fredag, juni 26, 2009

PET og asylsøgerne

Jeg er i øjeblikket ved at tygge mig igennem PET-kommissionens rapport.

Ud fra det jeg har fået læst indtil nu, kombineret med medieomtalen, forekommer det åbenbart at forholde sig sådan, at den danske offentlighed blev direkte vildledt til at tro, at man ikke blev registreret af PET alene på grund af lovlig politisk aktivitet. Hvem der har ansvaret, og om ansvaret "kun" er politisk og ikke juridisk, kan jeg ikke tage stilling til endnu. Men vildledt blev vi - også i en grad, så det sætter spørgsmålstegn ved det demokrati, der jo netop skulle være det man forsvarede. Ganske vist var man dengang i konflikt med Sovjetunionen, der jo mildt sagt var mindre demokratisk - men legitimerer det, at man selv undergraver (eller ihverfald omgår) det danske demokrati?

Problematikken er bestemt ikke uaktuel idag. Den kolde krig er heldigvis overstået, men idag har vi jo "krigen mod terror". Den vigtigste forskel mellem de to ting er, at mens den kolde krig var en klar trussel mod selve vores eksistens, så har islamistisk terror aldrig været det. Det der skete 11. september 2001 i USA var aldeles forfærdeligt, men det var ikke nogen trussel mod USA's eksistens.

At påstå, at international terrorisme er lige så farligt som atomoprustningen under den kolde krig er demagogi og vildledning. De fornuftige argumenter der i sin tid var for at registrere og overvåge folk, er netop ikke tilstede idag i samme omfang. Alligevel har man som bekendt givet PET udvidede beføjelser til dette - uden nogen nævneværdig kontrol.

Samtidig har der i de senere år været en tendens til, at afgrænsningen mellem de forskellige magtsfærer er blevet mere udflydende. For eksempel er det desværre blevet almindeligt, at fremstående politikere, der reelt repræsenterer den udøvende magt (regeringen) blander sig i domstolenes arbejde. Det er der flere eksempler på, som det fører for vidt at komme ind på her.

Nu er højtstående ledere inden for politiet så også begyndt at udtale sig politisk, og komme med "gode råd" til borgerne om, hvad det er klogt at engagere sig politisk i - og hvilke ting, man helst ikke skal blande sig i. Jeg tænker på vicerigspolitichef Hans-Viggo Jensen, der ifølge Politiken.dk har udtalt:

"Jeg synes faktisk, at de nu bør trække følehornene til sig og lade være med at bilde de afviste asylansøgere ind, at de har en fremtid i Danmark. De sælger en vare, som de ikke kan levere. Og dermed er de med til at optrappe situationen"

Hans arrogante udtalelse er vel at mærke møntet på alle borgere, der tillader sig at bruge deres demokratiske ret til at engagere sig i dette politiske spørgsmål - altså også f.eks. Svend Auken!

---
For at gøre en lang historie kort:

Hvis regeringen skulle komme med en højtidelig erklæring om, at ingen borgere vil blive registreret og overvåget, alene fordi man er lovligt engageret i dette politiske spørgsmål ...

... Vil man så kunne stole på en sådan erklæring?

Svaret er nej - man kan ikke vide, om regeringen samtidig giver PET tilladelse til, eller måske ligefrem pålæg om, at registrere samtlige danskere der er lovligt engageret i spørgsmålet - alene fordi de er det.

Sagt på en anden måde: Hvis du så meget som melder dig ind i Facebook-gruppen "kirkeasyl" så ender du måske i PET's registre!

Der er ikke nogen sikkerhed for, at PET kun registrerer og overvåger i forbindelse med noget, der har med terror at gøre. Tværtimod er organiseret kriminalitet i forvejen med i de såkaldte "terrorlove". Det drejer sig ikke om, at vi risikerer en glidning i retssikkerheden - den glidning er allerede sket. Den startede helt tilbage under den kolde krig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.