søndag, april 27, 2008

Design og evolution

I artikelsamlingen "universer.dk" er der også en artikel af Richard Dawkins, der særlig tydeligt viser, at han modsiger sig selv. Det drejer sig om artiklen "Guds nyttefunktion".

Dawkins bygger generelt sin argumentation på, at vi mennesker blot er en af mange biologiske arter, der er 100 pct. bundet til princippet om "det selviske gen". Det må vel indebære, at han anser os for entydigt at være en del af naturen, og det er her selvmodsigelsen ligger.

Det kan stilles op som følgende punkter, idet jeg bruger ordet "design" i den normale betydning, nemlig en intelligent, bevidst frembringelse af komplekse strukturer med bestemte formål.
  1. Naturen har frembragt komplekse strukturer gennem evolution (organismer, arter, økosystemer).
  2. En af de arter, der er fremkommet gennem denne evolution, er mennesket.
  3. Mennesker er i stand til at frembringe komplekse strukturer gennem design.
  4. Vi mennesker (og vore frembringelser) er en del af naturen.
  5. Konklusion: Naturen er faktisk i stand til at frembringe ting ved design (gennem os).
Hvis man omvendt siger, at vi mennesker netop "står uden for naturen" så har man vel også vanskeligt ved at argumentere for, at vi skulle være så entydigt bestemt af vore gener?

mandag, april 21, 2008

Udlevering til tortur

DR Nyheder oplyser, at justitsminister Lene Espersen gerne vil have ændret dansk retspraksis, så man kan udlevere terrormistænkte til lande, der er kendt for at bruge tortur - hvis blot man får en "diplomatisk forsikring" om, at hjemlandet ikke bruger tortur.

For øjeblikket er der to irakere, der er kommet på tålt ophold pga. frygt for tortur i hjemlandet, altså Irak.

Det får mig til at tænke på følgende:

Hvis vi nu forestiller os, at denne ændring i dansk retspraksis var blevet gennemført før Danmark gik med i angrebet på Irak, ville man så have udleveret en terrormistænkt iraker til hjemlandet, hvis blot Saddam Hussein var kommet med en diplomatisk forsikring om, at vedkommende ikke vil blive udsat for tortur?

Blev angrebet på Irak ikke netop begrundet med, at man ikke kunne stole på Saddam Hussein, og at han begik overgreb på irakere, derunder tortur?

Det man vil have, er altså en retstilstand, hvor den udøvende magt frit kan vælge mellem at træffe aftale med en diktator om at udlevere en person til tortur - eller angribe landet militært for at afsætte den samme diktator!

De angivne begrundelser for dansk deltagelse i Irak-krigen var tydeligvis falske...

søndag, april 20, 2008

Illusionen om TID

Jeg ved ikke om du har læst Richard Dawkins' bog "Illusionen om GUD" eller har fulgt med i diskussionen, hvor radikale ateister affejer al religion som latterlig overtro?

En af de ting man kan kritisere den holdning for, er at man undlader at sammenholde det med andre former for "illusioner" som er mindst lige så udbredte, men som man af gode grunde ikke blot kan affeje som pjat, men må forholde sig seriøst til. Det drejer sig først og fremmest om den forestilling, at tiden er noget der flyder eller strømmer, dvs. bevæger sig.

Sagen er nemlig, at det gør tiden slet ikke!

Den virkelige tid, dvs. objektiv og fysisk tid, er en dimension ligesom fysisk rum (selv om den har andre egenskaber end rummet). Men der er ikke noget som helst grundlag for at sige, at denne objektive tid på nogen som helst måde "strømmer eller flyder". Derimod forholder det sig sådan, at verden er asymmetrisk med hensyn til begivenheder der ligger før og efter i tid. Entropiens lov er udtryk for dette, og kan muligvis være en af forklaringerne på, at vi oplever tiden som noget der "strømmer".

Vores oplevelse af tidens gang er altså en illusion, som bl.a. Einstein sagde?

Det vil jeg faktisk ikke mene det er. Det er efter min mening mere rigtigt at sige, at vores oplevelse af tidens gang er et bevidsthedsfænomen, som der er virkelig gode grunde til findes. Det der er en illusion i denne forbindelse, er forestillingen om at tidens gang er en egenskab ved den objektive, fysiske tid.

Det er ikke holdbart at kalde det en "illusion" i samme forstand som f.eks. børns tro på julemanden, eller forskellige former for overtro. Vi mennesker kan ikke blot vælge at opleve tiden anderledes, ihvertfald ikke umiddelbart. Det kan muligvis godt lade sig gøre gennem meditation, men det kræver mange års praksis, så vidt jeg ved.

For at vende tilbage til Dawkins:

Som troende kristen tror jeg naturligvis på Guds eksistens. Men jeg er parat til at gennemtænke de filosofiske konsekvenser af hans eventuelle ikke-eksistens. Her vil jeg påstå, at hvis Gud ikke eksisterer, så er troen på ham ganske vist en illusion, men det er i så fald en illusion af samme type som illusionen om tidens gang. Forstået på den måde, at det ikke blot kan affejes som overtro, men hænger tæt sammen med vores egen natur.

Konklusionen er, at det er udtryk for nedladende arrogance, når radikale ateister sætter troen på Gud i samme kategori som troen på nisser eller FSM ("Flying Spaghetti Monster" som en eller anden arrogant skid har opfundet).

Ovenstående har jeg fundet anledning til at skrive efter at have læst en interessant artikel af den teoretiske fysiker Paul Davies:

"Tiden: Den mystiske strøm"

Hvor han forklarer tingene grundigt. Læs den!

søndag, april 13, 2008

Firefox!


Jeg er også gået over til browseren "Firefox" for længe siden. Den er specielt god, når man blogger meget (du kan finde et link til den ude i sidebaren).

Men at en eller anden super-avanceret civilisation et andet sted i universet også foretrækker den, og prøver at gøre os opmærksom på det - det havde jeg nu alligevel ikke forestillet mig.

Eller også er forklaringen, at de prøver at mobbe en anden, lidt mindre avanceret civilisation et andet sted: IE (Intelligent Extraterrestrials).

---
kilde: Gizmodo.com

fredag, april 11, 2008

antiFitna

Hvad får man, hvis man staver "Fitna" bagfra?

Politiken.dk omtaler idag en saudi-araber ved navn Al-Saeed, der har lavet en film, der fremstiller kristendommen på en lignende fordrejet måde som "Fitna". Eller det påstår ophavsmanden ihvertfald selv. Jeg har ikke set "Fitna" men ved, at den bl.a. bygger på løsrevne citater fra Koranen, taget ud af sammenhæng.

Al-Saeed's motiv til at lave filmen er at vise, at man kan misbruge nærmest alle religiøse skrifter på denne måde, og det mener jeg han har ret i. Hans ærinde er ikke at lægge kristendommen for had, så på den måde adskiller hans film sig fra "Fitna". Det er også nøjagtig derfor, at jeg viser hans film her. Som kristen føler jeg mig ikke det fjerneste stødt af den, fordi jeg udmærket er klar over, at Gamle Testamentes indhold ikke uden videre kan identificeres med kristendommen. Det samme mener da vistnok de fleste andre kristne?

Pointen er så: hvordan opfattes det af en person, der ikke i forvejen har en forståelse for, hvad kristendom er?

Muligvis på en måde, som man slet ikke kan genkende som kristen?

Til trods for, at filmens bibel-citater faktisk er korrekte.
Schism (The Bible Version of Fitna) - video powered by Metacafe

torsdag, april 10, 2008

Svalen

Det danske ordsprog:

"Enlig svale gør ingen sommer"

Er desværre mere rigtigt, end det nogensinde har været.

Tandlægeskræk

Jeg sidder lige nu og hører på et indslag om tandlægeskræk på TV2.

Det er der åbenbart mange, der har problemer med.

Jeg kan da godt forstå baggrunden for det, sådan intellektuelt set. Men jeg har alligevel lidt svært ved helt at sætte mig ind i det, fordi jeg aldrig selv har haft det.

Som 5-6 årig var jeg ved tandlægen første gang, og jeg husker at tandlægen var ret forbavset over, at jeg tog det helt roligt, selv om jeg ikke fik bedøvelse. Det får jeg næsten aldrig, fordi jeg synes det irriterer for meget bagefter (det kan f.eks. være svært at drikke en øl af et glas!)

Det er absolut ikke fordi det ikke gør ondt på mig, når tandlægen borer og skærer, men mere et spørgsmål om, hvordan jeg forholder mig til min egen smerteoplevelse, mener jeg. De fleste forsøger desperat at undertrykke deres smerteoplevelse, hvad der i virkeligheden kun gør det værre. Man skal lade smerteoplevelsen være som den er, forsøge at slappe af, og fokusere på noget andet.

Måske det kan siges at være en form for "meditation" jeg bruger i den forbindelse?

I så fald er det noget jeg selv intuitivt har tillært mig. Jeg har kun et begrænset kendskab til det man normalt forstår ved meditation.

Hvis det er rigtigt, at sammenhængen er sådan, så tror jeg egentlig nok, at mange mennesker kunne have gavn af at lære en eller anden form for meditation. Naturligvis ikke udelukkende for at slippe for tandlægeskræk, men fordi det vil være en mere generel fordel i livet.

Kommunal prostitution

Her på det seneste har det fra forskellig side været foreslået at forbyde prostitution. Det mener jeg ikke vil være særlig fornuftigt, af flere grunde:
  1. Det vil netop forstærke problemerne med prostitution knyttet til organiseret kriminalitet, f.eks. menneskehandel. Den organiserede kriminalitet vil temmelig sikkert have fordel af det, ligesom mafiaen i USA i sin tid havde gavn af spiritusforbudet!
  2. Man kan ikke udrydde prostitution alligevel. Det har altid været tilstede i et hvilketsomhelst samfund og kultur.
  3. Sex er et behov mennesker har, der er lige så uomgængeligt som så mange andre behov (dem der siger andet lyver!)
  4. Der findes mennesker, der af den ene eller anden grund ikke har andre muligheder end at bruge prostituerede.
Med hensyn til det sidste punkt, synes jeg imidlertid der er et dilemma i forhold til mennesker der er afhængige af det offentlige system. Ældre mennesker kan have behovet, fordi de mangler mere naturlige kontakter, og et sådant problem bliver jo nok ikke mindre med de forringelser i velfærden, der har været under VOK.

Umiddelbart lyder det måske nok fornuftigt, når en kommune hjælper nogle ældre med at kontakte prostituerede, som DR Nyheder skriver om i dag. Men det er alligevel betænkeligt, fordi det også kan opfattes sådan, at kommunen springer over hvor gærdet er lavest:
Den her mulighed kan bruges, når det gå ud over personalet, fordi en ældre bliver aggresiv af ikke at få tilfredsstillet sine behov..."
Siger et af medlemmerne af kommunens ældreudvalg.

Så må man jo fornuftigvis spørge om hvem det egentlig er, Skanderborg kommune tager hensyn til? Den ældre borger med behovet - eller sig selv, dvs. personalet og kommunens folk?

Et etisk og moralsk spørgsmål af denne karakter skal vel ikke vurderes ud fra, hvad der er nemmest og mest bekvemt for "systemet".

Hvis man uden videre accepterer den logik, så er der ikke alene frit slag for den nuværende regerings udhuling af velfærdssystemet, men etikken kommer også til at blæse i vinden, uden at der egentlig er nogen der tager stilling.

Kommunerne skal vel ikke bare ukritisk opføre sig som billige ludere, der bruges flittigt af vores nuværende regering?

søndag, april 06, 2008

Spændende kosmologi

Siden universer.dk har en stor samling af artikler om kosmologi, som alle er oversat til dansk. De fleste af dem er forståelige for folk, der ikke har de helt store forudsætninger for at forstå matematiske formler. Men alle artiklerne er skrevet af videnskabsfolk, der ved hvad de snakker om. Samtidig må man vel sige, at bredden og forskelligheden i teorierne viser, at vores nuværende forståelse af universet er mangelfuld, selv om vi "ved ret præcist hvad det er vi ikke ved". Et teoretisk gennembrud er sandsynligvis på vej, og vil temmelig sikkert ikke alene være en særskilt teori om kosmologi (makrokosmos) men også om kvantefysik (mikrokosmos).

Der er specielt én af teorierne jeg finder overordentlig spændende, fordi den passer udmærket med de mere filosofiske synspunkter jeg gennem tiden har givet udtryk for på internet (at foretrække bestemte ideer har man ligesom lov til, sålænge det netop ikke er afgjort videnskabeligt, hvilken teori der er korrekt). Det drejer sig om en artikel skrevet af Andrei Linde:

"Det selv-reproducerende inflatoriske univers"

I artiklen skriver Linde:

Når man tænker på universets selv-reproducerende proces, kan man ikke undgå at drage analogier, ligegyldigt hvor overflødige de kan være. Man kan spekulere på om ikke denne proces er lig den der hænder for os alle? Vi blev født for nogen tid siden. Engang vil vi dø og hele vor verden af tanker, følelser og minder vil forsvinde. Men der var dem, der levede før os, der vil være dem der lever efter og menneskeheden som helhed kan, hvis den er klog nok, leve i lang tid.
Inflationsteori foreslår, at en lignende proces kan hænde med universet. Man kan drage nogen optimisme fra at vide, at selv om vor civilisation dør, vil der være andre steder i universet, hvor liv vil dukke op igen og igen, i alle sine mulige former.

Og lidt senere:

Betyder dette, at en forståelse af alle egenskaberne ved vor region af universet vil kræve, foruden et kendskab til fysik, en dyb undersøgelse af vor egen natur, måske endda inkluderende vor bevidstheds natur? Denne konklusion ville sandelig være en af de mest uventede, man kunne drage fra de nylige udviklinger i inflatorisk kosmologi.

Begge citater er selvfølgelig filosofiske reflektioner på selve den kosmologiske teori, men de er med til at gøre denne teori særlig interessant, synes jeg.

fredag, april 04, 2008

Supermule

Hvem kunne vide, at der kom et videnskabeligt bevis på eksistensen af Supermule før et bevis på Gud?

Måske "Flying Spaghetti Monster" også eksisterer så...

tirsdag, april 01, 2008

Antarktis


Forskere har fundet ruiner fra en by på Antarktis!

Ruinerne er blevet afdækket på grund af ismassernes smeltning (klimaforandringer).

Billedet viser et af de fossiler der er blevet fundet omkring ruinerne.

mere: Newsvine