tirsdag, marts 25, 2008

Religion og demokrati

Politiken.dk oplyser, at Kong Abdullah i Saudi Arabien ønsker dialog mellem muslimer, kristne og jøder.

Det lyder jo fint nok, hvis formålet er at bilægge de religiøse modsætninger der er mellem disse religioner.

Men det er nok klogest at gå ud fra, at dette netop ikke er tilfældet. Hvorfor skulle en ikke-demokratisk valgt hersker i et tilbagestående land som Saudi Arabien være interesseret i det? Han repræsenterer netop selv den sammenblanding af politisk og religiøs magt, der skal sendes ad helvede til.

Der er al mulig grund til at sige nej til dette politiske initiativ. Hvis danske folkekirkepræster skulle finde på at deltage i dette, så skal de fyres på gråt papir!

Manden har iøvrigt udtalt, at hensigten bl.a. er at bekæmpe ateismen. Spørgsmålet er så lige, hvad han mener med det? Måske noget med at samarbejde med den kristne højrefløj i USA om at få al undervisning i evolutionsteori erstattet med såkaldt "Intelligent Design" eller noget andet religiøst pladder?

Eller måske ligefrem dødsstraf for at give udtryk for ateistiske synspunkter? (Det behøver vel ikke absolut at være efter Saudi Arabisk skik i form af offentlig halshugning).

Jeg er selv religiøs, og har faktisk mine religiøse anskuelser som højeste værdi. Dermed mener jeg, at det i høj grad er dem der giver mig en opfattelse af mening i tilværelsen. Det synes jeg ikke politiske værdier som demokrati kan, og derfor har jeg ikke demokrati som den højeste værdi.

Men jeg er også født og opvokset i et land, hvor dette netop ikke er et problem, hvis man samtidig går ind for det demokrati vi har. Det indebærer blandt andet, at man som troende kristen ikke behøver at være bange for at modsige biskopper og præster. Det indebærer også, at det er muligt for troende muslimer her i Danmark at indlede et samarbejde med troende kristne, også om at forsvare religionen mod den form for sekularisering af hele samfundslivet, som vi oplever i dag. Sålænge man holder sig inden for demokratiets rammer.

Troende muslimer her i Danmark, og andre demokratiske lande, har ikke brug for at lade et evt. samarbejde med troende kristne blive styret fra Saudi Arabien.

Men måske nogen kunne være fristet til det, hvis det Saudi Arabiske styre har været så flink at bruge nogle af deres mange penge på at støtte bygningen af moskeer her i Danmark?

Hvis Kong Abdullah ønsker at forbedre forholdet mellem muslimer, kristne og jøder, må det første skridt være: Indfør demokrati og religionsfrihed i Saudi Arabien!

update 1:
http://tinyurl.com/ysu55q

update 2:
Min opfattelse af Kong Abdullah og hans hensigter med dette initiativ er muligvis for unuanceret. Se denne artikel:
http://www.information.dk/156899

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.