torsdag, november 01, 2007

Snævert flertal og blokpolitik

Som det fremgår af medierne, bl.a. et indslag på DR update, så går Ny Alliance ikke ind for at Danmarks deltagelse i Irak-krigen skal undersøges af en kommission. De ønsker kun en almindelig "politisk" undersøgelse af tingene.

For det første er der grundlag for en kommissions-undersøgelse, og behov for det. For det andet kan en sådan undersøgelse besluttes med almindeligt flertal i folketinget. For det tredje er det forudsigeligt, at man ikke vil få nogetsomhelst ud af en "politisk" undersøgelse: Anders Fogh Rasmussen vil selvfølgelig henholde sig til, at han ikke har ytringspligt i dette tilfælde.

Det betyder, at hvis vi får en SR-regering efter valget, så kan en kommissions-undersøgelse kun besluttes med snævert flertal i folketinget, da man vel må gå ud fra, at en SR-regering kun har et sådant snævert flertal.

Både S og R har i valgkampen givet udtryk for, at man vil væk fra blokpolitikken. Men betyder det så, at man skal afholde sig fra at bruge det snævre flertal for en kommissions-undersøgelse?

Det gør det efter min mening ikke, fordi:
  • Beslutningen om at gå med i krigen blev også taget med snævert flertal.
  • Helle Thorning Schmidt har tidligere givet udtryk for, at et (stort) mindretal i folketinget burde kunne forlange en sådan undersøgelse.
At tage en sådan beslutning med selv et nok så snævert flertal i folketinget er ikke udtryk for at videreføre blokpolitikken (med modsat fortegn). Det er en beslutning der er nødvendig for at afhjælpe skadevirkningerne af danmarkshistoriens mest uansvarlige beslutning: Beslutningen om at gå med USA i det militære angreb på Irak.

update:
lykketoft.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.