søndag, marts 08, 2009

Lægelige ulovligheder

Politiken.dk skriver, at i det danske sundhedssystem kommer patienter med job foran i køen.

Det er i og for sig ikke nogen nyhed - ihvertfald ikke for dem det er gået ud over.

Det nye er, at det nu kan dokumenteres i form af en undersøgelse fra Københavns Universitet.

Fremgangsmåden er i modstrid med både lægeløftet og dansk lovgivning. Da der mig bekendt ikke foreligger et direkte krav fra myndighederne om, at man skal diskriminere på denne måde, ligger ansvaret på de læger der træffer de ulovlige afgørelser. Det burde retsforfølges, som andre grove lovovertrædelser normalt gør.

En af lægerne i undersøgelsen, Jens Ole Laursen fra Sønderborg Sygehus, ved godt at det strider mod lægeløftet (om han er klar over, at det også er ulovligt, fremgår ikke). Han forsvarer fremgangsmåden med sin egen, klart politiske holdning:
»Men vi er en del af et samfund, som vi også må forholde os til. Patienten med arbejde har en nytteværdi over for samfundet og den familie, han forsørger«.
Denne holdning er tydeligvis dybt reaktionær og usympatisk. Han har naturligvis lov til at have den, men kun som privatperson. Den må ikke praktiseres som læge - af den simple grund, at det er ulovligt.

Iøvrigt behøver læger ikke at bekymre sig om hvem der går arbejdsløs. Hvis en person med job bliver arbejdsløs på grund af ventetiden i sundhedsvæsenet, så ansætter hans arbejdsgiver sikkert en anden person, der er ledig. Arbejdsløsheden bliver blot fordelt på den måde. Det vil jeg faktisk mene er positivt, fordi det modvirker tendensen til, at arbejdsløse efterhånden mister deres erhvervsduelighed.

En anden positiv virkning ved at rette sig efter loven er, at det kan tvinge regeringen til at opprioritere sundhedsvæsenet økonomisk, hvis erhvervslivet på et tidspunkt kommer til at mangle arbejdskraft. Det er 180 grader forkert at sige, at lægerne er nødt til at prioritere sådan, fordi der bliver brugt for lidt penge på sundhedsvæsenet. Det forholder sig lige omvendt: Regeringen kan tillade sig at bruge færre penge på sundhedsvæsenet, fordi man ved at det ikke går ud over den mest effektive arbejdskraft, nemlig den der allerede er i arbejde. Årsagen til at det ikke gør det, er netop denne ulovlige diskrimination, praktiseret af lægerne.

Derfor er det heller ikke så mærkeligt, at sundhedsminister Jacob Axel Nielsen (K) ikke vil blande sig i det. Det er nemlig i pæn overensstemmelse med regeringens politik: En permanent opdeling af den danske befolkning i "de nyttige" og "de unyttige".

Det er den udvikling, lægerne aktivt medvirker til. På ulovlig vis.

At der måske er nogle af lægerne, der er for dumme til at se denne sammenhæng, kommer ikke sagen ved.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.