fredag, februar 17, 2006

Religion og ytringsfrihed

Man kan forstå på den nuværende regering, at den absolut ikke vil have, at en præst i den danske folkekirke ytrer den sandhed, at regeringens udlændingepolitik er i modstrid med kristne værdier.

Samtidig synes man det er helt i orden, at en dansk avis spreder løgne om muslimer, ved at offentliggøre tegninger, der fremstiller det som om alle muslimer er terrorister.

Man kan diskutere, om en avis skal have lov til dette eller ej. Pressefriheden er selvfølgelig vigtig. Men der er noget galt med ytringsfriheden, når den først og fremmest er retten til at sprede løgne og håne folk, og i mindre grad retten til at sige sandheden.

Det kommer ikke sagen ved, at ingen kan afgøre "objektivt" hvad sandheden er. Det er nemlig ikke nødvendigt. Jyllands Postens redaktion vidste godt selv, at deres måde at fremstille muslimer på ikke var i overensstemmelse med virkeligheden.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen bryder sig ikke om religion i "det offentlige rum" kan man forstå på medierne. Derfor maler han Fanden på væggen (!) ved at skræmme folk til at tro, at det er nødvendigt at holde al religion låst inde i skabet - hvis man vil undgå religiøs fanatisme af forskellig art, der kunne true den demokratiske samfundsorden.

Intet kan være mere forkert!

Danmarks fremtid kommer til at afhænge af, om tilstrækkeligt mange fornuftige mennesker kan se, hvor forkert den vurdering er. Men der er også tegn på, at det netop er tilfældet: for eksempel at man ikke kan opdrive Koranen ved boghandleren for tiden. Det betyder selvfølgelig ikke, at halvdelen af den danske befolkning konverterer til Islam - men afspejler en sund og naturlig interesse. Det kan også sagtens betyde, at der pludselig kommer flere i kirke, vil jeg mene.

Mon ikke det Fogh er mest bekymret for er, at det truer hans egne muligheder for at bestemme dagsordenen. Det er nemlig det, der først og fremmest er hans politiske talent.

5 kommentarer:

 1. Hej Mogens

  Interessant blog, men lige et par kommentarer til denne:

  "Man kan forstå på den nuværende regering, at den absolut ikke vil have, at en præst i den danske folkekirke ytrer den sandhed, at regeringens udlændingepolitik er i modstrid med kristne værdier.

  Samtidig synes man det er helt i orden, at en dansk avis spreder løgne om muslimer, ved at offentliggøre tegninger, der fremstiller det som om alle muslimer er terrorister."

  Begge de ting udtrykker _dit_ subjektive syn på de to forhold og du begår den fejl at du tror at din ide om hvad der er "sandt" og "falsk" kan danne grund for en objektiv beslutningsmodel. I virkeligheden må begge sæt ytringer jo være beskyttet af samme regelsæt. JP og kirkens præster står alene til ansvar for deres respektive "ejere" hhv. JPs bestyrelse og Folkekirken samt overfor loven. Ikke andet. Regeringen, inklusive Fogh, har naturligvis ikke det fjeneste at gøre med hensyn til at benytte nogen form for magt eller reagere på vegne af de pågældende. Heller ikke i form af en "undskyldning" eller lignende. Din reaktion er identisk med mange andre på anti-Fogh autopilot. I jeres iver for at hade Fogh ryger den kritiske sans overbord. Og det er jo en skam.

  Tom

  SvarSlet
 2. Svar til Tom:

  Ja, denne blog udtrykker mit subjektive syn på tingene, det er derfor jeg har den.

  Nej, jeg begår ikke den fejl, at jeg tror min egen opfattelse af sandt og falsk kan danne grund for en "objektiv beslutningsmodel". Det behøver den heller ikke! Min pointe er netop, at præsten også skal have en vis ytringsfrihed, fordi det drejer sig om noget, der ikke kan afgøres objektivt.

  Jens Rohde forsøgte med sit "stunt" at lægge politisk pres på de pågældende præster, for at få dem til at holde kæft. Istedet for at forsvare regeringens politik.

  Derimod kan regeringen godt komme med en erklæring om M-tegningerne, der udtrykker dens egen holdning til dem. Det er ikke grundlovstridigt.

  SvarSlet
 3. Hey Mogens

  Udmærket blog men jeg synes nu du misser noget her. Jens Rohdes "stunt" førte jo netop ikke til noget og heldigvis for det da. ; og der er jo en væsentlig forskel; præster er ansat af Staten (indirekte gennem Folkekirken) mens J.P. er et privatejet medie.

  Men lad os lade den ligge lidt; det afgørende er den ytringfrihed vi lever under og med. Der står i Grundloven at ansvaret for ytringerne alene er under lov. Der kan altså ikke gøres indgreb af nogen art, uden gennem domstolene. Det du her advokerer er et indgreb eller en aktion udenom domstolene; nemlig en "mishagsytring" eller lignende fra regeringen. Muligvis kan se sådan strikkes sammen så den overholder Grundlovens ord, men sgu ikke dens ånd. Så selvfølgelig skal regeringen ikke undskylde noget for eller på J.P's vegne. Hvis nogen synes det J.P. skriver er for galt, så brug demokratiets regler; domstolene eller at komme med egne "modytringer". Og her er det selvfølgelig fuldstændigt ligegyldigt om du mener det ene eller andet er løgn. For en sjælden gangs skyld mener jeg Anders Fogh har taget det rigtige standpunkt og hans modstandere det forkerte.

  Klaus Jensen.

  SvarSlet
 4. svar til Klaus Jensen:

  Som du helt rigtigt skriver så er der forskel på folkekirkens og avisens forhold til staten. Det er netop den forskel jeg har noget imod: folkekirken skal efter min mening løsgøres fra staten, bl.a. af hensyn til ytringsfriheden. En imam eller en katolsk præst kan jo godt kritisere f.eks. regeringens udlændingepolitik!

  Du har ret i, at regeringen ikke skal UNDSKYLDE noget den ikke har ansvaret for, men: Det er ikke grundlovsstridigt, at regeringen kommer med en officiel erklæring, der kritiserer tegningerne. Det er ovenikøbet i god overensstemmelse med det statsministeren gav udtryk for i sin nytårstale. Konklusionen må vel være, at det han siger i nytårstalen, er en gang uforpligtende andetale.

  SvarSlet
 5. Hey Mogens

  Mht adskillelse af stat og kirke: helt enig. Jo før jo bedre.

  Mht forholdet til muhamedtegningerne så er jeg lodret uenig. Hvis nogen føler sig stødt over dem så er det deres sag at opponere med andre holdninger, anmelde en straffesag eller anlægge et civilt søgsmål. Politisk og religiøs satire selv af den grovkornede slags er dækket af ytringsfriheden. Det er en glidebane at forlange eller forvente en offentlig stillingtagen til den slags udenom de kanaler Grundloven fastsætter. Hvis jeg vil tegne muhamed som bombemand eller GW Bush som abe så er det en ytring der er beskyttet og som Regeringen bare har at blande sig udenom.

  Klaus

  SvarSlet

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.