mandag, februar 27, 2006

Desmond Tutu: Fogh var arrogant

En af verdens førende borgerretsforkæmpere, den sydafrikanske ærkebiskop og nobelprismodtager Desmond Tutu, retter en skarp kritik mod den danske regerings håndtering af sagen om profettegningerne.

mere: Essays & Artikler

Kofi Annan's tale

Da der allerede har været flere eksempler på fordrejning af indholdet af Kofi Annans tale ved åbningen af "Alliance of Civilizations" mødet, lægger jeg lige hele talen på bloggen "Essays & Articles".

Jeg kan selv gå 100% ind for det Kofi Annan siger, men han er jo heller ikke en åndelig undermåler, i modsætning til Danmarks statsminister.

Se også: DR Nyheder

Rygere får lettere depressioner

Endelig en god nyhed for os rygere:

DR Nyheder oplyser, at rygere får lettere depressioner. Dem der så aldrig har røget må vel være helt nede i kulkælderen - altså have nogle virkelig tunge depressioner.

Må man vel gå ud fra?

Jeg troede egentlig det var whisky'en der virkede sådan.

Der kan man bare se!

kilde: ja, det ka' det godt

lørdag, februar 25, 2006

Principløshed

DR Nyheder citeres statsminister Anders Fogh Rasmussen for, at debatten om Muhammed-tegningerne her i Danmark desværre har været præget af dobbeltstandard og principløshed. Især forfattere, erhvervliv og medier står for skud.

Jeg er sådan set enig med ham, blot med den forskel, at principløsheden og den dobbelte standard findes hos ham selv.

I sin nytårstale - og ved andre lejligheder - har han klart givet udtryk for en tro på det princip, at folk af forskellig etnicitet og religion skal behandles efter samme standard, og at det er forkert at forhåne og nedgøre et mindretal.

Når der så viser sig et klart eksempel på forhånelse og nedgørelse af et mindretal, der er så alvorligt at selv ambassadører fra andre lande synes der skal gøres noget ved det - så reagerer han ved blankt at afvise dem. Det gør han med den forkerte påstand, at det skulle være i modstrid med de regler der er i dansk lovgivning om ytringsfrihed, overhovedet at forholde sig til sagen - f.eks. ved at komme med en erklæring om tegningerne.

Det er det ikke, og det ved han godt. Der er snarere tale om, at han af politiske og ideologiske grunde ikke bryder sig om at træde en gammel Venstre-avis over tæerne. Dette billige hensyn tæller altså mere end hensynet til et mindretal af muslimer her i landet.

Det vil jeg da helt bestemt tillade mig at kalde: principløshed.

Linearitet i MWI

I en kommentar til min tidligere artikel om MWI spørger "Bo" om man kan blive overflyttet til en af de andre verdener?

Det er jo nok i spøg, men faktisk giver MWI-teorien en forklaring på, hvorfor man ikke kan det.

Det skyldes noget man kalder linearitet, der er en egenskab ved alle kvanteteorier. En nærmere forklaring kan læses i FAQ'en (Q27)

Per Stigs brev

Det brev, som udenrigsminister Per Stig Møller (K) sendte i november sidste år for at formilde sin egyptiske kollega, kan meget vel have været med til at eskalere krisen i striden om Jyllands-Postens profettegninger.

Det mener to forskere fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), der påpeger, at brevets tone ikke er den imødekommelse af egypterne, som regeringen gjorde gældende torsdag.

mere: Politiken.dk

MWI-teorien

Min artikel "Mange-Verden fortolkningen af kvantemekanikken" er baseret på materiale fra Stanford Encyclopedia of Philosophy, af Lev Vaidman. Hans artikel er naturligvis mere omfattende og indeholder en masse links.

Der er også en FAQ om MWI skrevet af Michael Clive Price.

På min engelsksprogede blog MOMIBLOG US er der et link til Vaidman's side ("MWI Quantum Mechanics").

fredag, februar 24, 2006

Rohdehovedet Fjogh

Der er ikke noget juridisk i vejen for, at regeringen udtrykker en holdning til Muhammedtegningerne.

Det siger to lektorer i forvaltningsret og offentlig ret, efter at Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, har afvist, at regeringen kan have en holdning til tegningerne.

mere: DR Nyheder

Dobbelt standard

I en artikel på Politiken.dk kommer udenrigsminister Per Stig Møller med en meget kraftig kritik af Politikens redaktionelle linje og visse artikler i avisen. Han er blandt andet citeret for følgende:

Jeg kan ikke være fejlretter for jer. Tag det, jeg har fortalt jer - også dét med FN-resolutionen og der er flere ting - men nu skal vi jo heller ikke føre diplomati via Politikens misinformation. Ét er til Politiken, noget andet er at fortælle Egypten, hvordan de misinformerer via Politiken.

Samtidig har statsministeren til bevidstløshed gentaget, at regeringen ikke kan have en mening om den redaktionelle linje hos en dansk avis, eller kritisere indholdet i avisen - fordi det er i modstrid med ytringsfriheden her i Danmark. Det er sket i forbindelse med Jyllands Postens offentliggørelse af de berygtede Muhammed-tegninger.

Konklusionen bliver man nødt til at formulere i nysprog:

De rettigheder der ifølge loven og konstitutionen gælder for alle aviser her i Danmark, gælder for Jyllands Posten, men ikke for Politiken.

torsdag, februar 23, 2006

MWI

Mange-Verden fortolkningen (MWI) er en tilgang til kvantemekanikken, ifølge hvilken der foruden den verden vi kender direkte, er mange andre tilsvarende verdener som eksisterer parallelt på samme sted og tid. Eksistensen af de andre verdener gør det muligt at fjerne tilfældighed og virkning på afstand fra kvanteteorien og dermed fra al fysik.

mere: Essays & Artikler

Kina

Selv om der vel godt kan siges at ske visse fremskridt i Kina, så mangler de stadig meget, med hensyn til demokrati og ytringsfrihed.

Da Muhammed-sagen kan siges at aktualisere spørgsmålet om religionsfrihed, og dennes forhold til de andre frihedsgrader - demokrati, mindretalsrettigheder, ytringsfrihed osv. - så kunne der måske være grund til også at være opmærksom på den næsten totale mangel på religionsfrihed i Kina. BBC News har en historie om hvordan det er for katolikker i dette land.

Fogh's ansvar

Egypten, der har været en af de drivende kræfter i Muhammed-protesterne mod Danmark, gav for knap tre måneder siden den danske regering mulighed for at komme den islamiske verden i møde uden at gå på kompromis med ytringsfriheden.

Egypten: Vi ønsker ikke retslige indgreb
I løbet af oktober og november gjorde den egyptiske udenrigsminister Ahmed Aboul Gheit i flere breve Danmark og det internationale samfund opmærksom på, at det ikke var et retsligt indgreb over for Jyllands-Posten, Egypten bad om.

mere: Essays & Artikler

kilde: Politiken

Grin?

DR Nyheder oplyser, at det skulle være sundt for helbredet at grine.

Det har man jo hørt før, men det er nu ikke altid rigtigt:

Jeg har hørt i byen, at et medlem af Hells Angels lige er endt på skadestuen, fordi han sad på en kold bænk på Nørrebro i København og grinede af en eller anden tegning i en gammel avis!

onsdag, februar 22, 2006

Medløbere

Den nuværende danske regering ønsker åbenbart, at Danmark skal dele skæbnefællesskab med det halv-fascistiske regime de har i USA for øjeblikket.

At Bush-regimet bevæger sig i fascistisk retning skal man være blind for ikke at se. Eller stikke hovedet i busken, som udenrigsminister Per Stig Møller tydeligvis gør med hensyn til CIA's fangeflyvninger.

Disse fangeflyvninger handler jo nok i de fleste tilfælde om personer fra den islamiske verden, der af CIA bliver fløjet til lande, hvor de evt. bliver udsat for tortur.

Danmark er af forskellige grunde ikke specielt populær i den islamiske verden for tiden. Det ved enhver - også udenrigsministeren og statsministeren.

Hvor mange ambassader og flag mon der bliver brændt, når folk i den islamiske verden finder ud af, at danskerne åbenbart regner muslimer for at være så mindreværdige, at regeringen ikke engang gider undersøge, om CIA har brugt Danmark på ovennævnte måde?

Der er reelt tale om, at Danmark er medløber i et amerikansk korstog mod den islamiske verden. Derfor var vi med i angrebet på Irak i sin tid. Det er den virkelige sammenhæng; det kommer ikke sagen ved, at der muligvis findes politikere der er i stand til at bilde sig selv noget andet ind.

Om udviklingen i USA har jeg en række artikler og analyser på: Essays & Articles

tirsdag, februar 21, 2006

Winston Smith

Det er kommet frem, at "Winston Smith" i nogle år har haft travlt med at omskrive historien. Det foregår i USA, og drejer sig bl.a. om, at ellers offentliggjorte dokumenter er blevet fjernet fra National Security Archive, samtidig med at NSA har tavshedspligt om det.

NSA (ikke at forveksle med National Security Agency!) er et vigtigt internet site for deklassificerede dokumenter knyttet til George Washington University.

Det er ikke nogen overdrivelse at sige, at USA er på vej ind i et eller andet autoritært styre. Der er virkelig grund til at være bekymret.

mere: Essays & Articles

Ytringsfrihed i Saudi Arabien

Uanset hvad man mener om Muhammed-tegningerne, så er det alligevel en smule interessant, at en Saudi Arabisk avis ved navn "Shams" også har trykt nogle af tegningerne. Avisen siger den har gjort det for at mobilisere til kampagnen mod Danmark, men myndighederne har alligevel stoppet avisen for at foretage en undersøgelse. Der kan jo også være et dilemma: er det forbudt ifølge Islam at journalister citerer andre?

Interessant problematik. Bare en skam, at det går ud over en avis der ellers er progressiv. Reaktionære kredse ser nok gerne avisen helt lukket, med dette som påskud!

kilde: BBC News

mandag, februar 20, 2006

Tågen letter

Carl Nielsens sange er noget af det mest danske vi kan forestille os, og komponisten er da også med i kulturkanonen med adskillige værker - en opera, en symfoni og to højskolesange.
Men i virkeligheden er der ikke noget særligt dansk over Carl Nielsens musik. Det er konklusionen i et speciale fra Musikvidenskab på Ålborg Universitet, som dagbladet Information offentliggør i dag.

- Det er noget sludder at kalde Carl Nielsen for særlig dansk, hvis man kigger på selve musikken, siger Karen Vestergård, som sammen med Ida-Marie Vorre har skrevet specialet.

mere: DR Nyheder

Værdier

Vi husker alle, at statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin tid efterlyste en værdidebat i den danske offentlighed.

Man kan synes, at denne værdidebat ligesom ikke rigtig kom ud af stedet. Det blev nærmest til en debat om, hvorvidt vi skulle have en værdidebat!

For nylig har hr. statsministeren så givet udtryk for, at religionen endelig ikke må komme til at fylde for meget i den offentlige debat. Det synes han kan være farligt.

Er det statsministeren der bestemmer dagsordenen for den offentlige debat?

Er det statsministeren der bestemmer hvad man helst ikke skal snakke om, fordi han synes det er for "farligt" at snakke om?

I betragtning af den måde klovnen har tacklet sagen om M-tegningerne, er det selvfølgelig forståeligt at han for sit eget vedkommende opfatter religion som noget farligt noget. Brændt barn skyer ilden.

For religiøse mennesker er det nærmest absurd at tale om værdier i tilværelsen uden at tale om religion, altså deres egen religiøse tro og følelser. Fordi deres værdier er tæt knyttet til dette.

Det kan man selvfølgelig mene om hvad man vil, hvis man ikke selv er religiøs. Så har man altså bare nogle værdier der ikke er knyttet til religion, f.eks. fordi man er ateist. Men det giver ikke ret til at forlange, at dem der har værdier knyttet til religion skal holde sig uden for diskussionen.

Måske hr. statsministeren helst så, at vi helt afblæser værdidebatten, fordi det ikke passer ham selv, at der kommer religiøse værdier ind i det?

Her i Danmark er der næppe nogen risiko for, at dem der ikke er religiøse, får en eller anden religion presset ned over hovedet - det vil folk ikke finde sig i.

Det handler nok mere om ytringsfriheden for dem der er anderledes troende og tænkende?

Og ytringsfriheden går Anders 100% ind for. Det står ihvertfald i Jyllands Pesten.

søndag, februar 19, 2006

Løgneren Møller

Som det fremgår af brevet fra de 11 ambassadører til statsministeren, dateret 12. oktober 2005, så fik udenrigsminister Per Stig Møller en kopi af brevet (står forneden på brevet).

Udenrigsministeren har siden den 12. oktober 2005 vidst det samme som alle andre, nemlig at statsministeren siden da har bildt offentligheden ind, at de 11 ambassadører i brevet forlangte et direkte indgreb overfor Jyllands Posten. Denne regulære løgn har haft afgørende betydning for sagens udvikling, ikke kun i Danmark, men faktisk globalt!

På trods af sin viden om dette, har udenrigsministeren undladt at informere offentligheden om dette forhold, eller undladt at stille ubetinget krav til statsministeren om, at det bliver rettet. Hvilket betyder, at udenrigsminister Per Stig Møller selv gør sig medskyldig i at vildlede den danske offentlighed, udenrigspolitisk nævn - og resten af verden.

Efter at medierne finder ud af det, påstår han blot at det var "en smutter". Sagen er - og det kan klart dokumenteres med brevet - at hr. udenrigsministeren er sammen med statsministeren om en yderst alvorlig vildledning.

Det må få parlamentariske konsekvenser. Socialdemokratiets formand mener åbenbart, at regeringen skal have "arbejdsro" - selv om det er den samme regering, der helt klart har medvirket til at forværre tingene, endda med globale konsekvenser!

Det eneste rigtige i den nuværende situation er at stille mistillidsvotum til regeringen. Det forudsætter blot et mindre antal hæderlige folketingsmedlemmer i Venstre, Konservative eller Dansk Folkeparti. Samt at Socialdemokraterne også stemmer efter deres samvittighed, uanset formanden.

Der er ikke råd til at sætte partidisciplinen over hensynet til Danmark - og resten af verden.

Pakistan

Lige for tiden må man vel krydse fingre for, at uroen i Pakistan ikke destabiliserer landet så meget, så et yderliggående islamistisk styre kommer til magten. Pakistan har som bekendt atomvåben, og ifølge BBC News har de netop prøveaffyret et nyt missil, der kan bære atomvåben!

Det forekommer mig faktisk også at være farligere end spørgsmålet om eventuelle Iranske atomvåben om 5-10 år.


Når USA alligevel fokuserer så meget på Iran, så er det nok først og fremmest fordi de har nogle ret vigtige
oliekilder.

lørdag, februar 18, 2006

Kofi Annan citat

"... No religion or ethical system should ever be condemned because of the moral lapses of some of its adherents. If I, as a Christian, for instance, would not wish my faith to be judged by the actions of the Crusaders or the Inquisition, I should be very careful to judge anyone else's faith by the actions that a few terrorists may commit in its name."

Kofi Annan

Oplysning!

En islamisk fond i Saudi Arabien vil producere en bog om Muhammed og dele den gratis ud i Europa, primært i Danmark.

Det synes jeg er en god ide, især fordi det lige for tiden ikke er til at opdrive bøger om Islam hos danske boghandlere, på grund af den store interesse for emnet.

Så kunne vi vel til gengæld tilbyde Saudi Arabien nogle bøger om Jesus, til gratis uddeling i landet?

Hvis den Saudi Arabiske regering ikke tillader det, så er det jo i det mindste skåret ud i pap, hvad forskellen er på et demokratisk land med ytringsfrihed og religionsfrihed - og et tilbagestående land uden.

De vil sandsynligvis ikke tillade det. Besøger man Saudi Arabien, må man mig bekendt ikke engang have en bibel med i bagagen.

Sikke en gang hykleri!

Q-telekloning

Det er for første gang lykkedes at kombinere Q-teleportering med Q-kloning.

Det drejer sig om to teknikker, der begge har med kvantemekaniske fænomener at gøre, og det er kombinationen af de to teknikker der er virkelig interessant.

Du kan læse lidt om Q-teleportering her: Kvantesmuler (5)

Om Q-telekloning læs her: University of York

kilde: Frank Nørvig

Løgneren Fogh

Det fremgår af det berømte brev fra de 11 ambassadører, at der ikke på nogen måde bliver stillet krav om indgreb i ytringsfriheden, eller andet der vedrører regeringens kompetence i følge den danske konstitution!

Det har statsministeren helt klart bildt den danske offentlighed ind, idet han hele tiden har begrundet sit afslag til ambassadørerne med, at han ikke vil deltage i et møde, der forudsætter dette - altså et grundlovsstridigt regeringsindgreb i ytringsfriheden. Dette er altså en bevidst løgn fra statsministerens side.

Folketinget må naturligvis forlange en forklaring på, hvad den sande begrundelse for afslaget er. Uanset konsekvenserne for regeringen. Vi kan ikke være tjent med en statsminister, der ødelægger så meget for Danmark, fordi han fylder folk med løgn.

Egypten var drivkraft i protest mod tegninger (DR Nyheder)
Brev fra 11 ambassadører til statsministeren, 12.10.05 (pdf-fil)

update: læs min kommentar til Uriaspostens udlægning af sagen:

http://www.uriasposten.net/?p=3124#comments

fredag, februar 17, 2006

Roser

Wienerbrød skal nu til at hedde "Profeten Muhammeds Roser" nede i Mellemøsten.

Det påstår DR Nyheder.

Hvor dum kan man være?


Nu kan vi godt regne med civilisationens sammenbrud - nemlig når muslimerne finder ud af, at redacteuren på Jyllands Posten hedder: Flemming Rose.

Hold fast!

Ikke nok med, at Jorden ryster noget under os mennesker for tiden, nu er der endda nogle videnskabsfolk, der stiller spørgsmålstegn ved selve tyngdekraften!

Se artiklen: "Who Needs Dark Energy"

Ikke for at prale, men de ting der nævnes, ligner lidt nogle af mine egne ideer. Se min blog "Nyhedsgrupper", især for oktober 2005.

Religion og ytringsfrihed

Man kan forstå på den nuværende regering, at den absolut ikke vil have, at en præst i den danske folkekirke ytrer den sandhed, at regeringens udlændingepolitik er i modstrid med kristne værdier.

Samtidig synes man det er helt i orden, at en dansk avis spreder løgne om muslimer, ved at offentliggøre tegninger, der fremstiller det som om alle muslimer er terrorister.

Man kan diskutere, om en avis skal have lov til dette eller ej. Pressefriheden er selvfølgelig vigtig. Men der er noget galt med ytringsfriheden, når den først og fremmest er retten til at sprede løgne og håne folk, og i mindre grad retten til at sige sandheden.

Det kommer ikke sagen ved, at ingen kan afgøre "objektivt" hvad sandheden er. Det er nemlig ikke nødvendigt. Jyllands Postens redaktion vidste godt selv, at deres måde at fremstille muslimer på ikke var i overensstemmelse med virkeligheden.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen bryder sig ikke om religion i "det offentlige rum" kan man forstå på medierne. Derfor maler han Fanden på væggen (!) ved at skræmme folk til at tro, at det er nødvendigt at holde al religion låst inde i skabet - hvis man vil undgå religiøs fanatisme af forskellig art, der kunne true den demokratiske samfundsorden.

Intet kan være mere forkert!

Danmarks fremtid kommer til at afhænge af, om tilstrækkeligt mange fornuftige mennesker kan se, hvor forkert den vurdering er. Men der er også tegn på, at det netop er tilfældet: for eksempel at man ikke kan opdrive Koranen ved boghandleren for tiden. Det betyder selvfølgelig ikke, at halvdelen af den danske befolkning konverterer til Islam - men afspejler en sund og naturlig interesse. Det kan også sagtens betyde, at der pludselig kommer flere i kirke, vil jeg mene.

Mon ikke det Fogh er mest bekymret for er, at det truer hans egne muligheder for at bestemme dagsordenen. Det er nemlig det, der først og fremmest er hans politiske talent.

torsdag, februar 16, 2006

Biskoppen og imamen

Kirkeministeriet har netop "frikendt" Århus-biskoppen Kjeld Holm i forbindelse med 3 klager over hans juleprædiken, hvor han har givet udtryk for protest over regeringens udlændingepolitik.

Det synes jeg er i orden. Han har jo ikke i den forbindelse stået og kaldt folketingsmedlemmerne Søren Krarup eller Jesper Langballe for "rotter i hullet" eller noget andet uhyrligt. Sådan taler en dansk præst ikke her i Danmark, heller ikke selv om S.K. og J.L. begge er (eller har været) præster i folkekirken. Det ville de færreste danskere også bryde sig om. Siger præsten noget, som indebærer en kritik af politikerne, så holder han en ordentlig tone - i respekt for folkestyret.

Det er også de færreste danskere, der bryder sig om, at en imam kalder et folketingsmedlem for en rotte. Sådan som imam Abu Laban fornylig gjorde med Naser Khader. Denne imam mangler noget i sin opdragelse, tydeligvis. Så gør det vel ikke så meget, at statsministeren ikke inviterer ham med til møderne - så længe ungen ikke har lært at sidde ordentligt ved bordet.

Iøvrigt synes jeg vi skal have en verdslig stat, hvor hverken præster eller imamer har egentlig politisk magt. De skal blot have lov til at ytre sig, som alle andre - også kritisere regeringens politik.

Det er på tide at løsrive folkekirken fra statsmagten, synes jeg. Det betyder absolut ikke folkekirkens død, tror jeg - tværtimod. Den seneste udvikling har snarere skærpet interessen for religion, også kristendommen. Samtidig er der mange, der hellere end gerne vil være fri for religion i det hele taget. De to ting behøver ikke at udelukke hinanden.

Demokrati og bomber

Et af de vigtigste aspekter ved demokrati er fredeliggørelsen af samfundsforholdene. Det skarpe tungebånd frem for det skarpe sværd. Stemmesedlen frem for maskinpistolen. Demonstrationen frem for kanonen.

Det skarpe tungebånd kan naturligvis kun bruges, hvis man har ytringsfrihed. Begrænses ytringsfriheden risikerer man, at nogen griber til vold. Er der tale om egentlige sociale modsætninger, f.eks. et etnisk eller religiøst mindretal der bliver undertrykt af flertallet i det pågældende land, så kan det gå helt galt.

mere: Essays & Artikler

Så ka' de lære det!

Her ses Jyllands Postens chefredaktør banke ind i et par imamer, hvad ytringsfrihed er. Flere hyggelige "familiebilleder" på :
Information Clearing House

Husk: ytringsfriheden er total, man skal ikke tage hensyn til nogen eller noget.

Uanset konsekvenserne.

Jyllands Posten bringes ud


Her ses det nyeste nummer af Jyllands Posten blive bragt ud af et bud. Han har hætte over hovedet fordi han har modtaget dødstrusler fra yderliggående muslimer.

Der er flere satiriske billeder på BBC News

USA kritiserer offentliggørelsen af billederne. Jeg troede ellers de gik ind for ytringsfrihed?

Der er også en video på BBC News.

onsdag, februar 15, 2006

Bladet for munden

DR Nyheder oplyser om en vis Barroso, at "EU-kommissionens formand tog i går bladet for munden i flere danske aviser."

Jeg er ellers blevet meget mere velvilligt indstillet over for EU i de senere år, men lidt skepsis er åbenbart stadig på sin plads, når selv formanden ikke tør at tage bladet fra munden.

Sørgeligt. Og så snakker man om ytringsfrihed. Som om araberne ikke kan gennemskue, at ihvertfald Jyllands Postens redacteurer holder avisen ret tæt for munden, inden man udtaler en undskyldning.

Surt!

Mysteriet om de 12 tegninger

Mon ikke de fleste er enige om, at det umuligt kan være sølle 12 tegninger af Muhammed i en dansk avis, der alene har fremkaldt den verdensomspændende krise vi befinder os i?

Der må nødvendigvis være nogle dybere årsager under overfladen. Det er så bare lige med at finde ud af, hvad det drejer sig om.

mere: Essays & Artikler

tirsdag, februar 14, 2006

Lokal-avisen

Det ser ud til, at visse ting omkring Bush regimets adfærd kun kommer frem i offentligheden, fordi der også er noget der hedder lokalaviser i USA!

Mon det samme gælder mere alvorlige ting?

USA?

Er det vores kære allierede USA, der har brugt Muhammed tegningerne til at skabe splid mellem os europæere og den islamiske verden - som et led i forberedelserne til et amerikansk angreb på Iran?

Er Daniel Fried's besøg i Danmark et led i dette?
Hvis man læser DR Nyheders omtale grundigt, så er det helt klart muligt at fortolke det sådan.

Jeg går ud fra, at hverken statsministeren eller udenrigsministeren har lugtet lunten - de æder alt råt, når det kommer fra "storebror".

Det modsiger heller ikke, at Saudi-Arabien kan være brugt som "mellemled".

Se også:

Prison Planet

Provocation all the way down

Russian ultranationalist leader...

Daniel Fried

mandag, februar 13, 2006

Saudi-Arabien!

Hvor er det nu lige, Bush-regimet ikke ønsker noget regimeskifte?

Saudi-Arabien!

Det er sandsynligvis Saudi-Arabien der står bag anvendelsen af Muhammed-tegningerne til andre politiske formål. Det fremgår af Lindsay Beyersteins artikel "Provocation all the way down" som du også kan finde på min blog Essays & Articles.

Men amerikanerne bruger det altså også "selektivt" til deres egen fordel.

søndag, februar 12, 2006

Damokles


USA's udenrigsminister Condoleezza Rice frygter, at tegning-krisen kan komme helt ud af kontrol.


Ud af hvis kontrol, kunne man spørge?

Hun opfordrer især Syriens og Irans regeringer til at få tingene under kontrol.

Hvor er det nu lige, den amerikanske administration gerne vil lave regimeskifte med militære midler?

Syrien og Iran!

Det kan udmærket godt tænkes, at de gør det bevidst, altså bruger tegninge-sagen politisk. Det gør de, fordi de har et Damokles-sværd hængende over hovedet. I form af truslen om amerikansk militær aggression. Tegninge-sagen har muligvis forstyrret Bush-regimets planer om globalt herredømme. Det er den kontrol, hun er bekymret for.

kilde: DR Nyheder

Boycut

I forbindelse med, at en egyptisk avis har vist tegningerne af Muhammed, spørger nogen om, hvordan man egentlig laver boycut af sig selv?

Svaret er, at det har jøder og muhamedanere faktisk altid gjort!

Tegningerne har forøvrigt også været vist i Jerusalem Post.

Om boycott iøvrigt, se Wikipedia.

onsdag, februar 08, 2006

Amerikanske medier

Præsident Bush har netop fremlagt budgettet for 2007, der interessant nok indeholder en meget kraftig reduktion i bevillingerne til "Public Broadcast".

Public Broadcast er mange ting, bl.a. børneudsendelser. Men det er også talerør for liberal opposition til Bush-regimets politik.

Tilfældigt?

Se: Pressefrihed i USA

tirsdag, februar 07, 2006

Pressefrihed i USA?

Er pressefriheden i USA "suspenderet" af Bush-regimet?

Ifølge BT Nyheder er de amerikanske medier nærmest fuldstændig i vildrede med, hvordan de skal tackle sagen om de famøse "Muhammed-tegninger" og de begivenheder det har udløst - som efter min mening netop ikke har så meget med selve tegningerne at gøre.

Hvad er årsagen til denne passivitet?

Hvorfor tier amerikanske medier, hvor andre tør?

Har de ikke en fri presse derovre?

Svar: NEJ!

Bush-regimets ulovlige aflytninger uden dommerkendelse er blandt andet blevet brugt til at kue den frie presse gennem afpresning.

Det er den mest sandsynlige forklaring.

Jeg har nogle relevante artikler på min blog: Essays & Articles

Iran!

Jeg vil gerne hermed henlede opmærksomheden på, hvordan nogle iranere ser på tingene:
Begge artikler er fra: Iranian.com

Jeg har ikke fået set på resten af siden, men den virker interessant - og vigtig.

Moskva

Ifølge Pravda bliver Muhammed-tegningerne nu udstillet på et museum i Moskva!

Sagen har tilsyneladende noget at gøre med både spørgsmålet om presse- og ytringsfrihedens trange kår i Rusland - og det tjetjenske oprør.

Tjetjenien smider danske nødhjælpsarbejdere ud

Tjetjeniens fungerende regeringschef, Ramzan Kadyrov, har forbudt alle danske organisationer at arbejde i landet.

Det vil i første omgang sige Dansk flygtningehjælp, som yder humanitær bistand til de mange, der er blevet hjemløse i den mangeårige borgerkrig.

Årsagen er tegningerne i Jyllands-Posten af Muhammed, men Kadyrov beskylder samtidig de danske nødhjælpsarbejdere for at støtte de muslimske oprørere. Ramzan Kadyrov er nr. to i Tjetjeniens russiskvenlige styre.

Herhjemme siger Arne Vågen fra dansk flygtningehjælp, at man endnu ikke har fået besked fra Tjetjenien.

- Vi tager vores forholdsregler og reducerer aktiviteterne. Vi satser på dialog, siger Arne Vågen, der understreger, at Dansk Flygtningehjælp ikke er blevet truet i Tjetjenien på grund af tegningerne.

---

kilde: DR Nyheder

mandag, februar 06, 2006

Jerusalem Post

Jerusalem Post har trykt Muhammed-tegningerne, ifølge norske Aftenposten!

Jerusalem Post har meget tætte forbindelser til PNAC.

Richard Perle har tætte forbindelser til Jerusalem Post og PNAC.

Ifølge artiklen i "Aftenposten", så kan offentliggørelsen skabe stor uro i Mellemøsten.

Det er også meningen.

opdatering: DR Nyheder

Muhamedanskere

Hvad kalder man en krydsning mellem 1 indianer og 1 hvid?

Svar: et individ

Hvad så en blanding af 1 muhamedaner og 1 dansker?

Her må svaret vel være: en muhamedansker

Eller også er det en muslim der er godt integreret i det danske samfund, uden at fornægte sin baggrund helt?

Perle

Richard Perle, en af fnatmiderne der stod bag Irak-krigen, mener at de fejl der blev begået omkring angrebet på Irak viser, at den vestlige verden må handle hurtigere med hensyn til Iran!

Tro endelig ikke, at Bush-regimet ikke kunne tænkes at gøre det, altså angribe Iran. Man er i fuld gang med at manipulere med tingene, for at skabe en situation der "desværre gør det nødvendigt".

mere: Reuters

We are sorry

Selv om man teknisk set ikke skal sige undskyld for noget man ikke har gjort, så kan det måske nogle gange være nødvendigt. Specielt når der er blevet skabt kløfter, der ikke helt svarer til virkeligheden.

Prøv at se siden "We are sorry" lavet af nogle unge arabere og muslimer.

søndag, februar 05, 2006

OB 05390

I den indre Mælkevej er der fundet en ny planet. Nu ved vi at planeten Jorden ikke er den eneste af slagsen: For første gang har man i et andet solsystem, 25.000 lysår borte i Mælkevejen, opdaget en planet, der roterer rundt om en sol - en planet, der ligner Jorden med atmosfære og fast grund under fødderne. Den nye planet har fået navnet OB 05390. www.dr.dk/videnom.

Forhåbentlig er der ikke nogle tossehoveder der render rundt og brænder ambassader eller det der er værre - deroppe.

Nogen der har en stor raket?

Iran genoptager atomprogram på fuldt blus

Iran svarer i dag hårdt igen på beslutningen om at sende sagen om landets omstridte atomprogrammer til FN's Sikkerhedsråd.

Den iranske udenrigsminister meddeler, at Iran har annulleret alle "frivillige tiltag" som suspension af berigelsen af uran og kontrolbesøg af FN's atomagentur (IAEA).

mere: DR Nyheder

lørdag, februar 04, 2006

OBS! Putin

mine artikler der indeholder følgende link, er blevet fjernet flere gange:

http://news.bbc.co.uk/go/rss/-/2/hi/europe/4678022.stm

OBS! register

Se i mit register, da der åbenbart kan være fjernet artikler på min blog, eller fjernet links rettere.

http://del.icio.us/mogmich

OBS!

følgende er blevet fjernet fra min blog MOMIBLOG DK:
----------------------------------------------------
overskrift: Søren Espersen

Søren Espersen fra Dansk Fjolseparti mener, at englands udenrigsminister Jack Straw skulle tage og holde sin beskidte mund, fordi han har sagt noget der generer Pia.

Han bilder sig åbenbart ind, at man behøver at tage hensyn til andre, når man ytrer sig.

Eller på nysprog:

loyalitet = at holde sin kæft, hvis man ikke accepterer nysprogs definition af "ytringsfrihed" (s.d.)

ytringsfrihed = retten til at spotte og forhåne andre, når blot det sker i fuld respekt for deres værdighed, tro og integritet.

------
overskrift: Putin

Som bekendt var ruslands Putin en af dem, der har givet udtryk for kritik af Jyllands-Postens tegninger af Muhammed.

Noget tyder på, at hans motiv ikke er helt det samme som andres. At han gerne ser en bevægelse i retning af en indskrænkning af ytringsfriheden i EU - fordi det kan gøre det nemmere at slå ned på tjetjenske oprørere, under falsk påskud af netop dette.

Måske en god grund mere til ikke at ændre på reglerne for ytringsfrihed?

------

fredag, februar 03, 2006

Buuuush!

Muhammed-tegningerne har virkelig bragt to ting på dagsordenen. Ytringsfriheden og religionen. Ikke kun forholdet mellem de to ting, men også mere generelt.

Manuel Valenzuela har også en mening om præsident Bush's religiøsitet:

The Jesus he claims to follow is not the Jesus that guides him as a politician. Claiming to converse with the Almighty, claiming to be a conduit of the Almighty’s path for humanity, Bush as President has acted more like the God of the Old Testament than the one of the New, unleashing death, destruction and untold suffering on hundreds of thousands of people, most of whom are the descendents of those that first concocted the myth of Bush’s god. He has shown no remorse, no pity, no forgiveness and no love as he has unleashed the instruments and weapons of war upon millions of innocent civilians, waging his own personal jihad against Arabs and Muslims. And people by the millions think him a Christian?

Citatet er fra et nyt essay: "The Pestilent Presidency", som du kan finde på min engelsksprogede blog: Essays & Articles

Valenzuelas opfattelse af religionens rolle i verdenshistorien og i dag, kan du læse om i hans essay: The Poisoning of the Well

Jeeesus!

Når Jesus kommer tilbage, så tror jeg han vil starte med at vælge 3 ateister som rådgivere, for ligesom at få check på, hvad der er sket her på Jorden siden sidst:
  • En ateist med jødisk baggrund
  • En ateist med muhammedansk baggrund
  • En ateist med kristen baggrund
Med hensyn til det religiøse aspekt skulle han vel af gode grunde ikke behøve en rådgiver.

Angående det rent praktiske, så skulle der vel ikke være noget i vejen for, at kontorlokalerne kunne ligge i Jerusalem?

Men det er selvfølgelig ikke til at vide - det er jo svært at spå om fremtiden.

George W.A.R. Bush

Channel 4 har lige vist et ret så hyggeligt klip om den iscenesatte krig, som vores allesammens Fjogh trak Danmark med ind i:

http://www.informationclearinghouse.info//article11766.htm

Man er jo nødt til at forholde sig ekstremt skeptisk til de officielle informationer i disse dage.

Verdensbegivenhederne er manipulerede ad helvede til.

torsdag, februar 02, 2006

Nysprog

Følgende glose på nysprog har aldrig været ændret:

Ytringsfrihed = retten til at spotte og forhåne andre, når blot det sker i fuld respekt for deres værdighed, tro og integritet.

Saudierne

Saudi Arabien er et af de lande, der har haft mest travlt med, at Danmark skulle vise respekt for Islam.

Herskerne i Saudi Arabien er tilsyneladende ret så hyklerisk anlagt.

Fra en amerikansk kilde har jeg følgende udtalelse om Saudi Arabien:

Madison also shared about Saudi Arabia. "This country, which constantly tops our list as the worst persecutor of Christians, was rebuked this year by the United Nations Commission on Human Rights. Three Christians were arrested at the end of January and as usual, deported from the country shortly thereafter."

Citatet er fra en "Top 10 liste" på en kristen hjemmeside der hedder Worthy News

Listen kan du også læse på min blog Essays & Articles

Danskerne

Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen har i et interview til den arabiske TV-station al-Arabiya udtalt følgende:

"Jeg beskrev, at vi i Danmark har presse- og ytringsfrihed, men også en dyb respekt for andres religiøse følelser".

Det første er korrekt: vi har presse- og ytringsfrihed, og den går alle ind for at bevare.

Derimod er det sidste i citatet ikke korrekt. Rigtig mange danskere har ikke respekt for andres religiøse følelser, eller andre kulturer i det hele taget. Den dybe respekt er først og fremmest noget der findes i f.eks. statsministerens nytårstaler. Den er ikke i særlig høj grad tilstede i den politik VK-regeringen har ført. Støttepartiet Dansk Folkeparti er nærmest kemisk renset for det. Især i forhold til Islam og det herboende muslimske mindretal.

Sandheden er somme tider ilde hørt. Svenskerne må helst ikke komme med den. Eller andre EU-lande. Eller folkekirkens præster. Eller de læger der har kontakt med asylsøgere. Den kritik lukker man bare ørerne for.

Samtidig har vi desværre en statsminister der lider af den alvorlige karakterbrist, at han under ingen omstændigheder vil indrømme sine egne fejl, heller ikke de helt åbenlyse.

Det to ting i forening giver en sprængfarlig cocktail, og der er så uheldigvis en dum unge der har leget med tændstikker i nærheden.

Ovenstående er tilsyneladende i modstrid med det jeg tidligere har skrevet om koran-afbrænding. Måske det snarere forholder sig sådan, at folk afholder sig fra at brænde koraner o. lign. fordi det er for plat. Man ønsker ført en hård udlændingepolitik, men vil helst lukke øjnene for konsekvenserne.

Billeddyrkere

Hold kæft som åndsamøberne har travlt med at lave og kopiere tegninger af Muhammed.

De er helt som besat!

Man skulle næsten tro de havde fundet sig en ny gud at tilbede, i form af en tegning.

Det kan man selvfølgelig også have behov for, når man er fattig i ånden.

Så foretrækker jeg godtnok muslimer, der tror på profeten Muhammed!

Ekstra Bladet

En del højrebloggere er lige ved at få udløsning over, at Ekstra Bladet er med på Jyllands-Kompostens heroiske korstog for ytringsfriheden mod de muslimske horder.

Ekstra Bladet min bare røv!

Det eneste der er værd at læse i Ekstra Bladet er sgu da massageannoncerne, og de er endda blevet meget ringere de senere år, selvom ytringsfriheden også gælder for luderne.

At kalde det luder-journalistik er synd for luderne, de er gode nok. Det er nemlig bedre at bruge dem, end at sidde alene på lokummet og gokke den af til side 9.

Søren Krarup

Nogle præster i folkekirken vil indsamle penge til en stormoské, ifølge DR Nyheder.

Om jeg synes det er en god idé har jeg ikke rigtig taget stilling til endnu.

Det har politikeren Søren Krarup, der ligefrem er rasende over initiativet og kalder det ukristeligt.

Det synes jeg bestemt ikke politikere skal blande sig i, altså hvad der er kristeligt og ikke-kristeligt. Folks religiøse tro rager ikke STATEN en bønne, så stik lige piben ind kammerat.

Vi skal have en verdslig stat, hvor politikerne ikke kommer med sådan noget gylle. Det må egentlig også være at foretrække for ateister?

Jeg vil forresten mene, at denne politikers fremturen er i modstrid med lutheranske principper om adskillelse af kirke og stat?

onsdag, februar 01, 2006

France Soir

France Soir: "Ja, vi må godt bringe karikaturtegninger af Gud!"
Gud: ???

Koran-afbrænding

Der kom ikke rigtig nogen og brændte koraner af på Rådhuspladsen.

Hvorfor nu ikke det?

Var det fordi det er forbudt? (det er det vist nok).

Nej, det er fordi de fleste danskere godt selv kan finde ud af, hvornår man hellere må lade være med at ytre sig eller foretage en symbolsk handling, fordi man unødigt kommer til at såre andre.


En stormufti's mening

Statsminister Anders Fogh Rasmussen's personlige afstandtagen fra Muhammed-tegningerne er ikke nok, mener stormuftien i Palestina.


Jo det er!


Menneskelighed

Chimpanser har ingen ytringsfrihed - ihvertfald ikke i henhold til Danmarks Riges Grundlov.

De har jo heller ikke noget sprog, og kan ikke tegne noget der ligner noget, ikke engang en banan.

Det har mennesker derimod: bananer, tegninger, sprog og - nogle steder ihvertfald - ytringsfrihed.

Mennesker har også en særlig evne til at leve sig ind i andre. Den har vi af flere grunde, men en af dem er muligheden for at tage hensyn til hinanden, ved at undlade at bruge ytringsfriheden til unødigt at såre andre mennesker.

De to ting hænger nok iøvrigt tæt sammen - sprog og evnen til at indleve sig i andre.

NB! med hensyn til mit profil-billede: enhver lighed med "the missing link" er tilfældig.

Tjink-tjink-tjakk


Stakkels os danskere!


Ikke nok med at 1,5 mia. muslimer vistnok hader os, nu forlader den pæredanske solsort os også!


Søren Espersen fra Dansk Folkeparti må meget gerne lade være med at foreslå, at vi skal lukke grænserne for at forhindre det.

Vi må bede til Vorherre om at den bliver her. Ateisterne er nok ikke tilbøjelige til det, men det siges, at det virker alligevel.

Muslimerne her i landet er meget velkommen til at bede til Allah om det samme.

Srii-shriii-shriii

kilde: not-the-lord

Religionens rolle i verdenshistorien

Det vi oplever for øjeblikket - tilsyneladende udløst af sølle 12 tegninger i en dansk avis - er, at selve spørgsmålet om religionens rolle i verdenshistorien er drønet ind som nr. 1 på den globale dagsorden.

Det er meget vigtigt at forholde sig seriøst til dette, hvad enten man er ateist eller religiøs.

Her i Danmark synes jeg den rigtige måde at tackle det på, må være:

  1. Bring de øjeblikkelige problemer under kontrol.
  2. Undgå at gøre det til et spørgsmål om ytringsfriheden i første omgang.
  3. Undersøg grundigt, om religiøse kredse her i Danmark har spillet dobbeltspil i forbindelse med sagen, f.eks. om herboende imamer har været 5. kolonne i Danmark.
  4. Hvis (3) er tilfældet, så er det dette, der skal forhindres for fremtiden, ved ændringer i lovgivning mv. - altså ingen ændringer i ytringsfriheden.
  5. Hvis (3) ikke er tilfældet, så kan vi diskutere, om der skal indføres regler for blasfemi, der har til formål at undgå lignende eskalationer i fremtiden. Denne stramning skal helst være så lille som mulig, og selvfølgelig gælde alle religioner.
Med hensyn til (2) finder jeg det heldigt, at et forslag om indskrænkning af ytringsfriheden i England netop er blevet nedstemt.