køerne, for at opsamle metangassen (med henblik på at måle mængden) så kunne man lige så godt få energi ud af metanen, ved at brænde den af i en motor med tilhørende el-generator. Det giver ganske vist lidt co2, men metan er jo faktisk en værre drivhusgas.

Der vil være visse problemer med at sætte en prop i enden på køerne, men det kan vel løses rent teknisk?

lørdag, februar 07, 2009

Darwin og entropien

Ingen kan være i tvivl om, at livet her på Jorden har udviklet stadig mere komplekse livsformer, siden det første liv opstod.

Men spørgsmålet er, om denne udvikling kan forklares alene med evolutionsteorien. Eller måske rettere: om det overhovedet er "natural selection" der forklarer dette. Den naturlige udvælgelse betyder ganske vist, at der opstår nye arter, men behøver disse nye arter nødvendigvis at være mere komplekse? Der er faktisk mange eksempler på, at tilpasning netop har fået en art til at blive mindre kompleks.

Man kan så forsøge at forklare det med, at livet starter i en relativt ikke-kompleks tilstand, og at en udvikling mod større kompleksitet derfor er mere sandsynlig. Hvorimod udviklingen ikke nødvendigvis går mod større kompleksitet, hvis kompleksiteten i forvejen er relativt høj.

Men det strider tilsyneladende mod termodynamikkens 2. lov, der siger at entropien i et system altid vil være stigende. Hvis det altså ikke er den naturlige udvælgelse, der i sig selv bevirker større kompleksitet, så må der være en anden lovmæssighed, der er årsagen. Denne lovmæssighed må så have afgørende betydning for livets udvikling.

Nu har det altid været kendt, at en lokal bevægelse mod lavere entropi ikke modsiger termodynamikken. Det, termodynamikken siger er, at et isoleret system som helhed går mod større entropi. Men de lokale udsving mod lavere entropi anses imidlertid for at være rent statistiske tilfældigheder.

Måske det snarere forholder sig sådan, at der er en lovmæssighed, der får områder med lav entropi til at vedligeholde og forstærke sig selv?

Det er vistnok noget i den retning, den danske geologiprofessor Minik Rosing er inde på.

---
Og så lige noget andet:

Hvis der er en sådan lovmæssighed i naturen, så kan det vel egentlig også være en mulig forklaring på, at vores univers er startet i en tilstand med lav entropi. Nemlig hvis vores univers i virkeligheden kun er et lokalt område af et større univers, og at dette lokale område først har haft en entropi lidt lavere end det "større univers" som helhed. Denne lokale afvigelse i entropi er så blevet forstærket forud for Big Bang (i overensstemmelse med denne nye lov).

Hvis denne hypotese skulle være rigtig, så er forklaringen på den lave entropi ved Big Bang altså, at vores univers i virkeligheden kun er en del af et meget større univers.

update:
Whither Time's Arrow
Time and Life: Testing a Tilt in the Arrow of Time

Velfærd?

Det såkaldte "Velfærdsministerium" synes ikke, der er nogen grund til at forsøge at forebygge afskyelige forbrydelser som mishandlingen af den unge pige fra Mou.

Ifølge nordjyske.dk har man nemlig afvist at lave en rapport om Aalborg Kommunes rolle i sagen.

Det kunne vel godt tænkes, at en sådan rapport kunne bruges til at forbedre "systemet" så den slags ting i højere grad bliver taget i opløbet.

I stedet nøjes Karen Jespersen med at råbe med i VOK's kor:

"Mere straf! ... mere straf! ... mere straf!"

Helst umiddelbart efter, at en sag som denne er kommet i medierne. Så kan man nemlig udnytte folkestemningen til egen politiske fordel. Man bliver populær på det. Og så får man nok flere stemmer ved næste valg ...

Sådan er tilstanden desværre i det danske demokrati idag.

fredag, februar 06, 2009

Kikset

Man kan forstå, hvis en ung knægt, der bryder ind i en kiosk for at stjæle varer, vælger at snuppe en kasse med "Toms Guldbarrer" fordi han så kan prale over for kammeraterne med, at han engang har stjålet nogle guldbarrer.

Det er jo vigtigt, at man ligesom er noget i gruppen. Men ovenstående er vel sådan set blevet sværere idag - kammeraterne forventer jo nok, at man har optaget begivenheden med sit mobil-kamera?

Hvis man derimod bare vil vise kammeraterne, at man tør bryde ind i en kiosk, så kan det måske være underordnet hvad man sådan stjæler - hvis bare man kan vise en optagelse fra mobilen.

At stjæle et eller andet værdiløst, uden at have optaget det med mobilen, er derimod ret kikset!

onsdag, februar 04, 2009

Tiden og de første årsager

Jeg har i min tidligere artikel "Q" været inde på, at kvantemekaniske begivenheder kan ses som første årsager i de årsags-virknings kæder der understøtter den verden vi lever i.

Senere er jeg stødt på lignende fremstillinger flere steder, men mest tydeligt i en artikel af William R. Wharton: Time and Causality.

I artiklen skriver Wharton blandt andet:

"Every causal chain must have a first cause. In quantum mechanics it appears that any measurement on a system, forcing it to acquire a specific value for the measure quantity, becomes a first cause in newly created causal chains. This measurement can also be considered a boundary condition on the mathematical formulation of the quantum mechanical wavefunction. It would be the final boundary condition for the wavefunction existing before the measurement and the initial boundary condition for the wavefunction existing after the measurement. The actual measurement creates a discontinuity between the before and after wavefunctions. Science can not deal well with first causes especially if they appear arbitrary and lack symmetry. I interpret these measurements as first causes, and with backward causation we can restore the time symmetry of these first causes. Hawking’s aversion with first causes is what motivates him to reject causal chains. There is irony here because the long history of success in science comes from describing and predicting phenomena in terms of causal chains."

Læg mærke til, at disse kvantebegivenheder stadig er første årsager selv om de skulle være forbundet med årsag-virkning der går baglæns i tid!

Det sidste lyder skørt, men kan så vidt jeg kan se forklare mange ting. Blandt andet det såkaldte "forsinket valg eksperiment" der virkelig er en kvantemekanisk mærkværdighed.

søndag, februar 01, 2009

Katolske røvhuller

På trods af, at den katolske kirke er imod homoseksualitet, fortsætter paven med at forfremme røvhuller!

Frank Grevil

Fra den amerikanske side "Information Clearing House" har jeg følgende sjove gendigtning af H.C. Andersen:

Once upon a time, in a land far away…no, not far away, but here, in this land, Denmark…there was a king, who was simply insane about new clothes, because he thought they would enhance the distinguished image he craved. Well, one day swindlers came to see the king—there is an unconfirmed report that they came from the American embassy. In any case, they came to persuade the king to buy a suit made out of whole cloth—a suit they said was a "magic suit."

Now, in truth, as they held up the supposed raiment, there was nothing there at all. But the swindlers were very clever. They told the king—or was it the prime minister?—that this was a magic suit and only a wise man would recognize this. To a fool the suit would be invisible.

Most important, they said the suit was distinctive for its so-called "weapons of mass destruction," and that if the king were a wise man he could readily see them in the fine fabric woven by clothier Bush Blair Rumsfeld Ltd.

And not only that: They said the king could have the suit for free. All he had to do was vouch strongly and publicly for the existence of these weapons. And, if he did this on a specific date chosen by the clothier, he could then become a best buddy of Bush and Blair.

Moreover, then Bush would come and spend the night in the Danish kingdom. And, best of all, then could the Danish king—or was it the prime minister?—be invited to travel across the sea to Crawford Castle in the kingdom of Texas to have his photo taken there with Bush, and with Danish and American flags waving briskly in the background.

There were just a few other things the king should know, said the swindlers. A small war would be involved, and the king would be required to bring his country into it. The king would also be required to endorse the pretext for war precisely on the day before it started. This was the script the king—or was it the prime minister?—needed to memorize and assert publicly on that fateful eve:

"Iraq has weapons of mass destruction. This is not something we just believe. We know."

The swindlers persuaded the vain king that "justifying" the war would be a "Schlammdunk," and that this wee war of aggression would be a "Kuchenwalk"—suggesting ease in conjuring up a casus belli, and in achieving a quick and easy victory. Best of all, his country was sure to be on the winning side and he would be invited to march in the very first row of the victory parade.

Now the king, not wanting to appear a fool, saw at once that the magic suit was fairly bristling with weapons of mass deception—sorry, I mean destruction. He enthusiastically joined the chorus of Sir Tony of Blair and other dodgy nobles who had been so ready to see the invisible. The king donned the suit and ordered a practice parade as a kind of rehearsal for the eventual victory parade.

The day for the rehearsal arrived, and the streets were lined with thousands and thousands of people. They had heard the story of the magic suit and wished to see it—and appear wise—like the king. And so they all were cheering like mad. That is, all but one fellow named Frank Grevil.

Now, it is understood that no one wants to appear completely out of step—and particularly not at a celebratory parade. And so Major Grevil strained his eyes and directed his considerable analytical skills toward the king in his "magic suit"…and was shocked.

Grevil shouted:

"Look at the king! The king is in the altogether, he's altogether as naked as the day that he was born.

"The king is in the altogether; it's altogether the very least the king has ever worn!

"Call the court physician; call an intermission. The king is wide open to ridicule and scorn!

"The king is in the altogether, and it's altogether too chilly a morn."

The disruption caused by this burst of honesty was most unwelcome. You see, everyone but Grevil—whether nobles like Sir Tony of Blair or commoners—had their own reasons for going along with the king and pretending to see the WMD. And so they did.

And thus began this nasty little war against people of darker hue who happened to swim on a sea of oil. But, alas, no victory parade is now envisaged. Bush Blair Rumsfeld Ltd, has declared bankruptcy and is no longer weaving garments out of whole cloth for governments to use.

Worse by far: hundreds of thousands died. And there were very, very few who lived "happily ever after."

The Supreme Irony

One who did live through all this—and happily, it would seem—was the prime minister—oops, I mean the king. I mean the one who thought it politically wise to claim, despite the lack of real evidence, that he knew that weapons of mass destruction were in Iraq. I mean the one who thus shares moral responsibility for the carnage that ensued.

You will find this hard to believe, but the king sits on the throne still to this day. [Anders Fogh Rasmussen was Denmark's prime minister at the time of the Iraq invasion, and still is.] The great majority of his subjects are either unaware of his duplicity, or prefer to ignore or deny it. What comes off the printing presses makes little mention of it.

What about Frank Grevil, the one who called attention to the king's nakedness? His reward? Four months in prison.

Men læs hele artiklen. Den handler om den pris, Frank Grevil lige har fået.