fredag, marts 28, 2008

Rigtigt, Anders!

Faktisk er jeg fuldstændig enig med statsminister Anders Fogh Rasmussen i hans fordømmelse af Geert Wilders' had-propaganda-film "Fitna".

Især vil jeg give ham 100 pct. ret i den bemærkning, som han ifølge TV 2 Nyhederne er kommet med:

"Jeg synes, at den blokerer for en nødvendig debat om yderligtgående islamisters brug af terror..."

Man kunne så tilføje, at den også blokerer for en ordentlig integration af alle de muslimer, der ikke er yderligtgående islamister, dvs. det store flertal.

Det er det, gamle Danmark har brug for i dag.

Heldigvis er det kun Dansk Folkeapati der ikke kan se det. Bortset fra forvirrede meldinger fra det Konverse Folkepatologi - men de er jo ret usynlige, som Poul Schlüter så rigtigt har gjort opmærksom på.

Pia Wilders

Pia Kjærsgaard mener ifølge Politiken.dk at regeringen svigter kampen for ytringsfriheden, når Anders Fogh Rasmussen tager afstand fra højre-ekstremisten Geert Wilders.

Kære Pia: det er fanatikerens holdninger statsministeren tager afstand fra, ikke hans ret til at give udtryk for dem - altså hans ytringsfrihed.

At man kan synes, det er problematisk med en dansk regering, der er i lommerne på et af Europas mest højre-ekstremistiske partier, er så noget helt andet.

Om det så er særlig klogt af DF at knytte sig til højre-ekstremistiske kræfter syd for den danske grænse, kan man have sine tvivl om?

Is


Her i påsken havde jeg gæster en af dagene, og vi hyggede os rigtig. Fik noget godt at spise og drikke, selvfølgelig (jeg laver altid selv mad).

Til dessert fik vi en god is, lavet af både chokolade-is og almindelig is.

Jeg tog et billede af isen, fordi jeg syntes det så flot ud. Men selvfølgelig er der andre ting, der ser lige så flot ud.

Papiravis eller internet?

Geert Wilders film "Fitna" er som bekendt fra begyndelsen af lagt på en hjemmeside på internettet.

Derimod blev Muhammed-tegningerne i sin tid først offentliggjort i en trykt avis (Jyllands Posten).

Det gør vel egentlig en forskel med hensyn til, hvordan andre medier forholder sig til det, inclusiv bloggere som mig selv?

Andre medier kan mene, at det er nødvendigt (af journalistiske grunde) at gengive en eller flere af Muhammed-tegningerne som dokumentation for, hvad sagen drejer sig om. Det hænger sammen med, at masser af mennesker ellers ikke har nem adgang til at se tegningerne. For evt. at se dem skulle man gå på biblioteket og udbede sig Jyllands Posten for den dag (evt. udklip).

Derimod kan man vel godt tillade sig at sige, at der idag er almindelig adgang til internettet i verden som helhed. Enhver kan lynhurtigt finde et link til den berygtede film "Fitna" og se den, hvis man har lyst.

Det betyder efter min mening, at man ikke kan sige det skulle være en "undertrykkelse af ytringsfriheden" eller udtryk for selvcensur, når andre medier ikke viser billeder fra filmen, eller når jeg her i denne artikel undlader at bringe et link til filmen. Eftersom du læser denne artikel lige nu, så kan du på et par sekunder finde filmen alligevel!

Jeg bryder mig ikke selv om filmen, og synes det med rimelighed kan opfattes som udtryk for min egen holdning, at jeg bevidst undlader at bringe et link til den.

Eller sagt med andre ord: selv om den nemme linkning til andre sider på internet er noget af det smarte ved blogning, så kan man netop godt tillade sig (demonstrativt) at tilkendegive sin egen negative holdning til andet indhold på internettet ved ikke at bringe et link - på grund af samme teknik.

Den hvide ende

Apologetik.dk bruger - gudhjælpemig - Geert Wilders film "Fitna" som argument for at afskaffe fri abort og homoseksuelles rettigheder!

Hvis det vi er vidne til idag er "enden på en hvid kristen civilisation" så hilser jeg det velkomment. Personligt foretrækker jeg Guds Rige.

Vi slipper forhåbentlig af med religiøse tosser af enhver afskygning.

tirsdag, marts 25, 2008

Religion og demokrati

Politiken.dk oplyser, at Kong Abdullah i Saudi Arabien ønsker dialog mellem muslimer, kristne og jøder.

Det lyder jo fint nok, hvis formålet er at bilægge de religiøse modsætninger der er mellem disse religioner.

Men det er nok klogest at gå ud fra, at dette netop ikke er tilfældet. Hvorfor skulle en ikke-demokratisk valgt hersker i et tilbagestående land som Saudi Arabien være interesseret i det? Han repræsenterer netop selv den sammenblanding af politisk og religiøs magt, der skal sendes ad helvede til.

Der er al mulig grund til at sige nej til dette politiske initiativ. Hvis danske folkekirkepræster skulle finde på at deltage i dette, så skal de fyres på gråt papir!

Manden har iøvrigt udtalt, at hensigten bl.a. er at bekæmpe ateismen. Spørgsmålet er så lige, hvad han mener med det? Måske noget med at samarbejde med den kristne højrefløj i USA om at få al undervisning i evolutionsteori erstattet med såkaldt "Intelligent Design" eller noget andet religiøst pladder?

Eller måske ligefrem dødsstraf for at give udtryk for ateistiske synspunkter? (Det behøver vel ikke absolut at være efter Saudi Arabisk skik i form af offentlig halshugning).

Jeg er selv religiøs, og har faktisk mine religiøse anskuelser som højeste værdi. Dermed mener jeg, at det i høj grad er dem der giver mig en opfattelse af mening i tilværelsen. Det synes jeg ikke politiske værdier som demokrati kan, og derfor har jeg ikke demokrati som den højeste værdi.

Men jeg er også født og opvokset i et land, hvor dette netop ikke er et problem, hvis man samtidig går ind for det demokrati vi har. Det indebærer blandt andet, at man som troende kristen ikke behøver at være bange for at modsige biskopper og præster. Det indebærer også, at det er muligt for troende muslimer her i Danmark at indlede et samarbejde med troende kristne, også om at forsvare religionen mod den form for sekularisering af hele samfundslivet, som vi oplever i dag. Sålænge man holder sig inden for demokratiets rammer.

Troende muslimer her i Danmark, og andre demokratiske lande, har ikke brug for at lade et evt. samarbejde med troende kristne blive styret fra Saudi Arabien.

Men måske nogen kunne være fristet til det, hvis det Saudi Arabiske styre har været så flink at bruge nogle af deres mange penge på at støtte bygningen af moskeer her i Danmark?

Hvis Kong Abdullah ønsker at forbedre forholdet mellem muslimer, kristne og jøder, må det første skridt være: Indfør demokrati og religionsfrihed i Saudi Arabien!

update 1:
http://tinyurl.com/ysu55q

update 2:
Min opfattelse af Kong Abdullah og hans hensigter med dette initiativ er muligvis for unuanceret. Se denne artikel:
http://www.information.dk/156899

søndag, marts 16, 2008

Perverst demokrati

Dansk Folkepartis Søren Espersen har ved utallige lejligheder givet udtryk for, at han synes man skal have blind tillid til forskellige magthavere. Det gælder f.eks. i forhold til USA, hvor han nærmest altid mener, der ikke er nogen grund til at undersøge nogetsomhelst, f.eks. omkring CIA-flyvningerne. Forløbet omkring danmarkshistoriens tåbeligste beslutning, nemlig deltagelsen i Irak-krigen, synes han heller ikke den danske befolkning har krav på at vide noget om. Og her sidst er det en undersøgelse af PET omkring terror-anholdelserne, der efter hans mening ikke er nødvendig. Man skal jo ikke sådan mistænkeliggøre folk, vel?

Folk?

Ansvarlige magthavere og myndighedspersoner er aldeles ikke "folk".

Folket er dem der i det danske demokrati vælger politikerne til folketinget med nogle års mellemrum, og dermed indirekte regeringen. Det gør man, for at befolkningen kan have kontrol med den lovgivende og den udøvende magt. Denne demokratiske kontrol med staten understøttes så af andre vigtige ting, først og fremmest ytringsfriheden. Det vigtigste formål med denne ytringsfrihed er demokratisk kontrol med staten, og ikke retten til f.eks. at håne og spotte et religiøst mindretal. At påstå, at retten til at krænke andre borgere skulle være det centrale i ytringsfriheden, vil jeg kalde en pervers demokratiopfattelse.

Denne perverse demokratiopfattelse er klart mest udbredt blandt stærkt højreorienterede, blandt andet det parti som statsministeren hele tiden har baseret sin magt på: Dansk Folkeparti.

En af forudsætningerne for, at demokratiet kan fungere ordentligt er, at folk har adgang til de nødvendige informationer om, hvad der foregår. Som det danske system er idag, er det imidlertid sådan, at et snævert flertal i folketinget reelt kan forhindre dette.

Det vil jeg ikke kalde demokrati, men: uoplyst flertalsdiktatur!

Det er det, den nuværende regering står for, intet mindre.

Når man har travlt med at få lavet en såkaldt "demokrati-kanon" så er det netop for at bortlede opmærksomheden fra dette forhold.

At især Dansk Folkeparti har denne perverse opfattelse af demokrati, bekræftes iøvrigt af det forslag de lige er kommet med: at kommunalt ansatte skal skrive under på, at de går ind for demokrati! (se blandt andet DR Nyheder).

Det er altså kun de mest magtfulde, man ikke skal mistænkeliggøre og kontrollere. Derimod skal man kontrollere almindelige kommunalt ansattes sindelag!

Det danske demokrati er tydeligvis ikke først og fremmest truet af muslimer, men af dem der sidder på den udøvende magt for øjeblikket.

lørdag, marts 15, 2008

Radbøjning af demokratiet?


Det var så den demonstration!

Noget med 20-30 mennesker deltog i SIAD's demonstration her i Ålborg. Det er jo ikke så mange, det gør noget. Men det passer i og for sig godt nok på navnet: "Så I Alle Dem" = SIAD.

Det er da også fint, at de bliver kørt hjem af politiet. Når de nu ikke er flere...

Jeg er absolut ikke enig med deres holdninger, heller ikke selv om nogen påstår, at så må man altså være imod ytringsfriheden.

Det er der kun nogle få yderliggående ekstremister, der er. Og sådan har det altid været. Statsministerens opdeling af den danske befolkning i den forbindelse, er noget demagogisk vrøvl.

Det er slagordet om, at ytringsfriheden ikke kan gradbøjes også. Ihvertfald hvis man med "gradbøjning" mener en hvilken som helst begrænsning af ytringsfriheden. Den har aldrig været total, og skal heller ikke være det, fordi det kan være i konflikt med andre demokratiske værdier.

Men måske man godt kan sige, at ytringsfriheden ikke skal radbøjes?

Radbøjes? Det er der sgu da ikke noget der hedder på dansk!

Det er der da, hvis vi selv siger der er. Ordet er egentlig meget godt, idet det associerer til "rygrad" eller "radbrækning" eller lignende ord.

Så måske vi alle kan blive enige om, at ytringsfriheden under ingen omstændigheder må radbøjes?

At ideen til dette nye danske ord kommer fra en af deltagerne til SIAD's demonstration, kommer vel ikke sagen ved. Så stejl skal man heller ikke være (se billedet for dokumentation).

update 1:
Som Ole Wolf gør opmærksom på i en kommentar her, så går SIAD rent faktisk ind for censur! I billedets baggrund ses et skilt med teksten "censur tak!"

update 2:
Jeg har nogle kommentarer på:
http://holocaust-info.dk/weblog/?id=1399

onsdag, marts 05, 2008

Proportionerne

Jeg er absolut ikke enig med Villy Søvndal i hans nye (?) holdning til Muhammed-tegningerne.

Jeg synes ikke det er nogen god ide at pisse på folk på den måde, især ikke når det er et mindretal her i Danmark, der i første omgang er målet for strålen.

Men at reagere på tegningerne med vold, og trusler om vold, er ikke desto mindre betydeligt værre. Ingen fornærmelser kan efter min mening retfærdiggøre det - uanset hvor grove de er.

En ytring er en ytring, og vold er vold.

Samtidig vil jeg mene, at et vigtigt aspekt ved demokrati er, at det gør det muligt at løse konflikter uden brug af vold, eller trusler om vold.

I den forbindelse er ytringsfriheden naturligvis af afgørende betydning.

Derfor har jeg også altid holdt på, at Jyllands Posten er i sin gode ret til at trykke tegningerne (selv hvis de havde tabt retssagen - der er som bekendt ikke noget der hedder forhåndscensur her i Danmark).

Denne skelnen mener jeg ikke, man som dansker skulle have særlig svært ved at præstere. Altså at skelne mellem om man selv mener, at tegningerne er noget åndssvagt lort at hælde i hovedet på muslimerne, og så avisens grundlovssikrede ret til at opføre sig som en umoden knægt i pubertetsalderen.

Men nu er vi jo også som danskere mere fortrolige med et demokratisk system, der blandt andet bygger på denne skelnen.

Derimod viser reaktionerne fra nogle få muslimer her i landet, og fra tusinder af muslimer i andre lande, at man simpelthen ikke forstår denne skelnen mellem ytringens indhold og retten til at ytre den. Man forstår ganske enkelt ikke hvad demokrati overhovedet er, i store dele af den islamiske verden.

Det har den islamiske verden et virkelig alvorligt problem med.

Især i Saudi-Arabien, USA's nærmeste arabiske allierede i Mellemøsten.

Når man ser på proportionerne i sagen, så er det ikke Jyllands Posten der er i centrum, men den islamiske verdens mangel på demokrati og ytringsfrihed.

Desværre har tegningerne netop betydet et tilbageslag for demokratiske kræfter i denne del af verden, hvilket er en grund mere til at finde dem tåbelige.

Præsident Fogh?

Man skal høre meget, før ørerne falder af!

Nu tales der igen om, at Anders Fogh Rasmussen muligvis bliver EU's første præsident.

(Se f.eks. DR Nyheder)

Utroligt, at nogen overhovedet kan finde på at foreslå det.

Man kan vanskeligt finde nogen, der er dårligere egnet til dette job - bortset fra Tony Blair.

De har begge udvist en total mangel på evne til at bedømme verdenssituationen blot nogenlunde korrekt. Det var det der skete da de skaffede danskerne hhv. englænderne en af verdenshistoriens mest tåbelige krige på halsen, nemlig Irak-krigen.

Stillingen som præsident for EU vil mig bekendt betyde indflydelse på en fælles udenrigspolitik, enten direkte eller indirekte. Der er ihvertfald ikke nogen grund til at have en idiot til at repræsentere os europæere.

Men man skal vel også lige lægge mærke til, at det først og fremmest er andre magtfulde personer, der foreslår dette. For eksempel har Storbritanniens premierminister Gordon Brown foreslået Tony Blair til jobbet. Han regner altså åbenbart ikke andre europæere for en skid, siden han synes vi skal belemres med denne britiske idiot.

Vi europæere skal skal heller ikke belemres med en dansk idiot, selvfølgelig.

At tillægge det nogensomhelst betydning, at fjolset tilfældigvis er dansker, er ikke andet end barnagtig, selvoptaget dansk forfængelighed.

Men hvordan går det til, at netop disse to personager bliver foreslået?

Det har sikkert noget at gøre med, at både Blair og Fogh er populære i magtens indercirkler i EU. De andre magtfulde politikere i EU opfatter dem som en slags "kolleger". De opfattes som (permanente?) medlemmer af den europæiske magtelite. Derfor lægger man kun vægt på, at de har bevæget sig som fisk i vandet i disse magtcirkler, og derfor finder man dem egnede.

Kort sagt: det er et tegn på, at EU er ved at udvikle sig i en ekstremt farlig retning: i retning af at blive styret af en nærmest selvsupplerende magtelite.

Det er da vist på tide, at vi europæere tager stilling til, om vi vil lade os repræsentere af en notorisk idiot, udvalgt af den europæiske magtelite på denne måde?

update:
Se også REL: "Bush 2 eller Bush 3 som EU-præsident?"

tirsdag, marts 04, 2008

KU = Konsekvent Udryddelse

KU i Randers går nu ind for dødsstraf!

Det oplyser ihvertfald TV 2 Nyhederne i dag.

Formanden udtaler i den forbindelse:

"Når der er dødsstraf, har man uigenkaldeligt sendt den skyldige væk. Ofrene for en given forbrydelse får en sikkerhed for, at den skyldige aldrig kommer ud i friheden igen," siger formanden for KU i Randers, Jesper Frederiksen.


Det kan man da kalde Konsekvent Udryddelse (KU).

Tom Behnke, retsordføreren for moderpartiet, giver udtryk for stor forståelse for behovet for at diskutere dette spændende emne, selv om partiet rigtignok er imod dødsstraf.

Man må så håbe, at DF ikke stiller nærgående spørgsmål i den forbindelse. De synes som bekendt ikke man er værdig til at sidde i folketinget, hvis man ikke entydigt tager afstand fra dødsstraf. Det blev ihvertfald forlangt af Asmaa Abdol-Hamid i sin tid. Men hun er selvfølgelig også muslim.

Det oplyses heller ikke, hvordan KU i Randers har tænkt sig vi skal klare os udenfor EU. Det er som bekendt en betingelse for medlemskabet, at man ikke har dødsstraf.

Om man går ind for samme aflivningsmetoder som statsministerens gode ven George, vides ikke.

Måske man foretrækker at hænge dem i Randers Reb?

Venstres demokrati-forståelse

TV 2 Nyhederne skriver, at Venstres uddannelsesordfører Anne-Mette Winther Christiansen mener, at gymnasie-eleverne har misforstået hvad demokratiet går ud på, når de demonstrerer mod besparelser på uddannelserne!

Man må så gå ud fra, at det er hende og de andre i partiet Venstre der har den eneste rigtige opfattelse af, hvad demokrati er. Nemlig den, som Fatter Fogh har belært dansken om.

Fatter Foghs vise indsigt i demokratiets sande væsen er overordentlig - næsten på niveau med en profets åbenbaringer, skulle man mene.

Når man ved det, og når man ved, at demokrati er en rigtig god ting, så må det også være retfærdigt at være med i det militære angreb på Irak, når blot det besluttes med (snævert) flertal i folketinget, og når Fatter Fogh siger, at hensigten er at gøre Irak lige så demokratisk som Danmark.

søndag, marts 02, 2008

Hyldest til Bush

"... De, hr. præsident, og USA har mere end nogen anden fremmet denne vision om frihed og demokrati over hele verden. Tillad mig at hylde Dem for dette..."

(Citat: Statsminister Anders Fogh Rasmussen)