tirsdag, august 30, 2005

Terrorparagraffen

Den såkaldte "terrorparagraf", straffelovens § 114 lyder:

"Den som deltager i eller yder væsentlig økonomisk eller anden væsentlig støtte til korps, grupper eller sammenslutninger, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel i op til 6 år".

Det afføder naturligvis spørgsmålet om, hvem der så bestemmer hvilke grupper der falder her ind under?

Det er så vidt jeg kan se danske domstole der har den myndighed, efter Grundloven. Om det er ulovligt at støtte en bestemt organisation ved man egentlig først når der har været ført en sag ved danske domstole.

Nu er der jo nok ingen der er i tvivl om, at det vil være strafbart at yde økonomisk støtte til Al-Qaida, men i mange andre tilfælde er det mere speget. Det kan vel ikke være rigtigt, at folk dårligt tør at støtte noget som helst. Det kan heller ikke være rigtigt, at idioten i Det Hvide Hus bare kan tilføje "terrorister" til sin liste efter forgodtbefindende - og at det så skulle være automatisk forpligtende for danske domstole. Hvis det er det, så er der reelt tale om at Danmark har afgivet suverænitet til USA, vil jeg vove at påstå.

Det er enten grundlovsstridigt, eller også bare noget forbandet svineri.

Forresten har amerikanerne masser af skarpt bevæbnede "sikkerhedsfolk" i Irak. De hører som bekendt ikke ind under det amerikanske militær, hvad der giver nogle alvorlige problemer. De er ansat af private firmaer, og må derfor have status som sådan. Det betyder, at det kan tænkes at være ulovligt for danskere at støtte dem - økonomisk eller på anden vis. Det må også gælde et dansk firma (f.eks. A.P. Møller). Eller den danske regering.

Mogens

Jeg er ærlig talt træt af, at man altid gør grin med folk bare fordi de hedder MOGENS. Godt nok lærte jeg i skolen, at man ikke skal tude når man bliver mobbet, men alligevel ...

Her sidst læser jeg i sprøjten "Søndagsavisen" at Mette Lisby kalder alle mogenser for nærmest sexuelt uduelige, eller sådan noget. Det grænser til en overtrædelse af racismeparagraffen, vil jeg mene - da hun lægger en hel gruppe af borgere for had.

Iøvrigt er navnet en fordanskning af det lidt ældre "Magnus" der betyder "Den Store"!

USA: Kritisk officer degraderet

Fra DR Nyheder
29. august 2005 14.04

Den amerikanske hær har degraderet en højtstående officer, efter at hun kritiserede en række kontrakter, som den amerikanske koncern Halliburton har fået i Irak. Det skriver avisen New York Times.

Officeren har i 20 år arbejdet i hærens forsyningsenhed med kontrolansvar for hærens kontrakter.

Hun siger, at flere kontrakter er blevet givet til Halliburton uden at andre firmaer har fået lov at byde på opgaverne, og hun kalder det for det groveste og mest uanstændige kontraktmisbrug, hun har oplevet i hele sin karriere.

I lørdags blev hun så degraderet, ifølge hæren på grund af "ringe arbejdsindsats".

Hendes advokat mener, at der er tale om indlysende gengældelse for udtalelserne om Halliburton, hvor Dick Cheney var bestyrelsesformand, indtil han blev George Bush's vicepræsident.

torsdag, august 25, 2005

Forhistoriske klimaforandringer

En computer-simulation viser, at en masseuddøen af arter for 251 millioner år siden var forårsaget af en pludselig ændring i klimaet på grund af CO2-udledning fra vulkaner. Se artiklen på min engelsksprogede weblog MOMIBLOG US eller den originale kilde SpaceRef.com

En opstramning

Hører lige i TV-avisen, at indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil stramme op på reglerne omkring plastic-kirurgi ...

Det er da helt fedt!

onsdag, august 24, 2005

Terrorisme (2)

Som sagt kan de fleste af os blive enige om, at overlagt drab på uskyldige civile, sådan som bl.a. Al-Quaida gør, under alle omstændigheder er terrorisme. Det medfører så:
  1. Vi skal ikke respektere den yderliggående religiøse opfattelse, at dem med den forkerte tro er legitime mål, dvs. ikke kan være uskyldige civile. Vi skal fastholde begrebet uskyldig civil som noget der ikke har noget som helst med religion at gøre.
  2. Hvis vi skal være konsekvente, så er overlagt drab på civile også en terrorhandling selvom det sker i et land uden demokrati. Derimod bliver det problematisk at kalde det terrorisme, hvis handlingen ikke har drab på civile som mål - og finder sted i et land uden demokrati. Spørgsmålet om demokrati er relevant i den sammenhæng, fordi et af de vigtigste aspekter ved demokrati netop er fredeliggørelsen af "interessemodsætningernes kamp". Et eksempel på en organisation, der af denne grund ikke kan kaldes en terrororganisation er vel ANC i Sydafrika.
  3. Af historiske grunde kan FN ikke i særlig høj grad tage spørgsmålet om demokrati med i betragtning, heller ikke i denne sammenhæng. Det hænger sammen med, at FN i det hele taget er en organisation af stater og ikke nationer. Da FN blev dannet var der også færre lande med demokrati - man havde slet ikke kunnet lave den som en verdensorganisation, hvis man havde haft demokrati som en betingelse for medlemsskab.
  4. Punkt 3 ovenfor gør faktisk FN handicappet i forhold til løsningen af en række globale problemer - blandt andet terrorismen. Fordi en global udbredelse af demokrati er en forudsætning for det.
Konklusion: hvis den internationale terrorisme og mange andre problemer skal løses, så er der brug for en reform af FN i pro-demokratisk retning, og en udbredelse af demokrati i hele verden.

Den målsætning kan naturligvis ikke nåes af en eller anden skydegal cowboy, men kun ved fornuftigt internationalt samarbejde.

Præventiv sandhed

De krigsliderlige bukke i og omkring Det Hvide Hus kan godt gå hjem og lægge sig! Der er ikke nogen beviser på at Iran har et atomvåbenprogram, ifølge DR-nyhederne.

Men selvfølgelig er det mildt sagt lidt uheldigt, at Iran sandsynligvis bedre kan slippe afsted med at bluffe, eller påbegynde et atomvåbenprogram - på grund af USA's totale mangel på troværdighed.

Ulven kommer ...

Sig mig hvem du omgåes...

Der er et dansk ordsprog, der lyder: "Sig mig hvem du omgåes, og jeg skal sige dig hvem du er". Det er muligvis ikke det klogeste og rimeligste ordsprog der findes, men alligevel:

En af de personer på den amerikanske højrefløj, der har støttet Bush mest, er en religiøs fanatiker ved navn Pat Robertson. Læs her hvad han mener om en aktuel sag:

http://www.foxnews.com/story/0,2933,166478,00.html

mandag, august 22, 2005

Misinformation på DR-1

Har lige set et indslag kaldet "Horisont" på DR1. Her giver journalisten Kim Bilsøe Lassen det indtryk, at det kun er yderliggående muslimer der sætter spørgsmålstegn ved den officielle amerikanske forklaring omkring 9/11 - begivenhederne.

Denne fremstilling er ikke bare forkert, den er direkte vildledende i forhold til de stakler der kun har DR (og TV2) som informationskilde. Sagen er, at der for øjeblikket er flere og flere amerikanere, incl. republikanske politikere, der forlanger en ny undersøgelse af 9/11, fordi den officielle forklaring ikke er helt troværdig. De kan ikke allesammen bare affejes som "konspirationsteoretikere". Se f.eks. 911blogger.com

Danmarks Radios dækning af disse emner er efter min mening alt for mangelfuld og vag. Måske der er et eller andet man vælger at "tage hensyn til"?

Man er noget bedre stillet hvis man kan tage BBC - de beskæftiger sig da i det mindste med de "hotte" spørgsmål. Men hvad så med de danskere der ikke kan godt nok engelsk til at kunne bruge disse kanaler?

De danskere der ikke har adgang til Internet, ikke kan nok engelsk, og kun har de sædvanlige TV-kanaler som informationskilde - bliver ganske enkelt ikke ordentligt informeret om nogle af de vigtigste begivenheder i verden.

Bordet fanger!

For nogle måneder siden havde den danske statsminister meget travlt med, at der skulle siges undskyld for både det ene og det andet overgreb der er sket i historiens løb.

Det syntes jeg dengang var lidt latterligt, fordi der i så fald kunne skrives temmelig lange lister over, hvad der skulle siges undskyld for. Eller man kommer op at skændes om, hvem der skal sige undskyld til hvem for hvad - uden at der egentlig kommer noget godt ud af det.

Tankegangen bygger så vidt jeg kan se på en form for individualisme, der ikke har meget med virkeligheden at gøre, men som nogen måske forveksler med "liberalistisk individualisme". Det drejer sig nærmest om, at man opfatter samfundet som simpelthen en sum af individer, der hver for sig har en 100% fri vilje, der ikke på nogen måde er begrænset af aktuelle eller historiske omstændigheder. Resultatet er bl.a. en mærkværdig "historieløs historieopfattelse".

Det er noget helt andet, hvis man tager et historisk problem op igen, fordi det egentlig aldrig er blevet afklaret, sådan mellemfolkeligt. F.eks. kan kineserne vel med rimelighed forlange, at japanske skolebørn får sandheden at vide om de uhyrlige overgreb på civile kinesere, der er sket gennem tiden. Det er vel at mærke sandheden der betyder noget i denne sammenhæng.

Det vil også være rimeligt, hvis vi her i Danmark tog de lidt mindre heldige sider af vores historie med i betragtning. Rigtig mange danskere er slet ikke klar over, at den værste slavehandlernation i verdenshistorien er - Danmark. Et meget stort antal sorte i "Den Nye Verden" er efterkommere af nogen, der overlevede turen over Atlanten ombord på danske slaveskibe.

Ganske vist kan man finde bøger om det på biblioteket, hvis man selv opsøger det. Men det er alligevel stort set fortrængt fra danskernes almindelige selvbevidsthed. Derfor er det godt nok, at nogen trækker det frem, som talsmanden for slaveefterkommere i det tidligere Dansk Vestindien Shelley Moorhead gør i de kommende par uger, i form af møder og foredrag i Danmark.

Man må gå ud fra, at statsministeren møder op for at sige undskyld - så er det problem jo ude af verden. Erstatning til efterkommerne skal man nok ikke regne med, fordi den danske stat ville gå bankerot. Det er også en tankegang, der bygger på en noget urealistisk form for individualisme.

En form for individualisme der mest er for amerikanske advokater og danske bonderøve.

lørdag, august 20, 2005

Saddam Husseins tilfangetagelse

Husker du den måde Saddam Hussein blev taget til fange på? Der hvor han bliver fundet ubevæbnet i et hul i jorden?

Det gjorde han muligvis slet ikke. Ifølge denne kilde blev han taget til fange dagen før, hvorefter man har fabrikeret videoen!

Det er i så fald en klar overtrædelse af Geneve-konventionen, der forbyder offentlig ydmygelse af krigsfanger. Det skal de ansvarlige selvfølgelig stilles til regnskab for, uanset hvem det er.

Kurt Trampedach

Maleren Kurt Trampedach er blevet renset for mistanke om, at han selv skulle have sat ild i sit atelier, ifølge DR's nyheder.

Folk har sgu også sommetider for travlt med at dømme ...

fredag, august 19, 2005

Messias?

De fleste ved vist godt, at både George W. Bush og Tony Blair er religiøse, dvs. kristne. Det er der selvfølgelig ikke noget forkert i, heller ikke at forsøge at fremme kristendommen og kristne værdier ved at stille op til politiske valg. Så længe man overholder demokratiets spilleregler, og ikke forsøger at undergrave det til fordel for en eller anden teologisk stat. Det demokrati der skal respekteres er med andre ord en verdslig stats demokratiske styreform. Der er imidlertid meget der tyder på, at præsident Bush er ret tæt knyttet til en yderliggående og højreorienteret religiøs bevægelse i USA, der allerede har infiltreret det Republikanske Parti. Den politik Bush har ført svarer faktisk på rigtig mange punkter til disse holdninger. Det er der efter min mening god grund til at være på vagt over for, fordi bevægelsens endelige mål nærmest er en global "kristen stat" uden demokrati. Altså et totalitært teokrati - under amerikansk dominans. Det samme går Al-Qaida ind for, blot med Islam som religion! Du kan finde en masse information om dette på:

http://www.theocracywatch.org/

Websiden er knyttet til et projekt på Cornell University

Efterløn

Jeg har et forslag til at løse problemet:

Hvad med at afskaffe efterlønnen helt, og så gøre det nemmere for ældre mennesker at få tilkendt førtidspension?

Her er der muligvis det problem, at folk godt kan være udslidte uden at fejle noget bestemt rent medicinsk, så en læge ikke kan skrive under på det. Men så kunne man vel kombinere den lægelige helbredsbedømmelse med en anden?

Man kunne så have en regel der siger, at det kun er folk over en bestemt alder, der kan få tilkendt førtidspension på basis af udslidthed som kriterie (f.eks. 50 år).

torsdag, august 18, 2005

"Peace Mission 2005"

Rusland og Kina har startet deres fælles militærøvelse kaldet "Peace Mission 2005". Den skal blandt andet ses som en demonstration overfor USA.

Se min engelsksprogede weblog: MOMIBLOG US for detaljer.

Amerikanske fængsler

Så du udsendelsen på TV2 om brutaliteten i amerikanske fængsler?

Hvis ikke, kan du se videoen her:

http://www.informationclearinghouse.info/article8451.htm

Terrorisme (1)

Hvad er "terrorisme"?

Det er jo faktisk et begreb, der ikke er så ligetil at definere. Først og fremmest fordi det er politisk ladet. Dem man er politisk modstander af, er terrorister - og dem man sympatiserer politisk med, er frihedskæmpere eller lignende.

Og så alligevel: man kan jo også mene, at hvis det umiddelbare formål med en handling er at slå så mange uskyldige civile ihjel som muligt, så er det under alle omstændigheder en terrorhandling, der ikke kan retfærdiggøres med noget som helst. Det mener de fleste anstændige mennesker vel.

Men der findes også religiøse fanatikere, for hvem begrebet "uskyldige civile" nærmest ikke eksisterer. Dem der har den forkerte tro, er fjenden - og fjenden er pr. definition ikke uskyldig.

Den slags udskud finder man inden for de fleste religioner, måske lige undtagen buddhismen.

onsdag, august 17, 2005

NSA opdatering

Planlægningen af Iraks genopbygning efter afsættelse af Saddam begyndte allerede i oktober 2001 - ifølge nye dokumenter på National Security Archive's hjemmeside:

http://www.nsarchive.org/

Intelligent design?

Bevis på at teorien om "Intelligent Design" er forkert:

At mænd har brystvorter ligesom kvinder!

Når det mandlige kromosom endelig begynder at virke i fosterets udvikling, så er der allerede udviklet brystvorter.

Sikke noget rod. Det er da ikke særlig intelligent designet - for såvidt det overhovedet er designet af nogen.

Vor Herre Bevares!

Rusland imod brug af magt mod Iran

Rusland er imod anvendelsen af militære magtmidler mod Iran i forbindelse med spørgsmålet om atomvåben hhv. atomkraft.

Det fremgår af artiklen "Russia opposes use of force against Iran" fra Reuters.

(Du kan også læse den på MOMIBLOG US -på engelsk altså)

Dødshjælp til singlerne!

På forsiden af dagens metroXpress fik jeg her til morgen øje på sætningen: "Dødshjælp til singlerne".

Hold kæft mand! Godt nok kan det somme tider være træls at være alene, men alligevel. Jeg er selv 52 og single - men dødshjælp synes jeg nu ikke jeg har brug for.

Samfundet bliver da også mere og mere forrået.

Militær øvelse Rusland-Kina

Ifølge en artikel på Aljazeeras hjemmeside: First Sino-Russo war games begin - starter Rusland og Kina en fælles militær øvelse i morgen torsdag. Øvelsen kaldes "Peace Mission 2005", og er den første af sin art mellem de to lande.

tirsdag, august 16, 2005

Er vi alene? (1)

Hvorfor er der endnu ingen her på Jorden, der har opfanget en eller anden form for kommunikation, der afslører eksistensen af fremmede civilisationer?

Hverken SETI eller andre projekter har haft succes med at lytte efter radiosignaler, selvom det er foregået i nogle år efterhånden.

Den mest nærliggende forklaring er selvfølgelig, at der slet ikke er nogen andre civilisationer end vores. Men at man ikke har haft succes med radio-lytteriet, er jo ikke noget bevis på denne ikke-eksistens. Det kan være vi gør som indianeren der står og stirrer ud over Atlanterhavet efter røgsignaler, og konkluderer at der nok ikke er nogen på den anden side af havet.

En anden mulig forklaring er, at radio-kommunikation ikke er særlig velegnet til kommunikation i rummet, og at alle civilisationer der har behovet for dette, har fundet frem til andre metoder. Et virkelig godt argument for dette er, at vi selv er godt på vej til at opdage teknikker, der kan bruges til dette.

Der er først og fremmest sådan noget som optisk kommunikation, dvs. anvendelse af laserlys. En interessant fremstilling af dette emne er Steen Eiler Jørgensen : "Optisk kommunikation i deep space", som er et speciale fra Niels Bohr Instituttet. Her nævnes også, at optisk kommunikation muligvis kan kombineres med kvantemekanisk teleportering - selvom det nok ligger noget længere ude i fremtiden.

Med hensyn til teleportering - eller "q-teleportering" som jeg foretrækker at kalde det, fordi begrebet er flertydigt - har jeg selv omtalt det lidt her på bloggen. Du kan se en oversigt over mine artikler om dette emne her:

http://mogmich2.blogspot.com/2005/08/kvante-smuler-5.html

Krokodilleblod

Krokodilleblod kan muligvis bruges til at udvikle ny og effektiv antibiotika, måske endda mod HIV. Det står der ihvertfald i artiklen "Crocodile blood may yield powerful new antibiotics" fra Reuters.

Venstrehåndet chimpanse


chimpanse, originally uploaded by mogmich.

Ifølge Reuters kan chimpanser også være venstrehåndede ...

mandag, august 15, 2005

Ultra-manipulation (2)

Der foregår muligvis en decideret udrensning i toppen af amerikansk militær, foretaget af regeringen. Fyringen af den 4-stjernede general Byrnes er ikke det eneste tegn på dette.

Der er muligvis også tale om splittelse i selve Pentagon, med hensyn til USAs "globale strategi" eller hvad man nu skal kalde det.

Måske der er tale om at forberede sig til et angreb på Iran? (man mangler blot lige et påskud).

Læs mere på:

http://www.antiwar.com/justin/?articleid=6938

søndag, august 14, 2005

Eisenhowers afskedstale

Det er langt fra alle amerikanske præsidenter, der har været idiot. Det gælder blandt andet Dwight D. Eisenhower.

Selvom der er sket en hel del siden, så indeholder hans afskedstale alligevel en masse kloge ord. Især advarslen om faren ved det militær-industrielle kompleks.

Præsident Bush er godt på vej til at virkeliggøre det værst tænkelige mareridt hvad det angår.

Video om fangemishandling

En video om fangemishandling bliver for øjeblikket tilbageholdt af Pentagon, ikke fordi den er irrelevant eller indeholder militære hemmeligheder, men fordi kredse i Pentagon(+?) frygter konsekvenserne - altså fordi den er bevis på klare brud på menneskerettigheder mv.

Iøvrigt mener jeg at Aljazeera hverken er værre eller bedre som kilde end så mange andre.

MP Michael Meacher

En søgning på nettet viser, at den britiske politiker Michael Meacher af nogen bliver opfattet som en utroværdig konspirationsteoretiker, f.eks. på siden Secular Blasphemy.

Men hvad er egentlig en konspirationsteori?

Det kan godt være M.M. drager nogle helt forkerte konklusioner ud fra de informationer hhv. fejlinformationer han har haft, men det er der også andre der gør - uden at de af den grund bliver stemplet som utroværdige i det almindelige mediebillede. Eller at deres teorier bliver kaldt noget lige så nedsættende som "konspirationsteori".

Forfatteren til ovennævnte side, nemlig en vis Jan Haugland, synes jeg selv er et eksempel på dette, efter at have læst følgende:

http://blogs.salon.com/0001561/stories/2002/11/10/
whyBushGotItRightOnIraq.html

For slet ikke at tale om:

http://blogs.salon.com/0001561/stories/2002/10/11/
warOnIraqARationalApproach.html

Sidstnævnte side fik mig til at tænke på, at Bush og langt de fleste af dem han omgiver sig med helt klart er fra Big Business. Tænk hvis det er sådan et primitivt system, den amerikanske regering bruger til at træffe ...whatever decision!

World War Games?

Et britisk parlamentsmedlem ved navn Michael Meacher er blevet interviewet om den såkaldte "Krig mod terror". Se videoen her.

Hyggelige sager, hvis manden har ret - hvad han forhåbentlig ikke har.

Velorienteret?

Efter at jeg er begyndt at bruge rigtig meget tid på Internettet, har jeg lagt mærke til at nogle af mine bekendte somme tider ikke rigtig ved hvad jeg snakker om, selvom det drejer sig om ting der faktisk er vigtige for at forstå verdensbegivenhederne. Åbenbart fordi de ikke har adgang til nettet, som min gamle mor på 79 der ellers er frisk nok. Eller min lillebror, der faktisk læser flere aviser om dagen, men ikke bruger nettet.

Det virker som om, at dem der er henvist alene til de sædvanlige TV-kanaler, simpelthen ikke bliver ordentligt orienteret om verden som den er lige nu.

Samtidig er nettet jo også lidt af en jungle, hvor det kan være lidt svært som almindelig privat person at bedømme lødigheden af informationerne - der er en masse "støj" og misinformation.

Det bliver jo heller ikke nemmere af, at visse regeringer i den vestlige verden direkte fylder folk med løgn.

dismedia.dk har de en tankevækkende leder, der behandler nogenlunde samme problematik.

lørdag, august 13, 2005

Forvirring i USA

I en artikel i Washington Post beskrives det, hvordan der efterhånden hersker ren forvirring med hensyn til den militære tilstedeværelse i Irak. Både den politiske administration og militæret kommer med modstridende meldinger. Opinionsmålinger viser, at krigen er mere upopulær i den amerikanske befolkning end nogensinde før.

Jeg vil gætte på, at denne tilstand af forvirring og usikkerhed i sig selv forstærker amerikanernes frustrationer, og af mange bliver opfattet som et udtryk for præsidentens manglende lederegenskaber.

USA og Iran

I en artikel på Reuters citeres Bush for at have luftet muligheden for et amerikansk militært angreb på Iran. Dog vil man først støtte FN's og visse EU-landes forsøg på en fredelig løsning, dvs. international kontrol med Irans atomprogram.

For som præsidenten siger: "The use of force is the last option for any president".

Eller også er det stadigvæk sådan, at hans sande politik er: at løse problemerne med militær magt, medmindre man er tvunget til andet. Situationen er blot sådan for øjeblikket, at man netop er tvunget til andet.

Det vil nok skifte hvis der kommer et terrorangreb på USA, foretaget af iranere eller folk med tilknytning til Iran? Så er situationen jo en anden, og man har vist sin gode vilje til fredelige løsninger i forvejen.

På nettet cirkulerer der rygter (kun rygter) om at vicepræsident Dick Cheney skulle have givet visse ordrer om at være forberedt på at angribe Iran, hvis der kommer et nyt terrorangreb på USA - også selvom der ikke foreligger klare beviser på en forbindelse til Iran!

Mens jeg skriver dette hører jeg lige i radioavisen, at USA har nedsat sit terrorberedskab.

fredag, august 12, 2005

Verden

Følgende links er til information som jeg finder særlig vigtig for at forstå verdensbegivenhederne som de udfolder sig for øjeblikket. Hvis nogle af links'ene ikke virker, må du gerne sende mig en email (se min profil) eller skrive en kommentar til denne artikel.

Løgnen om Irakiske masseødelæggelsesvåben (WMD)
Den såkaldte "genopbygning af Irak"
PNAC: Project for the New American Century
PNAC om muligheden for Iranske atomvåben
Militært samarbejde mellem Kina og Rusland?
Dick Cheney - video om hans karriere, indflydelse og holdninger
Magtkampe i det amerikanske samfund?
Rusland imod brug af magt mod Iran
FN: Verden er blevet farligere
Taktiske atomvåben
9-11 Kommissionens rapport
Al-Qaeda i Irak
USA: Senatet vedtager anti-torturlov
Lawrence Wilkerson
Risiko for atomkapløb i Mellemøsten
Ahmedinejad
Hemmelige CIA-fængsler
Ibn al-Shaykh al-Libi
Falluja
Bomberne i Amman

Ultra-manipulation (1)

Meget tyder på, at der foregår nogle ret så alvorlige magtkampe bag kulisserne i USA, og at det især har accellereret efter indsættelsen af George W. Bush ...

Ifølge denne kilde skulle Bush & co. bevidst have fordrejet og undertrykt efterretninger om WMD i Irak, for at få Kongressen til at godkende angrebet!

Det er lidt svært at tage stilling til det. Hvis der netop er tale om en decideret magtkamp, så er der jo muligvis også krig på information hhv. misinformation af offentligheden. Inclusive Internet!

Heathrow

Der er for øjeblikket en strejke i Heathrow Airport i England. I den forbindelse skulle man tro, at myndighederne ihvertfald har overvejet at gribe ind - på grund af risikoen for terror. Det kunne jo ellers være et oplagt mål, da sikkerheden nok ikke er helt i top på grund af et vist kaos i tingene? I omtalen fra Reuter hedder det bl.a.:

Hundreds of passengers tried to sleep on the floor at Heathrow's terminal 4, while many more were left outside after staff closed the doors to prevent overcrowding.

Jeg vil da ikke blive overrasket, hvis de britiske myndigheder i den allernærmeste fremtid beordrer strejken opløst, med henvisning til terror-risikoen.

Det er der givetvis mange englændere, der forståeligt nok vil være tilbøjelig til at acceptere. Men hvis en sådan tilstand af "terrortrussel" går hen og bliver mere permanent, så kan man vel forestille sig at muligheden for at strejke reelt ophører - og af samme grund muligheden for at demonstrere?

Hollywood


Ch..., originally uploaded by mogmich.

Det forlyder at Hollywood er ved at genindspille Charlie Chaplins "Diktatoren". Den nye film kommer dog til at hedde "The Presidents Dick". Billedet er fra en prøveoptagelse med en hidtil ukendt cubansk skuespiller ved navn Che Ney.

torsdag, august 11, 2005

Tredje Verdenskrig?

Den seneste "nyhed" på den side jeg henviste til i foregående artikel har forhåbentlig ikke noget med virkeligheden at gøre:

http://www.conspiracyplanet.com/
channel.cfm?channelid=80&contentid=2568&page=1

Man må jo bare krydse fingre for, at det er skrevet af "gale konspirations-teoretikere".

General Byrnes ****

Noget tyder på, at den amerikanske 4-stjernede general Byrnes blev fyret af mere alvorlige grunde end udenoms-ægteskabelig sex. Det ville vel også være rent til grin andet. En anden mulighed er måske dette:

http://www.conspiracyplanet.com/
channel.cfm?channelid=70&contentid=2567

Som du ser, hedder siden noget med "konspiration". Men lyder det ellers troværdigt, at et USA der befinder sig i en kritisk situation også militært - fyrer en 4-stjernet general fordi han har haft en kæreste mens han har været separeret fra sin kone?

Det synes jeg ikke det gør, særlig ikke når det kommer fra en amerikansk regering der er notorisk utroværdig i forvejen.

Sheik Omar Bakri Mohammed

Storbritannien har lige bandlyst en imam ved navn Sheik Omar Bakri Mohammed. Manden er "taget på ferie" i Libanon for at gemme sig for det engelske retssystem efter anklager for at opildne terrorister. Han vil muligvis blive nægtet indrejse til England fremover.

Ifølge MetroXpress skulle han i den forbindelse have udtalt, at "Islam forbyder mig at angive enhver muslim til det britiske politi". Velsagtens underforstået, at det også gælder selvom han er vidende om at en anden (muslim) direkte planlægger terror.

Hvis englænderne på demokratisk vis har vedtaget love, der påbyder enhver at informere politiet hvis de har kendskab til planlægning af terror, så gælder den lov naturligvis for alle der opholder sig i England - uanset hvad der står i Koranen (eller Bibelen).

De verdslige myndigheder står over enhver religiøs magt. Sådan er det i demokratiske vestlige lande. Og sådan bliver det ved med at være.

Desværre betyder USAs idiotiske udenrigspolitik, at udsigten til en demokratisering af den islamiske verden er ringere end nogensinde.

Alliance mellem Kina, Rusland - og Iran?

Noget tyder på, at en af de mest alvorlige følger af USA's idiotiske enegang (unilateralisme) kan blive et tæt samarbejde, eller måske ligefrem alliance mellem Kina, Rusland og Iran. Muligvis med Indien og Pakistan på sidelinjen. Ikke kun økonomisk og udenrigspolitisk, men også militært!

Hvis det er rigtigt, så sker det på trods af de store forskelle der er mellem de nævnte lande. Men fordi man ser sådan på det, at man har en afgørende fælles interesse i at modsætte sig et regulært amerikansk verdensherredømme.

Det sidste er rent faktisk målsætningen for USA (uanset præsidentens offentlige andetale).

Hvis du ligesom savner en oversigt over begivenhedernes gang, så se denne webside:

Center for Cooperative Reseach

onsdag, august 10, 2005

Kvante-smuler (5)

I tidligere artikler her på bloggen har jeg skrevet om det man kalder q-teleportering, altså teleportering baseret på kvantemekaniske fænomener (begrebet teleportering er flertydigt).

Hvis du vil læse disse artikler fortløbende, så drejer det sig om:

http://mogmich2.blogspot.com/2005/06/kvante-smuler-1.html
http://mogmich2.blogspot.com/2005/06/kvante-smuler-2.html
http://mogmich2.blogspot.com/2005/06/kvante-smuler-3.html
http://mogmich2.blogspot.com/2005/07/kvante-smuler-4.html

Hvis man så spørger om, hvad denne teknik evt. vil kunne bruges til, så kan jeg lige umiddelbart se følgende muligheder:
  1. Hemmelig kommunikation. Selvom der ganske vist skal sendes et konventionelt signal, f.eks. i form af et radiosignal, så indeholder dette signal netop ikke den information man vil overføre. Uvedkommende kan derfor ikke opfange den, og man behøver slet ikke nogen kryptering.
  2. Interplanetarisk kommunikation. Enorme datamængder vil kunne overføres, selvom man rent faktisk kun sender et meget kort radiosignal.
  3. Galaktisk kommunikation. Samme fordel som (2) men med den vigtige begrænsning, at et eller andet fartøj først skal sendes afsted, fordi teknikken bygger på "entanglede" partikler, hvilket kun kan ske lokalt. Kun civilisationer der også er i stand til at flytte et fartøj over astronomiske afstande med en anden teknik end q-teleportering kan bruge denne kommunikations-teknik.
Der er givetvis også flere andre anvendelsesmuligheder, og måske også nogle der er mere værdifulde end ovenstående.

Punkt 3 har indlysende betydning i forhold til spørgsmålet om at "lytte efter andre civilisationer i universet". Først og fremmest SETI og lignende.

tirsdag, august 09, 2005

Dick Cheney (1)

Fra en canadisk TV-stations hjemmeside har jeg fundet følgende interessante link frem:

http://www.cbc.ca/fifth/video.html

Det drejer sig om en video på ca. 45 minutter, der dokumenterer det store ansvar som den magtliderlige buk til vicepræsident har. Man må håbe amerikanerne er i stand til at skaffe sig af med fyren - af legal vej naturligvis.

Sammenhold evt. med oplysningerne om Dick Cheney på Wikipedia.

Top-journalistik

Ifølge Vagn Simonsen - der fylder 70 i dag - er der især 3 ting, der kan sælge en historie:
  • Noget med kongehuset
  • Noget med dyr
  • Noget med sundhed
Så en virkelig top-historie må være hvis en af Kongehuset's hunde er blevet syg!

(frit efter TV2 morgen-tv)

Saudi-arabien

Der er for øjeblikket optræk til "ballade" i Saudi-arabien. Det ser ud til ikke kun at være enkelte terror-aktioner der kommer på tale, men snarere deciderede uroligheder. Det hænger sammen med at det Saudiske kongehus spiller en helt særlig rolle - ikke kun i forhold til amerikanerne, men også i forhold til Al-Qaida.

Det Saudiske kongehus har altid haft tætte forbindelser med USA, men aldrig så "intimt" som med Bush-familien. En uddybning af dette forhold kan du finde her:

http://www.hermes-press.com/BushSaud.htm

mandag, august 08, 2005

Endnu en løgn?


bushladen, originally uploaded by mogmich.

Jeg troede egentlig Bush var imod kloning af mennesker. Han har ihvertfald udtalt sig imod forskning i stamceller.

Men se så lige nøjere på dette billede, som jeg har fundet på nettet. Det er tydeligvis en klon af den amerikanske præsident. Skæg mv. kan tyde på, at det drejer sig om en CIA-agent i Irak. Det kan jo også forklare de elendige efterretninger fra landet.

Sådan set kan man vel ikke engang vide, om manden i Det Hvide Hus også er en klon af en eller anden original?

Rusland & Kina?

Rusland og Kina har planer om en fælles militær øvelse i den nærmeste fremtid. Ihvertfald ifølge denne kilde:

http://engforum.pravda.ru/
showthread.php3?threadid=138567&goto=nextoldest

Jeg er ikke helt sikker på kildens troværdighed, men jeg synes ikke det lyder helt ulogisk, da både Rusland og Kina givetvis er utilfreds med USAs enegang. Det er der rigtig mange der er.

Tidspunktet er vel også velvalgt. USA er globalt svækket p.g.a. den idiotiske beslutning om at angribe Irak.

søndag, august 07, 2005

Hvordan Bush finder Gud

Siden der ikke findes objektive beviser på Guds eksistens, forekommer det logisk at det eneste man behøver at gøre for at finde Gud er at ignorere alle objektive kendsgerninger. Bush er tydeligvis dygtig til dette, og må derfor have fundet Gud!

lørdag, august 06, 2005

Hiroshima

Idag er det som bekendt 60 år siden, atombomben blev smidt over den japanske by Hiroshima. Hvis du er interesseret i at vide mere om baggrunden for dette, så har National Security Archive (NSA) netop offentliggjort hidtil hemmelige dokumenter herom på deres hjemmeside:

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB162/index.htm

I min Guide kan du altid finde et link til NSAs hovedside.

fredag, august 05, 2005

PNAC om Irans "atomvåben"

I en helt ny artikel på PNACs hjemmeside fremsættes deres teorier, eller måske rettere påstande om Irans muligheder for at udvikle atomvåben. Kilden skal nok vurderes ret kritisk, da PNAC i sin tid havde stor indflydelse på USAs beslutning om at angribe Irak p.gr.a. Saddam Husseins WMD - f.eks. er Donald Rumsfeld med i PNAC. Overensstemmelsen med Jerusalem Post hænger nok lidt sammen med, at et andet medlem af PNAC også sidder i bestyrelsen for denne avis, nemlig Richard Perle.

Fadi Abdullatif

Københavns Politi har sigtet talsmanden for Hizb ut-Tahrir, Fadi Abdullatif, for trusler mod den danske regering:

http://www.dr.dk/nyheder/indland/article.jhtml?articleID=267758

Bush holder tale

Kunne du tænke dig at skrive nogle af præsident Bushs taler? Det har du faktisk mulighed for her:

Discount Speeches Ltd.

http://www.actofme.co.uk/bush_speech/bushspeechwriter.html

PNAC

Mange af de amerikanere, der har haft afgørende indflydelse på USAs politik de senere år er tilknyttet en organisation der hedder "Project for the New American Century", forkortet PNAC.

Blandt de mest kendte og indflydelsesrige er: Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Richard Perle ...

Præsident Bush er mærkeligt nok ikke med i gruppen. Man kan så spekulere på hvorfor det forholder sig sådan. Iøvrigt er der det pudsige, at Dick Cheney i sin tid pegede på sig selv som vicepræsident, da Bush bad ham om at finde egnede kandidater til posten!

Se organisationens hjemmeside her:

http://www.newamericancentury.org/

Ronald Reagan

Reagan tildeles ofte en meget stor del af æren for Sovjetunionens sammenbrud. Hans politik var ihvertfald klart anti-kommunistisk, kan man vel roligt sige. Det kom blandt andet til udtryk ved, at amerikanerne gjorde hvad de kunne for at få russerne til at trække sig ud af Afghanistan.

Det lykkedes som bekendt, men Reagans politik har muligvis haft nogle temmelig alvorlige bivirkninger - først og fremmest at Al-Quaida for alvor fik vind i sejlene. Ihvertfald hvis man skal dømme efter denne artikel skrevet af en amerikansk professor i historie.

torsdag, august 04, 2005

Woo-Suk

En videnskabsmand ved navn Woo-Suk Hwang og hans team har frembragt verdens første klonede hund. Hunden hedder Snuppy.

Så er det man fristes til at sige: woo... suk!

onsdag, august 03, 2005

Top Secret?

Dog ikke ...

I et nyhedsbrev fra NSA kritiseres det, at den amerikanske regering forsøger at hemmeligholde langt mere end det er streng nødvendigt, med hensyn til sikkerheden. Artiklen kan læses her:

http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB160/index.htm

NSA er en yderst pålidelig kilde knyttet til George Washington University. På deres hjemmeside er der adgang til tidligere hemmelige dokumenter, der er blevet deklassificeret i henhold til amerikansk lov. Man kan abonnere på et nyhedsbrev.

Jeg har lagt adressen ind på Guiden (link ude til højre)

Parløb

Kaj Vilhelmsens løsning:

Ved "enten at fordrive alle fremmede muhamedanere fra Vesteuropa, så de ikke kan komme til at lægge bomber, eller at udrydde de fanatiske muhamedanere. Det vil sige at slå en betydelig del af de muhamedanske indvandrere ihjel."

Osama bin Ladens løsning:

At fordrive alle vantro vesterlændinge fra Islams verden, om nødvendigt ved at slå vantro civile ihjel overalt i verden.

Grove løjer begge dele!

The Ugly Duckling


The Ugly Duckling, originally uploaded by Morten Brunbjerg.

Sand-skulptur fra udstillingen på Amager med H.C. Andersens eventyr som tema.

Jeg har forøvrigt boet på Amager i nogle år, men har desværre ikke haft lejlighed til at se udstillingen.

Billedet er taget af Morten Brunbjerg. Se flere billeder ved at klikke på dette.

Genopbygningen af Irak

Det stå temmelig sløjt til med USAs såkaldte "genopbygning af Irak efter krigen" at dømme efter denne kilde:

http://www.warprofiteers.com/article.php?id=12521

Selv olie-eksporten er lavere end før det amerikanske angreb!

Det er selvfølgelig ikke noget man skal glæde sig over, da det er den irakiske civilbefolkning det går ud over. Men det viser hvor tåbelig den amerikanske politik hele tiden har været.

Skabelsesberetningen

Følgende er et citat fra en TV2 hjemmeside:

USAs præsident George W. Bush mener, at amerikanske skoler skal undervise i den kristne skabelsesteori på lige linie med Darwins evolutionslære, skriver flere amerikanske aviser.

Hvis udtrykket "på lige linie" skal forstås sådan, at man har til hensigt at blande religion og videnskab sammen, så er det på længere sigt direkte farligt for USAs status som en af de førende nationer inden for videnskabelig forskning. På den måde passer det i og for sig godt nok med præsident Bushs politiske linje iøvigt: nemlig en nedadgående spiral for stormagten USA.

tirsdag, august 02, 2005

Anti-missil forsvar

På DR2 har de lige sendt en udsendelse om det såkaldte Missile Defense System, som amerikanerne stadig bruger enorme summer på. Systemet kommer forhåbentlig aldrig til at virke, da det kan bruges offensivt fra amerikansk side. Det varer ihvertfald nok nogle år endnu.

Men tænk hvis USA allerede havde sådan et system i fuldt udbygget og funktionsdygtig stand? Kunne man så ikke forestille sig, at præsident Bush kunne tænkes at falde for fristelsen til at bruge taktiske atomvåben i Irak? Eller et andet sted hvor man "bliver nødt til" at bruge dem, fordi USAs militære styrker er bundet i Irak. Man er jo selv fuldstændig usårlig.

MDS kan selvfølgelig bruges defensivt, dvs. beskytte den amerikanske civilbefolkning. Det er naturligvis noget der tiltaler mange amerikanere, og derfor det argument man kan sælge det på. Derfor kan det virkelige formål jo godt være muligheden for at bruge det mere offensivt.

Angrebet på Irak viser tydeligt, at det man angiver som officielt motiv kan være noget andet end det virkelige motiv.

Irans atom-program genoptages!

Fra Reuter RSS:

The United States and the European Union suspect Iran is trying to build a nuclear arsenal under the veil of a civilian atomic fuel programme. Iran says it only wants to build nuclear power stations.

Min oversættelse:

"USA og EU mistænker Iran for at forsøge at opbygge et a-våben arsenal under dække af et civilt atom-brændsel program. Iran siger man udelukkende har til hensigt at bygge a-kraftværker".

Givetvis noget der kan få stor betydning internationalt!

Iransk atomkraft

Ifølge amerikanske efterretninger er Iran længere fra at kunne berige uran, end man hidtil har troet. Beriget uran er nødvendigt både for civil atomkraft og atomvåben, så det må siges for en gangs skyld at være en god nyhed.

Det fragår ikke, at de lande der selv anvender civil atomkraft står noget svagere med argumenterne, hvis man vil forbyde Iran dette.

Så dem der i sin tid var imod civil atomkraft, fordi den også gør verden til et farligere sted - har altså (desværre) fået ret.

Jeg var selv en af dem.

Reuters RSS

Jeg har tilføjet et link til Reuters RSS i min Guide. Her kan du nemt og hurtigt udvælge forskellige kategorier efter din interesse. Nyhederne er på engelsk, men dem jeg finder interessante vil jeg give en kortere eller længere omtale her. Klik på "Link" herunder til venstre.

mandag, august 01, 2005

Irakiske atomvåben

I følge en artikel i Aljazeera har CIA vidst siden foråret 2001, at Irak ikke havde atomvåben, og havde afviklet sit a-våben program:

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/
70C38C73-BB3D-4947-AAC1-75BA89E8C08A.htm