onsdag, november 16, 2005

Guillotinen

For en gangs skyld er jeg helt enig med Venstres Jens Rohde - nemlig i, at det er dybt betænkeligt at indføre en masse overvågning for at forsvare os mod terror. Det svarer lidt til at kurere hovedpine ved hjælp af en guillotine!

Det samfund der skal forsvares, er jo netop et samfund der blandt andet bygger på en udstrakt grad af individuel og personlig frihed - herunder rettigheder og retsprincipper der beskytter individet mod overgreb fra staten. Hvis man først har indført massiv overvågning, så er der en potentiel risiko for misbrug fra statens side - foruden det ubehag lovlydige borgere kan føle ved selve overvågningen.

Man må i stedet bruge ressourcerne på en effektivisering af de former for efterretningsarbejde der findes i forvejen, som også Jens Rohde var inde på i aftenens Deadline på DR2.

Men der er et ret væsentligt punkt, hvor vi nok ikke er enige:

Efter min mening er det vigtigste med hensyn til terrorbekæmpelse, at regeringen fører en udenrigs- og sikkerhedspolitik der medvirker til at inddæmme og uskadeliggøre den internationale terrorisme. Men Fogh-regeringen har gjort det stik modsatte: i modstrid med FN-reglerne besluttede man at gå med i en amerikansk angrebskrig i Mellemøsten, der bl.a. blev begrundet med terrorbekæmpelse. Men som tydeligvis har haft den stik modsatte effekt.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.