fredag, juni 06, 2008

Q

Det mest mærkværdige jeg til dato er stødt på inden for kvantemekanikken er det såkaldte "forsinket valg eksperiment" som du kan læse om i artiklen "Lov uden lov" af fysikeren J. A. Wheeler.

Eksperimentet viser, at man kan vælge hvordan en foton opfører sig - i fortiden!

Det er svært at kapere, men er ikke desto mindre en videnskabelig kendsgerning. Wheeler var en af vore største fysikere (han døde desværre fornylig).

I artiklen nævner han, at det han kalder "elementære kvantemekaniske fænomener" kan siges at være oprindelsen til alt hvad der er skabt i universet. Det drejer sig om fænomener der ikke selv er determineret af noget andet, men kun kan beskrives ved kvantemekaniske sandsynligheder. Der er ikke nogen "skjulte variabler" som Einstein ellers holdt på.

Wheeler afviser også tanken om at Gud (Allah) skulle være den "skjulte bevæger". Men her er det efter min mening på sin plads at være opmærksom på, at det er den traditionelle religiøse forestilling om en personlig Gud, der står uden for universet og styrer det udefra, han afviser. Denne afvisning er jeg enig i - men jeg mener det (filosofisk set - ikke videnskabeligt) ser anderledes ud hvis man anlægger en panteistisk eller deistisk synsvinkel.

For at forklare hvad jeg mener med det, vil jeg netop i første omgang definere et begreb, der så vidt jeg kan se ikke overskrider den videnskabelige viden vi har idag:

Q=mængden af alle elementære kvantemekaniske fænomer.

For Q må der så vidt jeg kan se gælde følgende:
  1. Alt hvad der er skabt i universet er skabt af Q (har sin oprindelse i Q).
  2. Q er ikke selv skabt af noget andet.
  3. Q er ikke begrænset af nogen naturlove.
  4. Naturlovene er som alt andet skabt af Q (er en afledet virkning af Q).
Reflekterer man over disse 4 punkter er det naturligvis påfaldende, at mange religiøse mennesker må give mig ret i, at de også ville passe, hvis man erstatter Q med ordet "Gud"...

Mange troende kristne, muslimer mv. vil nok afvise en identifikation af Gud med Q, men det er sådan set heller ikke det jeg påstår. Det har jeg ikke selv en afklaret holdning til. Jeg finder blot sammenhængen ret interessant for videre spekulation.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.