torsdag, januar 11, 2007

Fremtidens rumrejser

Som du sikkert ved, så kan det ikke lade sig gøre at bevæge sig med mere end lysets hastighed, ifølge Einsteins relativitetsteori. Det skyldes, at et materielt objekts masse går mod uendelig, efterhånden som objektet accellereres op i nærheden af lysets hastighed. Det gælder f.eks. når man i en partikel-accellerator bringer en proton op på en enorm hastighed. På grund af protonens hvilemasse skal der tilføres mere og mere energi for at forøge partiklens hastighed. Hvilemassen er den masse som partiklen har "i sig selv" når den er i hvile. Den svarer i Newtons mekanik til den såkaldte inertimasse i forbindelse med bevægelse.

Det samme gælder naturligvis også for andre fysiske objekter, f.eks. en rumraket. Den kan ikke bringes over lysets hastighed, da den altid vil have inertimasse - selvom denne falder noget på grund af forbruget af brændstof. Man kan jo ikke sådan fjerne eller neutralisere denne inertimasse for et fysisk, materielt objekt!

Eller kan man?

Det ville virkelig være en revolution inden for rumfarten, hvis man kunne det. Måske som beskrevet i artiklen:

"Spacetime Physics and Advanced Propulsion Concepts" (pdf.)

Artiklens ideer bygger på en lidt speciel teori kaldet "Heim theory".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.