onsdag, marts 05, 2008

Præsident Fogh?

Man skal høre meget, før ørerne falder af!

Nu tales der igen om, at Anders Fogh Rasmussen muligvis bliver EU's første præsident.

(Se f.eks. DR Nyheder)

Utroligt, at nogen overhovedet kan finde på at foreslå det.

Man kan vanskeligt finde nogen, der er dårligere egnet til dette job - bortset fra Tony Blair.

De har begge udvist en total mangel på evne til at bedømme verdenssituationen blot nogenlunde korrekt. Det var det der skete da de skaffede danskerne hhv. englænderne en af verdenshistoriens mest tåbelige krige på halsen, nemlig Irak-krigen.

Stillingen som præsident for EU vil mig bekendt betyde indflydelse på en fælles udenrigspolitik, enten direkte eller indirekte. Der er ihvertfald ikke nogen grund til at have en idiot til at repræsentere os europæere.

Men man skal vel også lige lægge mærke til, at det først og fremmest er andre magtfulde personer, der foreslår dette. For eksempel har Storbritanniens premierminister Gordon Brown foreslået Tony Blair til jobbet. Han regner altså åbenbart ikke andre europæere for en skid, siden han synes vi skal belemres med denne britiske idiot.

Vi europæere skal skal heller ikke belemres med en dansk idiot, selvfølgelig.

At tillægge det nogensomhelst betydning, at fjolset tilfældigvis er dansker, er ikke andet end barnagtig, selvoptaget dansk forfængelighed.

Men hvordan går det til, at netop disse to personager bliver foreslået?

Det har sikkert noget at gøre med, at både Blair og Fogh er populære i magtens indercirkler i EU. De andre magtfulde politikere i EU opfatter dem som en slags "kolleger". De opfattes som (permanente?) medlemmer af den europæiske magtelite. Derfor lægger man kun vægt på, at de har bevæget sig som fisk i vandet i disse magtcirkler, og derfor finder man dem egnede.

Kort sagt: det er et tegn på, at EU er ved at udvikle sig i en ekstremt farlig retning: i retning af at blive styret af en nærmest selvsupplerende magtelite.

Det er da vist på tide, at vi europæere tager stilling til, om vi vil lade os repræsentere af en notorisk idiot, udvalgt af den europæiske magtelite på denne måde?

update:
Se også REL: "Bush 2 eller Bush 3 som EU-præsident?"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.