torsdag, april 10, 2008

Kommunal prostitution

Her på det seneste har det fra forskellig side været foreslået at forbyde prostitution. Det mener jeg ikke vil være særlig fornuftigt, af flere grunde:
  1. Det vil netop forstærke problemerne med prostitution knyttet til organiseret kriminalitet, f.eks. menneskehandel. Den organiserede kriminalitet vil temmelig sikkert have fordel af det, ligesom mafiaen i USA i sin tid havde gavn af spiritusforbudet!
  2. Man kan ikke udrydde prostitution alligevel. Det har altid været tilstede i et hvilketsomhelst samfund og kultur.
  3. Sex er et behov mennesker har, der er lige så uomgængeligt som så mange andre behov (dem der siger andet lyver!)
  4. Der findes mennesker, der af den ene eller anden grund ikke har andre muligheder end at bruge prostituerede.
Med hensyn til det sidste punkt, synes jeg imidlertid der er et dilemma i forhold til mennesker der er afhængige af det offentlige system. Ældre mennesker kan have behovet, fordi de mangler mere naturlige kontakter, og et sådant problem bliver jo nok ikke mindre med de forringelser i velfærden, der har været under VOK.

Umiddelbart lyder det måske nok fornuftigt, når en kommune hjælper nogle ældre med at kontakte prostituerede, som DR Nyheder skriver om i dag. Men det er alligevel betænkeligt, fordi det også kan opfattes sådan, at kommunen springer over hvor gærdet er lavest:
Den her mulighed kan bruges, når det gå ud over personalet, fordi en ældre bliver aggresiv af ikke at få tilfredsstillet sine behov..."
Siger et af medlemmerne af kommunens ældreudvalg.

Så må man jo fornuftigvis spørge om hvem det egentlig er, Skanderborg kommune tager hensyn til? Den ældre borger med behovet - eller sig selv, dvs. personalet og kommunens folk?

Et etisk og moralsk spørgsmål af denne karakter skal vel ikke vurderes ud fra, hvad der er nemmest og mest bekvemt for "systemet".

Hvis man uden videre accepterer den logik, så er der ikke alene frit slag for den nuværende regerings udhuling af velfærdssystemet, men etikken kommer også til at blæse i vinden, uden at der egentlig er nogen der tager stilling.

Kommunerne skal vel ikke bare ukritisk opføre sig som billige ludere, der bruges flittigt af vores nuværende regering?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.