fredag, december 19, 2008

Nå sådan!

TV 2 Nyhederne citerede den 17. december statsministeren for at sige:

"Man kan ikke afblæse kulturkampen, for den har ingen slutdato og foregår hele tiden. Den samlede regering er fulde og aktive deltagere i en løbende værdidebat og kulturkamp."

Så forstår man det bedre ...


Tuneserloven

Jeg sidder lige nu og følger med i folketingets debat om tuneserloven (på DR 2).

På et spørgsmål om, hvorvidt tuneseren ikke blot kan tage tilbage til Århus og myrde Westergaard, efter at han har været i Sandholm-lejren om morgenen, svarer Peter Skaarup fra DF:

"Nej, det er ikke muligt, fordi PET holder øje med ham!"

Er det ikke det samme som at indrømme, at forslaget er inderligt overflødigt i forhold til at beskytte Westergaard?

PET kan vel under alle omstændigheder holde øje med ham? Faktisk vil jeg mene, at det må være nemmere at holde øje med ham, hvis han forbliver i sin lejlighed i Århus, frem for at skulle holde øje med ham hver eneste dag på hans tur frem og tilbage til Sandholm-lejren.

Virkningen af denne lov er altså, at Westergaards sikkerhed netop bliver forringet!

Når begrundelsen for loven er falsk på denne måde, og den ikke tjener noget fornuftigt formål, så er der tale om chikane med det formål at "gøre tålt ophold utåleligt". Da det samtidig begrænser hans bevægelsesfrihed, er det helt klart grundlovsstridigt!

Hvis den lov vedtages, skal der rejses rigsretssag.

onsdag, november 12, 2008

Obama og Irak

"I don't oppose all wars. What I am opposed to is a dumb war. What I am opposed to is a rash war. What I am opposed to is the cynical attempt by Richard Perle and Paul Wolfowitz and other armchair, weekend warriors in this administration to shove their own ideological agendas down our throats, irrespective of the costs in lives lost and in hardships borne."

Barack Obama, 26. oktober 2002

mandag, november 10, 2008

Drop Dansk Folkeparti!

Som dansker føler jeg mig flov over, at vores regering ikke lever op til sit ansvar for at gøre noget for de irakiske flygtninge, der er en følge af den tåbelige krig, som vores uansvarlige statsminister Anders Fogh Rasmussen blandede os ind i.

Istedet danser man efter DF's pibe, og gør hvad man kan for at smide irakiske flygtninge tilbage til Irak.

Den kritik af Danmark, der kommer flere steder fra, er fuldt berettiget. Men selv kritik fra EU og FN har man som bekendt blot ignoreret.

Vi får se, om man så også har tænkt sig at ignorere den kritik der kommer fra USA's "næsten-præsident" Barack Obama?

Det kan man demonstrere ved at adlyde DF, når de siger: Drop kvoteflygtningene!

De danskere, der finder denne politik direkte afskyelig, må istedet sige: Drop Dansk Folkeparti!

fredag, november 07, 2008

Rahm Emanuel

Den person, som Barack Obama har valgt som sin kommende stabschef, Rahm Emanuel, er tydeligvis zionist.

Det skal nok få nogen på den danske venstrefløj til at se rødt, fordi de generelt er fjendtligt indstillet over for enhver zionist.

Men husk lige, at Yitzak Rabin også var zionist! Han blev som bekendt myrdet af en fanatiker, fordi han tillod sig at være med i Oslo-aftalen. Denne morder kan vi vel kalde ultra-zionist, og definere det som en israeler, der er imod nærmest enhver mulig løsning på konflikten.

Hvis man sætter skellet her, så tror jeg ikke der kan være tvivl om, at Emanuel (Rahm Emanuel!) ikke alene befinder sig på den rigtige side, men også at han har nogle kvalifikationer, der forhåbentlig kan bruges i forhold til at løse et af de største problemer, verden står med: Israel-Palestina konflikten. Som der står på Wikipedia:

One of his proudest moments during the Clinton administration "was an event that touched his political sensibilities and his personal ties to Israel: the 1993 Rose Garden signing ceremony after the Oslo Accords between Israel and the Palestinian Authority. Emanuel directed the details of the ceremony, down to the choreography of the famous handshake between Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin and Palestinian Authority President Yasser Arafat."

Husk, at fred er noget der sluttes mellem fjender!

torsdag, november 06, 2008

Islamofobien i Danmark

TV 2 Nyhederne skriver idag, at Naser Khader beskylder integrationsdebattøren Bashy Quraishy for at være "landsforræder af værste skuffe" på grund af en video han har på Youtube.

Det er vildt overdrevet og fordrejet fra Naser Khaders side!

Jeg har set videoen, og synes at langt det meste af det, Quraishy siger her, faktisk er rigtigt. Man kan kritisere nogle enkelte punkter, men manden har ret i, at de islamofobiske holdninger i DF desværre har præget Danmark i uhyggelig grad. En seriøs debat om disse racistiske holdninger er påkrævet her i landet. Men desværre tør de fleste andre politikere ikke at tage tyren ved hornene, ligesom medierne også nærmest går uden om det.

Da TV 2 Nyhederne har valgt ikke engang at bringe et link til videoen, bringer jeg den her:

lørdag, oktober 25, 2008

Sandholm-lejren

I debatten om Sandholm-lejren er det forekommet, at nogen har sammenlignet denne lejr med tyske KZ-lejre under 2. verdenskrig.

En sådan sammenligning er naturligvis helt ude af proportion.

Forskellen i proportionerne betyder givetvis, at enhver RK-medarbejder uden tøven ville svare nej til et hypotetisk spørgsmål om, hvorvidt man ville være villig til at stå for driften af en KZ-lejr af "Auschwitz-typen". Naturligvis ville man ikke det. Heller ikke med den begrundelse, at fangerne ville have det noget bedre, hvis RK stod for driften - inden for de rammer den tyske stat nu har bestemt!

I dette ekstreme tilfælde er det tydeligt for enhver, at man pådrager sig et medansvar ved at stå for driften af en sådan KZ-lejr. Ved at stå for driften er man med til at opretholde selve eksistensen af lejren, og det er det forhold der giver medansvaret. Man er heller ikke politisk neutral i dette tilfælde.

Det er altså ikke holdbart at sige helt generelt, at det er forsvarligt at påtage sig driften af en lejr, fordi man kan gøre noget godt for folk inden for de rammer magthaverne har dikteret (i den sammenhæng er det irrelevant, om magthaverne er demokratisk valgt).

Spørgsmålet må så være, hvornår det er forsvarligt af RK at påtage sig driften af en lejr?

At RK skal være upolitisk og neutralt betyder også, at man ikke blot skal tage regeringens affejning af kritik til efterretning, især ikke når den kommer fra FN. Denne kritik har man ikke alene lov til at vurdere selv - det har man pligt til (helt uafhængigt af regeringen).

Når der igennem længere tid har været dokumenteret og skarp kritik af lejren, fra bl.a. FN, så er det ikke forsvarligt af RK fortsat at stå for driften.

Gør man det, påtager man sig et medansvar - og man er ikke politisk neutral.

fredag, oktober 24, 2008

Styrtom

Politiken.dk oplyser, at en mand lige har overlevet at få hele 60.000 volt igennem sig:

"En mand slap heldigt fra en arbejdsulykke i landsbyen Styrtom ved Aabenraa, hvor han fik 60.000 volt gennem kroppen og faldt til jorden fra omkring fem meters højde."

Pudsige bynavne, vi har her i Danmark. Gad vidst om banken i Pengeløse er gået konkurs her fornylig?

onsdag, oktober 08, 2008

Kafkask

Her i Danmark bliver psykisk syge mennesker efterhånden behandlet helt uansvarligt.

Politiken.dk har idag en barsk historie om sindssyge der opbevares i vore fængsler:

"Kriminalforsorgen kalder situationen »bekymrende« og fastslår, at problemet er isoleret til Region Hovedstaden, der lader de varetægtsfængslede sindssyge vente i Københavns Fængsler.

»Når vi søger dem overført, får vi at vide, at der ikke er plads på de psykiatriske afdelinger. Så bliver de skrevet på venteliste«, siger souschef Tove Brøchner fra Kriminalforsorgen."

At der ikke er plads på de psykiatriske afdelinger skyldes nok primært, at området er stærkt underfinansieret fra statens side (læs: VOK regner ikke psykisk syge mennesker for en skid).

En anden grund kunne jo tænkes at være, at folk samtidig bliver holdt tilbage på psykiatriske afdelinger, selv om de er raske nok til at komme ud i deres egen bolig. Det gør de, fordi der ikke bliver bygget de boliger, man ellers har lovet:

"Borgmestre i slagsmål om psykisk syge".

Selv om det sidste umiddelbart handler om hvilken borgmester der har ansvaret, så er baggrunden de rammer kommunerne har at arbejde under, dvs. det overordnede ansvar ligger hos regeringen.

Men det er da ret bizart: nogle bliver mere tossede i hovedet end de behøvede at være, fordi de ikke kan komme på en psykiatrisk afdeling - mens andre bliver mere tossede samme sted fordi de ikke kan komme ud fra en psykiatrisk afdeling!

Det er faktisk helt kafkask!

(det udtryk bliver ofte brugt forkert, men her passer det - læs Franz Kafka).

tirsdag, oktober 07, 2008

Lene Samuelsen?

Hende der Lene Espersen (K) er nu ikke så køn som folk påstår. Se blot billedet af hende på TV 2 Nyhederne idag!

Eller også er der en enkelt medarbejder på TV 2 der er tilhænger af LA?

update:
Til gengæld er Margrethe Vestager lige dukket op (siden jeg postede ovenstående).

torsdag, oktober 02, 2008

Videnskabelig vildledning

Information.dk havde igår en artikel, hvori det nærmest påstås, at folks politiske holdninger skulle være rent biologisk (genetisk?) determineret!

Den videnskabelige undersøgelse, der omtales kan såmænd være god nok, men det er den i så fald kun inden for det fag, det nu drejer sig om. Det kan også være udtryk for elendig videnskabs-journalistik fra mediernes side, selvfølgelig.

I de senere år er der imidlertid fremkommet flere og flere af den slags vildledende "videnskabelige" artikler, har jeg lagt mærke til. Nogle af dem er endda nærmest ufrivilligt komiske, som f.eks. denne artikel fra Scientific American:

"Is testosterone to blame for the financial crisis?"

Det er så langt ude, så man må spørge sig selv, om udgiverne af "Scientific American" har en politisk-økonomisk interesse i at bortlede folks opmærksomhed fra de primære årsager til den finansielle krise, som naturligvis er af samfundsmæssig karakter, og handler om magtforhold (politisk og økonomisk).

At forklare den finansielle krise med, at mængden af testosteron går op og ned, svarer til at forklare morgentrafikken med, at stemplerne i bilernes motorer bevæger sig op og ned, pga. eksplosioner i brændstoffet! Det er selvfølgelig ikke løgn, men det er normalt en irrelevant forklaring. Morgentrafikken skyldes, at folk skal på arbejde!

mandag, september 29, 2008

Uoplyst flertalsdiktatur

I forbindelse med rohderiet omkring omstændighederne ved Danmarkshistoriens tåbeligste udenrigs- og sikkerhedspolitiske beslutning, nemlig beslutningen om dansk deltagelse i Irak-krigen, synes jeg det kunne være en god idé at se på, hvad der egentlig har været tale om, hvis regeringen har ret i sine påstande. Jeg mener ikke selv det er tilfældet, men vi forudsætter altså hypotetisk, at den danske begrundelse for krigen ikke havde noget med masseødelæggelsesvåben at gøre:

På det tidspunkt beslutningen blev taget, er det uden for enhver tvivl, at et meget stort flertal af den danske befolkning havde det klare indtryk, at det der retfærdiggjorde krigen var, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben.

Beslutningen blev altså ikke alene taget med et meget snævert flertal i folketinget, men i en situation hvor regeringen er vidende om, at et meget stort flertal af den danske befolkning har en helt forkert opfattelse af, hvad grundlaget for krigen er.

Spørgsmål: Er det særlig demokratisk, at en dansk regering beslutter at involvere landet i en krig, som et meget stort flertal af de danske vælgere helt har misforstået grundlaget for?

Svar: Det er udtryk for dyb disrespekt for folkestyret!

Truslen mod det danske demokrati kommer hverken fra Islam eller EU, men fra den regering vi har for øjeblikket, og dens støtteparti DF.

Hvem af skiderikkerne der lyver mest, er sådan set ikke det vigtigste...

Det er udtryk for, at det danske demokrati under VOK har bevæget sig kraftigt i retning af uoplyst flertalsdiktatur.

Folk behøver ikke engang at blive oplyst om, hvorfor vi går i krig, inden flertallet beslutter!

Det danske folkestyre er under angreb, og fjenden kommer ikke udefra, men fra VOK.

tirsdag, september 23, 2008

Korruption og konspiration

Man hører jo ret ofte om politikere, der slår sig op på at ville bekæmpe korruption, og derefter selv bliver afsløret som korrupte.

Der kan altså være grund til at forholde sig skeptisk over for folk der siger de vil bekæmpe dette uvæsen - lidt ligesom der er grund til at løfte gulvtæppet, når nogen siger der ikke er fejet noget ind under det!

For eksempel har organisationen "Transparency International" en tydelig tendens til at ville udnævne Danmark til at være det mindst korrupte land i verden. Det fremgår af en artikel på Politiken.dk idag.

Gad vidst hvem der har smurt dem for at få dem til det?

Måske statsministeren - for ligesom at rette op på Danmarks internationale omdømme efter Muhammed-sagen?

Eller måske Mogens Camre? Han vil jo gerne have Islam ud af Europa, og undersøgelsen fra TI viser pudsigt nok, at Somalia ligger i bunden som det mest korrupte land i verden ...

By the way: DR 2 har en tema-aften om konspirationsteorier i aften. Den tror jeg nok jeg vil se, fordi DR trods alt stadigvæk virker som et troværdigt medie. Man ville vel heller ikke have et kæmpe underskud på budgettet, hvis man var det - altså korrupt!

745-timers reglen

I surhed over, at EU tillader sig at give danskere de samme rettigheder som andre EU-borgere, med hensyn til at leve sammen med sin ægtefælle, har regeringen sammen med DF taget endnu et frisk initiativ i retning af at skabe et pjalteproletariat af udstødte muslimer her i Danmark, idet man skærper den såkaldte 300-timers regel til, at indvandrere nu skal have 450 timers beskæftigelse inden for 24 måneder for at kunne få kontanthjælp. Det skriver ihvertfald TV 2 Nyhederne idag.

Næste gang den danske stat får problemer med at bestemme, hvilke mennesker der er gode nok til at få lov til at leve og bo i Danmark sammen med deres danske ægtefælle, så foreslår DF såmænd nok, at indvandrere skal have mindst 745 timers ordinær beskæftigelse - om måneden!

tirsdag, september 16, 2008

Zhai

Kineserne er sandelig ved at være godt med, må man sige. Sidst på måneden skal en af dem således på rumvandring.

Han hedder Zhai Zhigang, og det hele bliver bragt på kinesisk TV.

Teknisk snilde og opfindsomhed ser ud til at være noget de har et stort talent for. Der er rigtig mange ting, der er opfundet af kineserne - f.eks. spaghettien.

Egentlig kunne det se sjovt ud på TV hvis man lod Zhai Zhigang forsøge at spise spaghetti med pinde mens han er deroppe!

Hvis han kan klare det - i vægtløs tilstand - så er han da virkelig Zhai.

mandag, september 15, 2008

Fremmed planet


For første gang har man fotograferet en planet om en anden stjerne!

Det drejer sig om en stjerne i stjernebilledet Skorpionen, ifølge min kilde "Skymania News".

Stjernen er 500 lysår væk, hvilket betyder at den orange plet du ser på billedet, er planeten som den så ud for 500 år siden!

lørdag, september 13, 2008

Amerikansk menneskelighed

Der har tidligere været kraftig kritik af, at USA ikke har villet tage imod irakiske flygtninge, men det har de åbenbart til hensigt at rette op på. Ifølge Politiken.dk har de besluttet at tage imod langt flere af dem. I de sidste 11 måneder har de således taget imod 12.000 irakere.

Man må naturligvis gå ud fra, at der ikke er nogen af dem der kommer til at sidde i en amerikansk lejr i 10 år, for derefter at blive sendt tilbage til Irak.

Så umenneskeligt behandler man jo ikke mennesker.

Hvad enten staten har kategoriseret dem som "afviste asylansøgere" eller ej.

Mennesker er mennesker.

update:
Dansk umenneskelighed

onsdag, september 10, 2008

Nedtælling!

Caroline gør opmærksom på, at det meget omtalte forsøg med LHC ikke får Jorden til at gå under sådan lige med det samme. Det der starter idag er kun nedtællingen til Jordens undergang. Det kan man se på datoen:

10-09-08

!!!

tirsdag, september 09, 2008

Væddemål?

Som bekendt bliver verdens største partikel-accelerator, LHC på Cern, startet i morgen den 10. september. Du kan læse lidt mere om det på bl.a. Videnskab.dk

LHC skal efterprøve den tilstand, som universet var i ved Big Bang, og derfor er der nogen der tror at det betyder verdens undergang, fordi Jorden vil blive opslugt af et sort hul, der dannes ved den lejlighed!

Det tror jeg ikke den gør. Men helt sikker kan man jo ikke være ...

På trods af det, er jeg villig til at indgå et væddemål om det:

Hvis en af mine læsere mener, at verden meget vel kan gå under, og er med på væddemålet, så vil jeg endda gå med til at betale 100 millioner til vedkommende, hvis han eller hun får ret. Hvis det derimod er mig, der får ret, skal jeg kun have en enkelt million af vedkommende!

Selv hvis MWI teorien er rigtig, gælder dette tilbud.

update:
Efter at have skrevet ovenstående, læste jeg dette!
Pudsigt sammenfald ...

Danske røvhuller

TV 2 Nyhederne skriver, at en "EU-aftale truer udlændingeregler".

EU-kommissionens generaldirektør på justitsområdet, Jonathan Faull har i den forbindelse udtalt:

"Hvis der ikke er nogen svindel, intet misbrug, og hvis ægteskabet er et helt almindeligt og reelt ægteskab mellem to mennesker, der elsker hinanden og vil leve sammen, så er det en grundlæggende ret i EU, at vi kan flytte omkring - og det er en grundlæggende ret, at vi kan komme tilbage til vores land med en ægtefælle eller partner, vi har mødt et andet sted ..."

Jeg er ellers ret skeptisk indstillet over for EU, men lige bestemt dette princip synes jeg er rigtigt og godt at fastholde - og at håndhæve ved hjælp af domstole, der i denne forbindelse må siges at varetage den enkelte borgers rettigheder.

Her i Danmark er der som bekendt en del antimuslimer, der lægger større vægt på at undgå at der kommer flere muslimer til landet. Nogle siger endda direkte, at hensynet til den enkeltes ret til at gifte sig med den man elsker må vige for "hensynet til landet og nationen". Som man bilder sig ind er truet af muslimer.

De danskere der mener det, er nogle røvhuller.

Desværre har Komiske Anders ikke nosser nok til at sætte dem på plads.

Eller også har han faktisk selv den samme holdning?

fredag, august 29, 2008

Aktuelle videoer

Jeg har nu lavet min blog lidt om, så jeg kan vise de mest aktuelle og interessante video-klip samme sted på siden.

Den video du ser, er den mest aktuelle (nyeste). Hvis skærmbilledet ikke indeholder nogen information, så før musen hen over den nederste del af selve billedet - så kommer der information om de nyeste klip.

Du kan iøvrigt scrolle til højre og venstre med musen, og evt. klikke på et nyt klip.

Ønsker du mere udførlig information om det du ser, så klik på linket "FLERE AKTUELLE VIDEOER" ude i sidebaren. Så kommer du til den playliste, klippene ligger på.

Herfra kan du også foretage andre manøvrer, f.eks. kigge på andre af mine playlister.

update:
Har lige opdaget, at hvis du klikker på det røde ikon lige til højre for den trekantede startpil nederst til venstre, så bliver ovennævnte information stående på skærmen!

søndag, august 24, 2008

Decoherence

Jeg har lige læst en masse artikler om "decoherence" som er et helt centralt begreb i kvantemekanik idag.

Det drejer sig om en samling af links til artikler, essays mv. på siden:

http://www.decoherence.de/

På første side står der kort beskrevet hvad decoherence er, og ikke er. Flere af disse punkter understøtter de argumenter jeg har brugt her på bloggen og andetsteds.

Jeg har fundet siden ved søgning på den engelske database "Intute" som jeg stærkt kan anbefale, fordi indholdet er udvalgt af fagfolk, hvilket sikrer en grundliggende pålidelighed. Der er gratis adgang for alle.

torsdag, august 21, 2008

Vidste du ...

... At når det på dansk hedder en "husskade" eller bare "skade" så har det ikke noget at gøre med, at fuglen skulle være skadelig. Som der står i artiklen "Skader Skader" på Dansk Ornitologisk Forenings webside:

"Skaden hedder egentlig husskade. Den er nært beslægtet med skovskaden, omend de er meget forskellige i udseende. "Skade" er et gammelt dansk ord for "spids" eller "trætop". Skaden heddder skade på grund af den lange, spidse hale. Og så sidder den ofte i toppen af f.eks. et træ."

Sjovt, sådan rent sprogligt, hvordan man kan "misforstå" et ord, der forekommer at være selvindlysende i betydningen.

Bortset fra det, så kan det nu alligevel godt være, at der kommer flere husskader her i Danmark på grund af klimaforandringerne!

onsdag, august 20, 2008

Den sociale husskade

Nyheden om husskadens evne til at genkende sig selv i et spejl, som jeg omtalte i indlægget "Robotten i spejlet" bliver også omtalt på ScienceNOW i artiklen "The Magpie in the Mirror". Her nævnes et aspekt ved sagen, som der er grund til at lægge mærke til. Nemlig at et fællestræk ved de dyr, der har denne evne er, at de er sociale i langt højere grad end ellers nært beslægtede arter:

"... Elephants and dolphins belong to complex societies, he notes, so MSR may be present only in species for which empathy and social understanding are important ..."

"... Because corvids, the family of birds that includes magpies, ravens, and jays, are also highly social, Prior decided to test them, selecting magpies specifically because they are "very curious and observant ..."

Da nyheden netop indebærer, at et dyr med en hjerne der er væsentligt anderledes opbygget end pattedyrs, har denne evne, kunne noget tyde på, at selve det at et dyr er socialt har stor betydning for hvilke evner det har. Altså at det ikke er så enkelt, at det kun er biologien der bestemmer om et dyr er socialt, men også at dyrets evner bestemmes af dets socialitet, relativt uafhængigt af dets biologi (forstået sådan at der er flere muligheder med hensyn til det biologiske grundlag).

Om der så også virker en form for biologisk udvælgelse i denne sammenhæng, er så et andet spørgsmål. Det er vel nærliggende at forestille sig, at specielt seksuel udvælgelse spiller en stor rolle her?

Robotten i spejlet

Videnskab.dk har idag to spændendende artikler, som det kan være interessant at se i sammenhæng.

Den ene er en artikel om husskaden. Ikke om hvornår den yngler, men om at den kan genkende sig selv i et spejl!

Det er noget af en sensation, fordi man hidtil har troet, at kun visse pattedyr har denne evne (mennesker, aber, delfiner og elefanter). Det specielle er, at når pattedyrene genkender sig selv i et spejl, så bruger de nogle dele af hjernen, som fugle slet ikke har!

Så vidt jeg kan se, kunne en mulig forklaring være, at selve det at identificere sin egen krop i spejlbilledet i sig selv er en forholdsvis simpel neurologisk opgave, fordi de visuelle data gør det muligt. At pattedyrs neocortex aktiveres i denne forbindelse, kunne måske skyldes, at den simple selvgenkendelse sættes i forbindelse med meget andet, så resultatet er "selvgenkendelse på et højere plan" i form af egentlig selverkendelse eller selvbevidsthed?

Hvis det forholder sig sådan, så kan der være grund til at tro, at det vil være en forholdsvis simpel opgave at lave et computerprogram til en robot, der gør den i stand til det samme som husskaden, altså at genkende sig selv i et spejl (regne ud, at spejlbilledet er et spejlbillede af dens egen "krop" og ikke en anden robots).

Eller man kunne forsøge at lave en mobil robot, der bliver styret af en "computer" lavet af opdyrkede, biologiske hjerneceller?

Så langt er man dog ikke kommet endnu. Men den anden artikel på Videnskab.dk handler om noget der bevæger sig i den retning. Man har nemlig lavet en robot med biologisk hjerne der bl.a. er i stand til at registrere fysiske forhindringer og bevæge sig uden om dem!

Forudsat, at den simple selvgenkendelse i et spejl er en overkommelig opgave, så varer det måske ikke så mange år inden vi har robotter, der ikke alene kan bevæge sig rundt om ting, men også genkende sig selv i et spejl!

Det varer nok alligevel nogle flere år, inden vi står med alvorlige etiske problemer, fordi robotterne har fået bevidsthed og egen fri vilje...

tirsdag, august 19, 2008

Personlige data

Der er vistnok nogen der mener, at "facebook" kan finde på at misbruge ens fotos mv.

Derfor har jeg for en sikkerheds skyld også kun offentliggjort et enkelt vellignende portrætfoto af mig selv (profilbilledet).

Jeg mener ikke jeg har oplyst nogen steder på "fjæsbog" at jeg er førtidspensionist.

Til trods for det, har jeg lagt mærke til, at der af og til står "status: ingen" på min profil-badge ude i sidebaren...

Lige lovlig frækt, synes jeg nok!

Hvilke?

"Dansk politik er brolagt med mislykkede projekter"

(Statsminister Anders Fogh Rasmussen, cit. efter TV 2 Nyhederne)

En ikke-udtalelse fra Venstre?

Svend Auken har som bekendt haft et læserbrev i New York Times, hvor han tillader sig at præsentere folk for den sandhed, at dansk klima- og miljøpolitik er blevet kraftigt forringet i løbet at de år, som Fogh har været statsminister. Han (Fogh) siges vistnok at have skiftet holdning til dette spørgsmål, men sandheden er nok, at han også i denne sag har udvist en katastrofal mangel på dømmekraft og forudseenhed - i modsætning til f.eks. Danmarks tidligere miljøminister Svend Auken.

Det ved man egentlig godt i Venstre, og af mangel på saglige argumenter, bruger man det tarvelige kneb at angribe Svend Auken for at "skade Danmark" med sit læserbrev, som TV 2 Nyheder skrev i går den 18. august:

"Aukens indlæg i New York Times vækker opsigt i regeringspartiet Venstre. Partiets miljøordfører, Eyvind Vesselbo, mener, at Svend Aukens læserbrev kun bidrager til at undergrave danske klimainteresser i USA.

"Han sviner jo Danmark til. Han skader Danmarks image ved ikke at fortælle, at Danmark er i front på alle de områder, hvor USA arbejder på at komme i front. Vi kan godt diskutere de her ting hjemme i Danmark, men det er simpelthen for groft, at han på denne måde skader Danmarks image,"

siger Eyvind Vesselbo til Ritzau."

Hr. Vesselbo: Klimaet her på Jorden er et globalt problem, hvis du ikke skulle have opdaget det. Det har Fogh godtnok opdaget - derfor gør han en global indsats for at vildlede andre lande om dansk klima- og miljøpolitik. Velsagtens i den tro, at almindelige danskere ikke opdager, hvad der foregår.

Svend Auken bruger sin ytringsfrihed til netop det den skal bruges til. Det er Fogh, der skader Danmarks image ved (endnu engang) at fylde folk med løgn.

TV 2 Nyhederne har i dag, den 19. august en artikel om nøjagtig samme emne, bortset fra at Vesselbos udtalelse ikke er med.

Hvis det er fordi Vesselbo er blevet forkert citeret fra Ritzaus bureau, så bør man vel gøre opmærksom på det?

Forklaringen kan vel også være, at TV 2 er specielt flinke ved regeringspartiet Venstre?

update:
Svend Aukens brev i New York Times

tirsdag, august 12, 2008

Kvantemekanik-etiket

Da jeg finder kvantemekanik ret så væsentlig, ikke blot inden for fysik, men også i filosofisk sammenhæng, har jeg møjsommeligt gennemgået samtlige indlæg på denne blog for at finde alle, der er relevante i denne sammenhæng. De er så alle mærket med etiketten "kvantemekanik", hvilket betyder at du til enhver tid kan se alle de indlæg på bloggen, der handler om dette emne. Du klikker blot på etiketten "kvantemekanik" ude i sidebaren - eller hvorsomhelst denne etiket findes (f.eks. under en anden artikel).

I nogle enkelte tilfælde er det mest kommentarerne der gør det pågældende indlæg relevant.

torsdag, august 07, 2008

Det vidste vi da godt

Søren Søndergaard, DF's pressechef, efter at Pia Kjærsgaard var blevet hjernescannet:

"Pia blev skannet sent i går aftes, og der var ikke noget at se, så hun bad selv lægerne om lov til at tage hjem og sove i sin egen seng"

sagt til avisen.dk

(Hvis hun havde fejlet noget alvorligt, ville jeg selvfølgelig ikke have bragt denne vits - man skal ikke uden videre håne og spotte mindretal, heller ikke mindretal der er lige så små som et menneske er).

mandag, august 04, 2008

God nyhed

Som TV 2 Nyhederne skriver, så ser det stærkt ud til, at statsminister Anders Fogh Rasmussens EU-strategi er skudt i smadder - med den virkning at han næppe har nogen chance for at blive EU's første "præsident".

"Der er ingenting, der er så skidt, at det ikke er godt for noget" som man siger.

Jeg vil ikke just sige, at den nuværende krise som sådan er noget godt. Men at han ikke bliver EU-præsident er en god nyhed:

Så slipper vi europæere for at få en inkompetent "præsident" der tydeligt har vist, at han er ude af stand til at bedømme verdenssituationen bare nogenlunde korrekt. Det beviser hans totalt uansvarlige beslutning om at sende Danmark med i Irak-krigen.

Vi danskere er ikke kun danskere. Vi er også europæere. Vort dejlige land er medlem af EU, og danske statsborgere er også EU-borgere...

...med samme ret som andre EU-borgere til at tage vores familie med os, hvis vi flytter til et andet EU-land.

torsdag, juli 31, 2008

Demokrati

Personligt så jeg gerne den danske udlændingepolitik blive sendt derhen hvor peberet gror, fordi den er tåbelig og diskriminerende, især 24-års reglen.

Men inden man klapper for meget i hænderne over, at den ser ud til at blive tromlet ned, som konsekvens af vores EU-medlemskab, er der god grund til at tænke over et centralt element i hele sagen, nemlig spørgsmålet om hvem det egentlig er der bestemmer - altså den demokratiske kontrol med tingene.

Selv om EF-domstolen teknisk set ikke blander sig direkte i dansk udlændingepolitik, idet dens afgørelser handler om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU's indre marked, så kan man ikke tillade sig at se bort fra følgende:
 • Danmark fik i sin tid sine undtagelser, fordi et flertal af danskere bl.a. holdt stejlt på, at sådan noget som tilvandring til Danmark skulle være under suveræn dansk kontrol, dvs. styres af det danske demokratis institutioner.
 • Rigtig mange danskere har mere end svært ved at få øje på den demokratiske legitimitet ved sådan noget som EF-domstolen. Det gælder vel at mærke over hele det politiske spektrum - højre og venstre.
 • Man kan komme med en masse juridiske argumenter om, at danskerne jo selv har stemt ja til tingene ved utallige folkeafstemninger, men spørgsmålet er om det ikke i sig selv er udemokratisk at se bort fra, at et stort flertal af den danske befolkning synes, mange af EU's institutioner mangler demokratisk legitimitet?
Så vidt jeg kan se, er det udsigtsløst at holde på en dansk nationalistisk linje, og forlange nye undtagelser eller lignende. Eller at vi melder os ud af EU, for den sags skyld.

Løsningen må snarere være, at Danmark går aktivt ind i et samarbejde med andre EU-lande om en demokratisering af EU. Det er efter min mening der hunden ligger begravet. Der er også rigtig mange mennesker i de andre EU-lande, der ikke finder EU specielt demokratisk.

Barrot

Hold kæft en elendig gang "journalistik" de elektroniske medier præsterer her i Danmark!

Dækningen af den verserende sag om dansk udlændingepolitik er fuldstændig fordrejet.

Jeg tror nok det er første gang jeg har oplevet, at det er en EU-kommissær der siger helt præcist og klart hvad det drejer sig om!

Jeg har ellers altid været EU-skeptiker, men man skal selvfølgelig anerkende det, når en person siger sandheden - også selv om det er en EU-kommissær!

Læs på TV 2 Nyhederne hvad EU's justitskommissær Jacques Barrot og hans øverste embedsmand mener om det.

Stærke sager - men sandt!

Hvorfor bringer TV 2 ikke et interview med Barrot eller hans embedsmand?

I stedet bringer man stort set kun interviews med kendte personer, der har holdninger til udlændingepolitik på linje med DF.

Er det DF der regerer Danmark enevældigt?

onsdag, juli 30, 2008

Det Indre Gedemarked

Det fremgår af den almindelige debat om "Udlændinge-service" mv. at mange danskere fejlagtigt tror, at sagen handler om at EU blander sig i den danske udlændinge-lovgivning.

Det gør EU ikke. Hvis den gjorde, ville det også være i modstrid med de danske undtagelser.

Derimod håndhæver EU de regler, der gælder for EU's indre marked. Dette indre marked har Danmark tilsluttet sig efter en demokratisk folkeafstemning, og det gælder derfor i forlængelse af den danske grundlov. Hvilket betyder, at det står over almindelig dansk lovgivning.

Meningen med det indre marked har altid været, at EU skal udvikles i retning af, at det skal være lige så let for en EU-borger at flytte til et andet EU-land for at arbejde, som det er inden for eget lands grænser. Da det vel må siges at være ret normalt, at man i den forbindelse har ret til at tage sin familie med sig, så gælder det også her. De eneste krav der kan stilles i den forbindelse er f.eks. at ægteskabet er lovligt indgået, og den slags ting.

Det der er det egentlige problem i den her sag er snarere, at en del politikere og politiske partier her i Danmark hele tiden har vildledt danskerne, med hensyn til hvad det indre marked egentlig indebærer. Eller også har de været for dumme til selv at have forstået det, hvilket ikke er nogen acceptabel undskyldning for politikere.

Det indre marked er en ændring i selve det økonomiske system, og ikke bare et sæt juridiske regler. Det er en ret væsentlig suverænitets-afgivelse at tilslutte sig det, og det har det altid været.

At EU's retslige håndhævelse af reglerne for det indre marked kan have konsekvenser for den danske udlændingepolitik, er noget helt andet. Det er ikke EU's hovedpine, men vel snarere en slags tømmermænd hos visse danske politikere.

Sagen er, at Danmark har fuld ret til at føre sin egen udlændingepolitik, uden EU's indblanding. De danske regler er i og for sig heller ikke ulovlige: De gælder for danskere, der ikke kan søge efter EU's regler (om arbejdskraftens frie bevægelighed).

Derimod er det en overtrædelse af dansk lov, hvis man bevidst har vildledt folk om deres ret. Nemlig loven om offentlig forvaltning.

Det sagen drejer sig om, er at der er nogle politiske skidesprællere og klamphuggere inde på Christiansborg, der åbenbart ikke har opdaget, at Danmark faktisk er blevet medlem af det EU de selv har propaganderet for ved hver eneste afstemning!

Danmark kan godt føre en selvstændig udlændingepolitik, men det er mest praktisk at den bliver tilpasset det som vi faktisk er bundet af i EU, især det der gælder i forlængelse af grundloven.

Ellers ender vi bare med et indre gedemarked her i Danmark...

Lille spejl

Den 22. juli præsenterede jeg mine læsere for en gåde man skulle svare på i en poll (ude i sidebaren).

Spørgsmålet, der skulle svares på, var:

"Hvis du ser dig selv i et spejl, bliver dit spejlbillede så mindre, hvis du bevæger dig væk fra spejlet?"

Kun 9 personer har svaret (så nogen videnskabelig undersøgelse kan man nok ikke kalde det!)
 • 7 personer (77 pct.) svarede ja.
 • 2 personer (22 pct) svarede nej.
Som de fleste mennesker mente jeg da også selv, at det var et ret dumt spørgsmål. Selvfølgelig bliver spejlbilledet mindre når man bevæger sig væk. Det føler man sig så sikker på, at man ikke engang finder det nødvendigt at reflektere nærmere over det, for slet ikke at sige undersøge det ved et eksperiment.

Men faktisk er det temmelig nemt for enhver at lave et eksperiment, der viser at det rigtige svar på spørgsmålet altså er NEJ:
 1. Stil dig lige foran spejlet på dit badeværelse, lige efter at have været i bad, mens spejlet stadigvæk er dugget.
 2. Tør duggen på spejlet væk, men kun lige netop hvor dit ansigt er.
 3. Gå nogle skridt baglæns, mens du holder dit ansigt inden for pletten uden dug.
Du vil så opdage, at dit ansigt faktisk bliver ved med at udfylde denne plet uden dug, dvs. spejlbilledet af dit ansigt har stadig nøjagtig den samme størrelse!

Du kan selvfølgelig også tegne omridset af dit ansigt på spejlet med en spritmarker, sådan som jeg gjorde - men så kan du få lidt problemer med at vaske det af bagefter!

Selv om den vurdering af virkeligheden man spontant har, altså kan være helt forkert, så fremgår det også af min kilde, at der er gode grunde til at vi oplever virkeligheden sådan. Vores opfattelse er først og fremmest bestemt af hensigtmæssighed. Derfor mener jeg også det er lidt forkert at kalde selve vores oplevelsesmåde for illusorisk. Det der er illusorisk er at forveksle vores oplevelsesmåde med den fysiske virkelighed. Det er nemlig det man gør, hvis man svarer "ja" til spørgsmålet. Det der spørges om, er den faktiske størrelse på spejlbilledet, altså mere fysisk. Samtidig er der den "twist" at de fysiske forhold (spejlbilledets størrelse) afhænger af iagttagerens position. Ser man andre personer bevæge sig væk fra spejlet, bliver deres spejlbillede godt nok mindre!

Det spørgsmål jeg har behandlet her, er kun et enkelt aspekt ved en mere generel problematik, der behandles i min kilde-artikel, som er:

"Mirrors Don't Lie. Mislead? Oh, Yes."

(New York Times).

Mærkeligt, at man kan være så sikker på noget, indtil et simpelt eksperiment viser, at man tager fejl. Men selv kloge folk som Aristoteles kan jo ligge under for det, som han vel gør når han går ud fra, at et tungt legeme selvfølgelig falder hurtigere end et let. Det er et helt andet emne end her, men begge ting viser, at det ofte er fornuftigt at stille spørgsmål ved det "selvfølgelige" og at undersøge det eksperimentelt, videnskabeligt.

torsdag, juli 24, 2008

George W. Booze

Mange almindelige amerikanere står som bekendt med alvorlige problemer på grund af krisen på det amerikanske boligmarked.

Det synes præsidenten der er grund til at lave tykt grin med, som denne video viser:

tirsdag, juli 22, 2008

Gåde

Jeg vil gerne bede mine læsere svare på følgende spørgsmål:

Hvis du ser dig selv i et spejl, bliver dit spejlbillede så mindre, hvis du bevæger dig væk fra spejlet?

Du skal svare i min "poll" ude i sidebaren. Du har en uge til det!

søndag, juli 20, 2008

Den første sten

Gad vidst, hvem der så skal kaste den første sten?

En af de korrupte præster, måske...

Mange af dem der har magten i Iran er ihvertfald kendt for at være korrupte. Men det gør sådan set ikke den store forskel, synes jeg. Det er under alle omstændigheder afskyeligt at stene folk, og ingen mennesker er rene nok selv til at være den der kaster den første sten.

Som Jesus sagde.

torsdag, juli 17, 2008

Flugten fra selvbevidstheden

Videnskab.dk er der en interessant artikel om en amerikansk undersøgelse der viser, at når folk med lav selvfølelse tænker på at de engang skal dø, så er de tilbøjelige til at spise mere!

"Når folk bliver mindet om, at de er højst dødelige, kan de føle sig dårligt tilpas med, hvad de har udrettet i deres liv, og om det er lykkedes dem at efterlade sig et mærkbart fodaftryk. Dette er en tilstand, som kan kaldes for en forstærket selvbevidsthed. En måde at tackle en sådan ubehagelig tilstand er at flygte fra den ved enten at overspise eller overforbruge,"

Man kan så tilføje, at der også er andre måder at tackle denne ubehagelige tilstand på. Eller man skal måske snarere sige: falske og betænkelige nødløsninger på nogle eksistentielle problemer?

Men selv pseudo-løsninger kan være at foretrække for alternativet: angst og depression.

Jeg finder denne artikel særlig interessant, fordi den også sætter spot på flere af de synspunkter, jeg har givet udtryk for på denne blog. Det drejer sig blandt andet om:

 • At mennesker har en særlig opfattelse af tiden, og at det bl.a. kommer til udtryk ved at man kan reflektere over sit samlede livsforløb. Evaluere sin egen fortid, og sætte den i forhold til fremtiden (som i sidste ende er døden!)
 • Spørgsmålet om man har "efterladt sig et fodaftryk" her i verden betyder meget for mennesker (og kan ikke reduceres til at få en masse unger = bringe sine gener videre!)
 • Kun mennesker har en egentlig selvbevidsthed. Visse dyr (bl.a. elefanter!) har ganske vist noget der ligner det, men kun i rudimentær form. Jeg vil gætte på, at det er vores anvendelse af sproglig kommunikation, der er den vigtigste grund til dette?

Spørgsmålet er så, hvilke muligheder moderne mennesker har for at tackle den slags på en mere konstruktiv måde end ved blot at øge sit materielle forbrug?

Jeg mener helt klart, at religionen har en stor betydning i denne sammenhæng. Religion hænger sammen med vores grundliggende menneskelighed og åndelige behov - behovet for at kunne se en mening med det hele.

onsdag, juli 16, 2008

Jensen

Fornylig skrev Politiken.dk at mange danskere har skiftet efternavn siden den nye navnelov trådte i kraft for to år siden.

Især det gode gamle danske navn "Jensen" bliver skiftet ud. Der er dog så mange der hedder det, at der næppe er nogen risiko for at det forsvinder.

Jeg har selv for mange år siden skiftet navn fra "Jensen" til "Michaelsen". Det har man i mange år kunnet gøre gratis, hvis det andet navn er moderens oprindelige familienavn, dvs. det har ikke noget med den nye navnelov at gøre.

Derfor er navnet "Jensen" nu alligevel pæredansk, og man kan derfor synes det er lidt mærkeligt, hvis man ikke må bruge det kommercielt, og f.eks. kalde sin pølsevogn for "Jensens pølsevogn"?

Men dem er der selvfølgelig heller ikke så mange tilbage af. Pølsevogne altså.

Derimod kan man vel godt synes, at hvis/når man er rigtig innovativ og laver sådan noget som en dansk bil, så bør man som dansker have ret til at kalde den noget med "Jensen..."

Nu kan man ikke så godt bare kalde den "Jensen" da der som bekendt allerede findes en engelsk bil der hedder sådan. Men så ihvertfald "Jensen-et-eller-andet"?

Den går åbenbart heller ikke!

Gør man det, og f.eks. kalde sin bil for "Jensen One" får man ballade med dem der tilfældigvis ejer en engelsk "Jensen"...

lørdag, juli 12, 2008

Vibeke Sperling

Politikens medarbejder Vibeke Sperling ser ud til at have præsteret en leder, der er groft fordrejet i forhold til hendes kilde.

Det drejer sig om artiklen: "Intolerant" fra 11. juli hvor SF's integrationsordfører Astrid Krag nærmest beskyldes for at være på linje med DF (noget af en beskyldning, må man sige!)

Læs Astrid Krags kommentar til lederen, og indlægget på hendes egen blog: "Østarbejdere: Vi skal ikke gentage fortidens fejl".

For en gangs skyld kan man vel forvente, at lederskribenten kommenterer dette? (hvad jeg ellers ikke mener man behøver).

update:
Engelbreth: "Astrid Krag og det nye SF"
kommentar: Så vidt jeg kan bedømme det, så er det Vibeke Sperling der i sin leder har fordrejet Astrid Krags udtalelser?

update:
Engelbreth: "Astrid Krag og det nye SF (2)"
(læs min kommentar der)

fredag, juli 11, 2008

Mon(k)ey

Med hensyn til spørgsmålet om prostitution skal være tilladt, så er det måske relevant at se på de forskelle, der trods alt er på os mennesker - og så abekatte.

tirsdag, juli 08, 2008

Universets bølgefunktion?

I min tidligere artikel "Q" fra 6. juni definerede jeg Q som mængden af alle elementære kvantemekaniske fænomener.

Når jeg i den forbindelse påstår, at Q er uafhængig af naturlovene, så skal det forstås sådan, at jeg forudsætter at vores univers er opstået ved Big Bang som følge af kvante-fluktuationer, hvilket indebærer at de almindelige naturlove ikke har været gældende.

Elementerne i mængden Q, altså de elementære kvantemekaniske fænomener, er knyttet til kvantemekaniske bølgefunktioner, der angiver sandsynligheder.

Det forholder sig imidlertid sådan, at der kan argumenteres for, at disse bølgefunktioner ikke kan betragtes som isolerede enheder, men snarere er at betragte som aspekter ved én enkelt universel bølgefunktion!

Det er ihvertfald hvad Sean Carroll skriver ovre på Cosmic Variance.

Selv om Sean ikke nævner det i artiklen, så kan det så vidt jeg kan se gøre sådan noget som entanglement og teleportering mere forståeligt?

lørdag, juni 28, 2008

Tid og bevidsthed

I min artikel fra den 20. april: "Illusionen om tid" nævnte jeg, at menneskets opfattelse af tid er radikalt anderledes end andre jordiske væseners, og at dette har stor betydning for vores menneskelighed.

At det forholder sig sådan, kan underbygges videnskabeligt. Se f.eks. artiklen "Do Animals Have Any Sense Of Time".

Men det betyder naturligvis ikke, at dyr ikke har nogensomhelst opfattelse af tid. Der er ihvertfald én form for tidsopfattelse, der netop må være fælles for alle dyr, nemlig den der er knyttet til den umiddelbare oplevelse af fysisk bevægelse. Et dyr er afhængigt af at kunne opfatte sin egen krops bevægelse i forhold til omgivelserne, og at sanse bevægelse af objekter i omgivelserne. Det er selvklart en overlevelsesmæssig nødvendighed for dyr. Denne basale oplevelse af tid er måske ligefrem en af grundene til at dyr i det hele taget har en bevidsthed - i en eller anden, mere eller mindre avanceret form?

Hvis denne teori er rigtig, så må der også være et behov for at kompensere for den forsinkelse, der er mellem de informationer der modtages af sanserne, og bevidshedsindholdet. Altså den forsinkelse, der skyldes den tid som nervesystemet nødvendigvis må bruge på at behandle data. For eksempel har en antilope bevæget sig et stykke yderligere i den tid, løvens hjerne tager om at beregne sanseindtrykket og producere et korrekt bevidsthedsindhold. Derfor må det være hensigtsmæssigt, at løvens hjerne forudberegner hvor antilopen sandsynligvis vil være x sekunder ude i fremtiden, og at det er dette forudberegnede resultat der optræder i løvens bevidsthed. Under naturlige omstændigheder vil risikoen for fejl givetvis være begrænset.

Flere observationer tyder på, at det forholder sig sådan - og at det også gælder for mennesker. Der er så det helt specielle ved det, at vi mennesker samtidig kan tænke mere abstrakt, og f.eks. er i stand til bevidst at konstruere omstændigheder der netop ikke er "naturlige". Med det resultat at man kan fremkalde de mest mærkværdige visuelle illusioner, hvoraf mange netop bekræfter den rolle som vores tidsoplevelse spiller. Se f.eks. artiklen: "Anticipating the Future to See the Present".

søndag, juni 22, 2008

Helstegt gris

Villy Søvndal er som bekendt blevet gift igen med Laila Rifbjerg!

Hun må jo så være hans eksekskone?

Nå, men man kan jo kun ønske dem hjertelig tillykke med det. Der er også andet end politik her i livet.

Jeg har forresten hørt rygter om, at Pia Kjærsgaard skulle have udtrykt glæde over, at SF nu er på linje med DF med hensyn til antimuslimske holdninger, idet man til festen serverede den gode danske ret: helstegt gris!

onsdag, juni 18, 2008

Uegnet i regeringssammenhæng

Statsminister Anders Fogh Rasmussen forsøger desperat at bortlede opmærksomheden fra hans eget ansvar for danmarkshistoriens mest uansvarlige beslutning - beslutningen om at gå med i USA's folkeretsstridige angrebskrig på Irak. Det fremgår - indirekte - af en artikel på TV 2 Nyhederne: Fogh angriber Radikales udspil.

Der har aldrig været større behov for en kritisk revurdering af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, en uvildig undersøgelse af forløbet af Irak-beslutningen, og muligvis en rigsretssag mod statsministeren.

Sagen er, at han er "uegnet i regeringssammenhæng" uanset om flertallet af danskere bakker ham op. Det gør man på basis af manglende information, og iøvigt er demokrati ikke det samme som flertalsdiktatur. Heller ikke en regering med flertal har ret til at føre folkeretsstridige og grundlovsstridige krige.

En rigsretssag er nok nødvendig. Det nytter ikke noget bare at spørge manden. Så svarer han bare som han plejer:

Retur til tortur

DR Nyheder oplyser, at en række menneskeretsorganisationer i et fælles brev til justitsminister Lene Espersen er kommet med virkelig skarp kritik af danske udvisninger.

Lene Espersen (og regeringen) mener som bekendt at man godt kan tillade sig at udvise folk til lande der bruger tortur - hvis blot man får en forsikring fra landets myndigheder om, at vedkommende ikke vil blive tortureret!

Man må vel gå ud fra, at det også gælder de 5 afviste asylansøgere, der i øjeblikket står til udvisning til Libyen, ifølge en artikel på Politiken.dk idag?

Som det fremgår af samme artikel har svenskerne fornylig udvist en ung mand til Libyen, som derefter er blevet tortureret til døde!

Svenskerne har åbenbart ikke sørget for at få en forsikring fra oberst Gaddafi om ikke at torturere manden. Havde de gjort det, ville han sikkert have været i live idag...

Dumme svenskere!

lørdag, juni 14, 2008

Sikker dag!

Ifølge DR Nyheder er fredag den 13. altså ikke så uhyggelig alligevel. Der sker faktisk færre ulykker denne dag!

Iøvrigt var jeg en tur i byen i Ålborg om aftenen - og har så vidt jeg kan mærke det overlevet. Højst lidt tømmermænd og sådan.

torsdag, juni 12, 2008

Christian Nation?

For tiden hører man ofte religiøse amerikanere påstå, at USA er grundlagt på kristendommen, hvilket er stærkt misvisende.

De fleste af USA's grundlæggere var ganske vist religiøse, men de var deister og ikke kristne. Det gælder f.eks. George Washington, Thomas Jefferson og Benjamin Franklin.

En deist tror på Gud, men absolut ikke på Bibelen som "Guds ord". Deisten værdsætter i meget høj grad den menneskelige fornuft og videnskaben.

Læs artiklen "Deist Roots of America" hvis du vil vide mere om dette.

Kynisme og dødsstraf i USA

Idag er der tre nyheder fra USA, som man nærmest får brækfornemmelser af at læse i sammenhæng:

Den første nyhed er, at højesteretten i USA har tilladt, at delstaterne genoptager anvendelsen af dødssprøjter i forbindelse med dødsstraf. Det kan man så mene om hvad man vil - selv er jeg 100 pct. modstander af dødsstraf.

Den anden nyhed er, at en uskyldig amerikaner netop er blevet løsladt, efter at have siddet i fængsel i 23 år. På dødsgangen altså - dømt for en voldtægt han ikke havde begået. At man i det hele taget har dødsstraf for voldtægt kan man synes under alle omstændigheder er en urimelig hård straf, selv hvis man hører til dem der er tilhænger af dødsstraf?

Den organisation der har bevist hans uskyld ved hjælp af DNA-analyse, oplyser at de ialt har reddet 16 uskyldige fra at blive henrettet...

Den tredje nyhed er, at Texas allerede har genoptaget henrettelsen af fanger med dødssprøjten: Karl Eugene Chamberlain blev i nat henrettet i Huntsville fængslet!

Selv folk der ellers er tilhængere af dødsstraffen må vel anstændigvis i det mindste være dybt betænkelig ved, at et større antal uskyldige tydeligvis er blevet, og bliver, henrettet i "Guds eget land"?

tirsdag, juni 10, 2008

Uvelkommen til Europa!


guardian.co.uk har jeg fundet dette billede, der vel siger ret meget om, hvordan George Bush behandler folk der er mindre end ham selv?

Stakkels unge!

Enøjet?

"Det var i 1862, og jeg mødte en mand med kun ét øje. I 40 år havde han ikke oplevet én dag i frihed. Han havde talt hvert eneste af de piskeslag, han i sit fangenskab havde modtaget."

Hvis man ikke ved hvor ovenstående citat er fra, kunne det være man ville gætte på, at det handler om en kyklop?

Det gør det ikke, selv om det godt nok har noget med rejser og havet at gøre, og dermed med lidt god vilje kan vække association til Poseidon.

Citatet er fra Carsten Jensens roman "Vi, de druknede" som jeg er ved at læse for øjeblikket!

Det er det tilfældige resultat af en lille selskabsleg i blog-universet, som jeg er med på efter opfordring fra Caroline.

Man gør følgende:
 1. Ræk ud efter den nærmeste bog
 2. Slå op på side 123
 3. Find den femte sætning på denne side
 4. Læg denne og de følgende to sætninger ud på din weblog sammen med disse instruktioner
 5. Kommentér citatet
 6. Tag fem andre personer og kreditér den som taggede dig
Jeg sender hermed opfordringen videre til Amila, Raapil, Engelbreth, Elling og Shansen.

fredag, juni 06, 2008

Q

Det mest mærkværdige jeg til dato er stødt på inden for kvantemekanikken er det såkaldte "forsinket valg eksperiment" som du kan læse om i artiklen "Lov uden lov" af fysikeren J. A. Wheeler.

Eksperimentet viser, at man kan vælge hvordan en foton opfører sig - i fortiden!

Det er svært at kapere, men er ikke desto mindre en videnskabelig kendsgerning. Wheeler var en af vore største fysikere (han døde desværre fornylig).

I artiklen nævner han, at det han kalder "elementære kvantemekaniske fænomener" kan siges at være oprindelsen til alt hvad der er skabt i universet. Det drejer sig om fænomener der ikke selv er determineret af noget andet, men kun kan beskrives ved kvantemekaniske sandsynligheder. Der er ikke nogen "skjulte variabler" som Einstein ellers holdt på.

Wheeler afviser også tanken om at Gud (Allah) skulle være den "skjulte bevæger". Men her er det efter min mening på sin plads at være opmærksom på, at det er den traditionelle religiøse forestilling om en personlig Gud, der står uden for universet og styrer det udefra, han afviser. Denne afvisning er jeg enig i - men jeg mener det (filosofisk set - ikke videnskabeligt) ser anderledes ud hvis man anlægger en panteistisk eller deistisk synsvinkel.

For at forklare hvad jeg mener med det, vil jeg netop i første omgang definere et begreb, der så vidt jeg kan se ikke overskrider den videnskabelige viden vi har idag:

Q=mængden af alle elementære kvantemekaniske fænomer.

For Q må der så vidt jeg kan se gælde følgende:
 1. Alt hvad der er skabt i universet er skabt af Q (har sin oprindelse i Q).
 2. Q er ikke selv skabt af noget andet.
 3. Q er ikke begrænset af nogen naturlove.
 4. Naturlovene er som alt andet skabt af Q (er en afledet virkning af Q).
Reflekterer man over disse 4 punkter er det naturligvis påfaldende, at mange religiøse mennesker må give mig ret i, at de også ville passe, hvis man erstatter Q med ordet "Gud"...

Mange troende kristne, muslimer mv. vil nok afvise en identifikation af Gud med Q, men det er sådan set heller ikke det jeg påstår. Det har jeg ikke selv en afklaret holdning til. Jeg finder blot sammenhængen ret interessant for videre spekulation.

mandag, juni 02, 2008

Marsboere


Phoenix robotten oppe på Mars har ifølge Videnskab.dk fundet fodspor efter marsboere!

Som det ses på billedet har marsboerne åbenbart fire tæer.

fredag, maj 30, 2008

Er naturlovene "gode"

En af de ting man må give Dawkins ret i er, at naturen forekommer at være fuldstændig indifferent med hensyn til godt og ondt, i etisk forstand. Det kan vel formuleres sådan, at i den biologiske evolution er "det gode" defineret som det der er i stand til at overleve?

Det modsiger ikke, at der i evolutionens løb kan opstå et væsen, der danner sig sin egen opfattelse af godt og ondt, og heller ikke at denne skelnen kan være en betingelse for, at dette væsen netop er i stand til at overleve.

Det modsiger heller ikke, at menneskets begreb om godt og ondt historisk set har været stærkt knyttet til religion. Forklaringen på det er sikkert, at religionen hidtil har været den samlende faktor i de fleste menneskelige samfund, og at opfattelsen af hvad der er godt og ondt ikke kan være 100 pct. individuelt.

For dem der tror på en personlig Gud, altså en Gud der er mere eller mindre menneskelignende, opstår der nogle spørgsmål, som er ret så vanskelige at besvare. Et af dem er: hvorfor tillader Gud at der findes ondt i verden?

Det mest nærliggende svar på dette er efter min mening, at det er et fejlagtigt begreb om "Gud" man går ud fra.

Hvis vi nu istedet, som et tankeeksperiment, forudsætter Guds ikke-eksistens, og istedet tager udgangspunkt i det man kalder det "antropiske princip" og spørger om, hvordan universet nødvendigvis må være indrettet, for at vi selv kan eksistere, så er det relevant at se på f.eks. det fysikeren Max Tegmark skriver i sin artikel: "Hygge i 4-D" hvor han når frem til, at intelligensvæsener som os mennesker sandsynligvis kun kan opstå og eksistere i et univers med 3 rumdimensioner og kun 1 tidsdimension. Andre tænkelige universer udelukker efter hans mening af forskellige grunde intelligensvæsener:

Man kan altså ikke forudsige noget som helst om sin fremtid i en verden med flere eller færre tidsdimensioner, end vi har. Det indebærer, at det af alle tænkelige kombinationer af rum- og tidsdimensioner antagelig kun er vores (3+1), der giver naturen den kompleksitet, forudsigelighed og stabilitet, som intelligente væsner kræver.

Det fremgår, at et univers hvor intelligensvæsener er mulige, nødvendigvis er styret af naturlove, der gør det muligt for disse væsener til en vis grad at forudsige fremtiden. At det kun er muligt at forudsige fremtiden i begrænset omfang er temmelig sikkert lige så nødvendig en forudsætning, som kvantemekanikken viser.

At vores univers er "styret" af naturlove skal imidlertid forstås sådan, at vi med videnskabelige metoder kan vise, at universet rent faktisk opfører sig ekstremt regelmæssigt, i overensstemmelse med kvantemekaniske sandsynligheder. Derimod er "naturlovene" næppe noget der eksisterer i sig selv, og i den forstand styrer universet udefra. Det sidste er vel lige så mystificerende som forestillingen om, at Gud styrer universet udefra?

Men at naturens lovmæssighed er forudsætningen for vores egen eksistens, er ikke den eneste konsekvens af dette. En anden konsekvens er også, at naturens egen-dynamik er ufølsom i forhold til etiske begreber om godt og ondt. Et væsen som mennesket vil nødvendigvis befinde sig i en verden, hvori der også findes ondt.

Men en verden, som det er muligt for mennesket selv at lave om, og gøre til et bedre sted.

For mig er det her Gud kommer ind i billedet. Min opfattelse af Gud er vel nærmest en form for panteisme. Gud er god, fordi han har skabt (eller er?) et univers, hvor vi eksisterer som væsener, der selv er i stand til at skelne mellem godt og ondt.

At mennesker så alt for ofte gør ondt, i Guds eller Allahs navn, er så noget andet.

Men det bekræfter vel kun ovenstående refleksion - og viser at vi er nogle forvirrede skabninger?

tirsdag, maj 06, 2008

X-faktor?

Jeg synes bestemt det er lavt, når DF misbruger Natasjas "Gi' mig Danmark tilbage" i forbindelse med deres propaganda-plakat.

Derimod kunne de nok ikke finde på at misbruge noget så pæredansk som X-faktor?

Det er der imidlertid andre der åbenbart kan finde på, som det ses på denne video fra Bulgarien:

søndag, april 27, 2008

Design og evolution

I artikelsamlingen "universer.dk" er der også en artikel af Richard Dawkins, der særlig tydeligt viser, at han modsiger sig selv. Det drejer sig om artiklen "Guds nyttefunktion".

Dawkins bygger generelt sin argumentation på, at vi mennesker blot er en af mange biologiske arter, der er 100 pct. bundet til princippet om "det selviske gen". Det må vel indebære, at han anser os for entydigt at være en del af naturen, og det er her selvmodsigelsen ligger.

Det kan stilles op som følgende punkter, idet jeg bruger ordet "design" i den normale betydning, nemlig en intelligent, bevidst frembringelse af komplekse strukturer med bestemte formål.
 1. Naturen har frembragt komplekse strukturer gennem evolution (organismer, arter, økosystemer).
 2. En af de arter, der er fremkommet gennem denne evolution, er mennesket.
 3. Mennesker er i stand til at frembringe komplekse strukturer gennem design.
 4. Vi mennesker (og vore frembringelser) er en del af naturen.
 5. Konklusion: Naturen er faktisk i stand til at frembringe ting ved design (gennem os).
Hvis man omvendt siger, at vi mennesker netop "står uden for naturen" så har man vel også vanskeligt ved at argumentere for, at vi skulle være så entydigt bestemt af vore gener?

mandag, april 21, 2008

Udlevering til tortur

DR Nyheder oplyser, at justitsminister Lene Espersen gerne vil have ændret dansk retspraksis, så man kan udlevere terrormistænkte til lande, der er kendt for at bruge tortur - hvis blot man får en "diplomatisk forsikring" om, at hjemlandet ikke bruger tortur.

For øjeblikket er der to irakere, der er kommet på tålt ophold pga. frygt for tortur i hjemlandet, altså Irak.

Det får mig til at tænke på følgende:

Hvis vi nu forestiller os, at denne ændring i dansk retspraksis var blevet gennemført før Danmark gik med i angrebet på Irak, ville man så have udleveret en terrormistænkt iraker til hjemlandet, hvis blot Saddam Hussein var kommet med en diplomatisk forsikring om, at vedkommende ikke vil blive udsat for tortur?

Blev angrebet på Irak ikke netop begrundet med, at man ikke kunne stole på Saddam Hussein, og at han begik overgreb på irakere, derunder tortur?

Det man vil have, er altså en retstilstand, hvor den udøvende magt frit kan vælge mellem at træffe aftale med en diktator om at udlevere en person til tortur - eller angribe landet militært for at afsætte den samme diktator!

De angivne begrundelser for dansk deltagelse i Irak-krigen var tydeligvis falske...

søndag, april 20, 2008

Illusionen om TID

Jeg ved ikke om du har læst Richard Dawkins' bog "Illusionen om GUD" eller har fulgt med i diskussionen, hvor radikale ateister affejer al religion som latterlig overtro?

En af de ting man kan kritisere den holdning for, er at man undlader at sammenholde det med andre former for "illusioner" som er mindst lige så udbredte, men som man af gode grunde ikke blot kan affeje som pjat, men må forholde sig seriøst til. Det drejer sig først og fremmest om den forestilling, at tiden er noget der flyder eller strømmer, dvs. bevæger sig.

Sagen er nemlig, at det gør tiden slet ikke!

Den virkelige tid, dvs. objektiv og fysisk tid, er en dimension ligesom fysisk rum (selv om den har andre egenskaber end rummet). Men der er ikke noget som helst grundlag for at sige, at denne objektive tid på nogen som helst måde "strømmer eller flyder". Derimod forholder det sig sådan, at verden er asymmetrisk med hensyn til begivenheder der ligger før og efter i tid. Entropiens lov er udtryk for dette, og kan muligvis være en af forklaringerne på, at vi oplever tiden som noget der "strømmer".

Vores oplevelse af tidens gang er altså en illusion, som bl.a. Einstein sagde?

Det vil jeg faktisk ikke mene det er. Det er efter min mening mere rigtigt at sige, at vores oplevelse af tidens gang er et bevidsthedsfænomen, som der er virkelig gode grunde til findes. Det der er en illusion i denne forbindelse, er forestillingen om at tidens gang er en egenskab ved den objektive, fysiske tid.

Det er ikke holdbart at kalde det en "illusion" i samme forstand som f.eks. børns tro på julemanden, eller forskellige former for overtro. Vi mennesker kan ikke blot vælge at opleve tiden anderledes, ihvertfald ikke umiddelbart. Det kan muligvis godt lade sig gøre gennem meditation, men det kræver mange års praksis, så vidt jeg ved.

For at vende tilbage til Dawkins:

Som troende kristen tror jeg naturligvis på Guds eksistens. Men jeg er parat til at gennemtænke de filosofiske konsekvenser af hans eventuelle ikke-eksistens. Her vil jeg påstå, at hvis Gud ikke eksisterer, så er troen på ham ganske vist en illusion, men det er i så fald en illusion af samme type som illusionen om tidens gang. Forstået på den måde, at det ikke blot kan affejes som overtro, men hænger tæt sammen med vores egen natur.

Konklusionen er, at det er udtryk for nedladende arrogance, når radikale ateister sætter troen på Gud i samme kategori som troen på nisser eller FSM ("Flying Spaghetti Monster" som en eller anden arrogant skid har opfundet).

Ovenstående har jeg fundet anledning til at skrive efter at have læst en interessant artikel af den teoretiske fysiker Paul Davies:

"Tiden: Den mystiske strøm"

Hvor han forklarer tingene grundigt. Læs den!

søndag, april 13, 2008

Firefox!


Jeg er også gået over til browseren "Firefox" for længe siden. Den er specielt god, når man blogger meget (du kan finde et link til den ude i sidebaren).

Men at en eller anden super-avanceret civilisation et andet sted i universet også foretrækker den, og prøver at gøre os opmærksom på det - det havde jeg nu alligevel ikke forestillet mig.

Eller også er forklaringen, at de prøver at mobbe en anden, lidt mindre avanceret civilisation et andet sted: IE (Intelligent Extraterrestrials).

---
kilde: Gizmodo.com

fredag, april 11, 2008

antiFitna

Hvad får man, hvis man staver "Fitna" bagfra?

Politiken.dk omtaler idag en saudi-araber ved navn Al-Saeed, der har lavet en film, der fremstiller kristendommen på en lignende fordrejet måde som "Fitna". Eller det påstår ophavsmanden ihvertfald selv. Jeg har ikke set "Fitna" men ved, at den bl.a. bygger på løsrevne citater fra Koranen, taget ud af sammenhæng.

Al-Saeed's motiv til at lave filmen er at vise, at man kan misbruge nærmest alle religiøse skrifter på denne måde, og det mener jeg han har ret i. Hans ærinde er ikke at lægge kristendommen for had, så på den måde adskiller hans film sig fra "Fitna". Det er også nøjagtig derfor, at jeg viser hans film her. Som kristen føler jeg mig ikke det fjerneste stødt af den, fordi jeg udmærket er klar over, at Gamle Testamentes indhold ikke uden videre kan identificeres med kristendommen. Det samme mener da vistnok de fleste andre kristne?

Pointen er så: hvordan opfattes det af en person, der ikke i forvejen har en forståelse for, hvad kristendom er?

Muligvis på en måde, som man slet ikke kan genkende som kristen?

Til trods for, at filmens bibel-citater faktisk er korrekte.
Schism (The Bible Version of Fitna) - video powered by Metacafe

torsdag, april 10, 2008

Svalen

Det danske ordsprog:

"Enlig svale gør ingen sommer"

Er desværre mere rigtigt, end det nogensinde har været.

Tandlægeskræk

Jeg sidder lige nu og hører på et indslag om tandlægeskræk på TV2.

Det er der åbenbart mange, der har problemer med.

Jeg kan da godt forstå baggrunden for det, sådan intellektuelt set. Men jeg har alligevel lidt svært ved helt at sætte mig ind i det, fordi jeg aldrig selv har haft det.

Som 5-6 årig var jeg ved tandlægen første gang, og jeg husker at tandlægen var ret forbavset over, at jeg tog det helt roligt, selv om jeg ikke fik bedøvelse. Det får jeg næsten aldrig, fordi jeg synes det irriterer for meget bagefter (det kan f.eks. være svært at drikke en øl af et glas!)

Det er absolut ikke fordi det ikke gør ondt på mig, når tandlægen borer og skærer, men mere et spørgsmål om, hvordan jeg forholder mig til min egen smerteoplevelse, mener jeg. De fleste forsøger desperat at undertrykke deres smerteoplevelse, hvad der i virkeligheden kun gør det værre. Man skal lade smerteoplevelsen være som den er, forsøge at slappe af, og fokusere på noget andet.

Måske det kan siges at være en form for "meditation" jeg bruger i den forbindelse?

I så fald er det noget jeg selv intuitivt har tillært mig. Jeg har kun et begrænset kendskab til det man normalt forstår ved meditation.

Hvis det er rigtigt, at sammenhængen er sådan, så tror jeg egentlig nok, at mange mennesker kunne have gavn af at lære en eller anden form for meditation. Naturligvis ikke udelukkende for at slippe for tandlægeskræk, men fordi det vil være en mere generel fordel i livet.

Kommunal prostitution

Her på det seneste har det fra forskellig side været foreslået at forbyde prostitution. Det mener jeg ikke vil være særlig fornuftigt, af flere grunde:
 1. Det vil netop forstærke problemerne med prostitution knyttet til organiseret kriminalitet, f.eks. menneskehandel. Den organiserede kriminalitet vil temmelig sikkert have fordel af det, ligesom mafiaen i USA i sin tid havde gavn af spiritusforbudet!
 2. Man kan ikke udrydde prostitution alligevel. Det har altid været tilstede i et hvilketsomhelst samfund og kultur.
 3. Sex er et behov mennesker har, der er lige så uomgængeligt som så mange andre behov (dem der siger andet lyver!)
 4. Der findes mennesker, der af den ene eller anden grund ikke har andre muligheder end at bruge prostituerede.
Med hensyn til det sidste punkt, synes jeg imidlertid der er et dilemma i forhold til mennesker der er afhængige af det offentlige system. Ældre mennesker kan have behovet, fordi de mangler mere naturlige kontakter, og et sådant problem bliver jo nok ikke mindre med de forringelser i velfærden, der har været under VOK.

Umiddelbart lyder det måske nok fornuftigt, når en kommune hjælper nogle ældre med at kontakte prostituerede, som DR Nyheder skriver om i dag. Men det er alligevel betænkeligt, fordi det også kan opfattes sådan, at kommunen springer over hvor gærdet er lavest:
Den her mulighed kan bruges, når det gå ud over personalet, fordi en ældre bliver aggresiv af ikke at få tilfredsstillet sine behov..."
Siger et af medlemmerne af kommunens ældreudvalg.

Så må man jo fornuftigvis spørge om hvem det egentlig er, Skanderborg kommune tager hensyn til? Den ældre borger med behovet - eller sig selv, dvs. personalet og kommunens folk?

Et etisk og moralsk spørgsmål af denne karakter skal vel ikke vurderes ud fra, hvad der er nemmest og mest bekvemt for "systemet".

Hvis man uden videre accepterer den logik, så er der ikke alene frit slag for den nuværende regerings udhuling af velfærdssystemet, men etikken kommer også til at blæse i vinden, uden at der egentlig er nogen der tager stilling.

Kommunerne skal vel ikke bare ukritisk opføre sig som billige ludere, der bruges flittigt af vores nuværende regering?

søndag, april 06, 2008

Spændende kosmologi

Siden universer.dk har en stor samling af artikler om kosmologi, som alle er oversat til dansk. De fleste af dem er forståelige for folk, der ikke har de helt store forudsætninger for at forstå matematiske formler. Men alle artiklerne er skrevet af videnskabsfolk, der ved hvad de snakker om. Samtidig må man vel sige, at bredden og forskelligheden i teorierne viser, at vores nuværende forståelse af universet er mangelfuld, selv om vi "ved ret præcist hvad det er vi ikke ved". Et teoretisk gennembrud er sandsynligvis på vej, og vil temmelig sikkert ikke alene være en særskilt teori om kosmologi (makrokosmos) men også om kvantefysik (mikrokosmos).

Der er specielt én af teorierne jeg finder overordentlig spændende, fordi den passer udmærket med de mere filosofiske synspunkter jeg gennem tiden har givet udtryk for på internet (at foretrække bestemte ideer har man ligesom lov til, sålænge det netop ikke er afgjort videnskabeligt, hvilken teori der er korrekt). Det drejer sig om en artikel skrevet af Andrei Linde:

"Det selv-reproducerende inflatoriske univers"

I artiklen skriver Linde:

Når man tænker på universets selv-reproducerende proces, kan man ikke undgå at drage analogier, ligegyldigt hvor overflødige de kan være. Man kan spekulere på om ikke denne proces er lig den der hænder for os alle? Vi blev født for nogen tid siden. Engang vil vi dø og hele vor verden af tanker, følelser og minder vil forsvinde. Men der var dem, der levede før os, der vil være dem der lever efter og menneskeheden som helhed kan, hvis den er klog nok, leve i lang tid.
Inflationsteori foreslår, at en lignende proces kan hænde med universet. Man kan drage nogen optimisme fra at vide, at selv om vor civilisation dør, vil der være andre steder i universet, hvor liv vil dukke op igen og igen, i alle sine mulige former.

Og lidt senere:

Betyder dette, at en forståelse af alle egenskaberne ved vor region af universet vil kræve, foruden et kendskab til fysik, en dyb undersøgelse af vor egen natur, måske endda inkluderende vor bevidstheds natur? Denne konklusion ville sandelig være en af de mest uventede, man kunne drage fra de nylige udviklinger i inflatorisk kosmologi.

Begge citater er selvfølgelig filosofiske reflektioner på selve den kosmologiske teori, men de er med til at gøre denne teori særlig interessant, synes jeg.

fredag, april 04, 2008

Supermule

Hvem kunne vide, at der kom et videnskabeligt bevis på eksistensen af Supermule før et bevis på Gud?

Måske "Flying Spaghetti Monster" også eksisterer så...

tirsdag, april 01, 2008

Antarktis


Forskere har fundet ruiner fra en by på Antarktis!

Ruinerne er blevet afdækket på grund af ismassernes smeltning (klimaforandringer).

Billedet viser et af de fossiler der er blevet fundet omkring ruinerne.

mere: Newsvine

fredag, marts 28, 2008

Rigtigt, Anders!

Faktisk er jeg fuldstændig enig med statsminister Anders Fogh Rasmussen i hans fordømmelse af Geert Wilders' had-propaganda-film "Fitna".

Især vil jeg give ham 100 pct. ret i den bemærkning, som han ifølge TV 2 Nyhederne er kommet med:

"Jeg synes, at den blokerer for en nødvendig debat om yderligtgående islamisters brug af terror..."

Man kunne så tilføje, at den også blokerer for en ordentlig integration af alle de muslimer, der ikke er yderligtgående islamister, dvs. det store flertal.

Det er det, gamle Danmark har brug for i dag.

Heldigvis er det kun Dansk Folkeapati der ikke kan se det. Bortset fra forvirrede meldinger fra det Konverse Folkepatologi - men de er jo ret usynlige, som Poul Schlüter så rigtigt har gjort opmærksom på.

Pia Wilders

Pia Kjærsgaard mener ifølge Politiken.dk at regeringen svigter kampen for ytringsfriheden, når Anders Fogh Rasmussen tager afstand fra højre-ekstremisten Geert Wilders.

Kære Pia: det er fanatikerens holdninger statsministeren tager afstand fra, ikke hans ret til at give udtryk for dem - altså hans ytringsfrihed.

At man kan synes, det er problematisk med en dansk regering, der er i lommerne på et af Europas mest højre-ekstremistiske partier, er så noget helt andet.

Om det så er særlig klogt af DF at knytte sig til højre-ekstremistiske kræfter syd for den danske grænse, kan man have sine tvivl om?

Is


Her i påsken havde jeg gæster en af dagene, og vi hyggede os rigtig. Fik noget godt at spise og drikke, selvfølgelig (jeg laver altid selv mad).

Til dessert fik vi en god is, lavet af både chokolade-is og almindelig is.

Jeg tog et billede af isen, fordi jeg syntes det så flot ud. Men selvfølgelig er der andre ting, der ser lige så flot ud.

Papiravis eller internet?

Geert Wilders film "Fitna" er som bekendt fra begyndelsen af lagt på en hjemmeside på internettet.

Derimod blev Muhammed-tegningerne i sin tid først offentliggjort i en trykt avis (Jyllands Posten).

Det gør vel egentlig en forskel med hensyn til, hvordan andre medier forholder sig til det, inclusiv bloggere som mig selv?

Andre medier kan mene, at det er nødvendigt (af journalistiske grunde) at gengive en eller flere af Muhammed-tegningerne som dokumentation for, hvad sagen drejer sig om. Det hænger sammen med, at masser af mennesker ellers ikke har nem adgang til at se tegningerne. For evt. at se dem skulle man gå på biblioteket og udbede sig Jyllands Posten for den dag (evt. udklip).

Derimod kan man vel godt tillade sig at sige, at der idag er almindelig adgang til internettet i verden som helhed. Enhver kan lynhurtigt finde et link til den berygtede film "Fitna" og se den, hvis man har lyst.

Det betyder efter min mening, at man ikke kan sige det skulle være en "undertrykkelse af ytringsfriheden" eller udtryk for selvcensur, når andre medier ikke viser billeder fra filmen, eller når jeg her i denne artikel undlader at bringe et link til filmen. Eftersom du læser denne artikel lige nu, så kan du på et par sekunder finde filmen alligevel!

Jeg bryder mig ikke selv om filmen, og synes det med rimelighed kan opfattes som udtryk for min egen holdning, at jeg bevidst undlader at bringe et link til den.

Eller sagt med andre ord: selv om den nemme linkning til andre sider på internet er noget af det smarte ved blogning, så kan man netop godt tillade sig (demonstrativt) at tilkendegive sin egen negative holdning til andet indhold på internettet ved ikke at bringe et link - på grund af samme teknik.

Den hvide ende

Apologetik.dk bruger - gudhjælpemig - Geert Wilders film "Fitna" som argument for at afskaffe fri abort og homoseksuelles rettigheder!

Hvis det vi er vidne til idag er "enden på en hvid kristen civilisation" så hilser jeg det velkomment. Personligt foretrækker jeg Guds Rige.

Vi slipper forhåbentlig af med religiøse tosser af enhver afskygning.

tirsdag, marts 25, 2008

Religion og demokrati

Politiken.dk oplyser, at Kong Abdullah i Saudi Arabien ønsker dialog mellem muslimer, kristne og jøder.

Det lyder jo fint nok, hvis formålet er at bilægge de religiøse modsætninger der er mellem disse religioner.

Men det er nok klogest at gå ud fra, at dette netop ikke er tilfældet. Hvorfor skulle en ikke-demokratisk valgt hersker i et tilbagestående land som Saudi Arabien være interesseret i det? Han repræsenterer netop selv den sammenblanding af politisk og religiøs magt, der skal sendes ad helvede til.

Der er al mulig grund til at sige nej til dette politiske initiativ. Hvis danske folkekirkepræster skulle finde på at deltage i dette, så skal de fyres på gråt papir!

Manden har iøvrigt udtalt, at hensigten bl.a. er at bekæmpe ateismen. Spørgsmålet er så lige, hvad han mener med det? Måske noget med at samarbejde med den kristne højrefløj i USA om at få al undervisning i evolutionsteori erstattet med såkaldt "Intelligent Design" eller noget andet religiøst pladder?

Eller måske ligefrem dødsstraf for at give udtryk for ateistiske synspunkter? (Det behøver vel ikke absolut at være efter Saudi Arabisk skik i form af offentlig halshugning).

Jeg er selv religiøs, og har faktisk mine religiøse anskuelser som højeste værdi. Dermed mener jeg, at det i høj grad er dem der giver mig en opfattelse af mening i tilværelsen. Det synes jeg ikke politiske værdier som demokrati kan, og derfor har jeg ikke demokrati som den højeste værdi.

Men jeg er også født og opvokset i et land, hvor dette netop ikke er et problem, hvis man samtidig går ind for det demokrati vi har. Det indebærer blandt andet, at man som troende kristen ikke behøver at være bange for at modsige biskopper og præster. Det indebærer også, at det er muligt for troende muslimer her i Danmark at indlede et samarbejde med troende kristne, også om at forsvare religionen mod den form for sekularisering af hele samfundslivet, som vi oplever i dag. Sålænge man holder sig inden for demokratiets rammer.

Troende muslimer her i Danmark, og andre demokratiske lande, har ikke brug for at lade et evt. samarbejde med troende kristne blive styret fra Saudi Arabien.

Men måske nogen kunne være fristet til det, hvis det Saudi Arabiske styre har været så flink at bruge nogle af deres mange penge på at støtte bygningen af moskeer her i Danmark?

Hvis Kong Abdullah ønsker at forbedre forholdet mellem muslimer, kristne og jøder, må det første skridt være: Indfør demokrati og religionsfrihed i Saudi Arabien!

update 1:
http://tinyurl.com/ysu55q

update 2:
Min opfattelse af Kong Abdullah og hans hensigter med dette initiativ er muligvis for unuanceret. Se denne artikel:
http://www.information.dk/156899

søndag, marts 16, 2008

Perverst demokrati

Dansk Folkepartis Søren Espersen har ved utallige lejligheder givet udtryk for, at han synes man skal have blind tillid til forskellige magthavere. Det gælder f.eks. i forhold til USA, hvor han nærmest altid mener, der ikke er nogen grund til at undersøge nogetsomhelst, f.eks. omkring CIA-flyvningerne. Forløbet omkring danmarkshistoriens tåbeligste beslutning, nemlig deltagelsen i Irak-krigen, synes han heller ikke den danske befolkning har krav på at vide noget om. Og her sidst er det en undersøgelse af PET omkring terror-anholdelserne, der efter hans mening ikke er nødvendig. Man skal jo ikke sådan mistænkeliggøre folk, vel?

Folk?

Ansvarlige magthavere og myndighedspersoner er aldeles ikke "folk".

Folket er dem der i det danske demokrati vælger politikerne til folketinget med nogle års mellemrum, og dermed indirekte regeringen. Det gør man, for at befolkningen kan have kontrol med den lovgivende og den udøvende magt. Denne demokratiske kontrol med staten understøttes så af andre vigtige ting, først og fremmest ytringsfriheden. Det vigtigste formål med denne ytringsfrihed er demokratisk kontrol med staten, og ikke retten til f.eks. at håne og spotte et religiøst mindretal. At påstå, at retten til at krænke andre borgere skulle være det centrale i ytringsfriheden, vil jeg kalde en pervers demokratiopfattelse.

Denne perverse demokratiopfattelse er klart mest udbredt blandt stærkt højreorienterede, blandt andet det parti som statsministeren hele tiden har baseret sin magt på: Dansk Folkeparti.

En af forudsætningerne for, at demokratiet kan fungere ordentligt er, at folk har adgang til de nødvendige informationer om, hvad der foregår. Som det danske system er idag, er det imidlertid sådan, at et snævert flertal i folketinget reelt kan forhindre dette.

Det vil jeg ikke kalde demokrati, men: uoplyst flertalsdiktatur!

Det er det, den nuværende regering står for, intet mindre.

Når man har travlt med at få lavet en såkaldt "demokrati-kanon" så er det netop for at bortlede opmærksomheden fra dette forhold.

At især Dansk Folkeparti har denne perverse opfattelse af demokrati, bekræftes iøvrigt af det forslag de lige er kommet med: at kommunalt ansatte skal skrive under på, at de går ind for demokrati! (se blandt andet DR Nyheder).

Det er altså kun de mest magtfulde, man ikke skal mistænkeliggøre og kontrollere. Derimod skal man kontrollere almindelige kommunalt ansattes sindelag!

Det danske demokrati er tydeligvis ikke først og fremmest truet af muslimer, men af dem der sidder på den udøvende magt for øjeblikket.