mandag, september 29, 2008

Uoplyst flertalsdiktatur

I forbindelse med rohderiet omkring omstændighederne ved Danmarkshistoriens tåbeligste udenrigs- og sikkerhedspolitiske beslutning, nemlig beslutningen om dansk deltagelse i Irak-krigen, synes jeg det kunne være en god idé at se på, hvad der egentlig har været tale om, hvis regeringen har ret i sine påstande. Jeg mener ikke selv det er tilfældet, men vi forudsætter altså hypotetisk, at den danske begrundelse for krigen ikke havde noget med masseødelæggelsesvåben at gøre:

På det tidspunkt beslutningen blev taget, er det uden for enhver tvivl, at et meget stort flertal af den danske befolkning havde det klare indtryk, at det der retfærdiggjorde krigen var, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben.

Beslutningen blev altså ikke alene taget med et meget snævert flertal i folketinget, men i en situation hvor regeringen er vidende om, at et meget stort flertal af den danske befolkning har en helt forkert opfattelse af, hvad grundlaget for krigen er.

Spørgsmål: Er det særlig demokratisk, at en dansk regering beslutter at involvere landet i en krig, som et meget stort flertal af de danske vælgere helt har misforstået grundlaget for?

Svar: Det er udtryk for dyb disrespekt for folkestyret!

Truslen mod det danske demokrati kommer hverken fra Islam eller EU, men fra den regering vi har for øjeblikket, og dens støtteparti DF.

Hvem af skiderikkerne der lyver mest, er sådan set ikke det vigtigste...

Det er udtryk for, at det danske demokrati under VOK har bevæget sig kraftigt i retning af uoplyst flertalsdiktatur.

Folk behøver ikke engang at blive oplyst om, hvorfor vi går i krig, inden flertallet beslutter!

Det danske folkestyre er under angreb, og fjenden kommer ikke udefra, men fra VOK.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.