søndag, april 06, 2014

Liberal Alliance

Måske Anders Samuelsen selv tror på det gylle han lukker ud. Hvis han gør det, så er det muligvis ikke hans "menneskesyn" i subjektiv forstand, der er noget galt med. Der er snarere tale om, at han er dybt naiv i forhold til at vurdere konsekvenserne af LA's politik, altså vurdere hvilket samfund vi ville få ud af det, hvis deres politik blev fuldtud realiseret. Hans "konen med æggene" -agtige måde at regne det hele ud på tyder på en sådan håbløs naivitet.


Hvis man vil være mindre flink kan man formode, at det netop er denne ukritiske naivitet, som partiets økonomiske bagmænd (Saxo Bank m.fl.) har brug for. At formanden, og flere andre i partiets top, ikke er andet end nyttige idioter for visse kapital-interesser. Ikke fordi de i den forstand styrer partiet, og blander sig i dets anliggender. Det behøver man nemlig ikke!


Fordi toppolitikerne i partiet faktisk selv tror på partiets ideologi.


Om partiets vælgere er lige så naive er ikke godt at vide. Nogle af dem er muligvis godt klar over, at LA's politik vil give et samfund, hvor taberne får lov til at sejle deres egen sø. Det går de så bare ind for, altså.


Men det sidste er der ingen grund til, at partiets politikere går og siger offentligt. Så risikerer man at få alt for få stemmer, fordi det ikke er populært i befolkningen!


Beskæftigelsen

Beskæftigelsen er Ikke steget! Det er ledighedstallet, der er faldet. Det er det fordi mange har mistet dagpengene, og nogle har mistet deres kontanthjælp. En masse borgere er altså faldet helt ud af arbejdsmarkedet, og tæller derfor ikke længere med i ledighedstallet. Reformerne har muligvis fået et mindre antal på overførselsindkomst i arbejde, men betydeligt flere er tværtimod røget ud af arbejdsmarkedet. For manges vedkommende bliver det sandsynligvis permanent, fordi de forringelser der samtidig er sket for denne gruppe gør dem mindre arbejdsduelige. Reformerne giver ikke flere jobs i fremtiden, men tværtimod færre!


Muligt, at reformerne vil stimulere dansk økonomi på den måde, at produktiviteten stiger, fordi virksomhedernes omkostninger falder. Beskæftigelsen kan derfor godt tænkes at stige svagt i en kort periode, men derefter vil den begynde at falde for alvor. Fordi der ikke er brug for den arbejdskraft, der overflødiggøres ved produktivitetsstigningen. Og fordi reformerne har mindsket efterspørgslen på hjemmemarkedet.


Efterspørgslen på hjemmemarkedet er blevet mindre fordi mange er blevet fattigere, nogle er blevet tilbageholdende med forbruget på grund af den større sociale usikkerhed som reformerne har givet, og dem der har fået bedre råd bruger pengene på rejser og lignende - som ikke giver indenlandsk efterspørgsel.


Analyserne fra CEPOS er helt ved siden af. Fordi deres teoretiske grundlag er direkte forkert!


Det har Socialdemokraterne åbenbart ikke opdaget endnu, siden de bruger nogenlunde samme regnemetoder. De opdager det nok heller ikke før det er for sent, nemlig når beskæftigelsen begynder at falde drastisk - som følge af deres egen politik!


Globalt demokrati

Det er ikke lav produktivitet, der er Danmarks vigtigste problem. Den er større end den nogen sinde har været.


Vi deltager heller ikke i noget der ligner en sports-konkurrence, hvor hele holdet skal anstrenge sig til det yderste for at vi kan ligge på førstepladsen med hensyn til produktivitet. Det behøver vi ikke at gøre - og derfor behøver vi ikke at ofre alle andre værdier og målsætninger for at blive nr. 1 i produktivitet.


Men det betyder ikke, at vores produktivitet er ligegyldig. Hvis den går hen og bliver alt for lav i forhold til andre lande, så kan vi ikke opretholde Danmark som vi gerne vil have det. Konkurrencen med andre lande betyder, at der er grænser for hvor lav den må blive - lidt på samme måde som en kapitalist risikerer at gå konkurs, hvis hans virksomheds produktivitet bliver for lav i forhold til konkurrenterne. Globaliseringen betyder altså, at nationalstaterne mere eller mindre er nødt til at opføre sig som om de var "kapitalister". Det princip, der hidtil kun har været dominerende i det økonomiske system, er begyndt at dominere det politiske system også - på globalt plan.


Det betyder, at globaliseringen indtil videre udgør en trussel mod demokratiet. Det gør den fordi demokratiet er begrænset til den enkelte nationalstat. En eller anden form for globalt demokrati er nødvendig, hvis demokratiet i det hele taget skal overleve. Det kan slet ikke bevares som noget udelukkende nationalstatsligt.


Mens liberalismen hænger sammen med nationalstatsligt demokrati, så hænger demokratisk socialisme sammen med globalt demokrati. Derfor har alle hidtidige forsøg på at skabe et socialistisk samfund slået fejl - fordi de ikke har været demokratiske, og fordi de har været baseret på en enkelt stat.


Det betyder ikke, at et globalt demokrati forudsætter socialisme, men kun det omvendte: Socialisme forudsætter globalt demokrati. Globalt demokrati er altså en vigtigere målsætning end socialisme. Socialisme kan og skal kun indføres på grundlag af et globalt demokrati.


torsdag, april 03, 2014

Palestina

Hvorfor må man ikke sammenligne Israels behandling af palæstinenserne med apartheid, når nu selv Nelson Mandela gjorde det? Han vidste måske ikke hvad apartheid var?


Måske mere sandsynligt, at netop Nelson Mandela var tilbageholdende med at sammenligne noget som helst med apartheid, for ikke at undergrave alvoren i det.


Nogle af de borgerlige partier havde ikke særlig travlt med at kritisere apartheid dengang det var vigtigt. De gør det naturligvis i dag - men kun fordi alle mener det!


I dag har de samme borgerlige partier ikke særlig travlt med at kritisere Israels behandling af palæstinenserne. Men det gør de nok en gang i fremtiden - når problemet er løst.

USA og Danmark

Danmark har tidligere haft en produktivitet på højde med USA. I den forbindelse siger formanden for produktivitets-kommissionen: "... og hvorfor skulle vi ikke kunne komme det igen?"


STOP lige en halv, kammerat!


Han lader det lige som være underforstået, at hvis dette er muligt, så er vi jo alle enige om at det er det vi skal gøre. Men hvornår har danskerne egentlig taget stilling til det? Det har vi aldrig - men det ligger alligevel i luften som noget man ikke kan modsige, og som medierne slet ikke sætter spørgsmålstegn ved. Produktivitets-kommissionen giver sig ud for at være politisk neutral, og kun ser sagligt (videnskabeligt?) på produktiviteten. Men bl.a. denne udtalelse viser, at det er den ikke. Den er politiserende, og har altid indgået i en politisk kontekst.


Sammenligningen med USA kan dog godt bruges. Men så skal man sammenligne Danmark og USA mere generelt, hvis det er en politisk vurdering man foretager. Man skal stille spørgsmålet: "USA har en højere produktivitet end Danmark, men er USA dermed et bedre land at leve i?"


Tingene hænger sammen. Produktiviteten hænger sammen med andre samfundsforhold. Hvis man vil vurdere hvor godt et land er at leve i, og tage politisk stilling ud fra det, så kan man ikke nøjes med at se på en enkelt faktor.


Selv mener jeg helt klart, at Danmark er et bedre land at leve i end USA - selv om vi muligvis har en lidt lavere produktivitet.


tirsdag, april 01, 2014

CEPOS

En repræsentant fra CEPOS har lige siddet på DR2 og påstået noget i retning af, at arbejdsløsheden i USA skyldes Obamacare! Arbejdsløshed skyldes vel i det hele taget velfærdsordninger, mon ikke?


Det er imidlertid ikke videnskabeligt korrekt. Der var også perioder med arbejdsløshed før der overhovedet var noget der hed velfærd. Hvordan vil CEPOS forklare det?


En aktuel arbejdsløshed kan måske godt være fremkaldt af specifikke årsager, men al erfaring viser, at det kapitalistiske system også har en indbygget dynamisk tendens til udsving, der bl.a. giver sig udtryk i arbejdsløshed.


En økonomisk teori, der ikke tager denne empiriske kendsgerning med i betragtning, er ikke videnskabelig.


Det er politisk ideologi, der bevisligt er i modstrid med virkeligheden.