fredag, marts 21, 2014

Grundloven eller EU?

I følge Grundloven har staten pligt til at forsørge borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv og sine. Børnechecken er en dansk velfærdsordning, der har til formål at yde delvist tilskud til de omkostninger, en forsørger har ved at have sit barn til at bo og leve i Danmark. Tilskuddet må siges bl.a. at have til formål at undgå for mange tilfælde, hvor barnets forsørger ikke er i stand til at forsørge barnet. Ordningen ligger med andre ord i naturlig forlængelse af Grundloven, mht. forsørgerpligt for herboende børn.

Børnechecken påstås at være i modstrid med EU's forordninger. Om den er det, skal jeg ikke kunne sige. Men det er heller ikke afgørende! Hvis børnechecken er i modstrid med EU, så er der en modsætning mellem EU's regler og Grundloven. Og så er det Grundloven der gælder!

Danske politikere skal ubetinget rette sig efter Grundloven. De skal kun rette sig efter EU's regler, hvis disse regler ikke er i modstrid med Grundloven.

Selv hvis konsekvensen er, at Danmark bliver dømt ved EU-domstolen. Den dom er man i så fald forpligtet til at ignorere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.