lørdag, juni 24, 2006

Lokale terrorgrupper

I forbindelse med arrestationen af de terrorister, der ville angribe Sears Tower, har USA's justitsminister Alberto Gonzales udtalt, at lokale terrorgrupper i USA kan være farligere end Al-Qaeda netværket.

Det fremgår af DR Nyheders artikel i dag, at gruppen ikke havde forbindelse med Al-Qaeda, men gerne ville have det. Det betyder vel, at de i en eller anden ideologisk forstand er forbundet med Al-Qaeda. Men de havde altså ikke nogen faktisk forbindelse. Det ved man, fordi de fortalte det til en FBI-agent, der havde infiltreret gruppen.

Hvad der derimod ikke fremgår af DR Nyheders artikel er, at FBI netop kun fik anledning til at infiltrere gruppen fordi de søgte kontakt med Al-Qaeda!

Det betyder vel, at potentielle terrorister i USA på forhånd ved, at det først og fremmest er dette, der giver en stor risiko for at blive taget. Man kan så spørge sig selv om en direkte kontakt med Al-Qaeda er en særlig nødvendig ting i denne sammenhæng?

Jeg er alvorligt bange for, at de terror-handlinger der kommer i USA i fremtiden, udføres af grupper, der omhyggeligt undgår forsøg på at få direkte kontakt med Al-Qaeda.

Man vil muligvis også være nødt til at være forsigtig med f.eks. at gå ind på hjemmesider på Internet, der er sympatisk overfor Al-Qaeda. Der er jo en ret kraftig overvågning i USA i dag.

En overvågning som mange amerikanere givetvis er indforståede med, men som vil kunne misbruges, fordi den ikke er ordentligt kontrolleret af retssystemet.

Det er naturligvis svært at benægte, at det kan være nødvendigt at bruge visse metoder for at afværge terror her og nu. Men det der først og fremmest er forkert ved den amerikanske fremgangsmåde, er efter min mening, at man forsømmer at analysere de motiver terrorister normalt har. Det er ikke tilfældigt, at den gruppe der lige er fanget, består af sorte amerikanere - fra sydstaterne. Man kan jo godt forestille sig, at den amerikanske regerings dybt forkastelige måde at lade især fattige sorte i New Orleans "sejle deres egen sø" i forbindelse med oversvømmelsen - har været et medvirkende motiv.

Det retfærdiggør naturligvis ikke en terrorhandling, men det udgør et muligt motiv til det. Det viser, at det vigtigste middel mod terrorisme er den rigtige politik.

Her står USA helt klart til dumpekarakter - også globalt.

update:
Se også Politiken.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.