lørdag, september 12, 2009

Svend Auken

Svend Auken er ved adskillige lejligheder blevet kaldt "anti-amerikansk" af hans politiske modstandere. Om det er rigtigt, kan enhver bedømme ved lige at se denne video:
Den indeholder den eneste mindetale for en afdød dansk politiker, der nogensinde er blevet holdt i den amerikanske kongres!

Godt gået, Svend!

torsdag, september 10, 2009

Samvittighed

"Når man møder noget, der rammer ens samvittighed, så handler man på det og bryder muligvis loven"

(Søren Krarup)

onsdag, september 02, 2009

Flov fysik

Da Ole Wolf gjorde mig opmærksom på en historie om undervisningsminister Bertel Haarders kendskab til elementær fysik, troede jeg at det måtte være en joke. Selvfølgelig har han forstået et af de vigtigste principper i fysikken, nemlig at et tungt og et let legeme falder lige hurtigt i frit fald.

Men det var åbenbart ikke en joke, som det fremgår af en artikel i Politiken.dk

Virkelig flovt at Danmark har en undervisningsminister, der er så uvidende!

Det fremgår oven i købet af artiklen, at han heller ikke har forstået Arkimedes. Som "ny" forklaring angiver han følgende:

"Det er også noget vrøvl af en anden grund. Hvis jeg ligger og flyder rundt i vandet, så kan enhver jo se, at jeg har cirka samme vægtfylde som vand. Så det er noget vrøvl af to grunde"

Et objekt, der ligger og flyder i en vandoverflade vejer det samme som den mængde vand, objektet fortrænger. For eksempel stikker et isbjerg op over vandoverfladen fordi is har en lavere vægtfylde end vand, men isbjergets samlede vægt (masse) er den samme som vægten af vand med samme volumen som det volumen af isbjerget der stikker under vandoverfladen.

Men det har ikke meget med det første princip at gøre. Det drejer sig om, at den såkaldte inertimasse er identisk med den gravitationelle masse, når et objekt er i frit fald. Inertimasse kender vi i dagligdagen som den modstand et tungt objekt gør imod at blive bevæget, mens den gravitationelle masse er udtryk for tyngdekraftens virkning på objektet. Når et tungt og et let objekt falder lige hurtigt, skyldes det populært sagt, at tyngdekraften ganske vist trækker mere i det tunge objekt, men til gengæld er det tilsvarende sværere at sætte i bevægelse.

Princippet er et af de vigtigste i fysikken, og derfor er det selvfølgelig også kontroversielt, når en fysiker stiller spørgsmålstegn ved det. Men det forekommer faktisk idag, først og fremmest i forbindelse med kvantemekanik. Se f.eks. denne artikel:

Gravity, Quantum Objects, and Violations of the Equivalence Principle

update:
Om vendingen "stille spørgsmålstegn ved"

update:
"Haarder og Galilei i frit fald"