onsdag, marts 28, 2007

EU og helvede

Der findes vistnok folk, der synes at det går ad helvede til i EU.

Men deraf kan man nok ikke udlede, at de tror på eksistensen af et helvede!

En ateist kan selvfølgelig godt finde på at sige:

"Jeg er modstander af EU - det kører ad helvede til"

Eller måske:

"Det vil være ad helvede til, hvis der kommer til at stå noget om kristendommen i en fremtidig EU-traktat".

Enhver ved jo, at man i praksis ikke kan lægge noget religiøst i dette udtryk, det er blot et kraftudtryk, der ganske vist har en religiøs oprindelse, men den normale betydning på dansk er slet ikke af religiøs karakter.

Det viser to ting: At dansk kultur helt klart er præget af kristendommen, idet dagligsproget er påvirket af kristendommen; men også at disse effekter af religionen i vidt omfang netop er blevet tømt for det religiøse indhold.

Det betyder efter min mening, at det faktum at dansk kultur på den måde er præget af kristendommen, ikke i sig selv er et tilstrækkeligt argument for uden videre at sige, at denne religion skal være priviligeret. Selv om de fleste danskere er medlem af folkekirken, så er det almindeligt kendt at rigtig mange af disse borgere slet ikke er særligt religiøse. Hvor religiøs man er, er en sag for den enkelte (eller en sag mellem Vorherre og den enkelte, om man vil).

Nu kan ingen af samme grund vide, hvor troende medlemmerne af folkekirken så egentlig er. Men hvis den religiøse tro er stærk nok, så skulle det jo slet ikke være nødvendigt at folkekirken skulle have særlige privilegier - den skulle vel sagtens kunne klare sig alligevel. Frigøres folkekirken derimod fra staten, så kunne man måske slippe for, at regeringen forsøger at lukke kæften på præster der tillader sig at kalde en spade for en spade, ved at kalde regeringens udlændingepolitik det den er: umenneskelig.

Jeg vil vove den påstand, at præsterne i rigtig mange år har praktiseret en form for selvcensur på den måde, at man undgår at sige noget der kan have et politisk aspekt ved sig - også selv om det primært er et forsvar af kristne værdier, eller noget der følger naturligt af et kristent værdisæt.

Jeg er selv kristen, men har i mange år ikke kommet særlig meget i kirken. Den vigtigste grund til det er, at præstens prædiken efter min mening alt for ofte forekommer at være uden forbindelse med virkeligheden, altså handle om levende mennesker. Det anser jeg faktisk for netop at være i modstrid med kristendommens væsen, når det kommer til stykket.

Hvis folkekirken blev løsrevet fra staten, så vil det være tydeligere, at det er i modstrid med både religionsfriheden og ytringsfriheden, når regeringen forsøger at lukke kæften på en præst. Det kunne vel også tænkes at revitalisere folkekirken, snarere end at være skadeligt for den?

Dem der leder Danmark for øjeblikket påstår jo som bekendt, at de går ind for uindskrænket ytringsfrihed. Så hvorfor skulle præsterne ikke også have det? Statsministeren skal naturligvis have lov til at forsvare regeringens politik over for kritik, lige som han jo altid har haft ret til at give udtryk for, at et eller andet indhold i en eller anden avis er i modstrid med de holdninger regeringen har.

Han skal bare ikke have lov til at lægge pres på en eller flere præster, for at få dem til at holde kæft med det der ikke behager ham. Det samme skal naturligvis gælde regeringens støtteparti Dansk Folkeparti, også de to præstefætre.

For nu at komme tilbage til EU, så er anledningen til denne post, at jeg har læst på DR Nyheder at paven i Rom fastholder den bogstavelige tro på eksistensen af et helvede, og at ikke-troende ender der. Om det gælder alle der ikke er troende katolikker fremgår ikke helt klart.

Det har han naturligvis lov til at mene, og også at give udtryk for det i det såkaldte "offentlige rum". Det samme har en dansk katolsk præst lov til. Hvis den danske regering forsøger at få ham til at holde kæft med det, så er det et brud på både religionsfrihed og ytringsfrihed. Men det er der nu heller ikke så stor risiko for, fordi den katolske kirke er så heldig ikke at være knyttet til den danske stat, i modsætning til folkekirken.

Men pavens udtalelse viser efter min mening samtidig, hvor vigtigt det er, at der ikke er en henvisning til specielt kristendommen i EU-traktater og lignende. Af den grund at det jo ville betyde, at en EU-traktat implicit påstår, at rigtig mange millioner EU-borgere kan regne med at komme i helvede når de dør engang. Det ville da være lidt mærkeligt at have i en traktat, skulle jeg mene.

For ikke at sige, at det ville være ad helvede til!

1 kommentar:

  1. For helvede da Mogens - jeg er jo helt enig!

    SvarSlet

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.