lørdag, januar 07, 2006

Religions- og ytringsfrihed i Danmark

Jens Rohde forlader folkekirken i protest!

I anledning af, at nogle præster har brugt julegudstjenesten til at skælde ud på regeringens flygtningepolitik, udtaler Jens Rohde ifølge DR Nyheder:

Hvis kirken vil være politisk, må den også tage konsekvensen af det, og så skal det ikke være en statskirke.

Jeg er for en gangs skyld 100% enig med hr. Jens Rohde!

Det er på tide at afskaffe den danske statskirke, og kappe forbindelsen. Det vil naturligvis have den konsekvens, at det er folkekirken selv, der suverænt bestemmer hvad præsterne må sige fra prædikestolen, da der jo som bekendt er ytringsfrihed her i landet. Der vil ikke være noget som helst problem i at kritisere f.eks. den siddende regerings flygtningepolitik - det kan statsministeren slet ikke blande sig i, lige så lidt som han kan forbyde Jyllands-Posten at bringe nogle tegninger af Muhammed.

Dem der ikke er medlem af folkekirken vil så ikke have indflydelse på hverken forkyndelse eller administration. Det har f.eks. katolikker, muhamedanere og overbeviste ateister sikkert ikke noget imod - fordi de selv har frihed til det samme. Man bestemmer også selv, om en kirke på Nørrebro skal kunne have fast træffetid med en imam - det kan hverken staten eller fanatiske muslimhadere blande sig i. Hvis hr. Jens Rohde vil have indflydelse på det, så må han melde sig ind i folkekirken igen.

Selvfølgelig må man så afskaffe kirkeskatten, hvorefter folkekirken må indføre kontingent (som man selv bestemmer størrelsen på). Den administrationsbyrde der følger af det, kan man passende kompensere ved at flytte f.eks. navneregistrering over til staten, hvor den også mere naturligt hører hjemme.

En sådan adskillelse af kirke og stat vil ikke betyde kristendommens "død" her i Danmark - den vil tværtimod blive revitaliseret, så folk måske ligefrem gider at gå i kirke igen!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.