onsdag, januar 31, 2007

Tredobbelt forbrydelse

Jeg hører netop i radioavisen, at flere amerikanske forskere har været udsat for et ekstremt pres fra Bush-regimet for at få dem til at tilbageholde videnskabelige resultater om klimaforandringer.

I den forbindelse er der, så vidt jeg kan se, hele 3 ting de ansvarlige burde stilles til regnskab for:

1) Hvis der kommer nogle virkeligt alvorlige virkninger af klimaforandringerne - millioner af mennesker som ofre - er det en forbrydelse mod menneskeheden, fordi denne forhaling betyder, at ulykkerne bliver meget større end de ellers ville have været.

2) Det er et alvorligt indgreb i den frie forskning. Selv om det i første række kun berører amerikansk forskning, så har det uden tvivl haft en afsmittende virkning på globalt plan.

3) Det er et indgreb i amerikanske borgeres ytringsfrihed. De pågældende videnskabsfolk er ikke kun videnskabsfolk, men også borgere der ganske naturligt ønsker at advare om de alvorlige konsekvenser, hvis deres forskningsresultater ikke bliver taget alvorligt. Det betyder forøvrigt, at det i dag ikke kun er amerikanere der har interesse i at beskytte amerikanernes ytringsfrihed - det har også betydning for resten af verden.

Tør man mon forvente en skarp kritik fra vores kære statsminister?

Jeg mener, han er som bekendt ivrig tilhænger af:

1) En indsats imod klimaforandringer
2) Fri forskning
3) Ytringsfriheden

Naturligvis vil han kritisere det - i det omfang præsident Bush bryder sig om det!

Den danske sprog

Den danske sprog er en svær een, som de vistnok siger i Esbjerg.

En dansk sætning er ofte flertydig, hvis man ser den uden for kontekst.

Eller hvis man ikke lige ved, hvad det mest normale er.

Hvis den er flertydig, regner man med, at den rigtige betydning er den, der afspejler det der er mest normalt.

For eksempel sætningen: Hvem bed hunden?

tirsdag, januar 30, 2007

Afghanistan

Torsdag den 1. februar skal statsministeren, forsvarsministeren og udenrigsministeren i samråd om fangerne i Afghanistan.

Det foregår på Christiansborg, så jeg har ikke praktisk mulighed for selv at møde op. Imidlertid fremgår det af reglerne, at det må være tilladt at blogge direkte fra mødet, ved hjælp af en mobiltelefon. Hvis nogen har til hensigt at gøre det, vil jeg gerne vide det (læg en kommentar her, så andre også kan se det).

Se folketingets hjemmeside for detaljer.

Urimeligt takstsystem!


Politiken.dk har i dag en artikel der må være ret interessant og oplysende for folk der bor i Ålborg, eller i omegnen af denne dejlige by.

Den handler om det takstsystem, som taxierne i Ålborg bruger - sammenlignet med andre byer. Systemet har den virkning, at det klart bedst kan betale sig for chaufførerne at køre korte ture, frem for lidt længere, til områder i udkanten af Ålborg.

Så forstår jeg det bedre!

Jeg bor selv i Ålborg Øst, nogenlunde der hvor der står "Egensevej" på kortet. Og jeg har altid haft et helvedes besvær med at komme hjem med taxi, når jeg har været på besøg hos en bekendt i Svenstrup - som ligger nogenlunde der hvor der står "13" på kortet. Jeg har ofte måttet tage lige lovlig tidligt hjem med bussen af denne grund. Tidligt, fordi busserne ikke kører senere på aftenen - men til gengæld kan man regne med at de trods alt kommer, nogenlunde efter køreplanen.

Det kan man ikke, hvis man ringer efter en taxi - regne med at den overhovedet kommer.

Spørgsmål: Er det ikke netop i sådan en situation, man har brug for en taxi?

Se at få lavet det åndssvage takstsystem om!

Eller indfør reel konkurrence på området (på det punkt er jeg liberal).

(klik på billedet for at forstørre det)

Pjat!

Alle, der har fulgt med på min blog ved, at hobitten er super-intelligent, og dermed naturligvis menneskelig, for ikke at sige overmenneskelig.

Det kan godt være der ikke er evidens for Vorherre, men det her er der glasklar evidens for!

Uvidenskabeligt pladder!

update:
Det med intelligensen er ikke kun humor. Se følgende kilde, som faktisk er seriøs: Evolution Research

mandag, januar 29, 2007

Foghs grundlovsbrud

I sagen om statsministerens grundlovsbrud i forbindelse med Irak-krigen er Frank Grevil sagen temmelig relevant, så vidt jeg kan se. Det er den fordi:

1. Statsministeren bruger som begrundelse for at afvise sagen, at Iraks manglende overholdelse af nogle FN-resolutioner var tilstrækkeligt folkeretsligt grundlag for det militære angreb på Irak. Det fremgår af kammeradvokatens svar til sagsøgerne.

2. Disse FN-resolutioner handler alle om mulige masseødelæggelsesvåben i Irak. Eller rettere: FN's forsøg på, ved hjælp af våben-inspektioner, at opnå sikkerhed for, at Irak ikke har disse våben.

3. Det følger af Frank Grevil sagen, at statsministeren på dette tidspunkt havde fået at vide af efterretningsvæsenet, at Irak sandsynligvis ikke havde masseødelæggelsesvåben.

Konklusion: Statsministeren vidste på det tidspunkt, hvor et snævert flertal i folketinget vedtog et militært angreb på Irak, at landet ikke var nogen umiddelbar trussel mod Danmark - og ej heller mod nogen af de lande, i forhold til hvilke et kollektivt selvforsvar evt. kunne komme på tale (incl. USA).

Det er helt klart et brud på folkeretten, og dermed et grundlovsbrud.

Folkeretten

Den sag mod statsminister Anders Fogh Rasmussen for grundlovsbrud, der forhåbentlig kommer, bygger som bekendt i høj grad på, at angrebet på Irak var et brud på folkeretten.

I den forbindelse er det også relevant at spørge, om USA's brud på folkeretten her var et enkeltstående tilfælde, eller om det tværtimod var et udtryk for USA's generelle holdning til international lov.

Hør hvad Scott Ritter mener i denne audio (28 min.)

Stats- og Krigsminister Fogh

I dag, mandag den 29. januar 2006, skal Østre Landsret tage stilling til, om Danmarks statsminister har ret til, med et snævert flertal i folketinget, at sende Danmark med i en folkeretsstridig og FN-stridig krig mod et land, der ikke udgjorde nogen militær trussel mod hverken Danmark eller nogen af vore allierede, inclusiv USA.

Links:
Politiken.dk
Grundlovskomiteen af 2003
Newsvine
MOMIBLOG US

søndag, januar 28, 2007

Trekanter

Et eller andet geni har fundet ud af, at universet består af en masse bittesmå trekanter!

Svineri

DR Nyheder skriver, at den kinesiske stat (=kommunistpartiet) har forbudt billeder af grise i det statslige TV - for ikke at fornærme landets muslimske befolkning!

Det drejer sig vel at mærke generelt om billeder af grise, og ikke kun billeder der tydeligt har til hensigt netop at fornærme muslimer - f.eks. ved at afbillede Muhammed med grisetryne eller lignende.

Godt nok mener jeg, at ytringsfriheden ikke kan være total, og at det f.eks. kan være forståeligt at man har visse begrænsninger i et demokratisk land som Indien - for at undgå voldelige konflikter mellem hinduer og muslimer. Men det forekommer mig, at det kinesiske styre har lidt for let ved uden videre at klare potentielle problemer af den type, ved et alt for vidtgående indgreb i kinesernes ytringsfrihed. Det kan de selvfølgelig først og fremmest fordi de ikke har demokrati i landet. Så vidt jeg ved, er der sådan set sket en udvidelse af den almindelige kinesers ytringsfrihed i de senere år - men kun på bestemte områder. De har stadigvæk ikke ytringsfrihed der hvor den virkelig har betydning, nemlig retten til at kritisere den centrale regering som sådan. Men det er netop først og fremmest den slags ting man har ytringsfriheden til, og ikke at svine(!) religiøse mindretal til.

Hvis man sammenligner med Muhammed-krisen her i Danmark, så forstår jeg godt at en muslim bliver dødeligt fornærmet af at modtage et hade-brev hvor Muhammed afbildes som en gris, og man kan efter min mening diskutere om det skal være lovligt. Men diskutere sådan noget kan man jo kun i et demokratisk land som Danmark, hvor vi har ytringsfrihed.

Derimod vil jeg tro, at langt de fleste muslimer her i landet nærmest ville finde det latterligt, hvis nogen foreslog et generelt forbud mod at vise billeder af grise. Det vil selvfølgelig aldrig blive vedtaget i folketinget, det siger sig selv.

Det det kommer an på i den forbindelse, er om man har til hensigt at fornærme folk, ved at kæde tingene sammen på en bestemt måde.

CO2-frit elværk?

Nordjylland kan i løbet af tre-fire år gå hen og få sig Danmarks første kraftvarmeanlæg, der fjerner al CO2 - kuldioxid - fra røgen, før den sendes ud i atmosfæren.

mere: DR Nyheder

tirsdag, januar 23, 2007

Vand

DR2 har i aften kl. 20.30 en række tema-udsendelser om vand.

Det er faktisk et ret interessant emne, af mange forskellige grunde. Derfor har jeg lige samlet en liste af links til nogle sider på engelsk:

PhysOrg.com: om nedfrysning af mennesker
Newsvine: liv baseret på hydrogen-peroxid + vand?
Astrobiology Magazine: er vand absolut nødvendigt for liv?
Indiana University: er radioaktivt(!) vand foreneligt med liv?
Tech Pedia: et sjovt eksempel på hvordan vand kan opføre sig, når det blandes med noget andet, som faktisk også er relativt almindeligt (video)

Det bliver sjovt at se, om Ann Marker nævner nogen af disse kilder...

CIA-flyvningerne

Danmark og en række andre EU-lande kritiseres af Europaparlamentets CIA-udvalg for ikke at hjælpe med at afdække lyssky CIA-flyvninger over Europa.

mere: Politiken.dk

mandag, januar 22, 2007

Ny teori om universet

PhysOrg.com er der en overordentlig interessant artikel om en helt ny teori, der kæder "Dark Matter" sammen med spørgsmålet om, hvorfor der er et overskud af stof i universet - i forhold til antistof.

lørdag, januar 20, 2007

USA - Iran

En militæraktion mod Iran bliver ikke blot nålestiksoperationer men en decideret krig, lyder advarslen fra mellemøstanalytiker og tidligere efterretningsekspert

mere: Nordjyske.dk

fredag, januar 19, 2007

Mørk energi

Forskere fra Københavns Universitet mener, at universets accelererende udvidelse bedst forklares med Einsteins kosmologiske konstant.

mere: Tycho Brahe Planetarium

Rygmarven

To forskere fra Københavns Universitet har vist, at vi sandsynligvis ikke kun tænker med hjernen, men også med rygmarven. Med den opdagelse har de ryddet forsiden på det internationale tidsskrift Science.

mere: DR Nyheder

torsdag, januar 18, 2007

Texas

Det er ikke kun islamiske lande der har decideret afskyelige og umenneskelige strafmetoder:

DR Nyheder oplyser at man i Texas netop har henrettet et psykisk sygt menneske!

Men Texas kan siges at have en hævdvunden tradition for den slags ting. Wikipedia oplyser om en af de tidligere guvernører:

Under his leadership, Texas executed 152 prisoners, more than under any other governor in modern American history; critics such as Helen Prejean argue that he failed to give serious consideration to clemency requests.

Vedkommende er ikke længere guvernør i Texas, men præsident for USA.

tirsdag, januar 16, 2007

Afghanistan kronologi

Fortalte Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller alt, hvad de vidste til Folketinget?

Det spørgsmål er centralt, efter at statsministeren gentagne gange og i meget stærke vendinger har afvist, at regeringen ikke løbende har orienteret Folketinget til punkt og prikke om de amerikanske forbehold i forhold til Genèvekonventionen under indsatsen i Afghanistan i føste halvår af 2002.

---

Dagbladet Information har lavet en oversigt over kronologien i denne sag. Den bliver løbende opdateret, og jeg har lagt et link ude i sidebaren under "topics":

Afghanistan kronologi


mandag, januar 15, 2007

Fogh & Fugls Føde

I mere end 28 måneder har regeringen skjult vigtig viden for Folketinget om amerikanernes forbehold over for principperne i Genèvekonventionen i Afghanistan. Uanset hvor mange gange oppositionen med snedige spørgsmål forsøgte at få oplysninger om tilbageholdte personer under Operation Enduring Freedom, klamrede regeringen sig til den samme melodi...

mere: Information
update: Afghanistan kronologi

Dødsstraf

Kort før daggry lørdag den 30. december 2006 blev Iraks tidligere diktator Saddam Hussein henrettet ved hængning.

I den forbindelse er der debat og afstemning om dødsstraffen som sådan på DR Nyheder.

Dark Energy

Scientific American har i deres kommende nummer for februar 2007 en overordentlig spændende og interessant artikel om "Dark Energy".

Det er en meget lang artikel, men den er skrevet på et letforståeligt engelsk. Den hedder:

The Universe's Invisible Hand

Den omtales også på: Newsvine.

lørdag, januar 13, 2007

Esther Sparks

Lyt til denne sang med Esther Sparks: Peace

Ytringsfriheden i Marokko


Det er nu snart et år siden, at sagen om Jyllands-Postens Muhammed-tegninger virkelig for alvor eskalerede...

Som jeg har givet udtryk for mange gange tidligere, så synes jeg at tegningerne var unødigt provokerende og uhensigtsmæssige i forhold til en saglig kritik af den islamiske verden. Men jeg er naturligvis tilhænger af, at en dansk statsminister ikke skal kunne blande sig i, hvad en avis trykker. Det har der heller aldrig været risiko for - statsministeren kan blot afvise ethvert pres i den retning. Men sagen gjorde det efter min mening højst relevant at holde øje med, hvordan det står til med ytringsfriheden i den islamiske verden. Under krisen var der mange tegn på, at presset ikke kun kom fra fundamentalistiske islamister, men at visse regimer i den arabiske verden benyttede det til at konsolidere sin egen magt - der som bekendt ofte ikke er specielt demokratisk.

I Marokko er der lige sket noget der belyser denne problematik godt. Man har på det nærmeste forsøgt at "forbyde humor". Ihvertfald ifølge en artikel på Newsvine:

"Laughter banned in Morocco"

De vittigheder sagen drejer sig om, omtales på eatbees blog.

Selv synes jeg de er ret harmløse. Nogle af dem lidt grove, men det er vittigheder jo ofte?

update: eatbees blog
update: BBC NEWS

Tsunami?

Japan har udsendt tsunami-advarsel ved den nordlige kyst ud til Stillehavet efter et voldsomt jordskælv.

kilde: DR Nyheder
se også: BBC News
update: Newsvine
update: USGS Rapport

Hjernen

Forskere fra Stanford University har ved at scanne hjernen på 26 mænd og kvinder fundet ud af, hvordan hjernen reagerer, når man tager en beslutning, før man selv bliver bevidst om det.

mere: Politiken.dk

torsdag, januar 11, 2007

Fremtidens rumrejser

Som du sikkert ved, så kan det ikke lade sig gøre at bevæge sig med mere end lysets hastighed, ifølge Einsteins relativitetsteori. Det skyldes, at et materielt objekts masse går mod uendelig, efterhånden som objektet accellereres op i nærheden af lysets hastighed. Det gælder f.eks. når man i en partikel-accellerator bringer en proton op på en enorm hastighed. På grund af protonens hvilemasse skal der tilføres mere og mere energi for at forøge partiklens hastighed. Hvilemassen er den masse som partiklen har "i sig selv" når den er i hvile. Den svarer i Newtons mekanik til den såkaldte inertimasse i forbindelse med bevægelse.

Det samme gælder naturligvis også for andre fysiske objekter, f.eks. en rumraket. Den kan ikke bringes over lysets hastighed, da den altid vil have inertimasse - selvom denne falder noget på grund af forbruget af brændstof. Man kan jo ikke sådan fjerne eller neutralisere denne inertimasse for et fysisk, materielt objekt!

Eller kan man?

Det ville virkelig være en revolution inden for rumfarten, hvis man kunne det. Måske som beskrevet i artiklen:

"Spacetime Physics and Advanced Propulsion Concepts" (pdf.)

Artiklens ideer bygger på en lidt speciel teori kaldet "Heim theory".

tirsdag, januar 09, 2007

Liv på Mars?


Studier i USA og Tyskland konkluderer, at den måde NASA søgte efter liv på i 70'erne kan have været direkte dødbringende for mikrober på Mars.

mere: Politiken.dk
se også: Newsvine

mandag, januar 08, 2007

Roman på seks ord

Morten Brunbjerg forsøger på sin blog at få folk til at skrive romaner på seks ord! (hvad med copyright?)