søndag, december 30, 2007

Julemanden

Enhver ved, at julemanden er temmelig kraftig omkring maven. Han spiser åbenbart godt, ligesom vi andre gør - ihvertfald omkring jul.

Det kan jo godt få en til at undre sig over, hvordan han egentlig bærer sig ad med at komme ned gennem skorstenene, når han deler gaver ud. Jeg mener: med den mave kunne han velsagtens nemt komme til at sidde fast i en skorsten?

Faktisk kan det forekomme at man sidder fast i sådan en skorsten. Det beskrives der f.eks. et tilfælde af i Politiken.dk idag.

Tænk hvis det havde været julemanden - så havde vi nok ingen gaver fået i år!

Men som man siger: der er ingen ting der er så skidt, så det ikke er godt for noget. Hvis det havde været julemanden, så havde selv de mest forhærdede, gudløse ateister og "naturalister" været nødt til at bøje sig for julemandens eksistens som et faktum...

Godt nytår!

update:
En vis Børge Højlund Jensen har en god del af forklaringen!

Z-day?

Jeg har lige siddet og set en meget lang video på Google, der hedder "Zeitgeist".

Den indeholder først og fremmest tre elementer, som man åbenbart mener er tæt forbundne:
 • Kristendommen skulle være et stort falsum!
 • Den officielle forklaring på 9/11 er også et falsum (konspiration).
 • Hele verden er i virkeligheden styret af den amerikanske centralbank (eller noget i den retning).
Det er jo noget af en mundfuld, skulle man mene. Folkene bag opfordrer oven i købet til at gøre den 15. marts 2008 til noget de kalder "Z-day".

Mit link er til hele filmen, der varer noget i retningen af 2 timer. Hvis du vil se mindre dele af den, så gå ind på Google's side (klik på "Google" nederst til højre på den virtuelle skærm).

lørdag, december 29, 2007

Nytår?

Der er ikke så lang tid til nytår.

Og dog - hvis man bærer sig ad som manden i denne video, er der sådan set rigelig tid!

Gæt iøvrigt, hvad det er for en sang, han synger...

fredag, december 21, 2007

Humor og vikinger

Som bekendt er især de gamle danske vikinger berømte (eller berygtede) for deres særligt udprægede aggressivitet. Det er jo noget med at kløve hovederne på britter og andre...

Danskerne har idag en særlig højt udviklet form for humor. Det mener jeg da ihvertfald selv, som de fleste andre danskere.

Samtidig kan man vel ikke sige, at vi opfører os særlig aggressivt, sådan i almindelighed. Danskerne er såmænd et ret fredeligt folkefærd.

Men hvordan hænger det så lige sammen?

Jeg mener: umiddelbart lyder det jo lidt mærkeligt, at den fredsommelige nutidsdansker faktisk er efterkommer af de rå og voldelige vikinger.

Forklaringen er nu fundet af en englænder på en et-hjulet cykel!

Det har noget at gøre med, at humor skulle dæmpe specielt mandlig aggression, men læs selv artiklen:

"Humor develops from aggression caused by male hormones"

Manden er professor, så det må jo være rigtigt. Selv om man godt kunne få den tanke, at det kunne spille ind, at han som nulevende englænder må være efterkommer efter de britter der i sin tid fik bank af danske vikinger?

fredag, december 14, 2007

Håndløse præster

Sognepræst Brian Christensen fra Elling ved Frederikshavn synes ifølge DR Nyheder at det er forkert at "tvinge" mandlige præster i den danske folkekirke til at give hånd til kvindelige præster:

- Man kan frygte et gode, solide præster ikke kan få embede i den danske folkekirke, fordi de går imod biskoppens holdning, mener Brian Christensen.

Det kan jeg virkelig ikke se er noget problem, tværtimod: Skulle der mangle præster, kan man vel uddanne nogle flere, både mænd og kvinder. Hvis de mænd, der ikke kan acceptere kvindelige præster, simpelthen vælger et andet job, så vil der jo blot komme en bedre kønsligevægt i folkekirken. Måske endda bedre end på så mange andre arbejdspladser?

På den måde kunne folkekirken måske ligefrem blive foregangsmand (!) for ligestilling. Det går jeg helt klart ind for, og håber at mange andre medlemmer af folkekirken mener det samme.

Det hører med i billedet, at det må siges at være kirken selv, der tager stilling, når det er biskopper mv. der afgør det. Det er også det bedste, så længe folkekirkens forhold er som de er for øjeblikket - dvs. dybt forældede.

Hvis der bliver mere brok om dette, og et par andre ting, så er det efter min mening på tide seriøst at overveje en ændring af grundloven. Sådan at folkekirken løsrives fra staten, og sådan at det bliver medlemmerne af folkekirken der kommer til at bestemme overordnet - på demokratisk vis.

Hvad diverse reaktionære præster mener om det, rager mig en gammel juleand - det er primært et politisk spørgsmål, og kun sekundært et teologisk.


søndag, december 09, 2007

Sex om dagen!

Ifølge Bibelen gik det jo rigtig i fisk for os mennesker, da Eva gav Adam et æble.

Selv om man ikke skal tage Det Gamle Testamente helt bogstaveligt, så er der tilsyneladende alligevel noget om snakken. Noget så syndigt som sex, og dermed menneskehedens opformering og overlevelse, har faktisk noget med både fisk og frugt at gøre!

Det har en sexolog ihvertfald udtalt, skriver DR Nyheder.

Det er nok også derfor, at det hedder frugtbarhed og frugtsommelighed?

fredag, december 07, 2007

Røde Kors i røven!

Jeg har sådan set ikke noget imod, at effektive og dygtige ledere får en fed løn, som belønning for deres indsats.

Heller ikke når det gælder velgørende organisationer som jeg selv støtter - inden for rimelighedens grænser, og forudsat det ikke bliver holdt hemmeligt.

Visse former for fratrædelses-ordninger kan vel også være rimelige, ihvertfald hvis man på en helt uforudsigelig måde bliver fyret.

Det fremgår imidlertid af medierne - f.eks. Politiken.dk - at Jørgen Poulsen udmærket godt vidste selv, at hvis han blev valgt ind i folketinget, så kunne han ikke fortsætte som leder af Røde Kors.

Der kan altså ikke være megen tvivl om, at han ikke er berettiget til de 750.000 kr. - da der helt klart er tale om en fri disposition, når han stiller op til folketinget. Det mener visse jurister også, så vidt jeg kan forstå det.

Jeg har i mange år givet et fast månedligt beløb til Røde Kors. Godt nok kun 50 kr. om måneden, men det er ud af en førtidspension på ca. 9.500 kr.

Hvis man lige regner lidt på det, så skulle jeg betale i de næste 1250 år for at betale det tab som Røde Kors er blevet lænset for af Jørgen Poulsen.

Det havde jo ikke engang været nok, hvis nu man havde stemt på Venstre ved det nys overståede valg. Statsministeren har jo desværre kun kunnet love, at man kom til at leve sølle 3 år mere, hvis man stemte på Venstre!

Nu kunne jeg i forvejen ikke finde på at stemme på Ny Alliance - men mon ikke der er nogen der gerne så, at man ekskluderede manden, eller sådan noget?

Der kan selvfølgelig tænkes at komme noget nyt frem i sagen. Måske man også kan sige, at han ikke endnu har haft ordentlig lejlighed til at forsvare sig?

Men som det ser ud lige nu, så vil jeg da overveje at droppe mit bidrag til Røde Kors.

onsdag, december 05, 2007

Darwin

Egentlig mærkeligt, at tilhængerne af "Intelligent Design" ikke allerede har brugt det argument, at der tydeligvis er noget galt med troværdigheden hos Darwin?

onsdag, november 28, 2007

Kommission!

Information.dk skriver, at statsminister Anders Fogh Rasmussen lover en analyse af den militære og civile indsats i Irak og Afghanistan. Men der skal ikke være nogen undersøgelse af grundlaget for at gå i krig i Irak!

Han mener tydeligvis, at "man" kan blive klogere af det første, men ikke af det sidste.

Som om der ikke er fanden til forskel på Irak-krigen og så indsatsen i Afghanistan. De forskelle der er mellem disse to krige er temmelig væsentlige, hvad enten man går ind for vores militære engagement i Afghanistan eller ej.

Engagementet i Afghanistan blev godkendt af FN og var i overensstemmelse med folkeretten.

Det militære angreb på Irak var derimod en klart FN-stridig aggression. Om det også var folkeretsstridigt afhænger af, hvornår statsministeren var vidende om, at der ikke var masseødelæggelsesvåben i Irak. Det er der stor uklarhed omkring, så det er der virkelig et massivt behov for at få undersøgt ved en kommissionsdomstol, hvor statsministeren har "ytringspligt". Der er nemlig højst sandsynligt noget at komme efter - det er derfor han stritter så meget imod.

Samtidig har statsministeren ikke på noget tidspunkt givet udtryk for, at han anser beslutningen om at gå med i angrebet på Irak for at være en fejlbeslutning. Hvilket man må gå ud fra betyder, at en lignende beslutning kan blive taget fremover.

Det sidste vil ikke blive påvirket af, at man evt. laver en undersøgelse af den type, som statsministeren har foreslået. En sådan undersøgelse vil tværtimod gøre det muligt fremover at være med i andre af USA's krige på en mere effektiv måde. Ganske uanset om disse krige skulle være FN-stridige eller sågar folkeretsstridige.

Det er det der er statsministerens hensigt med forslaget: At forbedre effektiviteten af fremtidige ulovlige krige!

Han slipper temmelig sikkert afsted med det. Først og fremmest fordi Socialdemokraterne og De Radikale snorksover i timen, og sikkert ikke kan se forbindelsen og den bevidste hensigt bag forslaget. De vil nøjes med at tage imod det man kan få, med hensyn til undersøgelser - ud fra den forkerte antagelse, at det er bedre end ingenting.

Det er det ikke!

Det eneste rigtige for Danmarks fremtid er at sige ja til de undersøgelser statsministeren foreslår - på betingelse af at der også bliver nedsat en undersøgelseskommission om grundlaget for krigsdeltagelsen i Irak.

Vågn op, for fanden!

mandag, november 26, 2007

Mistillidsvotum?

Søren Pind kalder det ifølge Politiken.dk "hyklerisk" at oppositionen muligvis kunne finde på at gennemføre højere løn til offentligt ansatte, ved at danne flertal uden om regeringen sammen med DF.

Enhver ved, at oppositionen først og fremmest er imod DF's indflydelse på udlændingepolitikken. Derimod blev det klart tilkendegivet under valgkampen, at man evt. godt kunne samarbejde med DF på visse andre områder. Den der med at sætte DF "helt uden for indflydelse" er i rimelig høj grad en myte de selv har pustet op, selv om der muligvis er enkelte på venstrefløjen der har udtrykt sig sådan.

Desuden er en forbedring af forholdene for offentligt ansatte et ønske som Pia Kjærsgaard og Helle Thorning Schmidt under selve afslutningsdebatten nærmest aftalte at gå videre med efter valget, uanset hvem der dannede regering. Når de så taler om det nu, så holder de sig blot til det man har lovet vælgerne under valgkampen.

Søren Pind påstår i denne forbindelse, at regeringen ifølge grundloven har ret til at ignorere et sådant flertal, ved at nægte at underskrive de pågældende love:

»Grundloven levner heldigvis også regeringen magtmidler i denne sammenhæng. Magtmidler, 80er-regeringerne ikke turde anvende. F.eks. en generel veto-ret mod al lovgivning, regeringen ikke er enig i. Forfatningsretligt er det enkelt: Både regering og folketing er en del af den lovgivende magt. Lovforslag kan kun blive til ved enighed de to parter imellem. Underskriver en minister ikke lovforslag, bliver de ikke til lov«, skriver Søren Pind.

Om han har ret i dette, skal jeg ikke kunne sige. Men det ville da være det rene selvmord for Fogh-regeringen at gøre det. Det ville jo betyde, at DF bliver nødt til at stemme for et mistillidsvotum til regeringen - eller svigte en meget stor del af de vælgere der har stemt på partiet, nemlig lavtlønnede offentligt ansatte.

Asmaa og Saudi-Arabien

Saudi-Arabien er et brutalt og mands­chauvinistisk diktatur, der misbruger religion for at fastholde grebet om magten. Det siger Enhedslistens folke­tingskandidat Asmaa Abdol-Hamid efter sagen om en 19-årig pige, der er blevet straffet med pisk og fængsel efter en massevoldtægt.

mere: TV 2 Nyhederne

update:
http://www.blazingangles.com/soapbox/000467.html

fredag, november 23, 2007

Mulig menneskelighed

Danmark har ikke fået nogen ny regering. Alt er ved det gamle. Målsætningen er den samme:

"Mulighedernes samfund"

Som man er begyndt at kalde det.

Men hvad betyder dette slogan så i virkeligheden?

Det betyder:

Muligheder for dem der er hårdhudede nok til at klare sig i et samfund præget af benhård konkurrence mellem individerne. Modificeret en smule med det man kalder velfærd: En pose penge i ny og næ til taberne. Samfundet er så defineret simpelthen som summen af individer (vindere + tabere).

At nogle af dem der idag er skolebørn engang i fremtiden bliver tabere, er der jo ikke noget at gøre ved - sådan er livet!

Ingen kan hjælpe de børn der har problemer i skolen, som Politiken.dk skriver:

»Jeg tror, at forældre mange steder vil opleve, at børn med faglige vanskeligheder får lov til at vente. Det er i sidste ende en prioritering. Lærerne og skolerne vil presse på for at få børn med AKT-problemer (adfærd, kontakt og trivsel, red.), der reagerer synligt udad, forrest i køen. Børn med AKT-problemer, der reagerer indad, kan omvendt virke som nemme børn, men det kan betyde, at der går for lang tid, før læreren går til psykologen med problemet,« forklarer Bjarne Nielsen til avisen.

Mange af de børn der "reagerer indad" vil få virkeligt alvorlige problemer i fremtiden, og bliver måske ikke ret gamle. Dog er der selvfølgelig også nogle af dem der opnår at blive forholdsvis gamle alligevel - ligesom mig.

Måske det alligevel afhænger nok så meget af, hvilken holdning man har til tingene?

Altså hvordan vi indretter det danske samfund: Sådan som den nuværende regering ønsker det - eller menneskeligt?

En optisk illusion mere


Hvilken person er dette, og hvilke to ord er der på billedet?

Ord-illusioner


Morten Brunbjerg har idag et link til en side med nogle ret så sjove og interessante optiske illusioner:

"15 cool word illusions"

Billedet her viser en af dem. Hvilket ord læser du? (der er to ord).

Grønne Fogh

Som bekendt lovede Anders Fogh Rasmussen under valgkampen, at folk skulle regne med at komme til at leve 3 år ekstra, hvis de stemte på det rigtige parti.

Samtidig har der været meget hård kritik af hans miljøpolitik i de første 5-6 år af hans regeringsperiode. Især fra Villys "grønspætter" eller hvad man nu skal kalde dem.

Men nu forholder det sig imidlertid sådan, at Danmark faktisk er blevet grønnere under Fogh!

Og hvodn' så lige det, vil de svage i troen nok sige?

Jo - siden han kom til, er bladene på træerne faktisk blevet mere grønne, og holder sig grønnere i længere tid end de har gjort tidligere!

Ihvertfald ifølge DR Nyheder.

torsdag, november 22, 2007

Vasalstaten Danmark

Den regering vi danskere er befængt med lige for øjeblikket, er villig til at gå meget langt for at forsvare det amerikanske imperium rundt om i verden.

Man er endda parat til at forsvare brugen af de såkaldte klyngebomber, og gør hvad man kan for at spænde ben for et internationalt forbud, som vort broderfolk i Norge ellers forsøger at få indført.

Norge og andre anstændige lande forsøger at få klyngebomberne forbudt, fordi de er konstrueret sådan, at de slår en masse uskyldige civile ihjel. Det var bl.a. klyngebomber der var skyld i, at der døde rigtig mange civile under Israels angreb på Libanon. Denne virkning af klyngebomben er velkendt, så drabet på civile er altså noget man bevidst tilvælger. Ifølge DR Nyheder er det op mod 98 procent af ofrene der er civile!

Hvis nogen ellers gider at spørge Danmarks nuværende statsminister om hvorfor man går ind for klyngebomber, vil man få en gang intetsigende pladder som svar. Velsagtens noget i retning af: "Det bryder man sig bestemt heller ikke om, men det er desværre nødvendigt for at forsvare vore grundliggende værdier mod terrorister... bla... bla..."

Den virkelige forklaring er meget simplere, nemlig at amerikanerne er imod en afskaffelse:

Den danske regering har argumenteret for, at Oslo-traktaten er urealistisk, bland andet fordi den indeholder en klausul om, at man heller ikke må samarbejde i militæraktioner, hvor en af partnerne bruger klyngebomber. Og da NATO-partneren USA nægter at deltage i arbejdet, gør det på forhånd traktaten umulig.

Klarere kan det ikke siges:

Danmark er en amerikansk vasalstat!

update:
Danmark forsinker bombeforbud

onsdag, november 21, 2007

Autonome betjente?

De københavnske politibetjente har fået besked på, at de skal fange færre forbrydere!

Det skriver DR Nyheder ihvertfald.

Nedprioriteringen skulle gælde organiseret kriminalitet, narkohandel og trafiksyndere - og kommer til at gælde frem til nytår.

Så er det jeg gerne vil spørge mine læsere i Nordjylland, om der er nogen der er med på at:

 1. Tage en tur med DSB til Danmarks hovedstad i weekenden (med lovlig, gangbar billet).
 2. Stjæle en bil og køre lidt rundt i byen. Jeg skal nok køre, selv om jeg ikke har kørekort.
 3. Køre et smut ud til Christiania og købe et ordentligt læs hash (ikke hård narko, det bryder jeg mig ikke om!)
 4. Stille den stjålne bil ved hovedbanegården, og tage toget hjem til Nordjylland (lovlig returbillet).
 5. Evt. hilse på betjentene på hovedbanegården, inden det går hjemad - og ønske dem god jul og godt nytår!

Det vil da være hyggeligt. Alle københavnske politibetjente kommer jo som bekendt fra Jylland.

update:
Se en lille hyggelig video på DR Nyheder

tirsdag, november 20, 2007

Determinisme og evolution

Jeg har for nogle timer siden seeded en artikel på Newsvine, som har affødt en del kommentarer. Artiklen berører spørgsmålet om tilfældighed versus determinisme i den biologiske evolution, og er derfor filosofisk interessant, selv om den i sig selv handler om noget tilsyneladende banalt som rundormens vulva (ret så specielt, skulle man mene!)

Artiklen på Phys.Org hedder:

"Evolution is deterministic, not random, biologists conclude from multi-species study"

Kommentarer på Newsvine.

mandag, november 19, 2007

Krig og fred

Det danske forsvars-forbehold i EU kan udmærket tænkes at komme til folkeafstemning, og forsvarsminister Søren Gade synes vi skal have en hurtig afstemning om en afskaffelse af det.

Selv om jeg godt kan se de fornuftige argumenter for at afskaffe det, så synes jeg lige vi danskere skal stoppe op og trække vejret lidt:

Forslaget om en hurtig afstemning om dette kommer fra en regering der har blandet Danmark ind i en FN-stridig krig i Irak, besluttet med et snævert flertal i folketinget!

Under debatten mellem Thorning og Fogh i valgkampen, fremgik det med al ønskelig tydelighed, at Fogh er parat til at gøre det samme en anden gang, eftersom han ikke mener beslutningen var forkert.

Måske Gade har travlt med at få en hurtig afstemning fordi opinionsmålingerne lige for tiden viser, at der er flertal i befolkningen for en afskaffelse?

Socialdemokratiet og De Radikale foreslog under valgkampen, at beslutninger om krig skulle besluttes med 2/3 flertal i folketinget fremover, for at undgå tåbelige og uansvarlige beslutninger som Irak-krigen (og for at undgå det ubehag pårørende til døde danske soldater bliver udsat for, når det bliver kritiseret).

Det lyder jo meget godt, men kan kun være en slags frivillig aftale uden juridisk gyldighed. En egentlig ændring i denne retning forudsætter så vidt jeg kan se en grundlovsændring. Da der næppe er noget der er mere alvorligt end spørgsmål om krig og fred, må konklusionen være at:

Der er behov for en grundlovsændring her i Danmark.

Vi skal have en grundlovsændring, der forhindrer den slags ting, som Fogh-regeringen har kastet Danmark ud i med Irak-krigen.

Hvis vi ikke får det, men blot en "nem og hurtig" afstemning om afskaffelse af det danske forsvars-forbehold i EU, så vil jeg anbefale folk at stemme NEJ til det.

Ikke så meget fordi man ikke kan stole på de andre EU-lande hvad krig angår, men fordi vi danskere ikke kan stole på vores egen krigsliderlige regering.

Kontrol med PET

Så vidt jeg ved, er det nemt at omgå de nye regler for overvågning af internettet.

Jeg har alligevel ikke tænkt mig at undersøge det nærmere - altså om det nu også er så nemt endda. Det skyldes, at jeg ikke rigtig kan se hvad man skulle få ud af det, af følgende grund:

Langt de fleste internetbrugere vil alligevel undlade at gøre forsøg på at omgå reglerne, og så får man i bedste fald kun det ud af det, at ens egne mails ikke kan spores. Det løser jo ikke selve problemet, hvis man synes at denne form for overvågning generelt er forkert, altså samfundsmæssigt og politisk (det synes jeg selv den er).

Det rigtige sted at fokusere modstanden må vel netop være på det politiske plan. Det der efter min mening er forkert er, at loven er alt for vidtgående, og at der er alt for lidt kontrol med PET, så informationen ikke bliver misbrugt.

En anden ting kan være, at hvis man finder frem til (lovlige) måder at undgå overvågningen på, og uden videre lægger disse informationer ud på internettet, så kunne det jo tænkes at man ufrivilligt hjælper nogen som man aldeles ikke har til hensigt at hjælpe, nemlig terrorister.

Det synes jeg er problematisk. Selvfølgelig kan man sige, at enhver har lov til at modsætte sig denne overvågning. Men sagen er jo, at det alligevel ikke løser selve problemet.

At vi her i Danmark har en højrenationalistisk regering, der kun i retorikken bekymrer sig om demokratiet, er der desværre ikke meget at gøre ved. Som valget viser, så er det åbenbart det et flertal af danskerne vil have.

Det eneste man kan gøre er at modarbejde lortet med legale, demokratiske midler.

Piller!

Alle vore individuelle problemer kan klares med en pille.

Da samfundet vistnok bare er en sum af individer, kan alle verdens problemer klares med en pille eller to.

Det er fuldstændigt rigtigt, som det bliver fremstillet på denne video:

Kapitalisme og klima

Lyttede lige til det sædvanlige skænderi mellem Eyvind Vesselbo og Svend Auken omkring klimaforandringerne (på TV 2 "Go' morgen Danmark").

Eyvind Vesselbo kom denne gang ikke med en masse vildledende talmagi for at få seerne til at tro, at Fogh-regeringen altid har ført en ordentlig miljøpolitik. Måske fordi det trods alt er gået op for de fleste, at dette er regulært løgn. Under den nuværende regering er miljøpolitikken nærmest blevet bombet tilbage til stenalderen, eller rettere sagt: Bombet tilbage til en standard der måske ville have været forsvarlig på Adam Smiths tid, altså dengang det kapitalistiske system ikke producerede nær så mange miljøproblemer. Dengang handlede det om f.eks. luftforurening fra kulafbrænding i de engelske fabrikker. Et alvorligt problem dengang, men ikke desto mindre et problem der kunne løses efter at virkningerne allerede havde vist sig. Der var med andre ord ikke et uomgængeligt behov for en stat, der var i stand til at forholde sig til de mere langsigtede virkninger af den kapitalistiske produktionsform. Man kunne nøjes med en minimalstat i forhold til den slags ting - selv om dette udtryk vistnok er opfundet af Anders Fogh Rasmussen på et langt senere tidspunkt, hvor det allerede er blevet en anakronisme.

Svend Auken forsøgte at forklare, at den nuværende regerings hidtidige miljøpolitik betyder, at udgangspunktet i dag er langt ringere end det havde behøvet at være. Det har Svend ret i - og det har han bl.a. fordi han selv som miljøminister var ikke så lidt mere fremsynet.

Eyvind Vesselbo kom med den sædvanlige plade med at "nu skal vi se fremad" og alt det man siger, når man gerne vil bortlede opmærksomheden fra en ubehagelig fortid. Selv om han vistnok ikke sagde det direkte, så opfattede jeg det sådan, at han forsøgte at give det indtryk at Auken kun talte om fortiden af personlige grunde - altså for at sole sig i, at han har været en af de bedste miljøministre vi har haft.

Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at det i dag er et spørgsmål om overlevelse, at vi har politiske beslutningstagere, der er tilstrækkeligt fremsynede med hensyn til de problemer der kan tænkes at opstå som følge af en grundliggende kapitalistisk produktionsmåde, dvs. det frie (globale) marked.

Her forekommer Fogh-regeringen mildt sagt ikke at være kvalificeret. Men danskerne er åbenbart relativt ligeglad med klimaforandringerne - siden man stemmer på politikere der er inkompetente på dette område.

FN's nye klima-rapport handler på en måde ikke kun om klima. Den handler indirekte også om, at en verdensomspændende organisation som FN er absolut nødvendig, fordi det er her vi har folk der er i stand til at se ud over deres egen næsetip.

søndag, november 18, 2007

Frank Grevil

Tidligere efterretningsagent Frank Grevil er blevet indlagt på Rigshospitalets Traumecenter.

Han blev kort forinden fundet bevidstløs på en græsplæne ud for sin lejlighed i Dalgas Have på Frederiksberg.

Frank Greve er tilsyneladende faldet ned fra 3. sal, og ifølge den centrale vagtleder hos Københavns Politi ligger der ikke umiddelbart noget kriminelt bag episoden.

Frank Grevils tilstand er stadig ukendt.

Den 23. september 2005 blev den 47-årige agent idømt fire måneders ubetinget fængsel for sin videregivelse af en række hemmeligtstemplede Irak-vurderinger til Berlingske Tidende.

---
kilde: Politiken.dk
---
update:
"Grevil har kun fået mindre skader"
DR Update
"Danish whistleblower falls from balcony"
"Avis: Frank Grevil var beruset"

Fanatisme

Med hensyn til religion er der to former for fanatisme, der er farlig: religiøs fanatisme og fanatisk ateisme.

Nogle ateister - heldigvis ikke alle - har argumenteret for, at religion kun er skadelig og derfor bør undertrykkes og udryddes. Det sker ofte ved at bruge de værste eksempler på politisk misbrug af religion, som f.eks. Al-Qaeda står for. Eller ved henvisning til religiøse strømninger som "Intelligent Design" der rigtignok er potentielt farlig for vores civilisation - hvis den for alvor fik held til at undergrave den moderne videnskab.

Historien er fyldt med eksempler på de skadelige virkninger der er, når den ene religion forsøger at undertrykke den anden. Eller rettere: når den ene gruppe af mennesker (f.eks. en nationalstat) undertrykker og udnytter andre grupper, og i den forbindelse forsøger at udrydde deres religion.

Det kan få nogen til at tro, at man kan løse problemet ved generelt at likvidere enhver form for religion, efter devisen: religion er roden til alt ondt!

Men denne form for militant eller radikal ateisme er lige så farlig som det andet. Det kan man blandt andet se på de virkninger, som undertrykkelsen af religion har haft i det tidligere Sovjetunionen. En af virkningerne er mere eller mindre sygeligt fanatiske dommedags-sekter, som beskrevet på bl.a. DR Nyheder:

"Tilbud om medicin til dommedagssekt"

Fanatisk ateisme producerer netop fanatisk religiøsitet.

update:
Link til Ellings blog: http://www.rumi.dk/elling.html

fredag, november 16, 2007

Stemmeretten


Dyrenes Befrielsesfront udtaler i anledning af den nys overståede valgkamp, at hvis det fremover er sådan man kan forvente en dansk valgkamp forløbe, så er der mange dyr der sagtens kan finde ud af, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at forholde sig, inden man bestemmer sig til hvor man vil sætte krydset.

Og som sagtens kan holde på en blyant, sætte et kryds og putte sedlen i en boks.

En nyttig idiot

Det er jo ret almindeligt, at statsledere fra andre lande lykønsker med valget, når der har været valg i et demokratisk land.

Det synes jeg ikke der er noget forkert i. Det er almindelig høflighed, og kan vel også opfattes som en understregning af demokratiet som en værdi.

Derfor kan der jo godt være nogle ting, som det er mest hensigtsmæssigt ikke at nævne i den forbindelse.

For eksempel når præsident Bush takker Anders Fogh for at have gjort Danmark medskyldig i den folkeretsstridige besættelse af Irak.

Man kan vel altid bruge en nyttig idiot, der stiller sig til rådighed.

Nemlig Troels!

Nogle tossehoveder har ifølge TV 2 Nyhederne fundet på noget så skørt som at starte en indsamling af penge, så man kan købe sig til at fjerne VOK-flertallet, ved at få et folketingsmedlem fra et af partierne til at blive løsgænger!

I den forbindelse udtaler Venstres politiske ordfører Troels Lund Poulsen:

"Det er dybt urealistisk og mangel på respekt for de vælgere, der lige har stemt. Der er en grund til, at vi har demokrati, og det er, at man stemmer på dem, som man vil repræsenteres af. Jeg tror, at alle 179 folketingsmedlemmer er bevidste om, hvem de repræsenterer," siger Ventres politiske ordfører, Troels Lund Poulsen.

Her er jeg for en gangs skyld 100 pct. enig med Troels. Det er nemlig rigtigt det du siger der, Troels!

Så må man vel gå ud fra, at Venstre ikke kan deltage i en regering, der er direkte parlamentarisk afhængig af et parti, der lige har bevist at man aldeles ikke har den samme holdning til demokratiet?

Jeg tænker naturligvis på Dansk Folkeparti, der opstiller kandidater på skrømt for at få folk til at stemme personligt på vedkommende, uden at vide at vedkommende slet ikke har tænkt sig at repræsentere dem i folketinget. Det har man som bekendt gjort med opstillingen af Mogens Camre.

Mener Venstres politiske ordfører det han siger, eller er det en gang ordgas?

Dagens vits

Peter Skaarup fra Dansk Fupparti har leveret dagens joke:

Netop ydmyghed i forhold til vælgerne og befolkningen er en dyd, der kendetegner Dansk Folkeparti...

Det er ikke sikkert, at dem der stemte på Mogens Camre griner af denne vittighed. Men det kan vi andre jo godt.

torsdag, november 15, 2007

Demokratiske Camre

Synd for dem der har stemt personligt på Mogens Camre, at de alligevel ikke fremover har denne dygtige landsmand til at arbejde på at få Danmark renset for alle disse hersens muslimer, der jo overhovedet ikke forstår hvad demokrati er, og ikke respekterer det.

Bliver en muslim endelig valgt ind i folketinget skal man temmelig sikkert regne med, at dem der har stemt på vedkommende, bliver snydt så det driver, mon ikke?

Det er noget der ligger til muslimer.

"Med Gud i hælene"

Læs et uddrag af Lasse Ellegaards nye bog "Med Gud i hælene" på information.dk

Interessant, og mildt sagt aktuelt emne!

Camre

Jeg kan sgu godt forstaa, at DF er modstander af EU - se bare paa alt det boevl det giver for os dansgere:

Mogens er gudhjaelpemig tvunget til at vaelge mellem vores gode gamle Folketing og saa lortet dernede i Bruxelles...

Vorherre bevares, siger jeg bare!

Saa var det alligevel bedre i de gode gamle dage, foer den foerste muslim kom til Danmark og oedelagde det hele: Dengang havde vi da i det mindste to Camre!

Sundheds-tyranni

Rygeforbud alle steder hvor flere mennesker er samlet, er noget jeg helt sikkert går ind for.

På grund af passiv rygning vel at mærke!

Det er et spørgsmål om, at man som ryger ikke kan tillade sig at udsætte andre for en alvorlig sundhedsrisiko.

Derimod er det et spørgsmål om livsstil, hvorvidt man frivilligt udsætter sig selv for risikoen - og kun sig selv.

Når det på den måde er et spørgsmål om livsstil, så er det efter min mening et indgreb i den personlige frihed, hvis nogen vil tvinge een til at ændre på det. Eller hvis man ligefrem forbyder det.

At tvinge folk til at holde op med at ryge (ud over passiv rygning) med den begrundelse at det er sundhedsfarligt, betyder at staten pludselig skal til at beskytte folk imod dem selv, og det er en farlig glidebane at komme ind på. For hvor går grænsen? Så kan man lige så godt forbyde skiløb og bjergbestigning med det samme, med nøjagtig samme begrundelse - nemlig at det er farligt for helbredet!

Hvem skal bestemme, hvilke vaner der er acceptable, og hvilke der ikke er det?

I en artikel på DR Nyheder giver Kræftens Bekæmpelse udtryk for skepsis over for brugen af snus:

Kræftens Bekæmpelse følger udviklingen med interesse. Projektchef Niels Them Kjær siger til DR Nyheder, at røgfri tobak må antages at være mindre skadelig end cigaretter, fordi risikoen for lungekræft er elimineret, men tobakken er stadig en trussel, når det gælder hjerte- og karsygdomme.


Sig mig en gang: Hvad har Kræftens Bekæmpelse med hjerte- og karsygdomme at gøre? Det forholder sig vistnok sådan, at denne organisation faktisk er begyndt at interessere sig for andre sundhedspolitiske emner for nogle år siden. Men hvor er organisationens demokratiske mandat til det - altså til at drive sundhedspolitik?

Den "omsorgsfulde" projektchef kan også få øje på et andet problem:

- Hvis det går hen og bliver et hit, så bliver det et stort problem, for det kan være en måde at lære at ryge på, som vi har set med vandpiber. Mange starter med at ryge vandpibe, fordi de tror, det er uskadeligt, og når de så er blevet afhængige, så skifter de til cigaretter. Med de røgfrie produkter risikerer vi et blandet forbrug i den forstand, at folk ryger cigaretter, når de er udendørs, og så går de over til det røgfrie indendørs, siger Niels Them Kjær fra Kræftens Bekæmpelse.


Ja, "vi" risikerer at folk kan finde på at indrette deres egen tilværelse på denne måde.

Altså ligefrem at bruge deres personlige frihed til at gøre det!

Det kan "vi" rigtignok ikke være tjent med.

Men hvem er nu lige "vi"?

onsdag, november 14, 2007

Krigsmager Fogh

At det færøske folketingsmedlem Edmund Joensen har sagt, at han kun vil stemme for en dansk militær indsats i udlandet, hvis den er forankret i et mandat fra FN's sikkerhedsråd, kan man givetvis ikke bruge til en skid, hvis det skal være.

Hvis USA beslutter sig for endnu en FN-stridig krig som Irak-krigen, så er lakajen Fogh temmelig sikkert med på den. Altså at Danmark går med i den. Den ene færing skal man nok kunne få med, på den ene eller den anden måde - om ikke andet kan man vel få udenrigsminister Per Stig Møller til at lægge hjernen i blød, og opfinde en eller anden forklaring på, hvorfor det alligevel er i overenstemmelse med FN. Som han gjorde med Irak-krigen.

Under valgkampen spurgte Helle Thorning Schmidt (Danmarks næste statsminister) direkte Fogh, om han ville garantere, at Danmark ikke en anden gang går med i en FN-stridig krig med kun lige netop flertal i folketinget. Det ville statsministeren ikke. Hans svar kan kun forstås sådan, at risikoen er der. Iøvrigt mener han som bekendt ikke, at beslutningen om at gå med i angrebet på Irak var forkert, dvs. han er ikke engang blevet klogere af det.

Men et flertal af danskerne er altså villige til at tage den risiko. Problematikken har dårligt nok været med i valgkampen, åbenbart fordi danskerne er et selvoptaget, navlebeskuende og egocentrisk folkefærd.

Eller hvad?

Homofob regering?

Den færing der redder Fogh-regeringen, er imod ligestilling af homoseksuelle, som det fremgår af bloggen "Aminas og Oles sæbekasse".

Hvorfor havde man så travlt med at udfritte Asmaa om hendes holdning til netop dette spørgsmål?

Skræmmekampagne, fremmedhad - eller hykleri?

Fogh går åbenbart ikke ind for "frihed til forskellighed" i praksis.

Forskelligheden

Venstre har i valgkampen brugt en forfærdelig bunke penge på helsides avisannoncer, der kører på sloganet "Frihed til forskellighed".

Det har de jo også råd til, da Venstre modtager en masse penge fra private firmaer.

Som sædvanlig har de slogans man bruger en stor gennemslagskraft i offentligheden, fordi de udtrykker værdier som mange mennesker har.

SF har det også som en værdi, og har lige som Venstre givet udtryk for det i valgkampen. Forskellen på de to partier er, at SF praktiserer det man siger man står for:

Derfor er det SF der får den første muslimske kvinde ind i det danske folketing.

Lad os håbe for Danmark, at statsminister Anders Fogh Rasmussen på et eller andet tidspunkt kommer i tanke om, at det måske ville være en god ide at skabe en forbindelse mellem de værdier han siger han har - og så den politik der bliver ført.

tirsdag, november 13, 2007

Køer ved motorvejen

Mange siger at der har været alt for mange kovendinger i den netop overståede valgkamp.

De første skadevirkninger af dette har muligvis allerede vist sig. I første omgang i Nordjylland.

Hen at stemme!

information.dk har jeg fundet denne video om en mand der er på vej hen for at stemme:

Hvem skræmmer hvem?

Pia Kjærsgaard vil gerne have bange danskere til at stemme på DF, fordi der jo for øjeblikket er "terror i luften". Som TV 2 Nyhederne citerer hende for at sige:

"Det er meget skræmmende med de tre terrorsager, vi har - og nu med en ny anholdelse. Da er vi nødt til at stå fast på de danske værdier, og det synes jeg netop også har været alt for lidt med i den her valgkamp. Her havde jeg da et håb til Ny Alliance, og jeg sy­nes, det er virkelig ejendommeligt, at Naser Khader ikke har taget det op selv i valgkampen," sagde Pia Kjærsgaard.

Skræmmende?

Er en "terrorist" der ikke engang gider at kryptere sin internetforbindelse særlig farlig?

Sagen er, at enhver kan omgå PET's aflytning, ihvertfald hvis PET holder sig inden for det de har lov til ifølge de nye regler, den såkaldte "terrorpakke".

Hvis du er i tvivl om dette, fordi du ikke ved så meget om det tekniske omkring internet - så spørg din 15-årige søn om det (hvis du har sådan en).

Dertil kommer de andre ting, der gør denne "terrorsag" temmelig utroværdig.

Dansk Folkeparti har ud fra et fuldstændig overfladisk kendskab til en utroværdig sag, valgt at bruge denne i valgkampen.

Hvem er det egentlig der skræmmer hvem?

Something rotten?

Der er 3 ting, der ikke stemmer i sagen om den 22-årige "terrorist":

 1. Hvorfor lader han sig aflytte på internet om noget så alvorligt som at tage danske gidsler - når nu enhver ved, at man sagtens kan gardere sig imod det?
 2. Hvorfor forsøger PET at hverve en så farlig terrorist som meddeler, når man nu ved, at han er så sløset med tingene, at han ikke engang krypterer sin internetforbindelse?
 3. Er det tilfældigt, at hans arrestation kommer få dage før folketingsvalget?

Det nytter jo nok ikke noget at spørge statsministeren, hvad det egentlig er der foregår (der er ikke noget at komme efter).

Den sag stinker langt væk...

---
Hemmeligt?
"Fængslet for at opfordre til bortførelser"
"PET ville hverve terrorsigtet"
---
update:
Bonnichsen: PET har handlet helt normalt
Optagelsen af terrorsigtets samtale med PET-betjente
Professor: Hvervesag skader PET

mandag, november 12, 2007

Naser Khader

Det har hele tiden været temmelig uklart, hvorfor Naser Khader ikke kan støtte en Thorning-regering hen over midten, siden han åbenbart er enig med Socialdemokraterne og De Radikale om næsten alt, ihvertfald de ting han selv har talt mest om i valgkampen.

Forklaringen er jo nok, at spørgsmålet om islamismen betyder rigtig meget for ham, som det også fremgår af TV 2 Nyhederne. Så meget, så han ikke bryder sig om en evt. regering der så meget som støtter sig på et parti, Enhedslisten, der rent teoretisk kan tænkes at få Asmaa Abdol-Hamid valgt ind i folketinget.

Hans tankegang forekommer mig at være komplet irrationel. Hvis NA fra begyndelsen havde meldt klart ud, at man pegede på Thorning som statsminister, og dannelsen af en regering hen over midten, så ville man sandsynligvis have kunnet opnå følgende:

 1. NA ville have fået et kanonvalg med masser af mandater, fordi man melder klart ud.
 2. NA ville have kunnet skyde fuldstændig uhæmmet løs på DF, da man jo så ikke skulle tage hensyn til et evt. samarbejde med dem efter valget.
 3. NA ville sandsynligvis have kunnet få så mange mandater, at man ikke alene ville være blevet "tungen på vægtskålen" - men den regering man støtter ville også have været uafhængig af Enhedslistens stemmer. Der ville temmelig sikkert have været et flertal bestående af SF, S, R og NA.
 4. Hvis (3) er tilfældet, så ville det have været muligt for NA at opnå, at Enhedslisten blev sat helt uden for indflydelse, uanset om de kom ind eller ej. Det ville så være temmelig ligegyldigt, om Asmaa kom ind. De imamer og islamister, der evt. skulle have spekuleret i hendes kandidatur ville netop være sat effektivt uden for indflydelse på dansk politik!
 5. Konklusion: Det har sandsynligvis været muligt for Naser Khader at sætte både Islamister og Dansk Folkeparti helt uden for indflydelse på dansk politik.

Ovenstående analyse er baseret på Naser Khaders egne præmisser, og ikke mine. Jeg er ikke enig med ham i hans opfattelse af Asmaa som "islamist" - men det ændrer jo ikke på analysens korrekthed.

Man kan vist roligt sige, at i forhold til hvad Naser Khader kunne have opnået, så er det noget amatøragtigt klamphuggeri han har præsteret.

Hemmeligt?

Der er noget i historien om den netop anholdte 22-årige terrormistænkte, der ærlig talt undrer mig en lille smule. Politiken.dk skriver idag følgende:

Af sigtelsen forlyder det, at manden forud for anholdelsen havde kommunikeret med en ukendt person over internettet og havde i den forbindelse opfordret til bortførelserne.

Hvorfor i al verden lader manden sig aflytte af PET i den anledning?

Det er almindeligt kendt, at det er pærenemt for enhver at omgå de nye regler for aflytning.

Ville man så ikke gøre det, hvis man faktisk er en farlig terrorist?

Måske forklaringen er, at PET's informationer kommer andetsteds fra (CIA?), og således ikke berører de danske regler.

Hvis det er rigtigt, så ville det faktisk være vanskeligere at se for uvedkommende, hvis man ikke havde indført de nye danske regler. Det virker da ikke særlig hensigtsmæssigt, synes jeg.

update:
PET ville hverve terrorsigtet

søndag, november 11, 2007

"Velfærd" og mobning

Overværede lige en diskussion mellem Anders Samuelsen fra NA og Kristian Thulesen-Dahl fra DF.

De skulle forsøge at finde ud af, hvad NA og DF kan blive enige om.

Som enhver ved, er det ikke meget de to partier har tilfælles, og nogle af deres mærkesager udelukker direkte hinanden.

Dog kan de naturligvis blive enige om, at de går ind for velfærd, det er jo klart - hvilket parti gør ikke det?

At de begge går ind for velfærd kommer til udtryk ved, at de begge mener man skal være god ved de fattige og deres børn. Ikke så meget negeren nede i Afrika, altså ulandshjælp - der sætter DF alligevel grænsen for deres godhed.

Men på hvad måde mener de så man skal være god ved de fattige?

Det de kunne blive enige om var, at der skulle gives gratis mad i skolerne - men kun til de socialt dårligt stillede.

Og hvad betyder så det, om man må spørge?

Det må vel betyde, at de vil have det sådan, at hvis Camillas mor er fattig, så får hun gratis mad når klassen skal spise. Hendes klassekammerat Jonas har derimod en far og mor der begge har et godt arbejde, så de skal derfor betale for det.

Jeg kan kun sige: Stakkels unger!

Nærmere bestemt de børn, der risikerer at blive mobbet ad helvede til i klassen, fordi familien er så fattig at de skal have skolemaden gratis. Altså for eksempel Camilla.

Tydeligere kan det ikke vises, at partierne til højre opfatter velfærd som et spørgsmål om at "give en skærv til tiggeren". Det handler ikke om egentlig social solidaritet og fællesskab.

Det er så gammeldags, så det hører hjemme i tiden før Thorvald Staunings fødsel!

At jeg har nogle personlige grunde til at bide særligt mærke i dette tåbelige forslag, gør vel ikke så meget. Vi er jo allesammen subjektive et eller andet sted?

Gudstjeneste med AFR

Gudstjeneste i Blogsbjerg kirke:
 • Søndag den 11. november 2007
 • Præst: Anders Fogh Rasmussen


lørdag, november 10, 2007

Hovsa!

En af grundene til at denne valgkamp har en særlig dynamik er klart nok de elektroniske medier, først og fremmest internet.

I forbindelse med den nye sag omkring missilet Jens Rohde, klikkede jeg lige ind på Wikipedia, og kunne konstatere at artiklen om Jens Rohde allerede er opdateret med denne sag!

Wikipedia har som bekendt vist sig at være utroligt troværdigt, ihvertfald når man tager formen med i betragtning. Gengivelsen af den nye historie er da også korrekt nok.

Bortset fra det, så er det altså ikke første gang der bliver affyret et missil ved et uheld.

Hvis det altså er et uheld?

Det er jo lidt svært at vide, men minimalstatsministeren påstår ihvertfald at han ikke selv har noget med det at gøre, som det fremgår af dette interview:

Den Rohdede Komedie

Når en politisk kommentator som Peter Mogensen vælger at formulere sig på en helt ny måde, ved at skrive en "komedie", så er det vel fordi det politiske spil under denne valgkamp godt kunne minde en del om en sådan.

En anden grund kan være, at "komedien" indeholder nogle påstande, som Mogensen ikke på nogen måde er i stand til at dokumentere.

Det synes jeg er acceptabelt, fordi man jo ikke behøver at tage det for mere end det er. Der er vel heller ikke nogen der kunne finde på at forlange dokumentation for de uhyrlige påstande, der kan være i en sketch i Cirkus-Revyen (uden sammenligning i øvrigt).

Derimod er det ikke så smart når en avis kommer med grove beskyldninger mod en politiker, på en måde der giver sig ud for at være seriøst, uden at levere den fjerneste dokumentation for det. Jeg tænker på Ekstra Bladets artikel i dagens avis: "Helles topmand var spion for Venstre".

Jeg har lige læst den igennem, og den indeholder ikke nogen dokumentation overhovedet!

Den eneste støtte for troværdigheden af historien er, at den bekræftes mundtligt af ikke-politikeren Jens Rohde, der som bekendt ikke blander sig i politik så længe han er direktør for TV 2 Radio. At Jens Rohde er tidligere toppolitiker i regeringspartiet Venstre, der lige for øjeblikket mangler nogle missiler i en desperat valgkamp, er naturligvis en ren tilfældighed.

Eller også er der foregået noget bag kulisserne, som man ligesom kun kan gisne om?

Så kunne man jo skrive en komedie om det - og så kalde den det.

Enhedslisten

Enhver der har fulgt med her på min blog kan sikkert se, at mine politiske synspunkter generelt ligger ret tæt på Enhedslistens.

Samtidig fremgår det også af min blog, at jeg er religiøs og ikke er spor bange for at stå ved det. Selvom det idag nærmest er et tabu, der godt kunne få en til at overveje selvcensur.

Denne sammenblanding af religion og politik er helt klart udtryk for min egen identitet som menneske og borger, og jeg opfatter det som et vigtigt aspekt ved ytringsfriheden, at jeg har lov til at udtrykke mig således. Religionen skal aldeles ikke "ud af det offentlige rum" forsåvidt det drejer sig om, hvad levende mennesker har på hjerte.

Hurra for ytringsfriheden!

Min religiøsitet er absolut ikke dogmatisk. Jeg kritiserer ofte diverse autoriteter, og går i øvrigt ind for en adskillelse af folkekirken fra staten. Det er netop ikke det samme som en nedlæggelse af folkekirken, tværtimod mener jeg det faktisk kunne revitalisere den.

Der er et enkelt punkt, hvor jeg ikke er helt enig med Enhedslistens generelle politik, og det er i modstanden mod EU. Her mener jeg det ville være klogere at koncentrere sig om EU's udvikling, da der faktisk er visse fordele ved medlemskabet.

Jeg er 54 år gammel, og ved alle tidligere folketingsvalg har jeg stemt til venstre for Socialdemokratiet. At jeg har tænkt mig at stemme på Enhedslisten skyldes altså ikke kun at man er modige nok til at opstille en kandidat, der personligt er religiøs (Asmaa).

Men det er en medvirkende årsag, idet jeg mener det er det politisk rigtige at gøre:

At forsvare retten til forskellighed.

(Et andet motiv er det mere taktiske: At et regeringsskifte ser ud til at forudsætte, at Enhedslisten kommer ind, så der ikke sker stemmespild).

fredag, november 09, 2007

Skat og velfærd

Der er vist ingen, der går ind for skatteforhøjelser til borgerne, heller ikke til dem der tjener ret godt, fordi marginalskatten er rimelig høj som den er.

Men mon ikke der er mange, der ikke ville have noget imod, at store selskaber som McDonald's betalte skat her i Danmark? Mange af disse selskaber betaler nemlig slet ikke skat overhovedet!

Fogh-regeringen har siden 2001 lovet at stramme lovgivningen, så disse selskaber ikke kan slippe for skat ved at flytte deres overskud til andre lande, hvor skatten er lavere. Regeringen har altså haft over 6 år til at gennemføre dette.

Disse selskaber betaler stadigvæk ikke så meget som en krone i skat!

Ifølge TV 2 Nyhederne drejer det sig om mellem 7 og 14 milliarder kroner om året.

Sikke en masse folkeskoler der kunne istandsættes for de penge, uden at forældrene overhovedet behøver at betale mere i skat af den grund...

Noget galt i Danmark

Guddommelig komedie!

Peter Mogensen (du ved) er sgu debuteret som komedieforfatter!

Læs manuskriptet til hans komedie her:
Det vides ikke hvornår stykket bliver opført, eller for den sags skyld på hvilket teater. Muligvis kunne man også forestille sig, at nogen tog initiativ til at indspille en video og lægge den på YouTube (kræver nok godkendelse fra Mogensen eller Politiken?)

"Gud er død"

Guardian Unlimited er der en kommentar om religion, som jeg synes er tankevækkende - og som måske kunne have interesse for den danske venstrefløj. Den er skrevet af Soumaya Ghannoushi, og hun skriver blandt andet følgende:

No one has captured the prophecy of religion's evaporation better than Nietzsche's madman, who stands in the middle of a packed marketplace and cries out: "God is dead. God remains dead. And we have killed him". The disappearance of God, or what Max Weber termed the "disenchantment of the world" became the spirit of the modern age. The trend was meant to be irreversible. The more urbanised, industrialised, and educated our society would get, the less religious, and the more secularised it would be.

But reality has not lived up to the secularist prophecy. The cost of modernisation in the era of advanced capitalism was much too heavy to be borne by the individual and society alike. Modernity broke shackles of gods, tradition, and family and created new ones. In its iron cage the individual turned into a tiny insignificant cog in a machine over which s/he has no control. Stripped of the protection of relatives, clan, church, and increasingly welfare state, s/he stands naked at the mercy of the market and its rampant forces.

The process of secularisation has no doubt succeeded in dramatically transforming the face of religion and its public status. Religion no longer lays down the blueprint for the socio-political order. But it has not withered away as predicted. Instead, it has assumed a more personalised form, one intimately connected to the individual's inner needs and concerns.

Interessante synspunkter, som faktisk også er relevante her i Danmark.


Villy på eventyr

Berlingske.dk skriver, at Villy Søvndal er særlig populær blandt de unge.

Så er det jo en skam, at:
 1. De helt unge ikke har stemmeret.
 2. Der bliver flere gamle i fremtiden.
 3. Folk kommer til at leve 3 år mere, hvis Fogh fortsætter.
 4. Villy kan ikke få flere unge med valgret til at stemme på ham, ved at love dem at de kommer til at leve længere end os gamle (det er de kloge nok til at vide, at de nok gør alligevel).

Så han bliver jo nok ikke statsminister lige med det samme, men det vigtigste er jo også at vi får en ny regering. Jeg har ihvertfald tænkt mig at stemme på enten SF eller Enhedslisten. Jeg har nemlig regnet ud, at jeg nok ikke kommer til at leve de ekstra 3 år alligevel, da jeg har røget som en skorsten det meste af mit liv (holdt først op fornylig).

Det sidste tror jeg ikke, hverken Allah eller Enhedslisten kan gøre noget ved.

Indvandrer-kandidater

Som TV 2 Nyhederne gør opmærksom på, så er Danmarks indvandrere kraftigt underrepræsenteret ved valget. Mens 6 pct af befolkningen er indvandrere, så er det kun 3 pct. af folketingskandidaterne, der er det.

Det afspejler ikke kun et problem med integrationen, men også med demokratiet.

Selvfølgelig bestemmer det enkelte parti selv hvem man vil stille op, men jeg synes det er en god ide ikke at udelukke indvandrere fra at stille op, alene fordi vedkommende er religiøs. Sådan som Enhedslisten har gjort ved at opstille Asmaa Abdol-Hamid.

Hvis man altså gerne vil gøre noget for integrationen - og demokratiet.

Krigsdeltagelse

Som nævnt tidligere, er S og R blevet enige om 9 principper, der skal gælde for en SR-regering. Som punkt nr. 2 har de:

To tredjedeles flertal i Folketinget ved dansk krigsdeltagelse.

Ifølge en ny Megafon undersøgelse er hele 63 pct. af danskerne enige i dette. Kun 34 pct. synes, at det er tilstrækkeligt med et almindeligt flertal.

Forslaget har naturligvis baggrund i den tåbelige og uansvarlige beslutning om at sende Danmark med i angrebet på Irak. Den blev som bekendt taget af et snævert flertal i det siddende folketing (VKO-blokken).

Udmeldingen fra SR betyder, at når vi får en SR-regering efter valget, så får vi en regering der med garanti ikke laver den samme svinestreg som Bush-lakajen Fogh.

Ifølge TV 2 Nyhederne er Fogh enig i dette (altså at der skal være bredt flertal for krig!)

Han er nok ikke enig med mig i, at den næste statsminister skal hedde Thorning.

Men hvor er argumentet imod det?

torsdag, november 08, 2007

Udenrigsminister?

Per Stig Møller mener det vil være meget svært for ham at føre udenrigspolitik sammen med NA efter et valg, hvis han skulle fortsætte som udenrigsminister, skriver TV 2 Nyhederne.

Det tror jeg bestemt han har ret i ...

Vildledning

TV 2 fortsætter med at referere "Ritzau Research" på en politisk vildledende måde. I artiklen "Blokpolitik på kultur og skole" skriver man til sidst, at:

Til gengæld viser tallene fra Ritzau Research, at der generelt er ført lige meget blokpolitik under Nyrup og Fogh.

Nej der er ikke! Tallene fra Ritzau Research er ikke tilstrækkeligt grundlag for den konklusion.

Det svarer til at sige, at hvis A har spist 5 grønærter og 2 bønner, mens B har spist 4 bøffer og 3 koteletter, så har de spist lige meget!

Se mit tidligere indlæg: "Blokpolitik"

Blokpolitik

Man skal have stor respekt for videnskabsfolk, og lade være med at kalde dem "smagsdommere" blot fordi man ikke bryder sig om det der bliver sagt.

Men det forudsætter, at den pågældende ekspert holder sig inden for det, som han eller hun faktisk er ekspert i.

Det er ikke altid det sker. Heller ikke midt i en politisk valgkamp.

Under overskriften "Nyrup førte blokpolitik som Fogh" skriver TV 2 Nyhederne, at nogle valgforskere har opgjort antallet af vedtagne lovforslag, og ud fra det konkluderer man, at Fogh ikke har ført mere blokpolitik - alene fordi antallet af lovforslag vedtaget af VKO-blokken ikke er så stort. Man konkluderer altså alene ud fra en rent kvantitativ måling, der f.eks. indebærer at beslutningen om at sende Danmark med i Irak-krigen ikke tæller mere end en eller anden banal lov, der måtte have været besluttet under Nyrup!

Spørgsmålet om hvem der har ført mest blokpolitik kan ikke afgøres på den simple måde. Som om nogle beslutninger ikke er vigtigere end andre.

Så kan man selvfølgelig sige, at ellers er der kun en individuel og subjektiv vurdering af politisk karakter tilbage. Det er f.eks. helt klart et spørgsmål om ens egen holdning, om man er imod Irak-krigen.

Det er bare ikke rigtigt, at det forholder sig sådan. Der er faktisk en nogenlunde videnskabelig måde at afgøre det på, nemlig ved at se på hvem der vedtager finansloven. Det er efter min mening det nærmeste man kan komme en videnskabelig vurdering. Henrik Sass Larsen har ret, når han siger at:

"Det er simpelthen en lallende idiotisk opgørelse. Der er én eneste lov, som er afgørende her, og det er finansloven. Dér har VKO kørt sololøb de sidste seks år. Dermed definerer de hele den økonomiske politik og rammen for den, og det er blokpolitik, så det klodser," siger Henrik Sass Larsen.


Bortset fra det, så har almindelige mennesker også lov til at mene, at der føres blokpolitik, alene ud fra de virkninger i dagligdagen, som de selv lægger vægt på.

Pia dog!

Anders: Nu skal I opføre jer ordentligt, unger!
Pia: Altså, er det vores far der taler her?

(citeret frit efter radioavisen i det Herrens valgår 2007)

Liberale Fogh

I en eller anden TV-udsendelse blev Anders Fogh Rasmussen spurgt om, hvilken ideologi han havde. Svaret var noget i retning af: "Jamen, jeg er da liberal, jeg går ind for frihed - altså frihed under ansvar..." (gengivet som jeg husker det).

Fogh har lige for øjeblikket meget travlt med at kritisere andre partiledere for at skifte holdning til både det ene og det andet. Det er endnu et udtryk for mandens falskhed, da han selv har præsteret at skifte sit eget partis grundliggende ideologi (liberalisme) ud med noget andet. Hvad man så skal kalde dette "andet" kan man vel diskutere. Måske "National-konservativ" er det der kommer nærmest? Det er ihvertfald en ideologi der ligger meget tæt på Dansk Folkepartis. Det er nok meget rigtigt, når Klaus Hjort Frederiksen siger, at Venstre har mange værdier fælles med DF. Det er givetvis også rigtigt, når Fogh gør opmærksom på, at der altså er forskel på de to partier - men når det er nødvendigt at sige det, så er det kun fordi forskellen er meget lille og svær at få øje på!

Rigtig mange liberale er forståeligt nok ret frustrerede over dette forhold, og i vildrede om, hvad de skal stemme på ved valget. Det kan man tydeligt se på bloggen "Liberalistik" hvor en artikel med overskriften "Hvor krydset skal sættes" indledes således:

Jeg tændte en lighter. Jeg kunne ikke skimte noget liberalt. Jeg tændte en lommelygte. Jeg kunne stadig intet se. Jeg tændte en projektør. Ikke engang i horisonten kunne liberalismen anes.


Nu kunne man som venstreorienteret godt nøjes med at fryde sig over dette. Men det synes jeg faktisk der er nogle grunde til ikke at gøre. Jeg bryder mig ikke om, at den sande sammenhæng i tingene og i udviklingen her i Danmark bliver tilsløret på den måde statsministeren gør det. Jeg forstår ikke rigtig dem der har nogen særlig tillid til manden.

Hvis der er nogen du ikke ved hvor du har, så er det Anders!

onsdag, november 07, 2007

Lakshmi

Jeg har tidligere omtalt den indiske pige Lakshmi Tatma, der blev født med 4 arme og 4 ben, og som derfor skulle gennemgå en operation.

Ifølge Politiken.dk er operationen forløbet godt, og Lakshmi kan se frem til et normalt liv.

Det må virkelig siges at være en god nyhed!

Selvom hendes mor stadig beder for hende, fordi pigen endnu ikke er helt rask.

Desværre går det jo ikke alle vores børn lige så godt, her i vores verden.

Millioner af dem får ikke lige så god en skæbne som Lakshmi, blandt andet børn født med misdannelser, der sådan set godt kunne helbredes, men som af sociale og politiske grunde ikke bliver det.

I disse tider, hvor religion heldigvis er kommet tilbage i det såkaldte "offentlige rum" kan det jo godt få ateister til at stille det højst relevante spørgsmål:

Hvorfor tillader Gud at der bliver født børn med sådanne misdannelser?

Det er virkelig et vanskeligt spørgsmål, som man ikke bare kan affeje, selv om det af nogle ateister opfattes som et klart bevis på Guds ikke-eksistens.

Som troende kan man være nødt til at nøjes med at have tillid til, at der er et svar på dette spørgsmål, selv om man ikke selv kan besvare det.

Men det forhindrer jo ikke en i at forsøge at finde frem til det. Jeg mener: den religiøse tro indebærer ikke, at man ikke må reflektere over sådan et spørgsmål selv. Det er der desværre nogle religiøse der mener, har jeg indtryk af.

Jeg vil bestemt ikke påstå, at jeg selv har svaret på dette spørgsmål. Det nærmeste jeg kan komme det er:

Fordi Gud vil lære os, at det er os selv der skal tage os af hinanden.

Det har vi jo vitterlig gode muligheder for: Vi har videnskab og teknik, der kan bruges som i Lakshmis tilfælde.

Vi skal bare blive enige med hinanden om at bruge det noget mere, på en etisk forsvarlig måde.

Sværere er det såmænd ikke!

update:
ifølge PhysOrg.com har operationen kostet 60.000 dollars.

Politisk syge?

Berlingske.dk har en artikel, der gengiver debatten mellem Naser Khader og Pia Kjærsgaard på vælgermødet i Kalundborg:

"De allieredes kamp"

Gengivelsen er korrekt nok, og får det essentielle med, selvom artiklens titel får det til at lyde som en spændende krigsfilm med Michael Caine i hovedrollen (?)

Der er også en lille fejl i artiklen. Den findes i passagen:

Men asylbørnene er efter Pia Kjærsgaards mening kommet til at fylde for meget. »Hvor meget har vi talt om de handicappede, de politisk syge eller om de grønlandske børn, som er danske statsborgere, og som udsættes for vold, incest og grusom omsorgssvigt,« lød det indædt fra Pia Kjærsgaard.


Politisk syge?

Der skulle jo nok have stået "psykisk syge". Det var også det Pia sagde, kan jeg huske.

Sådan en banal fejl er selvfølgelig ret ligegyldig for valgkampen. Men den er sgu alligevel ret interessant som stavefejl betragtet. Sigmund Freud ville nok sige, at det er en fortalelse, der røber forfatterens underbevidste tanker: Noget i retning af, at denne valgkamp forekommer noget bizar og unormal, så der må være nogen der er - netop - politisk syge.

Så mangler vi bare, at en af parterne i spillet kommer med et valgløfte om, at man vil gøre noget for de politisk syge efter valget?

tirsdag, november 06, 2007

DA DA

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) deler åbenbart VKO-blokkens afskyelige menneskesyn.

Det fremgår af en artikel på TV 2 Nyhederne.

Det fremgår også af samme artikel, at LO heldigvis ikke gør det:
"Vi har aldrig ment, at asylansøgerne skal have ødelagt deres - og deres børns - liv ved at sidde inaktive på asylcentrene. Asylansøgerne skal have mulighed for at vedligeholde og opgradere deres kvalifikationer. Herved kan de også bedre skabe sig en tilværelse i deres hjemland, hvis de ikke får ophold i Danmark," siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert.

Så er linjerne ligesom trukket lidt klarere op, må man sige...

Natasja-video

Gi' mig Danmark tilbage

Flere gode videoer hos Engelbreth

mandag, november 05, 2007

Ungdommen og demokratiet

Herligt at se, at Danmarks ungdom har fattet, at det vigtigste i demokratiet er at deltage aktivt i det. Det er jo det de viser ved de demonstrationer, der er planlagt til tirsdag middag, ifølge Politiken.dk

De er heldigvis også kløgtige nok til at regne ud, at som det demokratiske system er indrettet idag, så er det smartest at demonstrere midt under valgkampen - fordi den siddende regering og dens støtteparti DF meget nødigt ser den konkrete virkelighed på landets skoler blive en del af valgkampen. Man vil meget hellere bruge sit snævre flertal i folketinget til at besnakke folk med en masse økonomisk talmagi, der i virkeligheden mest har til formål at skjule den konkrete virkelighed under en tung dyne af halve sandheder.

Når skoleeleverne på den måde viser i praksis, at de kan bruge demokratiet, så kunne man vel egentlig godt spørge, om de ikke burde have stemmeret?

Det er faktisk seriøst ment! Man kan ikke bare affeje det med, at de kun tænker på deres egne interesser. For det første er det legitimt i et demokrati, at en bestemt gruppe varetager sine egne interesser. For det andet er det faktisk også i fremtidige generationers interesse, at skolernes standard er i orden.

Regeringen har forresten vistnok foreslået, at der skal undervises i demokrati i folkeskolen. Det synes jeg helt klart er en god ide, forudsat at undervisningsmaterialet ikke er lige så forældet som geografibøgerne!

Bøger der fremstiller det eksisterende demokrati som noget statisk og uforanderligt, er dybt forældede. Det er de fordi demokratiet netop befinder sig i en brydningstid. Visse landes selvbestaltede måde at styre verden på gennem ulovlige krige, står i øjeblikket i vejen for et mere globalt demokrati.

Qvordrup

Naser Khader har sikkert fortrudt, at han kaldte Henrik Qvordrup for "svin" sådan i fuld offentlighed, ingen tvivl om det.

Hvis han var det, altså et svin, så ville det da være et ret mærkeligt et, skulle man mene.

På den anden side, så er det godtnok en underlig verden vi lever i. Man har lige fundet en helt ny art af svin i Amazonjunglen. Den er ret mærkelig, faktisk.

Jeg tror nu ikke den er beslægtet.

Oliefest

Yderliggående venstreorienterede kommer af og til med uhyrlige påstande om, at den såkaldte "storkapital" skulle forsøge at udøve nogen som helst politisk indflydelse. For eksempel at store danske virksomheder som A. P. Møller koncernen skulle have haft en finger med i spillet omkring den danske beslutning om at gå med i USA's militære angreb på Irak.

Selvfølgelig har de ikke haft det! At A. P. Møller ifølge information.dk har tjent en styrtende masse penge fordi oliepriserne er rekordhøje, har ikke noget med noget at gøre. Det er helt tilfældigt.

Der er flere grunde til de høje oliepriser, men en af dem er, at Iraks produktion er nedsat på grund af krigen i landet. Den krig som Danmark var med til at udløse.

Det kommer naturligvis ikke nogen ved, om A. P. Møller koncernen bruger nogle af disse penge til at støtte et eller flere politiske partier, enkelte folketingskandidater, eller politiske interesseorganisationer af forskellig art.

Der er sikkert ikke noget at komme efter. Det er så stensikkert som kinesisk granit!

update:
relevant: "Skjult støtte i valgkampen"
TV 2 Nyhederne: "S vil hæve skat på Nordsøolie"

Lene Espersen

Nuværende statsminister Anders Fogh Rasmussens ministre konkurrerer for øjeblikket helt vildt om, hvem der kan være mest kynisk og umenneskelig, især over for børn.

Det er ikke kun Rikke Hvilshøj, der står til at score en del stemmer fra vælgere med samme afskyelige menneskesyn. Justitsminister Lene Espersen forsøger ifølge DR Nyheder at gøre hende kunsten efter, ved at anbringe 10-årige børn på lukkede institutioner, hvis de har begået grov kriminalitet!

Men måske hun forregner sig lidt her: Man kan nemlig godt forestille sig, at det bliver kritiseret af DF, selv om de jo sådan set også går ind for hårde straffe. Sagen er jo, at det her drejer sig om ægte danske børn, og ikke noget kravl der kommer udefra.

Men V og K kan åbenbart mere generelt ikke lide børn - hvad enten de er sorte eller hvide. Man er jo ikke racist vel?

update:
information.dk: "Så kan de lære det"

Lakshmi Tatma

Selv om det er blevet sagt mere end een gang i valgkampen, at vi her i Danmark mangler hænder, så er løsningen nok ikke at importere arbejdskraft fra Indien. Heller ikke selv om hinduernes gudinde for velstand faktisk har 4 hænder, som det fremgår af en artikel i Telegraph:

Lakshmi Tatma is a two-year-old girl named after the Hindu goddess of wealth who has four arms. She was believed to have been "sent from God" when she was born to a poor rural family in the Indian state of Bihar.


Jeg er selv religiøs, men det behøver jo ikke at forhindre en i at indse, at de oprindelige kilder til religiøse forestillinger ofte er naive. Som denne simple måde at forbinde ønsket om det man gerne vil have mere af, nemlig velstand (meget menneskeligt!) med den mest nærliggende måde man kan forestille sig at opnå dette, nemlig flere hænder!

Dengang mennesker fandt på den slags historier var man jo ikke klogere. Man havde ikke videnskab og teknik, som vi har idag. Det er let for et moderne menneske at ryste på hovedet af denne form for religion, men det er jo ikke ens egen fortjeneste, at man er født ind i et mere moderne samfund. At opfatte mennesker som idioter, fordi de kan opfinde den slags fantasier, svarer efter min mening til at sige, at børn er idioter.

Børn har fantasi, og når det kommer til stykket er fantasi også forudsætningen for videnskab. Som Albert Einstein så rigtigt gjorde opmærksom på.

Læg forøvrigt lige mærke til, at "Lakshmi Tatma" smiler stort på billedet.

Det kan man jo også sagtens, når man er en lille gudinde.

Fogh for Fred!

Ralf Pittelkow mener om TV-duellen mellem Fogh og Thorning, at:

De fleste Thorning-tilhængere vil sige, at Thorning vandt. De fleste Fogh-tilhængere vil sige, at Fogh vandt.

RP mener selv, at Fogh vandt duellen. Fordi han er Fogh-tilhænger.

Det er hans kone nok også, altså Fogh-tilhænger. Ihvertfald lige for øjeblikket, hvor hun er minister i hans regering. Så hun synes nok også, at det var Fogh der klarede sig bedst.

Det behøver man vel ikke engang at spørge hende om?

Lige som man nok heller ikke behøver at spørge Fogh.

Han kan nemlig ikke fejle, ihvertfald ikke så det gør noget. Selv om der måske nok har været nogle små skønhedsfejl omkring Irak-politikken. Man er jo ikke noget overmenneske, vel?

Så de vælgere, der gerne ser Danmark deltage i fremtidige krige som Irak-krigen, er bedst tjent med at stemme på Venstre.

Anders ved man hvor man har.

---
(kilde: TV 2 Nyhederne)

søndag, november 04, 2007

Farligt eksperiment!

Hører lige på TV, at de politiske ungdomspartier vil lave et eksperiment, hvor de er tvunget til at være sammen i 24 timer for at diskutere politik...

Det lyder skide farligt, synes jeg. At de tør. De risikerer alle som een at ende på psykiatrisk afdeling et eller andet sted, og komme til at ligge på madrasser på gulvet.

Eller også kommer de ud med en helt ny, fælles livsanskuelse og politisk ideologi, som verden aldrig har set før?

Jeg kan af gode grunde ikke komme med et bud på, hvad det skulle være, sådan i indholdet. Det er jeg nok også for gammel til at kunne forestille mig.

Det er jo unge mennesker, det drejer sig om. Dem ved man aldrig hvor man har henne.

Sådan!

Socialdemokraterne og De Radikale er blevet enige om 9 principper, der skal gælde for en SR-regering:
 1. Slut med blokpolitikken ­ bredt samarbejde med andre partier
 2. To tredjedeles flertal i Folketinget ved dansk krigsdeltagelse
 3. 2/5 i Folketinget skal kunne beslutte uvildige undersøgelser af flertallet
 4. Oppositionen skal sikres indsigt i regeringens lovforslag
 5. Mere støtte til uafhængige institutioner, der leverer viden til lov­arbejdet
 6. Aftaler mellem kommuner og stat skal gennemføres i en atmosfære af tillid
 7. Henstillinger fra Ombudsmanden til ministre vil blive fulgt
 8. Offentligt ansatte skal sikres ytringsfrihed
 9. Åbent hus i alle ministerierne en gang om måneden, hvor borgerne kan møde ministrene
En god begyndelse, selv om det vel ikke vil være juridisk bindende. Man kan jo godt vælge at overholde det konsekvent alligevel. Tænk blot på den nuværende regerings skattestop, der som bekendt heller aldrig har været juridisk bindende overhovedet.

---
kilde: TV 2 Nyhederne

update:
SR-udspil om god regeringsførelse (pdf)

Blind tillid

Per Stig Møller, en af de hovedansvarlige for danmarkshistoriens tåbeligste beslutning: Beslutningen om at gå med i det militære angreb på Irak - anbefaler borgerlige vælgere ikke at stemme på Ny Alliance, fordi de går ind for en undersøgelse af CIA's fangetransporter, på linje med de fleste andre europæiske lande.

Han mener åbenbart stadig, at det er fornuftigt at have blind tillid til verdens mægtigste mand: George W. Bush!

Hvor dum har en dansk udenrigsminister lov til at være?

Jeg går selvsagt ikke ind for en borgerlig regering, men hvis vi får sådan en alligevel, så har jeg indtryk af, at Gitte Seeberg kunne være et bud på en udenrigsminister?

Hun er da ihvertfald ikke notorisk idiot.

Umenneskelige løgnere!

Den danske regering har løjet om de vilkår, afviste irakiske asylansøgere lever under i Danmark. Løgnene optræder i korrespondance med myndighederne i Irak, som Nyhedsbrevet 3F er i besiddelse af.

mere: 3F

fredag, november 02, 2007

Menneskelighed

Som nordjyde husker jeg tydeligt historien om den armenske familie Hasakhani, der blev sendt tilbage til Armenien af den nuværende regering. Jeg har selv boet i Frederikshavn engang, og har bekendte der synes man gik for vidt i denne sag.

Nu ser det ud til at familien er på vej tilbage til Nordjylland, fordi nogen har hjulpet manden til et arbejde. Det kan godt være, kravet om at han skal have et arbejde er i orden, men forskellen er, at Fogh-regeringen ikke har ønsket at røre en finger for at skaffe faderen et job, af hensyn til familien.

Ifølge en artikel på DR Nyheder er det især folketingsmedlem Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne, der har gjort noget for dem.

Det viser klart, hvad forskellen er på den nuværende regerings udlændingepolitik, og så den vi kan forvente under en SR-regering: Det handler ikke om at lukke op for fri indvandring, men blot om en menneskelig politik.

Medierne i Danmark

Så vidt jeg har forstået det, så viser opinionsmålingerne, at et flertal af danskerne idag anser Irak-krigen for at være en fejltagelse.

Det er selvfølgelig et fremskridt - bedre sent end aldrig!

Men hvorfor er det først gået op for danskerne her på det sidste? Har der slet ikke været tegn på det tidligere?

Jo der har, og det har i lang tid været kommenteret af udenlandske kilder, bl.a. irakiske bloggere.

Forklaringen er, at Irak-krigen ikke har været dækket bare nogenlunde hæderligt af de danske medier, heller ikke de såkaldte public-service kanaler. TV2 har nærmest ageret ren mikrofonholder for statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren.

Ganske vist har vi en fri presse, men den aktuelle mediesituation er, at de aviser der har været bare lidt kritiske omkring Irak-krigen, har haft svært ved at få budskabet ud, på grund af små oplag - og måske også fordi man ikke har så mange medieklovne, der kan optræde som "eksperter" i andre medier (Qvortrup?)

Når der så endelig er en avis, der skriver en vægtig artikel om det, så sker der jo ofte det, at artiklen er gået i glemmebogen flere år efter. Det er for besværligt for de fleste, at gå på folkebiblioteket og kigge på avisudklip fra arkivet, bare fordi der er folketingsvalg.

Derfor synes jeg bestemt, at det er rigtig smart, at en avis som Information kan sætte en artikel op på deres hjemmeside, fordi de vurderer den til helt klart at have fornyet aktualitet:

Jørgen Steen Nielsen: Frihedskrigen

Den er fra 28. marts 2003 - men det er i og for sig netop det der er pointen. Det viser jo, at der altså var nogen der kunne analysere tingene nogenlunde korrekt allerede dengang!

Jeg kan ikke forestille mig, at Information skulle få færre abonnenter, fordi de stiller en "gammel" artikel gratis til rådighed på den måde - tværtimod. De kan jo nok ikke så godt sætte den på forsiden af dagens papirudgave, som om det var en nyhed!

torsdag, november 01, 2007

Snævert flertal og blokpolitik

Som det fremgår af medierne, bl.a. et indslag på DR update, så går Ny Alliance ikke ind for at Danmarks deltagelse i Irak-krigen skal undersøges af en kommission. De ønsker kun en almindelig "politisk" undersøgelse af tingene.

For det første er der grundlag for en kommissions-undersøgelse, og behov for det. For det andet kan en sådan undersøgelse besluttes med almindeligt flertal i folketinget. For det tredje er det forudsigeligt, at man ikke vil få nogetsomhelst ud af en "politisk" undersøgelse: Anders Fogh Rasmussen vil selvfølgelig henholde sig til, at han ikke har ytringspligt i dette tilfælde.

Det betyder, at hvis vi får en SR-regering efter valget, så kan en kommissions-undersøgelse kun besluttes med snævert flertal i folketinget, da man vel må gå ud fra, at en SR-regering kun har et sådant snævert flertal.

Både S og R har i valgkampen givet udtryk for, at man vil væk fra blokpolitikken. Men betyder det så, at man skal afholde sig fra at bruge det snævre flertal for en kommissions-undersøgelse?

Det gør det efter min mening ikke, fordi:
 • Beslutningen om at gå med i krigen blev også taget med snævert flertal.
 • Helle Thorning Schmidt har tidligere givet udtryk for, at et (stort) mindretal i folketinget burde kunne forlange en sådan undersøgelse.
At tage en sådan beslutning med selv et nok så snævert flertal i folketinget er ikke udtryk for at videreføre blokpolitikken (med modsat fortegn). Det er en beslutning der er nødvendig for at afhjælpe skadevirkningerne af danmarkshistoriens mest uansvarlige beslutning: Beslutningen om at gå med USA i det militære angreb på Irak.

update:
lykketoft.dk

tirsdag, oktober 30, 2007

Hvem skød hunden?

Nogen vil nok mene, at den amerikanske vicepræsident Dick Cheney er en hund.

Det er nok for groft udtrykt, selv om hunde faktisk er i stand til at gøre meget af det, som Cheney sådan går og laver.

For eksempel når man er på jagt.

Hunden har dog sikkert ikke nogen chance for at blive vicepræsident, da Hillary Clinton efter sigende ikke bryder sig om husdyr. Hun skulle vistnok have smidt sin kat ud på en brutal måde, ifølge amerikansk sladderpresse.

Impotent populisme

Claus Hjort Frederiksen giver i en artikel på information.dk udtryk for virkelig dyb forargelse over det han opfatter som populisme hos Socialdemokraterne og De Radikale!

Sagt af en mand, der har været med til ligefrem at skifte sit eget partis ideologiske grundlag ud, for at få magten. Venstre har jo engang været liberal, hvis nogen skulle have glemt det?

Præcis hvad partiet er idag, hænger og svæver lidt i luften. Man påstår ganske vist, at man går ind for velfærd, men det kniber gevaldigt med at forstå hvad det er for noget. Måske fordi man i virkeligheden slet ikke ærligt har det som en værdi?

Måske fordi man kun går ind for at bevare visse velfærdsordninger af populistiske grunde, altså for at få magten. Magten kan man jo bruge til så meget andet, f.eks. at sende danske soldater med i USA's folkeretsstridige krige (Irak).

Der er forståeligt nok mange liberalister, der er utilfredse med denne helt ekstreme populisme hos partiet Venstre, som det blandt andet fremgår af bloggen "Liberalistik".

Det CHF er nervøs for, er nok snarere, at hans eget partis populisme skulle være impotent, som der er tegn på i valgkampen.

lørdag, oktober 27, 2007

Konspirationsteorier

Asmaa Abdol-Hamid tager nu afstand fra diverse konspirationsteorier omkring 11. september, skriver Politiken.dk

Det synes jeg er et klogt og modent træk af hende. Selv om hendes politiske fjender såmænd nok skal finde noget forkert ved det også. De har jo den holdning, at hun er forkert på den, uanset hvad hun siger eller gør.

Som om man ikke kan skifte holdning, fordi man bliver klogere.

Det kan selv Anders Fogh Rasmussen - Danmarks nuværende statsminister - finde på. Tænk blot på hans ret så dramatiske holdningsskifte med hensyn til klimaforandringerne!

Han er bare ikke tilbøjelig til at indrømme det, fordi det jo indebærer en indrømmelse af, at man kan tage fejl.

Det kan Anders ikke. Anders kan ikke tage fejl.

Jeg har iøvrigt også selv skiftet holdning til de nævnte konspirationsteorier, fordi jeg mener de bortleder opmærksomheden fra det væsentlige. Nogle af dem er også lige lovlig fantasifulde.

En grund mere til ikke at tro på teorierne, er følgende:

Bush-regeringen har mildt sagt forkludret alting for sig selv, med hensyn til Irak. Det virker nærmest som om den ikke har kontrol med nogetsomhelst. Derfor forekommer det ret usandsynligt, at den selvsamme regering skulle have kunnet planlægge og gennemføre 11. september!

Kategorier

Anders Fogh Rasmussen, Danmarks nuværende statsminister, har på sin blog et indlæg der handler om folkesundhed.

Eller gør det nu også det?

Hvis du læser teksten til ende, så læg lige mærke til, hvilken kategori den er placeret i. Det står som et link nederst til højre under stregen: "Valg 13. november 2007".

Det betyder selvfølgelig, at indlægget handler om det, som kategoriens navn klart siger, altså i dette tilfælde: det kommende valg til folketinget.

Mange vil nok sige, at det jo er meget naturligt, da Anders faktisk er politiker, og ovenikøbet helst skal vinde valget. Et folketingsvalg drejer sig først og fremmest om at give vælgerne indtryk af, at man mener det rigtige om både det ene og det andet, f.eks. folkesundheden.

Men statsministerens image med hensyn til børn og unge har ikke været alt for godt indtil nu. Det ved folkeskoleeleverne alt om (de burde iøvrigt have stemmeret!). Men folk har også kunnet konstatere, at VKO har en gennemført kynisk holdning til afviste asylsøgeres børn og deres helbred.

En eller anden spindoktor har sikkert gjort Anders opmærksom på, at det er nødvendigt at forbedre hans image med hensyn til 1)børn 2)unge 3)sundhed 4)menneskelighed.

Derfor har man fået den geniale ide, at besøge et julemærkehjem. Det dækker nemlig alle 4 punkter. På den måde slår man også flere smæk med een flue, som man vistnok siger.

De unge mennesker skal naturligvis ikke bilde sig ind, at de er vigtige nok til at få deres egen kategori på statsministerens blog. Det ville muligvis også være lidt upraktisk for statsministeren, da der jo hurtigt kunne blive alt for mange kategorier (hvis det altså er ham der redigerer hans egen personlige blog?)

Det må han selvfølgelig selv om, men jeg kan nu ikke fri mig for den tanke, at den egentlige forklaring er, at indlægget er udtryk for rent spin og politisk opportunisme. Det handler på en måde slet ikke om hverken børn, unge mennesker eller julemærkehjem.

Det handler om at vinde det valg, der lige er udskrevet - og kun det.

Derfor er der kun brug for denne ene kategori.

Iøvrigt vil jeg stærkt anbefale de politikere, der er noget mindre opportunistiske at anvende tags til deres indlæg. Så kan folk nemlig finde ud af, hvad politikeren mener om et eller andet emne, også uden at det har noget med det kommende valg at gøre!

update:
SHansen