søndag, marts 16, 2008

Perverst demokrati

Dansk Folkepartis Søren Espersen har ved utallige lejligheder givet udtryk for, at han synes man skal have blind tillid til forskellige magthavere. Det gælder f.eks. i forhold til USA, hvor han nærmest altid mener, der ikke er nogen grund til at undersøge nogetsomhelst, f.eks. omkring CIA-flyvningerne. Forløbet omkring danmarkshistoriens tåbeligste beslutning, nemlig deltagelsen i Irak-krigen, synes han heller ikke den danske befolkning har krav på at vide noget om. Og her sidst er det en undersøgelse af PET omkring terror-anholdelserne, der efter hans mening ikke er nødvendig. Man skal jo ikke sådan mistænkeliggøre folk, vel?

Folk?

Ansvarlige magthavere og myndighedspersoner er aldeles ikke "folk".

Folket er dem der i det danske demokrati vælger politikerne til folketinget med nogle års mellemrum, og dermed indirekte regeringen. Det gør man, for at befolkningen kan have kontrol med den lovgivende og den udøvende magt. Denne demokratiske kontrol med staten understøttes så af andre vigtige ting, først og fremmest ytringsfriheden. Det vigtigste formål med denne ytringsfrihed er demokratisk kontrol med staten, og ikke retten til f.eks. at håne og spotte et religiøst mindretal. At påstå, at retten til at krænke andre borgere skulle være det centrale i ytringsfriheden, vil jeg kalde en pervers demokratiopfattelse.

Denne perverse demokratiopfattelse er klart mest udbredt blandt stærkt højreorienterede, blandt andet det parti som statsministeren hele tiden har baseret sin magt på: Dansk Folkeparti.

En af forudsætningerne for, at demokratiet kan fungere ordentligt er, at folk har adgang til de nødvendige informationer om, hvad der foregår. Som det danske system er idag, er det imidlertid sådan, at et snævert flertal i folketinget reelt kan forhindre dette.

Det vil jeg ikke kalde demokrati, men: uoplyst flertalsdiktatur!

Det er det, den nuværende regering står for, intet mindre.

Når man har travlt med at få lavet en såkaldt "demokrati-kanon" så er det netop for at bortlede opmærksomheden fra dette forhold.

At især Dansk Folkeparti har denne perverse opfattelse af demokrati, bekræftes iøvrigt af det forslag de lige er kommet med: at kommunalt ansatte skal skrive under på, at de går ind for demokrati! (se blandt andet DR Nyheder).

Det er altså kun de mest magtfulde, man ikke skal mistænkeliggøre og kontrollere. Derimod skal man kontrollere almindelige kommunalt ansattes sindelag!

Det danske demokrati er tydeligvis ikke først og fremmest truet af muslimer, men af dem der sidder på den udøvende magt for øjeblikket.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.