mandag, november 19, 2007

Kapitalisme og klima

Lyttede lige til det sædvanlige skænderi mellem Eyvind Vesselbo og Svend Auken omkring klimaforandringerne (på TV 2 "Go' morgen Danmark").

Eyvind Vesselbo kom denne gang ikke med en masse vildledende talmagi for at få seerne til at tro, at Fogh-regeringen altid har ført en ordentlig miljøpolitik. Måske fordi det trods alt er gået op for de fleste, at dette er regulært løgn. Under den nuværende regering er miljøpolitikken nærmest blevet bombet tilbage til stenalderen, eller rettere sagt: Bombet tilbage til en standard der måske ville have været forsvarlig på Adam Smiths tid, altså dengang det kapitalistiske system ikke producerede nær så mange miljøproblemer. Dengang handlede det om f.eks. luftforurening fra kulafbrænding i de engelske fabrikker. Et alvorligt problem dengang, men ikke desto mindre et problem der kunne løses efter at virkningerne allerede havde vist sig. Der var med andre ord ikke et uomgængeligt behov for en stat, der var i stand til at forholde sig til de mere langsigtede virkninger af den kapitalistiske produktionsform. Man kunne nøjes med en minimalstat i forhold til den slags ting - selv om dette udtryk vistnok er opfundet af Anders Fogh Rasmussen på et langt senere tidspunkt, hvor det allerede er blevet en anakronisme.

Svend Auken forsøgte at forklare, at den nuværende regerings hidtidige miljøpolitik betyder, at udgangspunktet i dag er langt ringere end det havde behøvet at være. Det har Svend ret i - og det har han bl.a. fordi han selv som miljøminister var ikke så lidt mere fremsynet.

Eyvind Vesselbo kom med den sædvanlige plade med at "nu skal vi se fremad" og alt det man siger, når man gerne vil bortlede opmærksomheden fra en ubehagelig fortid. Selv om han vistnok ikke sagde det direkte, så opfattede jeg det sådan, at han forsøgte at give det indtryk at Auken kun talte om fortiden af personlige grunde - altså for at sole sig i, at han har været en af de bedste miljøministre vi har haft.

Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at det i dag er et spørgsmål om overlevelse, at vi har politiske beslutningstagere, der er tilstrækkeligt fremsynede med hensyn til de problemer der kan tænkes at opstå som følge af en grundliggende kapitalistisk produktionsmåde, dvs. det frie (globale) marked.

Her forekommer Fogh-regeringen mildt sagt ikke at være kvalificeret. Men danskerne er åbenbart relativt ligeglad med klimaforandringerne - siden man stemmer på politikere der er inkompetente på dette område.

FN's nye klima-rapport handler på en måde ikke kun om klima. Den handler indirekte også om, at en verdensomspændende organisation som FN er absolut nødvendig, fordi det er her vi har folk der er i stand til at se ud over deres egen næsetip.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.