mandag, juli 31, 2006

Det Nye Mellemøsten


Her er et godt billede af Condoleeza Rice's "New Middle-East".

Det er fra Qana, Libanon.

I forbindelse med bombningen af denne by, har hun sagt, at hun "føler medlidenhed med de civile ofre".

Gu' gør hun ej!

USA's politik har været, at lade Israel få tid til at smadre Libanon; derfor gik der nogen tid inden man reagerede. Det var ikke fordi man var langsom i optrækket, men helt bevidst.

Det egentlige mål har muligvis været at få et påskud til at angribe Iran, da Hizbollah jo får våben derfra. Derfor var amerikanske neocons - f.eks. William Kristol - himmelhenrykte da bombardementerne startede.

update:
Flere barske billeder og videoer fra Qana

fredag, juli 28, 2006

Lykkelig?

Hvem er det lykkeligste folk i verden?
Ja, selvfølgelig!

Olmert som nazist


Den karikatur-tegning af israels statsleder Ehud Olmert, som den israelske ambassadør i Norge har klaget over, vises også i den israelske avis Jerusalem Post.

De viser den sikkert for at dokumentere historien, og ikke fordi redaktionen på Jerusalem Post er anti-semitter. Det gør jeg hermed også ...

torsdag, juli 27, 2006

Frankenstein?

Man kan muligvis bruge elektricitet til at få dele af den menneskelige krop til at gro sammen!

Usmageligt

DR Nyheder oplyser, at den israelske ambassadør i Norge har klaget til regeringen over en karrikaturtegning i en norsk avis, der viser den israelske regeringschef iført naziuniform!

Det forstår jeg godt hun klager over. Det er en aldeles usmagelig måde at lægge israelerne for had, og den norske regering er efter min mening velkommen til at udtale sin mening om tegningen.

Men den kan nok heller ikke gøre andet end det. Den norske regering kan givetvis ikke forbyde avisen at bringe sådanne tegninger, eller på anden vis forhindre det. Der er jo heldigvis ytringsfrihed og pressefrihed også i Norge. Hvis den israelske ambassadør mener at en eller anden norsk lov er overtrådt, må man forsøge at køre en sag ved norske domstole.

Det bliver interessant at se, om Jyllands-Posten bringer tegningen - for at afprøve grænserne for ytringsfriheden her i Danmark.

Det synes jeg ikke er nogen god ide, da tegningen er en unødig forhånelse af et helt folk.

Men de har lov til det, efter dansk lov - og skal også have det.

Ytringsfriheden skal ikke begrænses.

update:
"Dagbladet" er blevet meldt til det norske PFU (Pressens Faglige Utvalg). Følgende kilde indeholder tegningen, så hvis du ikke vil se den, så undlad at klikke på linket!
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/07/25/472244.html

søndag, juli 23, 2006

Naveed Baig

DR Nyheder oplyser, at imam Naveed Baig i en pressemeddelelse afviser at have opfordret til drab på ulydige muslimer.

- I den video, som Jyllands-Posten bruger som bevis, fremgår det meget tydeligt, at jeg oversætter en tale fra urdu til dansk og ikke fremfører mine egne holdninger eller synspunkter, skriver Naveed Baig.

Som sagen står nu, er det vel nærmest påstand mod påstand. Eller rettere: med mindre Jyllands-Posten beviser sine påstande, må man gå ud fra at Naveed har ret.

Hvis han har det, så er Jyllands-Posten virkelig ude på gyngende grund med hensyn til avisens respekt for ytringsfriheden - altså den enkelte borgers ytringsfrihed i dette tilfælde.

Jeg husker at jeg engang på et HF-kursus skrev en opgave om anti-semitisme. I den forbindelse citerede jeg nogle passager fra Hitlers "Mein Kampf" - som man uden videre kan låne på folkebiblioteket. Det bliver man naturligvis ikke selv anti-semit af, hvad de fleste danske jøder sikkert vil give mig ret i.

Hvis man derimod skriver noget, der som helhed klart viser, at man selv er anti-semit, så er et citat fra "Mein Kampf" efter min mening noget andet. Det afhænger altså af, hvad hensigten med citatet er.

Tilsvarende må man vel spørge om, hvad Naveed Baig's hensigt har været med at oversætte den pågældende tale fra urdu? Under bestemte omstændigheder kan det tænkes reelt at være en besked til tilhørerne om, at det er i orden at dræbe ulydige muslimer.

Men så skal man kende omstændighederne. Det er ikke suspekt i sig selv, at oversætte en anden persons tekst og fremføre den.

Hvad enten man er muslim eller etnisk dansker.

update:
Politiken.dk

onsdag, juli 19, 2006

Mikrobotter

Tusinder af små, hoppende robotter - såkaldte mikrobotter - skal bruges til at udforske ufremkommelige områder på Mars.

mere: Tycho Brahe Planetarium

lørdag, juli 15, 2006

Glashuset

DR Nyheder skriver, at det amerikanske senat har udtalt, at "Rusland har oplevet det største tilbageslag for friheden i årtier i de seks år, præsident Putin har været ved magten".

Det er desværre rigtigt, at Putin har indskrænket pressefriheden og visse andre demokratiske rettigheder. Det skal selvfølgelig kritiseres, men det klinger lidt hult, når det kommer fra USA. Det gør det først og fremmest fordi USA har oplevet det største tilbageslag for friheden i årtier i de år, præsident G. W. Bush har været ved magten.

Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus.

Ovenikøbet udtalt af et amerikansk senat, der snorksov mens regeringen førte landet i krig, på et åbenlyst mangelfuldt grundlag. Det er vel at svigte sin opgave som demokratiets vogter?

Som Putin lige har udtalt på G8 mødet: "Russerne ønsker ikke et demokrati som det Irak har fået" (citeret efter min hukommelse).

Iøvrigt er der andre faktorer, som amerikanerne har en stærk tilbøjelighed til nærmest at ignorere. Mange russere er sikkert tilfreds med, at Putin har løst en del af de alvorlige problemer, der fulgte efter Jeltsins reformer. Problemer af mere social karakter, for eksempel.

Noget af det værste ved præsident Bush's politik er, at den netop ikke har fremmet demokrati i verden - uanset retorikken.

torsdag, juli 13, 2006

Omelet allah Kasakhstan?

Dette æg skal sikkert ikke bruges til en omelet, må man formode? (for slet ikke at snakke om "æg & bacon").


Måske det kan siges at være et bevis på, at ægget kom før hønen?

Billedet viser ikke det pågældende æg, men er fra mit arkiv.

tirsdag, juli 11, 2006

Mystisk?

Da jeg tidligere på dagen satte mig til computeren, satte jeg lige en god plade på, som jeg ofte gør.

Somme tider en af mine gamle vinyl-plader.

I dag satte jeg Pink Floyd's "Wish You Were Here" på, fordi jeg synes det var noget siden jeg havde hørt den.

Et kvarters tid efter, at det sidste af nummeret "Shine On You Crazy Diamond" var slut, så jeg nyheden om Syd Barretts død på Jyllands-Postens side (se nedenfor).

Mærkeligt tilfælde, ikk?

Det er jo nok helt tilfældigt. Den slags tilfælde vil der rent statistisk være en del af. Men man kan alligevel ikke lade være med at opleve det som mystisk på en eller anden måde.

Pink Floyd

Jyllands-Posten oplyser, at Syd Barrett, der var med til at grundlægge Pink Floyd, er død.

Engelsk Wikipedia:
Pink Floyd
Syd Barrett

update:
Newsvine

Is og olie

Ifølge DR Nyheder kan det blive mere end vanskeligt at udvinde olie oppe ved Grønland, selv om der sandsynligvis er masser af den.

Det skyldes drivende is i farvandet og lignende, altså klimaet.

Det varer nok alligevel nogle år inden det problem løser sig selv. Altså at al isen er smeltet på grund af klimaforandringer, fremkaldt af brugen af fossile brændstoffer!

Pas på!

Denne mand skal vist passe på ikke at knejse for meget med nakken.

lørdag, juli 08, 2006

På ferie?

Hvis du har en weblog, hvor du skriver om private ting, som at "nu tager hele familien på ferie til Spanien" eller lignende - så pas på, at læseren ikke kan se din fulde identitet, først og fremmest adressen. Det giver nemlig en risiko for indbrud, skriver Politiken.dk

søndag, juli 02, 2006

Global ytringsfrihed (2)

Tyrkiets premierminister Erdogan mener, ifølge DR Nyheder, at der bør være grænser for ytringsfriheden.

Nu er realiteten, at i de lande der har en grundlæggende ytringsfrihed, har der også altid været visse begrænsninger på den, blandt andet fordi det er nødvendigt at afpasse den med andre frihedsrettigheder.

Så selve det at diskutere en eller anden begrænsning på ytringsfriheden, er vel legitimt som sådan. Men Erdogan's holdning hænger sammen med Muhammed-sagen, og har global betydning. Det handler om, at han gerne ser FN vedtage visse begrænsninger på ytringsfriheden, med hensyn til at fornærme en religion. Disse begrænsninger vil han så gerne have f.eks. EU til at implementere, vel sagtens fordi FN ikke rigtig har magt til at gennemtvinge en overholdelse af reglerne.

Det centrale punkt i dette er, at det drejer sig om begrænsninger i ytringsfriheden på globalt plan.

Men hvordan ser det så ud med selve ytringsfriheden på globalt plan?

Kina er lige for øjeblikket i fuld gang med at indføre mere censur af Internet, hvilket ikke har fået den helt store opmærksomhed i medierne.

Et andet eksempel kunne måske være kurderne i Tyrkiet. De har vist ikke fuld ytringsfrihed, så vidt jeg ved.

Det primære må vel være selve ytringsfriheden. Begrænsninger i samme kan kun være sekundært.

Som jeg altid har sagt: det er ikke blot begrænsninger i ytringsfriheden der skal på den globale dagsorden, men derimod
ytringsfriheden og dens eventuelle begrænsninger.