søndag, marts 01, 2009

Lamarck?

Scientific American har en interessant artikel om noget der ligner "nedarvning af erhvervede egenskaber" (Lamarck). Den hedder:

Could Living in a Mentally Enriching Environment Change Your Genes?

Overskriften forekommer at være misvisende, fordi det ikke handler om ændringer i generne, men om det man kalder "epigenetic expression of genes" dvs. andre faktorer, der populært sagt kan slå et gen til eller fra. Disse faktorer kan ændres som følge af dyrets omgivelser, og det nye er så, at denne ændring tilsyneladende kan nedarves. Men det er altså ikke selve generne der ændres.

Ved nærmere eftertanke mener jeg imidlertid, at det alligevel kan virke i retning af en ændring i generne, ihvertfald hvis påvirkningen fra omgivelserne varer ved i flere generationer. Hvis det gen der bliver undertrykt på denne måde er overflødigt eller defekt, så vil det ikke have betydning for overlevelsesevnen, at genet enten 1)forsvinder som følge af en mutation 2)ændres ved mutation 3)bliver til et isoleret gen i cellen (så vidt jeg har forstået det, findes der ofte overflødigt DNA-materiale i celler?).

Hvis min ide er rigtig, så betyder det faktisk, at mekanismen alligevel kan have betydning for evolutionen. Det forudsætter blot, at ændringen i omgivelserne er lidt mere vedvarende.

En af de ting, der muligvis kunne forklares på denne måde, er den observation at mange fugle tilsyneladende er i stand til lynhurtigt at tilpasse sig klimaforandringer. Altså langt hurtigere end gen-mutationer kan forklare.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.