mandag, juni 29, 2009

Ideologisk bras

Liberalisme og frit marked er godt, når det f.eks. drejer sig om at produktudvikle og producere så mange fladskærme som muligt - så billigt som muligt.

Men det kan aldrig være et formål i sig selv at lave så mange hofte- og knæoperationer som muligt. Ikke desto mindre er det lykkedes VOK at pervertere det danske sundhedssystem på netop denne måde, ovenikøbet fremmet med en ekstra indsprøjtning på 900 millioner skatteyderkroner, der kunne have været sparet (ifølge rigsrevisionen).

Det skriver Politiken.dk om i en artikel idag.

Godt nok er jeg ikke enig med Poul Schlüter i at "ideologi er noget bras". Det handler mere om, at det går galt hvis man ikke udvikler sin politiske ideologi, så den passer til den konkrete virkelighed mennesker lever i. For eksempel som når kommunister har den tåbelige ide, at alt skal være statsejet, hvad enten det fungerer eller ej. Eller altså som når ultra-liberale har den skøre ide, at alt skal være privat, uanset hvad.

Jeg synes ellers det er nemt nok at se hvad forskellen er: hvis folk kunne få fladskærme gratis, betalt af staten, så ville det nok blive en dyr fornøjelse for skatteyderne. Derimod er der ingen, der brækker benene på sig selv, blot fordi det er gratis at blive behandlet på hospitalet!

Ideologi som sådan er ikke noget bras. Men det er Lars Løkke Rasmussens.

søndag, juni 28, 2009

Fem fluer med et smæk!

Man kan sige meget om DF, men helt dumme er de nu ikke!

På grund af den økonomiske krise er det nødvendigt at skaffe flere arbejdspladser, men helst uden at bruge for mange skatteyderpenge.

Derfor har DF's retspolitiske ordfører Peter Skaarup foreslået, at vi indfører et nyt strafsystem efter amerikansk forbillede - det såkaldte "three strikes and you´re out". Det skriver TV 2 Nyheder.

Det geniale ved dette forslag er, at det slår hele 5 fluer med et smæk:

  1. Det nedbringer kriminaliteten (om ikke andet, så fordi en stor del af befolkningen sidder i fængsel, og derfor naturligvis ikke kan begå ny kriminalitet).
  2. Det skaber en masse nye arbejdspladser i form af fængselspersonale. Der vil også blive skabt arbejdspladser i byggebranchen, men det er jo kun midlertidigt (indtil vi har fængsler nok).
  3. Ansatte i fængsler er overvejende uuddannede etniske danskere. Det er typisk DF-vælgere. Det giver sikkert DF endnu flere stemmer ved næste valg.
  4. Mange muslimer vil blive fjernet fra samfundet. Ifølge DF´s ideologiske fætter fra Holland, Geert Wilders, er det hele 70 pct. af de indsatte i danske fængsler, der har muslimsk baggrund.
  5. Problemet med integration af muslimer bliver løst, idet der slet ikke er nogen muslimer tilbage at integrere - ihvertfald ikke hvis de alle bliver udvist efter udstået straf.
Altså hele fem fluer med et smæk!

Og så er det endda ikke Søren Krarup, der smækker. Han foretrækker som bekendt at smække børn.

Porsche

Gad vidst, om det gik ud over motoren?

Fisk?

Formanden for Danmarks Fiskeriforening mener ikke, at fiskerne kommer til at tjene mere selv om kvoterne bliver sat op - skriver dr.dk

Nej, det er sgu da klart, hvis det er det her man får i nettet!

fredag, juni 26, 2009

KU = Konsekvent Usolidarisk

Nu lufter også KU tanken om, at folk på overførselsindkomst ikke skal have stemmeret - ifølge TV 2 Nyhederne

Det samme ektremt reaktionære synspunkt har ved forskellige lejligheder også været fremsat af VU'ere.

Synspunktet deles ikke af moderpartierne. De konservatives politiske ordfører Henriette Kjær udtaler således:

"Vi i den konservative folketingsgruppe tager stor afstand fra de holdninger der gives udtryk for på KU's hjemmeside og det bliver aldrig vores politik at visse mennesker i det danske samfund ikke skal have stemmeret"

Fint nok. Men mon ikke en del konservative politikere har haft den samme holdning, da de selv var medlem af KU i deres ungdom? Eller for den sags skyld stadig mener det?

Man kan så påstå, at det eneste der betyder noget i praksis, er om man kunne finde på at gennemføre reformer i den retning. Men er det nu også rigtigt? Har det ikke noget at sige, hvilken ideologi et parti har?

Det synes jeg det har! Fordi det faktisk er den grundlæggende ideologi, der definerer hvilke hensigter man har, og hvilken politik man sandsynligvis vil føre - når man har mulighed for det.

Sagen er nemlig den, at når hverken V eller K går ind for at fratage folk på overførselsindkomst deres stemmeret, så er det først og fremmest fordi der netop er for mange stemmer at tabe på det. Hvis K åbent gik ind for det, så ville partiet selv ryge under spærregrænsen og ud af folketinget. Eller ihvertfald opleve en drastisk tilbagegang ved næste valg.

Det er ikke så meget værdier, der bestemmer det - men politisk opportunisme.

Ligesom når en snedig rad som Fogh finder ud af, at det bedst kan betale sig ikke at gå direkte efter at afvikle velfærdsordningerne. Det taber man stemmer på ved valgene. Istedet fører man en politik, der gradvist og umærkeligt undergraver det velfærdssamfund, socialdemokraterne (først og fremmest) har fået opbygget. For eksempel ved at smøre privathospitalerne med 900 millioner kr. ekstra oven i hatten. Det var ganske vist ikke Fogh, der gjorde det, men vores nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen.

PET og asylsøgerne

Jeg er i øjeblikket ved at tygge mig igennem PET-kommissionens rapport.

Ud fra det jeg har fået læst indtil nu, kombineret med medieomtalen, forekommer det åbenbart at forholde sig sådan, at den danske offentlighed blev direkte vildledt til at tro, at man ikke blev registreret af PET alene på grund af lovlig politisk aktivitet. Hvem der har ansvaret, og om ansvaret "kun" er politisk og ikke juridisk, kan jeg ikke tage stilling til endnu. Men vildledt blev vi - også i en grad, så det sætter spørgsmålstegn ved det demokrati, der jo netop skulle være det man forsvarede. Ganske vist var man dengang i konflikt med Sovjetunionen, der jo mildt sagt var mindre demokratisk - men legitimerer det, at man selv undergraver (eller ihverfald omgår) det danske demokrati?

Problematikken er bestemt ikke uaktuel idag. Den kolde krig er heldigvis overstået, men idag har vi jo "krigen mod terror". Den vigtigste forskel mellem de to ting er, at mens den kolde krig var en klar trussel mod selve vores eksistens, så har islamistisk terror aldrig været det. Det der skete 11. september 2001 i USA var aldeles forfærdeligt, men det var ikke nogen trussel mod USA's eksistens.

At påstå, at international terrorisme er lige så farligt som atomoprustningen under den kolde krig er demagogi og vildledning. De fornuftige argumenter der i sin tid var for at registrere og overvåge folk, er netop ikke tilstede idag i samme omfang. Alligevel har man som bekendt givet PET udvidede beføjelser til dette - uden nogen nævneværdig kontrol.

Samtidig har der i de senere år været en tendens til, at afgrænsningen mellem de forskellige magtsfærer er blevet mere udflydende. For eksempel er det desværre blevet almindeligt, at fremstående politikere, der reelt repræsenterer den udøvende magt (regeringen) blander sig i domstolenes arbejde. Det er der flere eksempler på, som det fører for vidt at komme ind på her.

Nu er højtstående ledere inden for politiet så også begyndt at udtale sig politisk, og komme med "gode råd" til borgerne om, hvad det er klogt at engagere sig politisk i - og hvilke ting, man helst ikke skal blande sig i. Jeg tænker på vicerigspolitichef Hans-Viggo Jensen, der ifølge Politiken.dk har udtalt:

"Jeg synes faktisk, at de nu bør trække følehornene til sig og lade være med at bilde de afviste asylansøgere ind, at de har en fremtid i Danmark. De sælger en vare, som de ikke kan levere. Og dermed er de med til at optrappe situationen"

Hans arrogante udtalelse er vel at mærke møntet på alle borgere, der tillader sig at bruge deres demokratiske ret til at engagere sig i dette politiske spørgsmål - altså også f.eks. Svend Auken!

---
For at gøre en lang historie kort:

Hvis regeringen skulle komme med en højtidelig erklæring om, at ingen borgere vil blive registreret og overvåget, alene fordi man er lovligt engageret i dette politiske spørgsmål ...

... Vil man så kunne stole på en sådan erklæring?

Svaret er nej - man kan ikke vide, om regeringen samtidig giver PET tilladelse til, eller måske ligefrem pålæg om, at registrere samtlige danskere der er lovligt engageret i spørgsmålet - alene fordi de er det.

Sagt på en anden måde: Hvis du så meget som melder dig ind i Facebook-gruppen "kirkeasyl" så ender du måske i PET's registre!

Der er ikke nogen sikkerhed for, at PET kun registrerer og overvåger i forbindelse med noget, der har med terror at gøre. Tværtimod er organiseret kriminalitet i forvejen med i de såkaldte "terrorlove". Det drejer sig ikke om, at vi risikerer en glidning i retssikkerheden - den glidning er allerede sket. Den startede helt tilbage under den kolde krig.

torsdag, juni 25, 2009

Iran, Gaza og medierne

At medierne i den vestlige verden følger begivenhederne i Iran er en virkelig god ting. Det er også en god ting, at der er alternative medier som twitter, når den normale informationsstrøm bliver undertrykt (selv om man skal være skeptisk over for informationen fra twitter).

Men hvorfor har der så ikke været et lignende engagement fra vestlige mediers side, da Israel smadrede Gaza fornylig?

Er der ikke en mærkværdig skævhed i mediedækningen af forskellige begivenheder?

Margaret Kimberley fra "Black Agenda Report" har nogle tankevækkende betragtninger:

The scenes of Iranians protesting in the hundreds of thousands speak to the hearts of people all over the world. Anyone who fights for democracy has to applaud when people in any nation band together to make demands on their political system.

Yet Americans must always be cognizant of the outright lies and manipulations that may cause them to act in error, even if they do so with good intentions. The potential pitfalls in reacting to Iran’s current political crisis are many and demand close attention.

The corporate media behave in a fashion that requires us to question everything they present to us as fact. People who work for peace and justice must show skepticism when the media tell them who deserves their attention and advocacy efforts. They are quite selective when they decide who deserves our sympathy.

In December 2008 Israel began what can only be described as a massacre in Gaza. More than 1,400 Gazans were killed so that Israel might inflict collective punishment on a civilian population, a direct violation of the Geneva Conventions. They were not even allowed to flee and save their lives, instead even hospitals and ambulances were targets in Israel’s efforts to kill as many Gazans as possible...

... Just as they prevented civilians from fleeing, the Israeli government did not permit the world’s news organizations to enter Gaza. The American media conducted incomplete coverage of the crisis without even pointing out that the Israeli government prevented them from doing their jobs. They didn’t exhort their readers and viewers to remind Israel that “the world is watching” them. There was no campaign to use Twitter as a tool to protest the killings and defend the Gazans right to live.


Hendes betragtninger er omhyggeligt afbalancerede synes jeg. Det handler om mediernes prioritering - hun siger ikke, at det der foregår i Iran er ligegyldigt.

---
kilde: "Freedom Rider: Selective Sympathy for Iran"

Israelske bosættelser

Fra "Jewish Voice for Peace" har jeg modtaget følgende email:

Just days after President Obama called for a complete freeze on settlement construction, the Israeli government authorized construction on 300 new homes to be built in an "illegal outpost" in the West Bank. An illegal outpost: that's a settlement that's illegal even according to Israeli law. 60 totally illegal houses, and roads to get to them, have already been built in this outpost. Instead of demolishing it - which is what they should do - the Israeli government is performing a whitewash that will make this whole outpost a "legitimate" settlement.

Yesterday's announcement is a slap in the face to President Obama. As Mitchell Plitnick put it, "Ehud Gives Barack the Finger."

"If Israel is drunk on settlements, the United States has long been its enabler." So wrote Tony Judt in the New York Times. We call on President Obama to stand by his words and not give in to Israel's expansionism. It is the military aid that the U.S. gives Israel every year - some $3 billion - that allows Israel to keep building settlements and roads and to pay for the ever-increasing military power it takes to oppress the Palestinian population.

We want the billions of dollars the U.S. sends to Israel each year to come with Strings Attached. The United States must withhold that aid until Israel agrees to abide by U.S. and international law - and that includes stopping settlement construction. When Israel continues to blatantly flout the law using American money, and does so with total impunity, America's moral standing in the world and democratic principles are severely compromised. And all this at the cost of Palestinian lives and livelihood and Palestinian and Israeli futures. Enabling such disregard for internationally accepted standards only further fuels the conflict and world hostilities.

We were heartened when President Obama announced that Israel must completely halt settlement construction, and we were glad when Jewish leaders - including the largest association of American rabbis, the Central Conference of American Rabbis, stepped out in support of a complete settlement freeze. Now it's time for action.

Please send an email to President Barack Obama asking him to withhold U.S. aid to Israel until Israel stops all settlement construction and agrees to abide by U.S. and international law and end the occupation of Palestinian Territories. Call on him to back up his words with concrete and meaningful action.

Thanks,

(underskrevet Sydney Levy)

Iran

Allah - you are the creator of all and all must return to you - Allah akbar

persiankiwi on twitter, june 2009

---
Se: "Panikken breder sig blandt Iran-støtter på nettet"

tirsdag, juni 23, 2009

Hekseafbrænding

Hvis der er nogen, der i aften bruger en dukke der ligner Pia Kjærsgaard, når de skal futte heksen af - så husk lige at flytte bunken med haveaffald lige før antænding. Ellers kan det gå ud over pindsvin, frøer, mus, kattekillinger, solsorte og gærdesmutter.

Og muligvis også rotter og kaniner?

---
frit efter: Politiken.dk

søndag, juni 21, 2009

Gener, medicin og tvang

Her på det seneste er der rejst tvivl om den ellers så populære teori om "et gen for depression". Læs f.eks. denne artikel i New York Times:

"Report on Gene for Depression Is Now Faulted"

At der er rejst tvivl om dette, er temmelig relevant i forbindelse med spørgsmålet om tvang i psykiatrien, især det nye forslag om "ambulant tvang". Læs denne blog om det:

"Mail til Sophie Løhde"

Andre bloggere om emnet:

"The (Illusory) Rise and Fall of the "Depression Gene"

"The Music of the Brain"

Der er absolut ikke ført bevis for, at generne ikke har betydning for psykisk sygdom. Men de teorier man idag baserer medicinsk behandling af psykiske sygdomme på, er mere eller mindre tvivlsomme. I forbindelse med tvangs-medicinering er spørgsmålet så: hvem skal tvivlen komme til gode?

fredag, juni 19, 2009

Rotter og kaniner!

Snart er det kun tilhængerne af SIAD der har rotter på loftet, ifølge dr.dk

Så mangler vi bare at komme af med alle DF-kaninerne her i Nordjylland!

fredag, juni 12, 2009

Karl Marx

I mine unge dage læste jeg alt hvad der var skrevet af Karl Marx. Jeg vil da gerne indrømme, at en af grundene var, at han var "på mode" dengang, og at jeg selv var en slags marxist i en periode. Men det er misvisende at sige, at marxismen nogensinde har været dominerende ideologi her i Danmark, forstået på den måde at den skulle have haft afgørende betydning i praksis. Det har den aldrig haft.

På et tidspunkt begyndte jeg selv at stille spørgsmålstegn ved marxismen. Ikke så meget analysen af det kapitalistiske system ("Das Kapital") men mere det filosofiske grundlag, dvs. den såkaldte "dialektiske materalisme". Den forekom mig at være alt for spekulativ, og utilfredsstillende som verdensanskuelse. Nærmere bestemt forekom det mig, at det var mere end svært at få øje på mennesket i hans lige lovlig systematiske og rationelle tænkning. Det spillede også ind, at jeg altid har været religiøs, hvilket ligesom var ret upopulært dengang - specielt på venstrefløjen.

Jeg forsøgte derfor at lede efter marxisme-kritik som jeg selv kunne bruge konstruktivt. Men her fandt jeg hurtigt ud af, at ihvertfald her i Danmark var det en tynd kop te. En af de mest kendte marxisme-kritikere, nemlig Per Stig Møller - har aldrig forstået Marx korrekt. Det var stort set kun forfatteren Henrik Stangerup, der vidste hvad han talte om!

Det er faktisk nok grunden til, at jeg begyndte at læse Søren Kierkegaards værker, og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Selv om S. K. ikke - af gode grunde - forholder sig direkte til marxismen, så er det en effektiv "modgift".

Som sagt er det Karl Marx's filosofiske grundlag jeg ikke kan dele. Derimod har jeg altid ment, at der er gode grunde til at tage hans analyse af det kapitalistiske system alvorligt. Det er det ligesom ikke blevet i nyere tid - især efter ophøret af den kolde krig.

Sammenbruddet i det finansielle system, og den efterfølgende økonomiske krise kom overhovedet ikke som en overraskelse for mig. Det passer ikke, at det ikke kunne forudses. Eller rettere: politikere og medier har ikke kunnet forudse det, fordi den marxistiske analyse har været undertrykt af politisk-ideologiske grunde.

Om denne problematik har Foreign Policy en interessant artikel af Leo Panitch:

"Thoroughly Modern Marx"

Nogen vil sikkert sige, at det er nogle teoretiske væverier, der ikke har noget med dagens realiteter at gøre. Men så prøv lige at læse følgende artikel fra Information:

"Uansvarlige bankchefer eller plattenslagere på gulvet?"

Got the point?

Måske man skulle tage at genlæse "Kapitalen"?