torsdag, marts 05, 2009

Global teleologi

Evolutionsteoriens grundprincip, den naturlige udvælgelse, er helt klart et kausalt princip, idet arternes oprindelse forklares med "survival of the fittest" som værende selve årsagen. Altså den abstrakte, generelle årsag bag den biologiske evolution her på Jorden.

Det centrale er altså, at Darwins teori er en årsagsforklaring, en kausal forklaring.

En sådan forklaring står naturligvis som sådan i modsætning til det man kalder en teleologisk forklaring, dvs. en forklaring der indebærer hensigt og formål. Som f.eks. kreationismens påstand om, at hver enkelt art skulle være skabt direkte af Gud, i en af ham fuldstændig fastlagt hensigt.

Derfor er evolutionsteorien også kommet til at stå i diametral modsætning til disse religiøse forestillinger. Men det er ikke en rivalisering mellem alternative teorier, man blot kan vælge imellem. Af den enkle grund, at evolutionsteorien er i overensstemmelse med vore observationer af naturen, hvad Bibelens skabelsesberetning ikke er. Det betyder ikke, at evolutionsteorien "har bevist Guds ikke-eksistens" eller at Gud ikke er den universelle skaber. Det betyder kun, at hvis universet er skabt af Gud, så har han ikke skabt det som beskrevet i skabelsesberetningen, eller som ID-tilhængerne forestiller sig.

Men betyder det så, at teleologi slet ikke findes i naturen?

Lad os se på 3 tilfælde:

1) Et antal arbejdermyrer arbejder hektisk på at bygge en tue, der kan beskytte myrekolonien på en sådan måde, så kolonien kan overleve. Er denne adfærd teleologisk eller ej? Svaret er vel, at da myrers adfærd givetvis er meget tæt på 100 pct. instinktstyret, så er svaret nej. Myren har ikke noget formål med sin handling. Myretuen som helhed har blot været i stand til at overleve, dvs. den enkelte arbejdermyres adfærd er kun tilsyneladende formålsrettet (eller ihvertfald kun teleologisk i ekstremt ringe grad).

2) En fugl bygger en rede, så den kan beskytte sine æg og fodre sine unger. Her er adfærden velsagtens også overvejende kausalt bestemt, men det er lidt mere usikkert, da fugle har et nervesystem der er en hel del mere avanceret end en myre. En vis forskydning fra kun tilsyneladende teleologi til reel teleologi kan tænkes at være til stede (det er noget der skal undersøges videnskabeligt).

3) En chimpanse griber en kvist fra en busk, fjerner bladene og bruger derefter kvisten til at fiske termitter. Selv om denne beskrivelse holder sig til kausalitet, så vil de fleste vel formode, at en chimpanse er intelligent nok til, at den sagtens kan have et bevidst mål med handlingen, dvs. at handlingen faktisk er teleologisk i forholdsvis høj grad. Dens handling kan lige så godt beskrives således: "En chimpanse bliver sulten, og griber derfor en kvist, som den piller bladene af, for bedre at kunne bruge den til at fiske termitter".

4) Hr. Hansen stiller sit vækkeur om aftenen, fordi han er lidt nervøs for at blive fyret af sin arbejdsgiver i den nærmeste fremtid, hvis han ikke møder punktligt på arbejde i morgen kl. 7. Desuden vil han ikke risikere, at familien så ikke kan få råd til at komme på den planlagte ferietur til Kreta næste sommer, hvis han blev fyret.

Den sidste begivenhed har jeg ikke udtrykkeligt identificeret som værende teleologisk. Men det er vel heller ikke nødvendigt. Vi mennesker handler i allerhøjeste grad teleologisk, og idag gør vi det i ekstrem grad i forhold til sociale relationer, hvoraf mange er objektiverede, først og fremmest i form af det økonomiske system vi lever i.

Vi mennesker er idag massivt omgivet af ting og forhold, der har en ting til fælles: de er frembragt af os selv med bestemte formål. Men samfundet er så komplekst, at det egentlige formål med en ting, ikke behøver at være identisk med producentens hensigt. En støvsuger er beregnet til at suge støv med, men fabrikanten producerer den for at tjene penge på den (profit).

Det sidste forhold er der ikke nødvendigvis noget forkert i, tværtimod: det kapitalistiske system har helt klart givet en enorm vækst i velstanden, som der har været brug for. Men der er som bekendt også nogle temmelig alvorlige dysfunktioner i dette system, som vi kan se ved den finansielle og økonomiske krise. Der er helt klart brug for nogle nye regulerings-mekanismer, der kan få systemet til at fungere mere hensigtsmæssigt.

At problemet består i at gøre det globale system mere hensigtsmæssigt slutter ringen i forhold til det, som er emnet i dette indlæg. Den krise menneskeheden står med idag, handler netop om, at det er blevet nødvendigt med global teleologi. Vi mennesker bliver nødt til at finde ud af, hvad vi vil med det hele. Som klimakrisen viser, så kan vi ikke vælge helt ud i den blå luft (!) men må forholde os til de objektive handlemuligheder der er. Darwins naturlige udvælgelse gælder stadigvæk, også for os mennesker. Forstået på den måde, at hvis vi ikke tackler disse problemer på en holdbar måde, så kan vi hurtigt komme til at tilhøre fortiden - som endnu en uddød biologisk art.

At evolutionen har været styret af et rent kausalt princip, betyder altså ikke, at teleologi er noget der ikke har med naturen at gøre. Der er snarere tale om, at:

Et kausalt system har af sig selv udviklet sig sådan, at der er opstået et element af teleologi, repræsenteret ved højerestående arters avancerede egenskaber. Med mennesket har dette element af teleologi fået afgørende betydning for hele planetens skæbne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.