tirsdag, november 30, 2010

Pensions-orlov?

Mette Frederiksen (S) har i følge dr.dk foreslået, at den bedste måde at få førtidspensionister tilbage til arbejdsmarkedet på er en ordning, hvor de kan gå ud og ind af pensionen efter eget valg. Altså sådan, at de ikke mister retten til deres pension permanent.

Det synes jeg er et glimrende forslag! Specielt for mennesker, der får førtidspension på grund af en psykisk sygdom er det i rigtig mange tilfælde vigtigt, at der ikke hænger et Damokles-sværd over hovedet på dem i form af en trussel om at miste den tryghed, som pensionen giver dem. For psykisk syge der har fået det godt nok til selv at overveje at søge arbejde, kan et sådant pres udmærket betyde et tilbagefald i sygdommen.

Men hvorfor egentlig ikke gøre en sådan ordning mere generel, så også folk på andre former for pension kan gøre dette? Altså en slags "pensions-orlov". På den måde kunne man slå to fluer med et smæk: Forøge udbuddet af arbejdskraft, og forbedre livskvaliteten for borgere, der principielt er på pension.

fredag, november 19, 2010

Staten bestemmer!

Her i Danmark er vi heldigvis kommet så langt med ligestillingen mellem kønnene, at det er blevet almindeligt for ægtepar, at de begge er aktive på arbejdsmarkedet. Det er helt klart et udtryk for kvindens frigørelse, og en udvidelse af den personlige frihed.

Men der er naturligvis aldrig nogen, der har foreslået at det skulle påbydes ved lov at alle kvinder skal være udearbejdende! En sådan lov ville med rette blive opfattet som et utåleligt indgreb i den personlige frihed, og den enkelte families ret til selv at indrette sig som man vil.

Det kan godt være, at der er stor forskel på regeringens nye pointsystem for familiesammenføring og så SSF's alternative forslag. Men der er en vigtig lighed mellem de to systemer, som jeg ikke har hørt nogen gøre opmærksom på i medierne:

Begge systemer indebærer et krav om, at den udenlandske ægtefælle skal have erhvervserfaring. Dette krav vil man sikkert begrunde med, at det er hvad der passer bedst med det normale mønster her i Danmark, og det er i og for sig rigtig nok. Men dette kulturmønster er som sagt ikke noget der her i Danmark er indført efter diktat fra statsmagten. At rigtig mange danske kvinder har erhvervsarbejde er en god ting, men det skyldes så absolut ikke at statsmagten har pålagt dem det ved lov!

Når det er tilfældet, er det så rimeligt at statsmagten vil bestemme at en udenlandsk ægtefælle skal være erhvervsaktiv for at kunne blive forenet med sin egen familie i Danmark?

Eller sagt på en anden måde: Skal det ikke være lovligt for alle ægtepar selv at bestemme, om den ene part skal være hjemmegående eller ej?

update:
Et konkret eksempel fra politiken.dk

fredag, november 12, 2010

Stueren

Socialdemokraternes Henrik Dam Kristensen mener ikke, man kan kalde DF for "ikke stuerent" fordi partiet jo er lovligt, og deres folketingsmedlemmer valgt på demokratisk vis, ligesom alle øvrige folketingsmedlemmer.

Jeg synes han burde spørge sig selv, om der nogensinde er nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved det? Hvem har foreslået, at partiet skal forbydes, eller at deres folketingsmedlemmer ikke skal respekteres som sådan?

Det er der mig bekendt ingen, der har givet udtryk for - heller ikke Poul Nyrup Rasmussen. Når han kalder partiet for "ikke stuerent" så er der tale om en klart formuleret politisk stillingtagen til partiet DF.

Partiet (DF) fremstiller det ganske vist selv, som om det ene følger af det andet. Altså at man ikke respekterer partiets grundlovssikrede rettigheder, hvis man kalder det "ikke stuerent". Men den påstand er ganske enkelt falsk. At kalde dem "ikke stuerene" er et rent politisk udtryk for, at man mener DF skal holdes uden for politisk indflydelse på grund af partiets højreekstreme holdninger. Det ligger fuldstændig inden for de demokratiske spilleregler at gøre dette, hvis man selv kan samle de mandater, der skal til.

Man kan så spørge sig selv om, hvorfor Henrik Dam Kristensen accepterer DF's forkerte fremstilling af tingene som præmis for hans egen stillingtagen?

Måske er det fordi vatpikken ryster i bukserne af frygt for at komme til at fornærme Pia?