lørdag, oktober 25, 2008

Sandholm-lejren

I debatten om Sandholm-lejren er det forekommet, at nogen har sammenlignet denne lejr med tyske KZ-lejre under 2. verdenskrig.

En sådan sammenligning er naturligvis helt ude af proportion.

Forskellen i proportionerne betyder givetvis, at enhver RK-medarbejder uden tøven ville svare nej til et hypotetisk spørgsmål om, hvorvidt man ville være villig til at stå for driften af en KZ-lejr af "Auschwitz-typen". Naturligvis ville man ikke det. Heller ikke med den begrundelse, at fangerne ville have det noget bedre, hvis RK stod for driften - inden for de rammer den tyske stat nu har bestemt!

I dette ekstreme tilfælde er det tydeligt for enhver, at man pådrager sig et medansvar ved at stå for driften af en sådan KZ-lejr. Ved at stå for driften er man med til at opretholde selve eksistensen af lejren, og det er det forhold der giver medansvaret. Man er heller ikke politisk neutral i dette tilfælde.

Det er altså ikke holdbart at sige helt generelt, at det er forsvarligt at påtage sig driften af en lejr, fordi man kan gøre noget godt for folk inden for de rammer magthaverne har dikteret (i den sammenhæng er det irrelevant, om magthaverne er demokratisk valgt).

Spørgsmålet må så være, hvornår det er forsvarligt af RK at påtage sig driften af en lejr?

At RK skal være upolitisk og neutralt betyder også, at man ikke blot skal tage regeringens affejning af kritik til efterretning, især ikke når den kommer fra FN. Denne kritik har man ikke alene lov til at vurdere selv - det har man pligt til (helt uafhængigt af regeringen).

Når der igennem længere tid har været dokumenteret og skarp kritik af lejren, fra bl.a. FN, så er det ikke forsvarligt af RK fortsat at stå for driften.

Gør man det, påtager man sig et medansvar - og man er ikke politisk neutral.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.