onsdag, november 16, 2011

Heksejagt

Det er almindeligt kendt, at kommunistpartier rundt om i verden modtog penge fra Sovjetunionen - også midt under den kolde krig.

Hvis det var ulovligt her i Danmark, hvorfor blev der så ikke gjort noget ved det dengang?

Undgik DKP retsforfølgelse ved at betale bestikkelse til danske embedsmænd, ministre og folketingsmedlemmer? Hvis der er grund til at have mistanke om det, så skal det selvfølgelig undersøges. Men mon ikke der i så fald må være en hel del borgerlige politikere, der har været korrupte?

Hvis DKP derimod ikke overtrådte dansk lov, så er der tydeligvis tale om et forsøg på at forfølge politiske modstandere for deres holdninger, med "statens sikkerhed" som falsk begrundelse. Hvad skulle Ole Sohn i øvrigt være en sikkerhedsrisiko i forhold til? I forhold til en ikke længere eksisterende stat?

Hvis der er nogen trussel mod det danske demokrati i dag, så kommer det netop herfra. Fra borgerlige politikere, der er blevet radikale nationalkonservative, og har til hensigt at forfølge anderledestænkende for deres lovlige politiske virksomhed.

Liberale er de i hvert fald ikke.

1 kommentar:

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.