tirsdag, januar 31, 2006

Auricula

Det er vigtigt, at vi mennesker lytter til hinanden. Også med ørerne. Men nogen er bedre til det end andre.

Forklaringen på dette ligger muligvis i et enkelt gen. Det har jeg ihvertfald hørt.

Måske der findes to slags danskere, dem der er i stand til at lytte - og dem der ikke er. Det kunne man så finde ud af ved at lave en gen-analyse af hele befolkningen.

Men nogen gange kan det nu også være rigtigt at lukke ørerne. Hvis f.eks. nogen foreslår, at det kun er politikere og avisredaktører vi behøver at gen-analysere (det har jeg ikke sagt).

Humor og klapjagt

Naser Khader har på DR Nyheder nogle betragtninger om humor, som der nok er meget rigtigt i. Her i Danmark er vi jo vant til, at man f.eks. i revyer kan gøre grin med alt og alle. Mange danskere tror vist nærmest, at det kun er os der har humor - men der er nok snarere tale om, at det spiller en stor rolle i dansk kultur, og at vi frit kan udtrykke den.

En af grundene til, at en sådan frihed ligesom er holdbar, er nok, at f.eks. en sketch i cirkusrevyen jo ikke indgår i en eller anden politisk kampagne, der som sådan aldeles ikke er "for sjov".

Det gjorde Jyllands-Postens offentliggørelse af Muhammed-tegningerne!

Når herboende muslimer ikke alle er tilbøjelige til at godkende Jyllands-Postens undskyldning, så er det fordi de ikke er dummere, end at de kan se den er falsk ad helvede til.

Ole Wolf har skrevet et forslag til, hvordan en undskyldning kunne se ud, hvis den kom lidt tættere på det man i gamle dage kaldte sandheden : Korrigeret undskyldning

Kære Anders

Vi har allesammen fejl!

Nogle er værre end andre.

En af de værste er, når man ikke vil

indrømme det selv...


Uintelligent Design

Bush-regimet er i fuld gang med at sætte scenen for næste krig: Iran

Det bliver spændende at se, hvor mange nyttige idioter i det danske folketing, der hopper på limpinden.

Undskyld?

Ved nærmere eftertanke: egentlig kan man jo ikke sige undskyld for noget man ikke har gjort, dvs. ikke har ansvaret for. Man hverken kan eller skal sige undskyld på andres vegne.

Da det jo ikke er den danske regering, der har offentliggjort disse tegninger af Muhammed, så har den ikke ansvaret, og skal derfor ikke sige undskyld. Det ville være direkte forkert at gøre det.

Men det forhindrer ikke regeringen i at komme med en udtalelse om tegningerne.

Og iøvrigt kan der siges at være en ekstra grund til at undgå at formulere udtalelsen som en undskyldning: som en del moderate muslimer (bl.a. Naser Khader) har gjort opmærksom på, så kan der ligge en uheldig "signalværdi" i dette - noget i retning af knæfald for islamiske religiøse ledere.

mandag, januar 30, 2006

Flertalsdiktatur

Når Kongeriget Danmarks statsminister vildleder både dansk og international offentlighed ved at give det indtryk, at det skulle være en overtrædelse af den danske konstitution, hvis regeringen kommer med en udtalelse om de berygtede tegninger - er det så noget han gør helt bevidst, eller kender han bare ikke konstitutionen i det land han regerer?

En udtalelse fra regeringen om tegningerne er ikke i konflikt med konstitutionen.

En udtalelse fra regeringen er derimod i konflikt med holdningen hos det øjeblikkelige flertal i befolkningen (ifølge visse såkaldte opinionsundersøgelser).

Statsministeren er statsminister i henhold til konstitutionen, og ikke i henhold til et tilfældigt flertal i befolkningen. Dette bestemmes ej heller af et flertal i folketinget.

Vi har ikke flertalsdiktatur her i Danmark, men demokrati.

Noget af det vigtigste i et demokrati er mindretalsrettigheder, ikke kun politiske mindretals rettigheder, men også f.eks. religiøse mindretal.

Dansk Folkeparti har altid været præget af den ideologiske vildfarelse, at demokrati skulle være identisk med flertalsdiktatur. Denne farlige ideologi har åbenbart smittet af på statsministeren.

Han skal så bare lige huske, at han regerer efter konstitutionen, og ikke efter et parlamentarisk støttepartis hjernedøde og udanske ideologi.

Undskyld!

Hvis man nu forestiller sig, at der er 2 mulige løsninger på sagen om Muhammed-tegningerne:
 1. Regeringen undlader selv at give udtryk for, hvad den mener om den konkrete sag, altså tegningerne. Samtidig lægger den maksimalt pres på Jyllands-Posten for at få dem til at komme med en undskyldning for artiklen.
 2. Regeringen giver udtryk for, hvad den selv mener om tegningerne, og giver en undskyldning på Danmarks vegne for, at en dansk avis har bragt dem. Samtidig med, at den omhyggeligt undgår at lægge pres på avisen for at komme med en undskyldning.
Jeg vil mene, at (2) helt klart er det rigtige. Af følgende grunde:
 • Det er ikke en overtrædelse af Grundloven at regeringen kommer med en udtalelse om tegningerne.
 • Når en avis bringer stof, der er lovligt her i Danmark, så må det også være lovligt at fastholde dette. Det er på kanten af grundlovsbrud, hvis regeringen presser en avis til at sige undskyld for noget, den ikke ønsker at sige undskyld for - og som iøvrigt er en lovlig ytring.
Sagen er, at det jo ligger i ytringsfriheden, at en avis kun taler for sig selv, og ikke på nationens vegne. Skal der tales på nationens vegne, så er det regeringens opgave.

Det mener jeg godt regeringen kan gøre ved at udtale sig konkret om tegningerne.

Rosemary's Baby


Statsminister Anders Fogh Rasmussen er optaget. Han sidder på et lummert hotelværelse og ser en video med Roman Polanskis:

ROSEMARY'S BABY

(den med Pia Farrow)

Bordet fanger!

Ifølge Jyllands-Posten har Generalsekretæren for den Islamiske Konferenceorganisation (OIC) Ekmeleddin Ihsanoglu sagt til journalister i Kairo, at OIC vil bede "FN's Generalforsamling om at vedtage en resolution, der forbyder angreb på religiøs tro".

Hvis det blev vedtaget i FN, så vil Danmark muligvis blive nødt til at lave en "blasfemi-paragraf", der forbyder de groveste angreb på folks religiøse følelser, som f.eks. Muhammed-tegningerne.

Det er der muligvis mange danskere der er imod, men der vil også være fordele ved det:
 1. Kritikken af religionens rolle i samfundet kunne blive mere seriøs og konstruktiv. En sådan FN-resolution må naturligvis ikke omfatte kritik af religionen.
 2. Alle medlemmer af FN bliver forpligtet til at respektere "fremmede" religioner fuldtud. F.eks. bliver en række islamiske lande forpligtet til at ophøre med undertrykkelse af kristendommen og andre religioner - da det jo er et angreb på folks religiøse tro.
 3. Enhver form for religiøs stat bliver forbudt, da den bygger på systematisk undertrykkelse af alle andre end den gældende religion (exit præstestyret i Iran).
Foudsat, at det for Danmarks vedkommende højst kan betyde et forbud mod de værste eskapader som netop Muhammed-tegningerne, og ellers ikke nogen begrænsning af ytringsfriheden - så synes jeg da egentlig det lyder meget fornuftigt.

søndag, januar 29, 2006

Statskup i USA?

Dem der tror, at der kunne være nogen som helst risiko for et statskup i USA tager temmelig sikkert fejl.

Det er allerede sket!

Det skete ved præsidentvalget i 2000, altså før terrorangrebet 11. september 2001.

Især disse 3 faktorer er meget kraftige indicier:
 1. Svindel ved præsidentvalget i 2000, Demokraten Al Gore var den rigtige vinder.
 2. NSA's ulovlige aflytninger, der sandsynligvis har været brugt mod politiske modstandere, under dække af "krigen mod terror".
 3. Svindel ved præsidentvalget i 2004, Demokraten John Kerry var den retmæssige vinder.
Dertil kommer den kørende korruptionsskandale, der sikkert også er forbundet med sagen.

Se også det såkaldte Project Censored der nævner flere alvorlige sager, der viser det samme.

Venstre

Godt råd til partiet Venstres udenrigspolitiske ordgyder og de andre rohdehoveder:

Spørg en vis Birthe Rønn Hornbech om en udtalelse fra partiets Fjogh om Jyllands-Postens tegninger ville være en overtrædelse af Grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed?

Hun har nemlig forstand på den slags ting. Ikke alle Venstrefolk er idioter.

Jeg er temmelig sikker på, at hun vil svare nej til spørgsmålet. Ihvertfald hvis man samtidig gør det klart, at der ikke vil blive lavet om på Grundloven.

Når statsministeren ikke vil gøre det, så må det have andre årsager.

Hvilke?

Løgne-kategorier

Der findes 4 forskellige slags løgne:
 1. Hvide løgne
 2. Statistik
 3. Sorte løgne
 4. Sandheden incl. moms
De er ordnet i rækkefølge efter stigende "ugudelighed".

Nummer 4 er værst, fordi den som regel har til formål at skabe konflikt mellem grupper af mennesker - eller måske endda voldelig konfrontation.

Klingenberg

Endelig nogen, der forsøger at rede trådene ud for Danmark: ambassadør Hans Klingenberg.

Ifølge DR Nyheder har han sagt følgende på en amerikansk TV-station:

- Jeg vil forklare, at det ikke er udtryk for den danske regerings politik, og at det ikke er udtryk for den danske befolknings holdning til muslimer. Det er udelukkende en enkelt avis værk, sagde Hans Klingenberg.

Især passagen "...at det ikke er udtryk for den danske befolknings holdning til muslimer..." er jeg personligt rigtig godt tilfreds med. Hvordan det forholder sig med regeringens holdning, er ikke lige til at se klart. Hvis Klingenberg er forkert på den, altså hvis regeringen har samme holdning som Jyllands-Posten, så skal ambassadøren selvfølgelig have en irettesættelse, som DF's udenrigspolitiske ordfører Søren Espersen giver udtryk for.

Søren Espersen har tidligere givet udtryk for, at hvis regeringen udtaler sig om artiklen i Jyllands-Posten, så er det i modstrid med ytrings- og pressefriheden her i Danmark. Det må det vel så også være, hvis Klingenberg ikke bliver irettesat af statsministeren?

Så må DF anlægge sag mod enten Klingenberg eller statsministeren for at have brudt Danmarks Riges Grundlov - det er jo som bekendt Grundloven der bestemmer rammerne for ytringsfriheden.

Gidsler

Ifølge DR Nyheder har Islamisk Trossamfund haft lige lovlig travlt med at få det til at se ud, som om de repræsenterer samtlige muslimer her i landet - altså at der ikke findes en eneste muslim, der er uenig i den konfrontatoriske linje foreningen har ført i sagen om Muhammed-tegningerne.

Det betyder, at der sandsynligvis findes en del mere moderate muslimer, som foreningen mere eller mindre forsøger at lukke kæften på - eller måske snarere forhindre dem i at lukke den op.

Disse moderate muslimer må vel nærmest føle sig som en slags gidsler i den famøse sag. Altså at de bliver taget til indtægt for holdninger de ikke deler.

Det ligner jo lidt det jeg selv føler som dansker: ubehag ved, at millioner af muslimer verden over nu tror, at alle danskere er muslim-hadere. Jeg føler mig personligt som en slags gidsel i denne sag.

Så er der ovenikøbet også nogle danske erhvervsvirksomheder, der kommer i klemme uden egentlig at have noget med sagen at gøre - de føler sig vel også som gidsel (for så vidt en virksomhed føler noget!)

Altså hele 3 grupper af noget der ligner gidsler!

De eneste der klapper i hænderne af det, er vel de mest yderliggående muslim-hadere på højrefløjen. Nogle af disse er forøvigt kommet med kraftige opfordringer til at tegne abonnement på Jyllands-Posten.

Det forstår man jo godt.

lørdag, januar 28, 2006

11. septembers historiske betydning

Da WTC's to tårne styrtede sammen den 11. september 2001, gjorde det selvklart et virkelig voldsomt indtryk på os allesammen, og amerikanernes umiddelbare opfattelse af at være i krig var fuldtud forståelig. Dertil kommer at de ansvarlige for forbrydelsen jo endnu ikke alle er uskadeliggjorte. Så Al-Qaeda er stadig en trussel mod den vestlige verden - ikke kun USA, men som bekendt også Danmark.

Alligevel synes jeg, at selve begivenheden den 11. september er kommet tilstrækkelig på afstand til, at det er fornuftigt at spørge om, hvordan den forholder sig til andre voldsomme begivenheder og risikofyldte situationer i historien. For eksempel den kolde krig?

Uanset uhyggen i begivenheden, så har den ikke på nogen måde betydet en fare for selve USA's eksistens, i modsætning til den kolde krig, Anden Verdenskrig, Den Amerikanske Borgerkrig, og Uafhængighedskrigen.

En mere udførlig behandling af denne problematik kan man læse i en artikel af Joseph J. Ellis, amerikansk professor i historie. Artiklen finder du på min blog: Essays & Articles.

Grundlov og opinion

Af DR Nyheders gengivelse af en epinion-undersøgelse fremgår det, at et flertal (48%) mener, at:

"Statsministeren skal ikke undskylde tegningerne af profeten Muhammed, da det ville være en uretmæssig politisk indblanding i pressefriheden".

Hvis et flertal af danskerne mener det, så er et flertal af danskerne forkert på den.

En udtalelse fra statsministeren om tegningerne er ikke i modstrid med Grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed, ihvertfald ikke hvis han tilføjer, at regeringen ikke har tænkt sig at tage initiativ til at ændre Grundlovens bestemmelser. Det er Grundloven der bestemmer hvad statsministeren må og ikke må - ikke en tilfældig opinionsmåling.

Når han ikke tør gøre det, så er det fordi han er bange for selv at gå tilbage i opinionsmålingerne, og kun derfor.

Kuwait

I Kuwait har de ikke ytringsfrihed som vi har i Danmark. De har heller ikke pressefrihed, så en avis kan bringe stort set hvad den lyster.

Godt man ikke lever i et så ufrit samfund!

Men lad os lige for et øjeblik bruge fantasien til at forestille os, hvad en kuwaitisk avis kunne tænkes at bringe, hvis den fik frie hænder?

Som stemningen er i øjeblikket kunne jeg sagtens forestille mig, at den bragte en artikel med en tegning, der viser Dronning Margrethe gengivet som en fritgående so, der vælter sig rundt på et grundigt tilsvinet, overdimensioneret Dannebrogs-flag - sammen med en flok mindre, danske svin.

De danskere der mener, at ytringsfriheden skal være absolut, og at politikere ikke må blande sig ved at have en mening om det, må vel bide i det sure æble og acceptere det fuldtud. Man kan ikke engang forlange, at den kuwaitiske regering udtaler en klar fordømmelse af tegningen.

Jeg brød mig ikke selv om at skrive ovenstående om Dronningen, men det er vel på det niveau, mange muslimer opfatter Muhammed-tegningerne?

Sorteper

Ifølge Politiken opfordrer Helge Adam Møller Jyllands-Posten til at beklage i en leder i avisen, at de har bragt de famøse Muhammed-tegninger.

Nu er det heldigvis ikke de konservatives gruppeformand, der bestemmer hvad en avis skal skrive i lederen. Hvis Jyllands-Posten ønsker at fastholde en redaktionel linje, der virkelig kan grave grøfter, så kan ingen vel forhindre dem i det. Ytringsfriheden indebærer jo, at en avis har lov til at bringe den slags giftig gylle.

Det er muligvis heller ikke det hr. Møller mener, men snarere at det ville være rart for statsministeren, hvis han på den måde slap for at tage stilling. Det gælder jo om at sende sorteper videre, når man sidder med den.

Det er ikke kun aviser mv. der har ytringsfrihed. Det har statsministeren også. Statsministeren kan selvfølgelig forsvare regeringens politik offentligt.

Det kan han gøre ved at beklage, at en dansk avis har bragt materiale, der er i direkte konflikt med regeringens politik med hensyn til hvordan religiøse mindretal her i Danmark bør behandles - som udtrykt i hans nytårstale. Det vil ikke være i modstrid med avisens ytringsfrihed, men betyder blot, at regeringen har en radikalt anderledes holdning til mindretal end den pågældende sprøjte har.

Forklaringen på at han ikke gør det, er tilsyneladende at kæden ligesom hopper af, når de generelle idealer skal omsættes i praksis.

Eller også var hans nytårstale en gang gratis ordskvalder, beregnet på at berolige et par dumme muslimer?

fredag, januar 27, 2006

Demokrati i Saudi-Arabien!

Det fremgår af medierne, at en del saudi-arabere åbenbart ikke har forstået, at den danske statsminister slet ikke kan forbyde en avis at offentliggøre det den nu gør.

Det skyldes selvfølgelig, at man aldrig har haft demokrati i Saudi-Arabien. Man er også håbløst bagud med f.eks. ligestilling mellem kønnene - og et par andre ting.

Det problem må vi se at få løst. Hvis saudierne ikke frivilligt indfører vestligt demokrati, så er der ikke andet at gøre end at angribe landet militært, for at få indført det.

Ligesom vi vistnok gjorde med Irak. Det var jo kun amerikanerne der begrundede angrebet på Irak med WMD. Hovedaktøren i den krig - Danmark - begrundede det som bekendt med afsættelsen af en diktator, dvs. indføring af demokrati. Ihvertfald ifølge Venstres udenrigspolitiske ordgyder. De danske soldater er der jo også kun, fordi en demokratisk valgt regering i Irak ønsker det.

Hvorfor så ikke gentage succesen?

Hvis Danmark ikke har militær kapacitet til at gøre det eneste rigtige for verden, så kunne man måske spørge amerikanerne om ikke de vil hjælpe lidt? Det drejer sig jo om at forsvare og udbrede demokrati.

Nu er det nok tvivlsomt, om de vil være med. Af uransagelige grunde har USA lige for øjeblikket ikke planer om at udbrede demokrati til Saudi-Arabien.

Skulle de komme i tanke om det, så står Danmark selvfølgelig klar...

Tredjepart

Som dansker og kristen med respekt for anderledes tænkende og troende mennesker, føler jeg mig dybt forulempet over - som tredjepart - at blive sat i bås med de værste muslim-hadende skiderikker her i Kongeriget Danmark. Rigtig mange muslimer rundt om i verden opfatter det idag sådan, at alle danskere hader muslimer og Islam.

Jeg er eddikesur over at blive sat i bås på den måde, blot fordi klovnen i statsministerstolen ikke er i stand til at omsætte generelle idealer til konkret praksis - og fordi en avis ikke har forstået, at bare fordi man har ytringsfrihed, så behøver man ikke at snakke med røven.

Mange andre kan siges at være tredjepart i den sammenhæng.

Som venstreorienteret går jeg selvfølgelig ikke ind for, at hensynet til dansk eksport som sådan skal gælde overordnet. Men det er heller ikke det, sagen drejer sig om. Det drejer sig om, at danske virksomheder uforskyldt kommer i klemme, selvom de jo egentlig ikke har noget med det at gøre. De er med andre ord tredjepart i sagen.

Som adm. direktør i Dansk Industri Hans Skov Christensen har givet udtryk for. Det må ihvertfald være rimeligt at spørge ledelsen på Jyllands-Posten om det er denne konfrontation der altid har været hensigten med at bringe tegningerne?

tirsdag, januar 24, 2006

Katten om den varme grød

I sagen om Muhammed-tegningerne foretrækker statsministeren tydeligvis at krybe udenom som katten om den varme grød. Ifølge DR Nyheder har han udtalt, at:

"...regeringen har undladt at tage stilling til tegningerne, for det ville medierne bestemt have sig frabedt..."

Nu er det ikke medierne, der bestemmer hvad en regering har lov til at tage stilling til. Hvis Jyllands-posten ikke er enig i regeringens opfattelse, så kan de give udtryk for det i avisen selv, f.eks. på lederplads. Det kan de, fordi vi her i Danmark har presse- og ytringsfrihed. Det har ikke det fjerneste med censur at gøre. Det kaldes at have en holdning.

Statsministeren kom i sin nytårstale med nogle generelle betragtninger om at tage hensyn til mindretal. Det er også meget nemmere end at implementere disse værdier i konkrete sager.

Kritikken fra FN og andre steder er udtryk for, at de "store ord" om menneskerettigheder er ved at blive omsat til praksis.

Så det bliver forhåbentlig sværere for hyklere at komme uden om den varme grød.

Læserbrev i metroXpress

Jeg plejer aldrig at læse disse mere eller mindre åndssvage læserbreve i aviserne. Men her i eftermiddag sad jeg og kedede mig lidt, så derfor kom jeg til at læse *hele* metroXpress. Indbefattet læserbrevene.

Her faldt jeg over et læserbrev, der for en gangs skyld var virkelig rigtigt og klogt. Det er fra et par beboere i Roskilde:

"Vi fatter simpelthen ikke, at folk overhovedet gider bruge tid på at skrive læserbreve. Seriøst, hvor mange læser dem?

Vi har personligt læst denne avis siden den første udgivelse og fatter ikke, at der findes så mange mennesker, der ikke har andre ting at få tiden til at gå med. Har I intet liv?

Folk, der skriver læserbreve, er de personer, det almindelige samfund hader. I er dem, der klager, når man spiller høj musik og går over for rødt.

Brug dog jeres tid på at få et arbejde - smid eventuelt nogle kilo - og frem for alt... Luk nu røven."

Hørt! Kun fjolser skriver læserbreve.

(intelligente mennesker blogger)

Pinligt!

Den danske regering har ifølge DR Nyheder ikke kendt til CIA-overflyvningerne!

Pinligt, at NGO-organisationer åbenbart er bedre til at finde ud af dette, end det danske efterretningsvæsen. Hvis efterretningvæsenet havde opdaget det, så var statsministeren selvfølgelig blevet orienteret.

Der må i så fald være en del personer i efterretningsvæsenet, der står til fyring p.gr.a. regulær inkompetence. Nok især i ledelsen?

Psykopater!

Jeg opgiver at holde tal på de løgne, der kommer fra Bush og de andre skiderikker i den amerikanske statsledelse. Det er til at få kvalme af.

Ifølge DR Nyheder var de advaret om orkanen Katrina, selv om Bush offentligt forsikrede om det modsatte. Folk der ikke alene lyver om sådanne ting, men ovenikøbet forholder sig passivt, selvom man er vidende om en overhængende naturkatastrofe, kan man kun kalde en ting: PSYKOPATER!


Gitte Seeberg

I sagen om illegale CIA-bortførelser har den konservative EU-parlamentariker Gitte Seeberg ifølge DR Nyheder udtalt:

"De europæiske lande har forpligtet sig til at overholde menneskerettighederne. Det gælder også i krigen mod terror. Vi må få bragt orden i eget hus, for det er vores - og ikke USA’s - ansvar, at de europæiske regler bliver overholdt. Man kan ikke bortføre folk og sende dem til afhøring i andre lande. Enten er man krigsfange og skal behandles efter Geneve-konventionen, eller også er man kriminel og skal overgives til politiet."


God, konservativ politik!

At det ikke passer særlig godt med vores konservative udenrigsminister Per Stig Møllers udtalelser om samme sag (se tidligere artikel) er et problem for ham, og ikke Gitte Seeberg.

Hun er som EU-parlamentariker valgt uafhængigt af folketing og regering her i Danmark - og har derfor mulighed for at føre ægte dansk konservativ politik i EU.

Måske EU-parlamentet i fremtiden kan bruges i overensstemmelse med det demokratiske princip om magtdeling, altså at det fungerer som sådan i forhold til det enkelte land, samtidig med at det er fælles?

Det ville være en demokratisk nyskabelse.

På en lidt anden måde, end når man ulovligt besætter et land militært "for at demokratisere det". Ansvaret for denne tåbelige og uansvarlige beslutning ligger imidlertid i folketinget og hos Bush-røvslikkeren i statsministerstolen. Det ligger ikke på nogen måde i EU-parlamentet.

mandag, januar 23, 2006

Iran, Islam og WMD

Når Irans præsident Ahmedinejad benægter, at Iran har til hensigt at udvikle atomvåben, er han så lige så fuld af løgn som præsident Bush?

Noget tyder på, at det kan være sandt, selvom det selvfølgelig er for naivt blot at gå ud fra.

Læs mere på min engelske blog MOMIBLOG US

DCPA

Press Release:
Danish Culture Preservation Award - DCPA - will award its special language prize: Wednesday, February 29, 2006

søndag, januar 22, 2006

Petro-Euros?

Iran har planer om at åbne en ny international oliebørs til marts. Det helt specielle ved den er, at der skal handles i Euro og ikke Dollars.

Det er muligvis en meget vigtig grund til, at USA overvejer et militært angreb på landet.

Mere om dette på min engelske blog MOMIBLOG US

Manuel Valenzuela

En forfatter ved navn Manuel Valenzuela har skrevet et virkelig stærkt essay om religionens rolle i historien, og især dens rolle idag. Det hedder "The Poisoning of the Well".

Hans sprog er utroligt - både skarpt analyserende og samtidig næsten poetisk.

Hans opfattelse af religion er meget negativ, men på en måde man ikke er vant til. Religiøse fundamentalister vil sikkert affeje ham som blot en antireligiøs ateist. Hvorimod religiøse mennesker med et mere åbent sind måske nok vil blive provokeret, men på en konstruktiv måde.

Hans essay er efter min mening velegnet som grundlag for en civiliseret diskussion med en ordentlig tone (noget som nogen vistnok efterlyser her i Danmark specielt?)

Essayet er temmelig langt, men læs det alligevel. Du finder det på min engelsksprogede blog:
Essays & Articles

lørdag, januar 21, 2006

Australsk viking?

At vikingernes efterkommere faktisk godt kan opføre sig ordentligt, kan man se i forbindelse med dåben af den lille nye i dag. Selv på den bar i Sydney, hvor kronprinseparret traf hinanden.

Så det er nok nogenlunde i orden med danskernes etik.

Halvtredsindstyve milliarder!

Troen på Odin og Thor stormer frem, skriver DR Nyheder.

Det' sgu da ikke så mærkeligt, Thor har jo lige tryllet ca. 50 mia. gode danske kroner ned i statskassen. De har ovenikøbet en tendens til at blive til flere af sig selv, uden at økonomerne kan forklare det.

Et klart videnskabeligt bevis på guddommelig og overnaturlig magt. Så kan kristne fundamentalister med deres "Intelligent Design" godt gå hjem og lægge sig!

Etik og tillid

På DR Nyheder er der en artikel med overskriften:

Danskerne er ligeglade med etiske hensyn

Man er vel viking, eller hvad?

Jeg synes nu nok, danskens etik er så nogenlunde, alt i alt.

Godt, at overskrifter ikke er helt det samme som konklusioner!

Artiklen giver een forklaring på, hvorfor danskerne ikke sparer op i fonde, der er specielt beregnet til at tage etiske hensyn. Men det er jo ikke den eneste mulige forklaring.

Det kan også være, at danskeren har større tillid til, at andre danskere også tager etiske hensyn, selv bankdirektører og den slags, der ellers gerne vil tjene penge. Sådan, at man måske ikke mener det skulle være nødvendigt med særlige fonde?

Om den tillid er fuldtud berettiget i disse globaliseringstider, er så en anden sag.

fredag, januar 20, 2006

Vatikanet støtter Darwins evolutionsteori

Den romersk-katolske kirke har bekræftet sin støtte til evolutionslæren i en tid, hvor Darwins videnskabelige teori om livets oprindelse er under pres i USA og andre lande.

Vatikanets dagblad, L'Osservatore Romano, fastslår, at det blot vil skabe forvirring, hvis man begynder at undervise i intelligent design - idéen om, at Jorden og det jordiske liv er så kompleks, at det ikke kan være opstået uden hjælp udefra, for eksempel af en guddommelig hånd.

Vatikanet roser amerikansk domstol
Avisen fremsætter synspunktet i en artikel, hvor den roser en amerikansk domstols beslutning om at stemple intelligent design som en ikke-videnskabelig teori, der ikke bør stå på skoleskemaet.

De kristne konservative i USA giver ofte indtryk af, at den katolske kirke er en allieret i kampen mod Darwins evolutionslære. Men Vatikanet har altid afvist at bruge skabelsesretningen på en fundamentalistisk måde.

Evolutionen er en "nøgle til tolkningen af historien om liv på Jorden", og debatten i USA er "forurenet af politiske holdninger", hedder det i artiklen.

---

kilde: DR Nyheder

Dommer tvinger PET til at fortælle om aflytninger

Retten i Brøndbyerne har fastslået, at anklageren skal røbe, om PET's aflytninger af de sigtede i terrorsagen er sket på lovligt grundlag.

Advokat Kristian Mølgaard og flere af hans forsvarerkolleger har rejst tvivl om aflytningerne. Han vil have dokumentation for, at efterretningstjenestens overvågning er sket på grundlag af dommerkendelser og altså har været lovlig.

Dommer: Ud med materialet
I dagens retsmøde slog anklageren, vicepolitimester Finn Ravnborg fra Glostrup Politi, sig i tøjret. Han, der i øvrigt i mange år har arbejdet i PET, påstod, at dommeren ikke har ret til at pålægge ham at rykke ud med materialet.

Men dommer Katrine Eriksen gav altså forsvarerne medhold og afsagde en kendelse om, at han skulle udlevere det ønskede materiale.

Finn Ravnborg ville ikke umiddelbart affinde sig med den afgørelse og kærede derfor kendelsen til landsretten.

---

kilde: DR Nyheder

Al Gore

Tidligere vicepræsident Al Gore er stærkt tilbage på banen!

Han har lige holdt en meget vigtig tale på "Martin Luther King Day". Han får virkelig analyseret situationen i USA - på en sådan måde, så det også er meget relevant for os andre.

Læs hele artiklen på min blog Essays & Articles (den er meget lang).

Der er også et link til et resume på The Raw Story.

torsdag, januar 19, 2006

Svenskerne er kannibaler!

Det kan godt være, at danskerne ikke behandler udlændinge ordentligt, men vi æder trods alt ikke hinanden.

Fastelavn?

Både præster og læger her i Dannevang - har ingen boller fået til fastelavn.

Så derfor laver de ballade.

Lægernes motiv til at kritisere regeringens flygtningepolitik er begrundet med, at deres faglige hæderlighed drages i tvivl af regeringen. Om hver af disse læger er kristen, muslim eller ateist er naturligvis fuldstændig irrelevant.

Præsternes motiv til at brokke sig er, at de vil have lov til at fortælle folk den sandhed, at regeringens flygtningepolitik er i modstrid med kristne værdier.

Den skarpe kritik af regeringens flygtningepolitik er det eneste de har tilfælles - bortset fra to ben at gå på, og et par andre detaljer.

Men statsministeren ved - det er ikke noget han tror, det er noget han ved - at flertallet af danskerne er enige med ham, så derfor er det i orden.

Det er Pia også, og hun opfatter også demokrati som lig med flertalsdiktatur. Det betyder, at:
 1. Det er i orden at undertrykke mindretal, hvis flertallet ikke rigtig kan lide dem. For eksempel muslimer.
 2. Mindretal som de præster, der prædiker noget STATEN ikke kan lide, har bare af at stikke præstekraven ind, eller hvad det nu hedder. For staten repræsenterer flertallet i folket.
 3. Eksperter, der mener noget andet end STATEN - er smagsdommere, og skal knytte sylten. For staten repræsenterer flertallet i folket.
 4. Et folketingsmedlem der kun tilhører oppositionen, må ganske naturligt finde sig i at blive stemplet som løgner af en minister. For ministeren tilhører STATEN - som repræsenterer flertallet i folket.
 5. En dansk familie må finde sig i, at deres søn dør som soldat i en krig baseret på løgn og bedrag. Det har STATEN nemlig bestemt, og staten repræsenterer flertallet.
Det er altsammen gode danske, liberale og demokratiske værdier.

Ka' du li' børn?

Så forstår man fan'me godt der kommer kritik fra EU og andre menneskerets-grupper:

Indvandrerbørn skal spredes ud på skolerne

Sikke en regering - hold da kæft.

Som om det ikke er nok, at en jaguar saver en mand i stykker og spreder delene rundt om i Kongens København!

Han var vist godt nok fra Gambia eller sådan noget, men hvorfor skal det gå ud over børnene?

De er uskyldige, selv om de somme tider er muslimer eller det der er værre.

MWI

Den såkaldte "Mange-Verden teori" bliver idag taget noget mere alvorligt. Egentlig er det ikke en selvstændig teori, men en af flere mulige fortolkninger af kvantemekanikken. På engelsk kaldes den iøvrigt også "Many World Interpretation" - forkortet MWI (denne betegnelse vil jeg bruge fremover).

Det er stadig den såkaldte "Københavner-fortolkning" der dominerer, blandt andet fordi MWI hidtil ikke har kunnet forklare bølgefunktionens kollaps tilfredsstillende.

Jeg har fundet en interessant artikel af en amerikaner ved navn Max Tegmark, hvor han opererer med et begreb han kalder decoherence - som muligvis kan løse problemet.

Artiklen hedder: "The Interpretation of Quantum Mechanics: Many Worlds or Many Words?"

Du kan downloade den som PDF-fil eller læse en kort omtale af den på hans hjemmeside.

Tegmark er forøvrigt fra Sverige, og hans hjemmeside indeholder også mere personlige ting, der kan være interessant og underholdende for en dansker.

onsdag, januar 18, 2006

En petitesse?

Danmarks nuværende statsminister Anders Fogh Rasmussen kalder det en petitesse, når en af hans ministre beskylder et andet folketingsmedlem for at lyve, selvom det bevisligt ikke er tilfældet.

Gu' er det ej en petitesse!

Tag lige og indse det, dit Fogh.

Der ligger noget helt principielt i sagen, idet det er et spørgsmål om folkevalgte politikeres værdighed og integritet. Hvis statsministeren ikke kan indse det, så siger det noget om hans respekt for folkestyret - eller mangel på samme. Det er et meget dårligt tegn, og tyder på en ret så autoritær tankegang hos ham.

Ikke fordi han er alene om det - den autoritære tankegang altså. Den har andre vestlige statsledere også, først og fremmest George W. Bush og Tony Blair.

Hvem er det nu lige Danmark er i koalition med i det besatte Irak?

tirsdag, januar 17, 2006

Skarp kritik af avisartikel

Statsministeren har lige givet udtryk for en meget skarp kritik af en svensk avisartikel, der forholder sig kritisk til den danske indvandrer- og flygtningepolitik. Han føler sig - på samtlige danskeres vegne - fornærmet på sin nationale stolthed.

Bortset fra det problematiske i at sætte lighedstegn mellem et egentligt hadefuldt angreb på danskernes nationale følelser, og så en mere eller mindre saglig kritik af den politik regeringen fører, så synes jeg han har ret til at ytre sig om det, idet han jo i og for sig blot forsvarer den politik, som et flertal af danskerne har valgt ham til at føre.

På samme måde som han kan kritisere en avis, der kommer med direkte hadefulde eller nedladende verbale (eller grafiske) angreb på et mindretal her i Danmark. For eksempel bornholmerne.

Det er ikke i modstrid med hverken presse- eller ytringsfriheden.

Heller ikke hvis mindretallet er et herboende mindretal af muslimer.

Sikker fremtid!

De mennesker, der bekymrer sig helt vildt om fremtiden, kan heldigvis nu slappe helt af.

Under overskriften "Fremtidsforsker forsvarer pølsevogne" skriver metroXpress idag:

"Der er gået skår i fremtidsforskernes krystalkugle. Tidligere leder af Institut for Fremtidsforskning Rolf Jensen langer nu ud efter instituttet, der i sidste uge annoncerede, at pølsevognene vil være forsvundet fra gadebilledet om 15 år. Rolf Jensen mener tværtimod, at der vil være flere pølsevogne, fordi vi vil være stadig mere på farten, skriver Berlingske Tidende."

Det vælger jeg at tro på. Pølsevognen og dermed pølsen er kommet for at blive. Man kan højst forestille sig, at folk der spiser pølserne kommer til at lyse grønt.

Bush har krydset Rubicon

I en tidligere artikel har jeg antydet en sammenligning mellem den nuværende amerikanske regering og et autoritært styre, der kom til magten i Tyskland engang i forrige århundrede.

Mange vil sikkert synes, at denne sammenligning er vildt overdrevet. Nazisme forbinder man ganske naturligt med Holocaust - medmindre man er nynazist, præsident i Iran, eller bare almindelig indskrænket. De forbrydelser Bush-regeringen har gjort sig skyldig i, er det rene vand ved siden af Holocaust.

Når jeg alligevel antyder en sammenligning, så er det fordi det efter min mening er ekstremt vigtigt at være vågen over for udviklinger i samme retning som den der skete i Tyskland i 30'erne.

Jeg er bange for, at den udvikling vi ser i USA lige for tiden, faktisk er en udvikling i denne retning. Den har især taget fart efter at George W. Bush overtog præsidentembedet.

Jeg har fundet en virkelig interessant og saglig artikel om dette problem, nemlig: "Bush Has Crossed the Rubicon" af Dr. Paul Craig Roberts. Du finder en kopi af artiklen på min blog Essays & Articles.

mandag, januar 16, 2006

En amerikansk ID

Ideen om "Intelligent Design" kommer som bekendt fra USA.

Er det en ren tilfældighed, eller kan der være nogle specielle grunde til dette?

Det har jeg gjort mig nogle tanker om, og dem kan du læse i min artikel "The Origin of Intelligent Design" på min engelsksprogede blog Essays & Articles.

Henrik H. Friis

Chefen for det danske jægerkorps Henrik H. Friis kunne godt tænke sig nogle flere krige, som jægersoldaterne kan deltage i - så de kan blive verdens bedste. Ellers er der jo bare nogle andre, der løber med førstepræmien.

Det er selv Dansk Folkeparti vistnok imod, velsagtens fordi de er så gammeldags at tro, at krig er noget man helst skal undgå. De følger ikke rigtig med tiden, må man sige. Det gør chefen for jægerkorpset. Han er det man kalder moderne.

Krig er noget man arrangerer og iscenesætter for at nå sine mål. Til iscenesættelsen hører normalt systematisk vildledning af offentligheden, og anvendelsen af nyttige idioter i "allierede" landes statsledelse.

Det er derfor USA angreb Irak - for at opnå globalt militært herredømme (forudsætter kontrol med olien).

På grund af forudsigelige vanskeligheder i Irak - som idioterne i den amerikanske statsledelse åbenbart ikke har kunnet forudse - kan man ikke uden videre angribe Iran idag. Her er man desværre tvunget til at anvende andet end militære midler.

Men der kan vel arrangeres en lille rask krig et helt andet sted, hvor det kan betale sig for Verdens Herre?

Hvad med Latinamerika?

Per Stig Møller stoler trygt på USA!

I dagens metroXpress er Danmarks nuværende udenrigsminister Per Stig Møller citeret for følgende:

"Når USA bedyrer, at det respekterer andre landes suverænitet, så kan man deraf udlede, at USA ikke benytter hverken dansk eller grønlandsk luftrum ulovligt, for eksempel til transport af fanger og terrormistænkte."

Vel kan man da ej!

Enhver med øjne i hovedet og andet end vandgrød mellem ørerne ved, at den nuværende amerikanske administration ingen troværdighed har. Det ved iøvrigt også flertallet af amerikanere.

Bortset fra det: hvis Danmarks sikkerhed afhænger fuldstændig af denne bjørnebande, så foretager vi åbenbart ikke en selvstændig overvågning af dansk luftrum, eller hvad?

Hvis vi ikke gør det, så må vi danskere jo bare krydse fingre for, at amerikanerne (CIA?) opdager det i tide, hvis en flok terrorister overflyver Danmark for at komme til Rebildfest eller hvad det nu kan være.

Men selvfølgelig: det er ikke første gang, nogen kryber i støvet for en krigsliderlig løgner med stor magt.

Kirke, stat og globalisering

Når jeg forsvarer danske folkekirkepræsters ret til at holde en prædiken, der kritiserer regeringens flygtningepolitik for at være i modstrid med kristne værdier, så er det fordi jeg selv mener den er det.

Men det er klart, at det er et spørgsmål om hvor grænsen går. Kirken som sådan skal ikke direkte bruge sin magt politisk, og nærmest blive en stat i staten. Det er en af de vigtigste forskelle på lutheranisme og katolicisme. Den katolske kirke har altid været mere politisk på den måde, at den ikke bare giver udtryk for hvad den mener er i konflikt med kristne værdier - og så iøvrigt overlader politiske beslutninger til "øvrigheden" dvs. staten.

En af grundene til, at AIDS igen er ved at brede sig i verden er, at den katolske kirke misbruger sin magt politisk, først og fremmest i Afrika og Latinamerika.

Da det her drejer sig om et princip, så mener jeg ikke man nødvendigvis behøver at være venstreorienteret for at have noget imod den måde den katolske kirke blander sig i latinamerikansk politik, som det fremgår af BBC News idag.

lørdag, januar 14, 2006

Patenter?

Tilhængerne af "Intelligent Design" har tilsyneladende glemt spørgsmålet om patenter.

Se mere på min engelsksprogede blog MOMIBLOG US

Amerikansk militær

Til forståelse af situationen i Irak, og specielt det amerikanske militærs problemer, har jeg en artikel med kritik fra en britisk officer på bloggen Essays & Articles (på engelsk).

Hans kritik er ret så skarp, og kan nok ikke stå alene. Det er også værd at lægge mærke til, at hans udtalelser først er offentliggjort i et amerikansk militært tidsskrift. Det tyder jo på, at man i det mindste selv forsøger at løse problemerne.

Ansvaret?

Forsvarets Efterretningstjeneste vurdererer i en rapport, at oprøret i Irak vil fortsætte og sandsynligvis blive endnu værre. Samtidig vurderer man, at en tilbagetrækning af besættelsesstyrkerne (det kalder FE det muligvis ikke, men det er det) - vil udløse en borgerkrig.

Kort sagt: der er faktisk ikke rigtig noget, man med rette kan kalde en løsning. Jeg kan heller ikke angive nogen. Situationen er fuldstændig umulig.

Det virkelig uhyggelige ved det er, at det altid har været forudsigeligt, at det ville ende sådan - undtagen for idioter.

Og hvem har så ansvaret for at have skabt en så umulig situation?

Det var naturligvis ikke "verdenssamfundet", da det var i direkte modstrid med internationale regler og FN's sikkerhedsråd.

Ansvaret ligger ved den nuværende amerikanske regering under Bush. Vi kan godt se bort fra de lande der fulgte med som det tynde øl, enten fordi de blev presset til det - eller gjorde det fuldstændig frivilligt, fordi beslutningen blev taget af servile fjolser (f.eks. Danmark).

Denne totalt uansvarlige præsident har forøvrigt lige udtalt på en pressekonference, at et Iran med atomvåben er til fare for verdensfreden. Selvfølgelig er det rigtigt, men en løsning af det problem skal ikke ledes af en amerikansk præsident, der selv er til fare for verdensfreden.

fredag, januar 13, 2006

Øf...

Da jeg ikke kan bringe en af Jyllands-Postens berømte eller berygtede tegninger af profeten Muhammed, fordi tegnerne har copyright - bringer jeg i stedet et billede af 3 grønne grise...

Grønne grise?


Ja, ifølge BBC News har videnskabsfolk ved hjælp af genmanipulation frembragt en gris der lyser grønt! Hvis du ikke tror på mig, så læs artiklen!

Muh...

I forbindelse med de famøse Muhammed-tegninger, så er jeg nok ikke den eneste, der har været lidt i tvivl om, hvordan man skulle opfatte det.

Jeg synes der er 3 ting jeg vil fremhæve:

 1. Min egen umiddelbare reaktion på tegningerne, da jeg så dem første gang var, at de mindede om de tegninger man finder i f.eks. "Svikmøllen", og som gør grin med alt og alle, incl. Jesus og for den sags skyld Vorherre. Det er almindeligt her i Danmark, og min umiddelbare reaktion er derfor nærmest udtryk for min egen danskhed.
 2. Jeg er kristen, og kan derfor naturligvis ikke anerkende, at jeg skal rette mig efter forbud og påbud i Koranen. Det samme må vel gælde for danskere der ikke er hverken kristne eller muhamedanere - f.eks. ateister eller agnostikere. Koranens forbud skal vel kun gælde for muslimer?
 3. Eftersom det store flertal her i Danmark ikke er muslimer, og eftersom vi har demokrati, så kan der selvfølgelig ikke indføres et juridisk forbud mod at overtræde noget i Koranen (imod flertallets vilje).
Uriasposten har en artikel der berører det samme, og som jeg synes er tankevækkende.

Uriasposten

Fra Uriasposten har jeg hentet dette billede fra de seneste optøjer i Rosenhøj. Som det ses, så er gerningsmændene næppe muhamedanere, da det er skrevet på DANSG.

Ifølge DR Nyheder så er gerningsmændene ikke engang lokale folk, og altså ikke de samme som sidste gang.

Mystisk!

Iran og USA

Der er for øjeblikket alvorlige problemer med at få det iranske præstestyre til at rette sig efter det internationale samfund med hensyn til landets atom-program.

I den forbindelse kan man spørge sig selv, hvorfor USA ikke allerede har angrebet landet for at afsætte præstestyret? Det har sandsynligvis altid været planen, og man går tydeligvis efter det princip, at man anvender militære midler, medmindre man er tvunget til andet.

Forklaringen er jo nok, at man netop er tvunget til "andet". Situationen i Irak er ikke specielt god, i forhold til at angribe Iran. Et angreb på Iran vil bringe Irak helt ud af kontrol. Derimod er man muligvis dum nok til at bilde sig ind, at et militært angreb fra Israel kan klare ærterne - støttet af f.eks. amerikansk satellitovervågning og lignende.

Når jeg påstår, at et angreb på Iran altid har været hensigten, så er det ud fra en samlet vurdering af USA's fremgangsmåde under Bush-regimet. Det man skal spørge om er, hvad man kunne have forventet, hvis besættelsen af Irak var gået så let og smertefrit, som idioterne i den amerikanske ledelse havde forventet?

Svaret er, tror jeg: et militært angreb på Iran, evt. med et eller andet påskud - som ikke nødvendigvis behøver at være sandt. Det er ikke tilfældigt, at der er amerikansk militær i Irans to nabolande Afghanistan og Irak.

Massepsykose?

Fra en pålidelig, men hemmelig kilde har jeg modtaget følgende efterretning:

Det psykiatriske system i USA er ved at bryde sammen af overbelastning. Der er sket en nærmest eksplosionsagtig stigning i antallet af amerikanere, der lider af den vrangforestilling, at de bliver overvåget og aflyttet af NSA.

Det forlyder fra Det Hvide Hus, at det muligvis er Iranske agenter, der står bag epidemien.

torsdag, januar 12, 2006

Politik fra prædikestolen

Jeg kan forstå på nyhederne, at en præst har fået en irettesættelse af en biskop for at holde en juleprædiken der kritiserer regeringens flygtningepolitik, men uden at tage udgangspunkt i det kristne budskab.

Den irettesættelse er efter min mening i orden. Præsten skal altid tage udgangspunkt i det kristne budskab i sine prædikener. Det politiske element må under ingen omstændigheder være det primære, eller stå alene. Hvis det gør det, så misbruger præsten prædikestolen som politisk talerstol.

Det begrænser ikke hans ytringsfrihed: et rent politisk budskab kan fremføres privat, som f.eks. et læserbrev i en avis, eller han kan melde sig ind i et politisk parti og stille op til folketinget.

Helge Sander

Det er sikkert rigtigt, at man ikke kan anklage Helge Sander for at have fusket med båndoptagelsen, fordi det vil være umuligt at bevise.

Men bortset fra denne båndoptagelse, så har hr. folketingsmedlem Helge Sander fra folketingets talerstol beskyldt et andet folketingsmedlem for at lyve, vel vidende at det ikke er korrekt - han ved selv hvad han har sagt på det pågældende møde, og hvis han ligesom ikke kan huske det, så er der DR's lydoptagelse som bevis.

Homann må kunne anlægge injuriesag mod Sander, hvis han vil. Som folketingsmedlem skal man ikke finde sig i, at et andet folketingsmedlem beskylder en for at lyve - og beskyldningen bevisligt er løgn.

Han kan, hvis han vil, også stille sig tilfreds med en effektiv undskyldning fra Sander - udtalt fra folketingets talerstol, og ført til protokols.

Hvis Sander ikke gør det, må Homann anlægge injuriesag for at få sit navn renset. Så må domstolene bede om at få Sanders immunitet ophævet.

Mon Jesper Langballe og et par andre folketingsmedlemmer tør at stemme imod det?

mandag, januar 09, 2006

Kvinde dømt for bordeldrift


En kvinde blev i dag idømt et års fængsel og 150 timers samfundstjeneste for rufferi ved at have drevet bordel med ungarske kvinder i Rødovre.

jatak, mere: DR Nyheder

(billedet er fra artiklen, og kan ikke forstørres ved at klikke på det)

Usikker fremtid?

Her går man og bekymrer sig om, hvorvidt fremtiden vil bringe mere krig i verden, om USA angriber Iran med taktiske atomvåben, eller om Al-Qaeda udfører en terroraktion på dansk jord?


Så kan det vel heller ikke blive værre, vil nogen måske sige.

Jo, det kan!

Ifølge nogle fremtidsforskere, så kan vi forvente at PØLSEVOGNEN helt forsvinder fra gadebilledet...

Måske man kan trøste sig med, at såkaldte "fremtidsforskere" som regel tager grundigt fejl?

kilde: DR Nyheder

søndag, januar 08, 2006

Om Folkekirkens rolle

I forbindelse med den aktuelle diskussion om folkekirken, har jeg lagt et essay af historiestuderende Anders Peter Johnsen på min blog Essays & Artikler.

Det hedder "Om Folkekirkens rolle"

Se også evt. nyhedsgruppen dk.politik i tråden "Religions- og ytringsfrihed i Danmark".

"God religiøs moral"

At regimet i Iran er direkte afskyeligt i sin magtudøvelse, kan man ikke være i tvivl om, når man læser artiklen "Iransk kvinde dødsdømt for selvforsvar"DR Nyheder. Hun blev sandsynligvis dødsdømt, fordi de 3 gerningsmænd var medlem af en religiøs milits, der overfalder folk som de mener forbryder sig mod god, religiøs moral.

God, religiøs moral!

Det styre skal sendes ad Gehenna til, blot ikke med et militært angreb på landet. Vi skal ikke have en verdenskrig.

Men et militært angreb på Iran er sandsynligvis, hvad USA har under forberedelse - muligvis med anvendelse af atomvåben, der er konstrueret sådan, at de ikke skulle ramme civile iranere.

Det lyder overordentlig troværdigt, at det ikke skulle gå ud over civile - se blot på Irak.

God, religiøs moral mr. Bush?

lørdag, januar 07, 2006

Rohdehoved!

Jeg har lige hørt Jens Rohde sige i radioavisen, at præsterne ikke skal blande sig i politik. De må ikke kritisere hverken regeringens rygepolitik eller flygtningepolitik eller nogen anden politik - fordi det er politik.

Nu har jeg aldrig hørt om en præst, der kritiserer regeringens rygepolitik fra prædikestolen. Hvis han eller hun gjorde det, så ville folk jo nok også ryste på hovedet og vandre ud af kirken. Fordi regeringens rygepolitik kun er et politisk spørgsmål, der overhovedet ikke berører kristne værdier.

Det gør regeringens flygtningepolitik derimod, og det i meget høj grad! Hvordan man behandler flygtninge er ikke kun et politisk spørgsmål, men også et etisk ditto. For religiøse mennesker kan det også være et religiøst spørgsmål.

Det er rigtigt, at der er et politisk aspekt ved præsternes kritik af flygtningepolitikken, men når de gør det, så er det fordi de mener at den nuværende regerings flygtningepolitik er i direkte modstrid med grundlæggende kristne værdier.

Det er jeg som kristen fuldstændig enig med dem i.

At hr. Jens Rohde åbenbart ikke kan se denne vigtige forskel på rygepolitik og flygtningepolitik, viser klart, at der må være temmelig rohdet oven i hovedet på ham.

Mener Rohde noget andet?

Det bliver spændende at se, om vores ret så autoritære statsminister giver Jens Rohde besked på at mene noget andet med hensyn til spørgsmålet om kirke og stat.

Det er ikke sikkert han tør, fordi Jens Rohde tidligere har vist, at han er et mandfolk med nosser nok til at modsige en pisse-autoritær statsminister. Det er ikke en borgerlig kælling uden rygrad, som fatter bare kan sætte på plads (det er Connie Hedegaard vistnok heller ikke!)

Måske man finder et "kompromis" hvor Rohde - og regeringen - fastholder sin kritik af de pågældende præster, men ligesom ikke mener, at en afskaffelse af statskirken ligesom er aktuel.

Jo den er! En afskaffelse af statskirken har aldrig været mere aktuel. Den politiske dagsorden her i Danmark skal ikke bare bestemmes af en pisse-autoritær statsminister. Som det er nu, er det noget værre rohderi.

intelligent deSIGN

Og her er så det endelige bevis på, at Bush er tilhænger af "Intelligent Design" fordi det forvirrer folk og gør det vanskeligt at skelne mellem Gud og Fanden:

Religions- og ytringsfrihed i Danmark

Jens Rohde forlader folkekirken i protest!

I anledning af, at nogle præster har brugt julegudstjenesten til at skælde ud på regeringens flygtningepolitik, udtaler Jens Rohde ifølge DR Nyheder:

Hvis kirken vil være politisk, må den også tage konsekvensen af det, og så skal det ikke være en statskirke.

Jeg er for en gangs skyld 100% enig med hr. Jens Rohde!

Det er på tide at afskaffe den danske statskirke, og kappe forbindelsen. Det vil naturligvis have den konsekvens, at det er folkekirken selv, der suverænt bestemmer hvad præsterne må sige fra prædikestolen, da der jo som bekendt er ytringsfrihed her i landet. Der vil ikke være noget som helst problem i at kritisere f.eks. den siddende regerings flygtningepolitik - det kan statsministeren slet ikke blande sig i, lige så lidt som han kan forbyde Jyllands-Posten at bringe nogle tegninger af Muhammed.

Dem der ikke er medlem af folkekirken vil så ikke have indflydelse på hverken forkyndelse eller administration. Det har f.eks. katolikker, muhamedanere og overbeviste ateister sikkert ikke noget imod - fordi de selv har frihed til det samme. Man bestemmer også selv, om en kirke på Nørrebro skal kunne have fast træffetid med en imam - det kan hverken staten eller fanatiske muslimhadere blande sig i. Hvis hr. Jens Rohde vil have indflydelse på det, så må han melde sig ind i folkekirken igen.

Selvfølgelig må man så afskaffe kirkeskatten, hvorefter folkekirken må indføre kontingent (som man selv bestemmer størrelsen på). Den administrationsbyrde der følger af det, kan man passende kompensere ved at flytte f.eks. navneregistrering over til staten, hvor den også mere naturligt hører hjemme.

En sådan adskillelse af kirke og stat vil ikke betyde kristendommens "død" her i Danmark - den vil tværtimod blive revitaliseret, så folk måske ligefrem gider at gå i kirke igen!

onsdag, januar 04, 2006

Gniere!

Ifølge DR Nyheder har man lige opdaget, at der er eksta 15 mia. kr. på statens konto i Nationalbanken!

Beløbet svarer til, at finansminister Thor Pedersen kunne sende hver eneste dansker en check på 2.800 kr. og stadig have lige så meget i statskassen, som han regnede med i december. Men det bliver der ikke noget af.

Gad vidst om man i virkeligheden ikke vidste det lige før jul?

Man har bare været bange for, at folk ville lægge politisk pres på regeringen for at få et lille tilskud til julegaverne. Det ville ikke have været en skattenedsættelse - det kan Anders jo ikke lide.

Sikke et julehumør!

tirsdag, januar 03, 2006

Fanden er intelligent!

Diskussionen om såkaldt "Intelligent Design" handler først og fremmest om, at det ikke har noget med videnskab at gøre, uanset hvad tilhængerne påstår.

Det er religion, og ikke nogen "videnskabelig teori".

Derimod er det efter min mening ikke rimeligt uden videre at affeje det som overtro. At sætte lighedstegn mellem religion og overtro er udtryk for en manglende respekt for troende mennesker og deres - intelligens.

Men som kristen synes jeg, der er noget andet, der er forkert ved tankegangen, og som nærmest gør den til en kristen vranglære: Bibelen taler ganske vist om, at Gud er alvidende, men det er vel ikke nødvendigvis det samme som intelligens? Intelligens er et temmelig moderne begreb, som man efter min mening er tilbøjelig til at overdrive betydningen af, for ikke at sige: dyrke som en afgud! For eksempel er der nogen der mener det ville være et fremskridt hvis man kunne designe sine egne børn til at blive mere intelligente - ved hjælp af genmanipulation.

Derimod taler bibelen om, at Gud er kærlighed, så hvorfor ikke holde sig til det?

Og så lige noget helt andet: når man ser på verden, så er der noget der tyder på, at også Fanden er rimelig intelligent, så intelligens er nok ikke nødvendigvis noget godt.

Hvis man erstatter begrebet Gud med "Intelligens", så kan man vel egentlig ligeså godt slå det sammen med begrebet Fanden eller Satan - der er sådan set ikke nogen grund til at skelne.

Det ville måske også gøre det muligt for den amerikanske præsident for en gangs skyld at tale sandt til folk, når han kalder sig troende?

Måske det er derfor han er tilhænger af "Intelligent Design".