lørdag, juni 28, 2008

Tid og bevidsthed

I min artikel fra den 20. april: "Illusionen om tid" nævnte jeg, at menneskets opfattelse af tid er radikalt anderledes end andre jordiske væseners, og at dette har stor betydning for vores menneskelighed.

At det forholder sig sådan, kan underbygges videnskabeligt. Se f.eks. artiklen "Do Animals Have Any Sense Of Time".

Men det betyder naturligvis ikke, at dyr ikke har nogensomhelst opfattelse af tid. Der er ihvertfald én form for tidsopfattelse, der netop må være fælles for alle dyr, nemlig den der er knyttet til den umiddelbare oplevelse af fysisk bevægelse. Et dyr er afhængigt af at kunne opfatte sin egen krops bevægelse i forhold til omgivelserne, og at sanse bevægelse af objekter i omgivelserne. Det er selvklart en overlevelsesmæssig nødvendighed for dyr. Denne basale oplevelse af tid er måske ligefrem en af grundene til at dyr i det hele taget har en bevidsthed - i en eller anden, mere eller mindre avanceret form?

Hvis denne teori er rigtig, så må der også være et behov for at kompensere for den forsinkelse, der er mellem de informationer der modtages af sanserne, og bevidshedsindholdet. Altså den forsinkelse, der skyldes den tid som nervesystemet nødvendigvis må bruge på at behandle data. For eksempel har en antilope bevæget sig et stykke yderligere i den tid, løvens hjerne tager om at beregne sanseindtrykket og producere et korrekt bevidsthedsindhold. Derfor må det være hensigtsmæssigt, at løvens hjerne forudberegner hvor antilopen sandsynligvis vil være x sekunder ude i fremtiden, og at det er dette forudberegnede resultat der optræder i løvens bevidsthed. Under naturlige omstændigheder vil risikoen for fejl givetvis være begrænset.

Flere observationer tyder på, at det forholder sig sådan - og at det også gælder for mennesker. Der er så det helt specielle ved det, at vi mennesker samtidig kan tænke mere abstrakt, og f.eks. er i stand til bevidst at konstruere omstændigheder der netop ikke er "naturlige". Med det resultat at man kan fremkalde de mest mærkværdige visuelle illusioner, hvoraf mange netop bekræfter den rolle som vores tidsoplevelse spiller. Se f.eks. artiklen: "Anticipating the Future to See the Present".

søndag, juni 22, 2008

Helstegt gris

Villy Søvndal er som bekendt blevet gift igen med Laila Rifbjerg!

Hun må jo så være hans eksekskone?

Nå, men man kan jo kun ønske dem hjertelig tillykke med det. Der er også andet end politik her i livet.

Jeg har forresten hørt rygter om, at Pia Kjærsgaard skulle have udtrykt glæde over, at SF nu er på linje med DF med hensyn til antimuslimske holdninger, idet man til festen serverede den gode danske ret: helstegt gris!

onsdag, juni 18, 2008

Uegnet i regeringssammenhæng

Statsminister Anders Fogh Rasmussen forsøger desperat at bortlede opmærksomheden fra hans eget ansvar for danmarkshistoriens mest uansvarlige beslutning - beslutningen om at gå med i USA's folkeretsstridige angrebskrig på Irak. Det fremgår - indirekte - af en artikel på TV 2 Nyhederne: Fogh angriber Radikales udspil.

Der har aldrig været større behov for en kritisk revurdering af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, en uvildig undersøgelse af forløbet af Irak-beslutningen, og muligvis en rigsretssag mod statsministeren.

Sagen er, at han er "uegnet i regeringssammenhæng" uanset om flertallet af danskere bakker ham op. Det gør man på basis af manglende information, og iøvigt er demokrati ikke det samme som flertalsdiktatur. Heller ikke en regering med flertal har ret til at føre folkeretsstridige og grundlovsstridige krige.

En rigsretssag er nok nødvendig. Det nytter ikke noget bare at spørge manden. Så svarer han bare som han plejer:

Retur til tortur

DR Nyheder oplyser, at en række menneskeretsorganisationer i et fælles brev til justitsminister Lene Espersen er kommet med virkelig skarp kritik af danske udvisninger.

Lene Espersen (og regeringen) mener som bekendt at man godt kan tillade sig at udvise folk til lande der bruger tortur - hvis blot man får en forsikring fra landets myndigheder om, at vedkommende ikke vil blive tortureret!

Man må vel gå ud fra, at det også gælder de 5 afviste asylansøgere, der i øjeblikket står til udvisning til Libyen, ifølge en artikel på Politiken.dk idag?

Som det fremgår af samme artikel har svenskerne fornylig udvist en ung mand til Libyen, som derefter er blevet tortureret til døde!

Svenskerne har åbenbart ikke sørget for at få en forsikring fra oberst Gaddafi om ikke at torturere manden. Havde de gjort det, ville han sikkert have været i live idag...

Dumme svenskere!

lørdag, juni 14, 2008

Sikker dag!

Ifølge DR Nyheder er fredag den 13. altså ikke så uhyggelig alligevel. Der sker faktisk færre ulykker denne dag!

Iøvrigt var jeg en tur i byen i Ålborg om aftenen - og har så vidt jeg kan mærke det overlevet. Højst lidt tømmermænd og sådan.

torsdag, juni 12, 2008

Christian Nation?

For tiden hører man ofte religiøse amerikanere påstå, at USA er grundlagt på kristendommen, hvilket er stærkt misvisende.

De fleste af USA's grundlæggere var ganske vist religiøse, men de var deister og ikke kristne. Det gælder f.eks. George Washington, Thomas Jefferson og Benjamin Franklin.

En deist tror på Gud, men absolut ikke på Bibelen som "Guds ord". Deisten værdsætter i meget høj grad den menneskelige fornuft og videnskaben.

Læs artiklen "Deist Roots of America" hvis du vil vide mere om dette.

Kynisme og dødsstraf i USA

Idag er der tre nyheder fra USA, som man nærmest får brækfornemmelser af at læse i sammenhæng:

Den første nyhed er, at højesteretten i USA har tilladt, at delstaterne genoptager anvendelsen af dødssprøjter i forbindelse med dødsstraf. Det kan man så mene om hvad man vil - selv er jeg 100 pct. modstander af dødsstraf.

Den anden nyhed er, at en uskyldig amerikaner netop er blevet løsladt, efter at have siddet i fængsel i 23 år. På dødsgangen altså - dømt for en voldtægt han ikke havde begået. At man i det hele taget har dødsstraf for voldtægt kan man synes under alle omstændigheder er en urimelig hård straf, selv hvis man hører til dem der er tilhænger af dødsstraf?

Den organisation der har bevist hans uskyld ved hjælp af DNA-analyse, oplyser at de ialt har reddet 16 uskyldige fra at blive henrettet...

Den tredje nyhed er, at Texas allerede har genoptaget henrettelsen af fanger med dødssprøjten: Karl Eugene Chamberlain blev i nat henrettet i Huntsville fængslet!

Selv folk der ellers er tilhængere af dødsstraffen må vel anstændigvis i det mindste være dybt betænkelig ved, at et større antal uskyldige tydeligvis er blevet, og bliver, henrettet i "Guds eget land"?

tirsdag, juni 10, 2008

Uvelkommen til Europa!


guardian.co.uk har jeg fundet dette billede, der vel siger ret meget om, hvordan George Bush behandler folk der er mindre end ham selv?

Stakkels unge!

Enøjet?

"Det var i 1862, og jeg mødte en mand med kun ét øje. I 40 år havde han ikke oplevet én dag i frihed. Han havde talt hvert eneste af de piskeslag, han i sit fangenskab havde modtaget."

Hvis man ikke ved hvor ovenstående citat er fra, kunne det være man ville gætte på, at det handler om en kyklop?

Det gør det ikke, selv om det godt nok har noget med rejser og havet at gøre, og dermed med lidt god vilje kan vække association til Poseidon.

Citatet er fra Carsten Jensens roman "Vi, de druknede" som jeg er ved at læse for øjeblikket!

Det er det tilfældige resultat af en lille selskabsleg i blog-universet, som jeg er med på efter opfordring fra Caroline.

Man gør følgende:
  1. Ræk ud efter den nærmeste bog
  2. Slå op på side 123
  3. Find den femte sætning på denne side
  4. Læg denne og de følgende to sætninger ud på din weblog sammen med disse instruktioner
  5. Kommentér citatet
  6. Tag fem andre personer og kreditér den som taggede dig
Jeg sender hermed opfordringen videre til Amila, Raapil, Engelbreth, Elling og Shansen.

fredag, juni 06, 2008

Q

Det mest mærkværdige jeg til dato er stødt på inden for kvantemekanikken er det såkaldte "forsinket valg eksperiment" som du kan læse om i artiklen "Lov uden lov" af fysikeren J. A. Wheeler.

Eksperimentet viser, at man kan vælge hvordan en foton opfører sig - i fortiden!

Det er svært at kapere, men er ikke desto mindre en videnskabelig kendsgerning. Wheeler var en af vore største fysikere (han døde desværre fornylig).

I artiklen nævner han, at det han kalder "elementære kvantemekaniske fænomener" kan siges at være oprindelsen til alt hvad der er skabt i universet. Det drejer sig om fænomener der ikke selv er determineret af noget andet, men kun kan beskrives ved kvantemekaniske sandsynligheder. Der er ikke nogen "skjulte variabler" som Einstein ellers holdt på.

Wheeler afviser også tanken om at Gud (Allah) skulle være den "skjulte bevæger". Men her er det efter min mening på sin plads at være opmærksom på, at det er den traditionelle religiøse forestilling om en personlig Gud, der står uden for universet og styrer det udefra, han afviser. Denne afvisning er jeg enig i - men jeg mener det (filosofisk set - ikke videnskabeligt) ser anderledes ud hvis man anlægger en panteistisk eller deistisk synsvinkel.

For at forklare hvad jeg mener med det, vil jeg netop i første omgang definere et begreb, der så vidt jeg kan se ikke overskrider den videnskabelige viden vi har idag:

Q=mængden af alle elementære kvantemekaniske fænomer.

For Q må der så vidt jeg kan se gælde følgende:
  1. Alt hvad der er skabt i universet er skabt af Q (har sin oprindelse i Q).
  2. Q er ikke selv skabt af noget andet.
  3. Q er ikke begrænset af nogen naturlove.
  4. Naturlovene er som alt andet skabt af Q (er en afledet virkning af Q).
Reflekterer man over disse 4 punkter er det naturligvis påfaldende, at mange religiøse mennesker må give mig ret i, at de også ville passe, hvis man erstatter Q med ordet "Gud"...

Mange troende kristne, muslimer mv. vil nok afvise en identifikation af Gud med Q, men det er sådan set heller ikke det jeg påstår. Det har jeg ikke selv en afklaret holdning til. Jeg finder blot sammenhængen ret interessant for videre spekulation.

mandag, juni 02, 2008

Marsboere


Phoenix robotten oppe på Mars har ifølge Videnskab.dk fundet fodspor efter marsboere!

Som det ses på billedet har marsboerne åbenbart fire tæer.