onsdag, juni 29, 2005

George W. Bush (3)

Radioavisen kl. 6: Bush skulle i en tale have sagt noget i retning af, at det er nødvendigt at forblive i Irak for at forhindre, at landet udvikler sig til en terroristrede (citeret efter min hukommelse).

Det er rigtigt nok - men hvem er det nu lige der har skabt en situation, hvor det er blevet nødvendigt?

At det først og fremmest er Bush-administrationen selv, der har skabt situationen, bør vel have konsekvenser internationalt. Kampen mod den internationale terrorisme er for alvorlig en sag til at man kan tillade sig at lade en flok idioter lede den.

Alternativet er ikke at trække sig ud af landet og overlade det til kaos. Det ville også være et brud på Geneve-konventionen og den FN-resolution hvor USA og England påtager sig ansvaret. Ironisk nok er Bush-administrationen af politiske grunde nærmest tvunget til at overholde internationale regler, som man ellers ikke har respekt for.

Men da der jo ligesom ikke er nogen der kan trylle verden om, synes jeg Danmark skal forblive i Irak - også med soldater. Vores tilstedeværelse idag er som bekendt også anerkendt af FN.

Så må amerikanerne selv finde ud af, om de vil sætte løgneren i Det Hvide Hus for en rigsret.

tirsdag, juni 28, 2005

Kvante-smuler (3)


entangled_2 copy, originally uploaded by mogmich.

Som et eksempel på en korrellation mellem 2 partikler ses her en neutral pi-meson der henfalder til en elektron (e) og en positron (p). Hvis elektronen har "spin up" så har positronen nødvendigvis "spin down". Det betyder, at i det øjeblik man måler på elektronen, så får positronen det modsatte spin - også selvom den skulle befinde sig langt væk!

George W. Bush (2)

Hører lige i TV-avisen, at nogen har noget imod, at Villy Søvndal kommer med kritik af præsident Bush, og på den måde politiserer hans kommende besøg i Danmark.

Som om det besøg ikke er politiseret i forvejen. Manden besøger Danmark for at afstive et image, der af virkelig gode grunde er temmelig ramponeret. Selv republikanerne i den amerikanske kongres er begyndt at forholde sig kritisk - fordi hans politik i allerhøjeste grad skader USAs interesser.

Så er det jo også smart at besøge Danmark nu, mens vi stadig har en ukritisk røvslikker som statsminister.

mandag, juni 27, 2005

George W. Bush (1)

Apropos George Bush, som jo besøger Danmark i den nærmeste fremtid: Hvad har han egentlig gjort for at få afklaret, hvem der var ansvarlig for de falske beviser på masseødelæggelsesvåben, der i sin tid blev fremlagt i FN?

Mig bekendt har den nuværende amerikanske administration ikke rørt en finger for at placere ansvaret for dén svinestreg. Sandsynligvis fordi det rækker ind i det Hvide Hus, altså at løgneren i præsidentstolen ikke bekymrer sig om sin egen troværdighed.

Men det kommer jo nok først frem når amerikanerne får ham sat for en rigsret om et halvt års tid (det bliver nødvendigt hvis USA skal overleve som stormagt).

søndag, juni 26, 2005

Kvante-smuler (2)

En af de ting der følger af kvantemekanikken er, at man ikke kan måle en partikels nøjagtige position og samtidig måle dens impuls nøjagtigt (impuls=masse*hastighed). Position og impuls er ubestemt på den måde, at hvis man måler positionen så er impulsen ret ubestemt, og omvendt.

Dette skyldes ikke at målingen af partiklens position forstyrrer partiklen rent fysisk så dens impuls ændres (udbredt misforståelse). Sådanne virkninger har ikke relevans her, hvor det handler om at man slet ikke kan måle impulsen nøjagtigt - samtidig med positionen.

Nu vil de fleste almindelige mennesker jo nok sige, at selvom man ikke kan måle impulsen, så har partiklen selvfølgelig en impuls. Hvis det f.eks. er en elektron, så må den nødvendigvis bevæge sig i en bestemt retning med en bestemt hastighed. At dette synspunkt skulle være "dumt", kan man ikke så godt påstå - ikke alene passer det med dagligdags erfaring, men det var faktisk også det Albert Einstein mente om sagen.

Men det er bare ikke den dominerende fortolkning af teorien. Ifølge denne, som faktisk er den der er bedst underbygget, forholder det sig så mærkværdigt, at hvis man måler positionen så har partiklen ikke en bestemt impuls, og omvendt. Og på samme måde: bestemmer man sig til at måle f.eks. en elektrons nøjagtige position, så har elektronen en bestemt position, men først når man har foretaget målingen! Undlader man at foretage målingen, så har den samme elektron ikke nogen helt bestemt position - rent fysisk og objektivt.

Selve målingen har altså betydning for partiklens egenskaber, men kun på den nævnte måde. Det betyder ikke, at "virkeligheden kun eksisterer i den menneskelige bevidsthed" eller noget i den retning (en anden udbredt misforståelse).

Kvante-smuler (1)

Efter at have tygget mig igennem en bog om kvantemekanik, synes jeg nok det er lykkedes mig at blive forvirret på et højere plan, dvs. klogere. Det drejer sig om "Introduction to Quantum Mechanics" af David J. Griffiths, som jeg har lånt fra Syddansk Universitet. Bogen er fra 2005, så indholdet er næppe forældet.

Jeg vil ikke påstå, at jeg har forstået alle formlerne i bogen fuldstændig, men alligevel nok til mit formål, som er af mere filosofisk karakter. Forfatteren giver i forordet udtryk for det synspunkt, at man næppe kan diskutere meningen med teorien uden rigtig at have forstået hvordan den virker. Det er der nok noget om, meen ... så er der rigtig mange, der er udelukket fra diskussionen!

Det er ikke meningen at jeg vil gennemgå eller anmelde bogen her, men jeg har taget nogle noter mv. som jeg sandsynligvis vil bruge i senere artikler her på bloggen. Bogen vil altså nærmest være mit referencepunkt hvad kvantemekanik angår - medmindre andet bliver nævnt.

lørdag, juni 25, 2005

Landbrugsstøtten

Når man hører politikere og andre ledere udtale sig i medierne, så gå de tilsyneladende alle ind for at afskaffe støtteordningerne til landbruget, og har gjort det i nogle år. Det store flertal af forbrugere/vælgere går sikkert også ind for at afskaffe det. Og så er det jo mærkeligt at det ikke allerede er afskaffet, synes jeg.

Man kan også spørge på en anden måde: hvem er de usynlige magthavere i EU, der tydeligvis er i stand til at forhindre en afskaffelse af ordningerne, uafhængigt af demokratiet?

Hvis det var EU-parlamentet der (suverænt) bestemte den slags ting, så kunne man i det mindste selv stemme på en politiker, der går ind for at afskaffe ordningerne - og kontrollere hvad han/hun stemmer. Afstemningsresultaterne kunne jo passende lægges på Internet.

fredag, juni 24, 2005

Forkerte priser

Hører lige i radioavisen, at forbrugerombudsmanden har anmeldt 3 elektronikfirmaer for at fuske med priserne. Det var sgu også på tide, da enhver kan sige sig selv at der ikke er tale om fejl. Ihvertfald ikke hvis man definerer fejl som en tilfældig afvigelse fra de korrekte priser. Så tilsiger elementære matematiske lovmæssigheder, at det skulle være til fordel for forbrugeren i ca. halvdelen af tilfældene. Det er det tydeligvis ikke, og altså er der ikke tale om fejl. Det kan retten vel også tillade sig at gå ud fra, ligesom skattevæsenet nok går ud fra at 2+2=4

De pågældende firmaer kan ikke undgå selv at vide dette, eller også har de en lige lovlig kreativ opfattelse af hvad "fejl" er.

torsdag, juni 23, 2005

Jugoslavien

I mit tidligere indlæg om Europa glemte jeg i skyndingen det gamle Jugoslavien som eksempel på nationalstatens krise under globaliseringens tryk. Selvom der nok må siges at være nogle helt specielle omstændigheder omkring både dannelsen og opløsningen af "Jugoslavien" (den har vist ikke eksisteret så lang tid?)

Jeg vil ikke vove mig ind i en nærmere analyse af Jugoslaviens historie, af den enkle grund at jeg ved for lidt om den. Derimod har det ligesom været nemt nok for de fleste at tage stilling til, hvad man skulle gøre ved konflikten på balkan: nemlig at stoppe lortet med massiv anvendelse af militær overmagt. Det har man lov til, fordi det drejede sig om at stoppe folkemord og bevidst etnisk udrensning. Af samme grund var det i overensstemmelse med både folkeret og FN, også selvom det ikke blev vedtaget i sikkerhedsrådet. Ihvertfald er der skabt præcedens for, at en stormagts vetoret kan ignoreres i dette tilfælde.

Men man kan så stille spørgsmålet, om Balkan-konflikten ville have været løst uden amerikanernes deltagelse? Der er nok ikke megen tvivl om, at opgaven ville have været ikke så lidt vanskeligere for EU alene, hvis ikke det ligefrem ville have udviklet sig til et mareridt. Vi europæere støttede os helt klart (endnu engang) på en overlegen amerikansk militær styrke. Det er der selvfølgelig ikke noget forkert i - når det er nødvendigt og retfærdigt.

Imidlertid er der tydeligvis sket et radikalt skifte i amerikansk politik siden Georg(e) Bush kom til: den er for det første blevet klart nationalistisk og militaristisk. Princippet er, at varetage sine egne interesser med militære midler, medmindre man er tvunget til andet.

Det betyder jo nok, at hvis/når der er en konflikt et eller andet sted i verden, der kunne begrunde et militært indgreb fra det såkaldte "internationale samfund", så vil det være umuligt eller i hverfald sværere for amerikanerne at være med - fordi deres militære ressourcer i høj grad er bundet i Irak på grund af en direkte tåbelig politik. Den situation de befinder sig i for øjeblikket har altid været til at forudse, medmindre man ikke aner en kæft om den verden man lever i.

onsdag, juni 22, 2005

Intelligent snyd?

Så har man hørt det med:

Nogle indvandrere er intelligente nok til at snyde med intelligenstesten på session. Velsagtens fordi de ikke ønsker at komme ind til millitæret. At få det til at se ud som om man er dummere end man er, uden at autoriteterne kan gennemskue det, er nok ikke sådan ligetil - medmindre autoriteterne er rimelig uintelligente.

Er der forresten ikke noget med, at flyvevåbnet mangler nogle skruer?

tirsdag, juni 21, 2005

Europa

Så vidt jeg har forstået det, så har den idiot der lavede attentatet på integrationsministeren fornylig, den ideologi og politiske målsætning, at alle nationale grænser simpelthen skal væk med ét slag. De såkaldte "autonome" går vistnok ind for noget lignende?

Enhver kan sige sig selv, at noget sådant kun kan resultere i kaos og opløsning. Det ville blandt andet være umuligt at opretholde Danmark, ikke kun som stat men også som nationalitet og folk. Så i forhold til dette, bogstaveligt talt grænseløst naive og uansvarlige projekt, kan selv jeg være enig med en Søren Krarup eller en Pia Kjærsgaard. Altså i at fordømme det på det skarpeste.

Men det betyder jo ikke, at man nødvendigvis skal gå ind for det stik modsatte, sådan som Dansk Folkeparti tydeligvis gør, nemlig krampagtigt at holde fast i den nationale stat som det eneste bolværk mod utilsigtede og uønskede virkninger af globaliseringen. Det er nemlig også et håbløst projekt, fordi nationalstaten i dag er en del af problemet og ikke løsningen.

Jeg er overbevist om, at vi i fremtiden vil opleve den gode gamle nationalstat forsvinde fra jordens overflade og ud af historien. Indtil nu har der allerede vist sig 4 tydelige tegn på dette, hver med sine særlige kendetegn:
 • Sovjetunionens sammenbrud
 • USA´s selvmord som supermagt (sker for øjeblikket)
 • FN´s krise (organisationen har nationale stater som medlem)
 • EU´s nuværende krise
Af disse punkter er det især det sidste der er interessant, fordi det indeholder et positivt potentiale, der er til at få øje på. Sagen er, at Europa er svanger med noget nyt, som det er vanskeligt at præcisere hvad er, men som helt sikkert betyder en overskridelse af den nationale stat - ikke kun i Europa, men globalt.

Gamle senile stormagter/supermagter, der uden demokratisk mandat forsøger at styre verden med militære midler, med mindre man er tvunget til andet, er der slet ikke brug for.

Eschers vandmølle (3)

Konklusionen må naturligvis være, at vandmøllen er fysisk umulig!

Når den er dét, så må det selvfølgelig også være umuligt først at bygge møllen i papmaché, for derefter at affotografere modellen og lave et såkaldt hologram. Men deraf følger ikke, at det generelt er umuligt at frembringe et tredimensionelt billede - eller gør det?

Vil man kunne lave en sådan visuel figur, hvis man udelukkende anvender en computer og en passende 3-D teknik?

Så vidt jeg kan se, så kan det ikke lade sig gøre uden at computerens program på en smart måde forvrænger perspektivet. I så fald må man kunne lave en ret interessant "virtuel verden" på den måde!

Hvis det ikke er muligt med Eschers mølle, så er der det interessante spørgsmål, om man kan lave en anden 3-D figur af en genstand der umuligt kan eksistere fysisk, men uden at "snyde" med computeren?

Gad vidst om Aristoteles i sin tid overvejede, om antallet af mulige former er større end det antal former, der kan være knyttet til stof.

del.icio.us

Jeg har lige fundet ud af at bruge "del.icio.us" og sat et link ind i sidebaren der hedder "Register". Her finder du referencer til alt muligt som jeg finder interessant. I første omgang har jeg lagt en reference til de vigtigste af mine egne artikler.

Den virkelig store fordel ved dette system synes jeg er de såkaldte "tags" - fordi mine artikler netop ofte krydser forskellige kategorier.

Jeg vil dog beholde "Guiden" som en hurtig adgang til udvalgte websider (altid hovedsiden).

mandag, juni 20, 2005

Wikipedia på engelsk

Har lige tilføjet et link til den engelske udgave af "Wikipedia". Den indeholder af gode grunde betydeligt flere artikler end den danske udgave. Men mange af dem bliver sikkert oversat til dansk, går jeg ud fra. Enhver bruger kan være med til det, så vidt jeg har forstået - jeg har først stiftet bekendtskab med fænomenet i dag ...

Mange-verden-teorien

Fandt lige en interessant artikel om den såkaldte mange-verden teori, som jeg selv har omtalt flere gange rundt om på nettet. Artiklen præciserer også, hvor det problematiske i teorien findes.

http://users.cybercity.dk/~kam1966/winitzki.htm

Artiklen har jeg fundet gennem den danske udgave af Wikipedia

Squash!

En bekendt i Århus (ikke familie) oplyste mig her i week-enden om, hvordan problemet med drivhuseffekten kunne løses let og elegant:

"Jo, ser du, når først kineserne får råd til at drikke sodavand, så løser problemet sådan set sig selv!"

???

"... Den kulsyre, altså CO2, man putter i sodavanderne - den tager man nemlig fra atmosfæren. Og der skal jo laves et kæmpestort lager, hvis der skal være til alle de her kinesere."

Almindelige mennesker?

En læser har stillet det filosofisk interessante spørgsmål: "hvad er et almindeligt menneske?"

For at få det afklaret, tilbyder jeg hermed, at enhver læser kan komme med et bud på en definition - ved at kommentere dette indlæg. De mere seriøse forslag kommer så på listen. Det er vel at mærke ikke kun for sprogforskere o. lign. - almindelige mennesker kan også være med.
 • Et menneske, der overfladisk betragtet ser ud til at tilhøre en meget stor gruppe af borgere, der alle er ens! Men som i virkeligheden ikke er det, fordi især mennesker er unikke.

søndag, juni 19, 2005

Gammel Dansk!

Nej, ikke det flydende - men en masse af Danmarks gamle (>70 år gamle) litteratur!

Jeg har lige lagt et link til "Arkiv for dansk litteratur", et endnu ikke færdigt projekt der går ud på at lægge vores gamle danske litteratur online. Velegnet til opslag og søgning, også for almindelige mennesker.

fredag, juni 17, 2005

Kosmisk skønhed


Solnedgang på Mars!, originally uploaded by mogmich.

Dette fantastisk smukke billede viser en solnedgang på Mars, og er taget af en af robotterne deroppe. Farverne skulle være nogenlunde realistiske, dvs. svare til det man ville se hvis man stod der. Billedet er hentet på Tycho Brahe Planetariets hjemmeside.

Feltet "Link"

Ved nogle af artiklerne, men ikke alle, forekommer der et farvet "Link" i nederste venstre hjørne. Klikker du på det, kommer du til en anden artikel der er særlig relevant. Det er fleksibelt hvad der i den forbindelse menes med "relevant".

Guide med links

Har lige tilføjet en post der skal bruges som en slags guide med links. Det gør jeg fordi:
 • Det er lidt besværligt at tilføje links i sidebaren, da de skal indsættes i templatens HTML kode. Det samme kan til gengæld være en fordel, hvis man netop kun indsætter de vigtigste og mere permanente links.
 • Jeg vil undgå at der kommer en meget lang stribe af links ude i sidebaren, så artikeloversigt mv. kommer for langt ned.
 • Jeg gerne vil prioritere mine links, så der er særlig nem adgang til de andre ting jeg har på nettet.
 • Det gør det muligt med en kort forklarende tekst til linket (jeg bryder mig heller ikke selv om lange lister med links som man ikke aner hvad er).

Guide

Arkiv for dansk litteratur
En guldgrube af "gammel" dansk litteratur. Velegnet til søgning.
http://www.adl.dk/adl_pub/forside/cv/forside.xsql?nnoc=adl_pub

Billeder
Fotos og grafik på min Flickr-konto. Mange bruges her på bloggen.
http://www.flickr.com/photos/mogmich/

Dismedia
Virkelig god medie-kritisk side. Analyser af aktuelt stof. God grafik.
http://www.dismedia.dk/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

Hyper Litteratur
Interessante litterære eksperimenter - alle kan være med.
http://hyper1.blogspot.com/

Mogens Michaelsen
Alternativ weblog. Bruges hvis denne weblog er nede (gem adressen!)
http://mogmich.smartlog.dk/

MOMIBLOG US
Min engelsksprogede weblog. Tidsangivelse: New York.
http://mogmich.blogspot.com/

National Security Archive
Vigtig kilde til deklassificerede hemmelige dokumenter i USA.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/

Register
Omfattende register over materiale jeg finder interessant på nettet,
først og fremmest de fleste af mine egne artikler (!) Tag-baseret
for effektiv søgning.
http://del.icio.us/mogmich

Reuters RSS
Modtag nyheder fra Reuters som RSS feeds. Flere kategorier.
http://today.reuters.co.uk/rss/newsrss.aspx

Tycho Brahe Planetariet
Virkelig god side for folk der interesserer sig for astronomi.
http://www.tycho.dk/

Wikipedia dansk
Online leksikon. På dansk + links til den engelske version.
http://da.wikipedia.org/wiki/Forside

Wikipedia engelsk
Online leksikon på engelsk. Alle kan skrive og redigere artikler.
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

torsdag, juni 16, 2005

Dansk!

Jeg har nu ændret det meste til dansk tekst. Læg også mærke til, at tidsangivelsen er dansk.

Sortbørs

I et indslag på TV-2 blev der her til morgen nævnt, at der var store problemer med sortbørshandel af billetter til sportsbegivenheder og festivaler mv.

Selv om jeg ellers ikke er det man vistnok kalder "ultra-liberalist", så synes jeg alligevel at det nærmest er tåbeligt, at man skal bruge politimæssige ressourcer på den slags pjat. Hvis der er meget sortbørshandel så må det vel være fordi billetternes normalpris er sat for lavt i forhold til markedsværdien? Og det kan arrangørerne vel bare lade være med - med mindre man gerne vil have, at dem med de rigtige forbindelser kan få billige billetter, mens andre er udelukket.

Hvis det er love og regler der forhindrer en fri prisdannelse, så er det selvfølgelig dem der burde laves om.

onsdag, juni 15, 2005

Hårdt arbejde!

Hører lige i radioavisen, at der kommer til at mangle portører o. lign. på hospitalerne - fordi arbejdet er så hårdt at de ligefrem bliver syge af det. Og skal indlægges på hospitalet ...

Det kan de bare ikke blive. Der mangler nemlig portører o. lign. på hospitalerne - fordi arbejdet er så hårdt at de ligefrem bliver syge af det. Og skal indlægges på hospitalet ...

mandag, juni 13, 2005

Jordlignende planet?

En planet med en masse på 6-9 gange Jordens er fundet omkring en rød dværg-stjerne 15 lysår borte, ifølge denne side:

http://www.spaceref.com/news/viewnews.html?id=1031

Det er den hidtil mest jordlignende planet der er fundet; men udviklingen går så hurtigt, at det bliver den sikkert ikke ved med at være ret længe. Det må være spændende og interessant at være astronom lige for tiden!

Om "blodpenge"

I en aktuel sag har en fremstående imam som bekendt foreslået, at problemet løses ved at gerningsmandens familie betaler en godtgørelse til ofrets familie. Om man kalder det blodpenge eller ej, kan vel være underordnet. Men han har så vidt jeg ved ment, at det skal være den lokale imam, der automatisk optræder i rollen som mægler? Hvis det er tilfældet, så er jeg imod forslaget, fordi jeg mener han ikke har demokratisk mandat til denne myndighedsudøvelse.

Imidlertid er det jo velkendt, at det ofte er en god idé at mægle i en konflikt frem for at fælde dom ved en egentlig retsinstans. Den vigtigste grund er vel, at når man afgør tingene ved dom så er der typisk en vinder og en taber - hvad man måske kan undgå ved mægling i stedet. Her i Danmark har vi f.eks. en såkaldt "ombudsmand" på en række områder - og det har vi mig bekendt haft så stor succes med, at selve ordet er et af de få danske ord der er blevet kendt verden over. Man kan altså ikke så godt påstå, at ideen med at mægle frem for at dømme skulle være fremmed for dansk kultur; men man skal også lige lægge mærke til, at det her i Danmark altid er en person med demokratisk mandat.

Jeg synes faktisk det kunne være en god idé, hvis man udnævnte en slags ombudsmand til dette - jeg er ikke helt klar over om det er folketinget, regeringen eller et ministerium der i så fald skulle gøre det. Det vil i øvrigt også kunne bruges til at holde de mest yderliggående imamer væk fra selvbestaltet politisk og dømmende magt. Kan man finde en moderat imam, der er egnet og som har forstået dansk kultur og respekterer den, så ville det måske være smart? - men antallet kan muligvis tælles på én hånd!

søndag, juni 12, 2005

Linket til "Billeder"

Jeg har lige lavet linket til mine billeder på Flickr om, så arkivet åbner i et selvstændigt vindue. Du skal så bare klikke Flickr-vinduet væk, når du vil tilbage til denne her side.

lørdag, juni 11, 2005

Determinisme

I forbindelse med, at jeg har beskæftiget mig med den såkaldte "mange-verden-teori", er det faldet mig ind, at et fuldstændig deterministisk univers heller ikke behøver at være 100 pct. forudsigeligt. Nemlig hvis der forekommer tidsrejser foretaget af intelligensvæsner.

Forudsætningen er blot, at universet kan spalte sig op som følge af den tidsrejsendes ankomst, således at der efter dette tidspunkt eksisterer to universer parallelt med hinanden! Det er ganske vist en forudsætning som de færreste kan acceptere - incl. fysikere - men det er ikke desto mindre filosofisk interessant, at den traditionelle determinisme altså også bygger på den præmis, at der kun findes én verden og ét tidsforløb.

I det nævnte eksempel er der et element af uforudsigelighed for den iagttager der er tilstede umiddelbart før den tidsrejsendes ankomst: han kan umuligt forudsige, om han selv kommer til at leve i en verden hvor den tidsrejsende netop er ankommet, eller den verden hvor det ikke sker.

For en ordens skyld vil jeg godt lige understrege, at dette ikke direkte har noget med den nævnte teori at gøre. Den såkaldte "mange-verden-teori" er en fysisk teori/idé der forsøger at forklare velkendte fænomener som f.eks. lysets dobbeltnatur og kvantemekanisk ubestemthed.

Eschers vandmølle (2)

Foreløbig har jeg fået øje på én ting, der gør møllen umulig: kig på søjlen i midten, den understøtter vandkanalen foroven (1) mens den samtidig står på samme kanal forneden (2) - men det er jo umuligt rent fysisk, hvis vi forudsætter at søjlen er lodret og kanalen vandret!

Desuden vil søjlen ikke kunne forblive lodret, hvis man forestiller sig at man ændrer synsvinkel (?)

Eschers umulige mølle

Kapitel 2 - Mogens Michaelsen

Mit eget forsøg på at fortsætte fra Mortens tekst. Hvis du har kommentarer, så skriv dem her neden for.

Hvis du synes historien skal udvikle sig på en helt anden måde, så skriv selv et alternativt kapitel 2 - ideen er nemlig, at der kan være mere end ét kapitel i fortsættelsen!

Eller skriv kapitel 3, og send det til mig som email. Min email-adresse findes i min Profil.

Kapitel 1 - Morten Brunbjerg

Dette kapitel er oprindeligt skrevet som en novelle, og ligger stadigvæk som sådan på forfatterens blog: http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/

Kommentarer til hans tekst (kapitel 1) skrives her neden for:

Roman #1

Med hensyn til den eksperimentelle roman jeg har startet på bloggen "Hyper Litteratur" - har jeg følgende bemærkninger:
 • Kun redaktøren kan skrive kommentarer på selve bloggen.
 • Nye tekster vil blive annonceret på denne blog (momiblog dk).
 • Alle kan lægge kommentarer til den nye tekst, ved at kommentere ovenstående.
 • Generelle kommentarer til "Roman 1" skrives til denne post (herunder).

Eschers vandmølle (1)

Hvis du ser nærmere på dette billede af den hollandske kunstner Escher, ser det ud som om vandet bliver ved med at løbe rundt af sig selv, og dermed drive møllehjulet. Udstyrer man hjulet med en elektrisk generator ville man have en evighedsmaskine - hvis det ellers kunne lade sig gøre at bygge vandmøllen i den fysiske virkelighed. Men det kan det netop ikke! Og hvorfor ikke?
Escher: vandmøllen

søndag, juni 05, 2005

Dansk blog

Her er det så meningen jeg vil starte en dansksproget blog. I første omgang er det indlæggene der er på dansk, men jeg vil så senere evt. fordanske resten.