mandag, august 20, 2007

Skizofrene indvandrere

Jeg er hverken læge, psykiater eller psykolog, så jeg vil ikke påstå at jeg fagligt set er ekspert i sådan noget som skizofreni.

Alligevel ved jeg mere om det, end de fleste vel gør, først og fremmest fordi jeg har en bror, der er skizofren.

Jeg har ikke lyst til at komme ind på private og personlige detaljer, men det har altid været mit klare indtryk, at årsagen til denne sygdom ikke udelukkende kan være genetisk. Miljøet og samspillet med andre mennesker, først og fremmest familien, spiller en afgørende rolle.

Derfor har jeg altid forholdt mig skeptisk over for psykiatere og andre fagfolk, der nærmest påstår, at skizofreni simpelthen skyldes en genetisk defekt.

Det er som regel amerikanske forskere, der påstår dette, og det kan der så vidt jeg kan se være to grunde til:

1) Amerikanernes definitioner af visse sygdomme, som f.eks. skizofreni, er muligvis anderledes end i europæisk faglig tradition?

2) Amerikanerne er nærmest generelt mindre tilbøjelige til at se på samfundsforhold og samspil mellem mennesker, som årsag til nogetsomhelst. Altså at der er en vis forskel mellem amerikanernes og europæernes "verdensanskuelser" eller hvad man nu skal kalde det.

Det er en artikel på Politiken.dk der gav mig anledning til at reflektere lidt over dette:

Psykisk syge indvandrere behandles for sent

Selv om det ikke er hovedpointen i artiklen, så synes jeg der er noget der bekræfter min holdning til dette emne. Der står blandt andet:

"Samtidig ved man, at der blandt både indvandrere og deres efterkommere er flere tilfælde af skizofreni, depressioner og adfærdsforstyrrelser end blandt etniske danskere."

Man kan jo spørge sig selv, om det lyder sandsynligt, at der skulle være flere skizofrene indvandrere fordi de er genetisk forskellige fra etniske danskere?

Jeg synes det lyder betydeligt mere sandsynligt, at det er deres livshistorie, traumatiske oplevelser og lignende, der er den vigtigste årsag.

Det udelukker jo ikke, at der kan være genetiske årsager til, at en person er mere tilbøjelig til at udvikle f.eks. skizofreni.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.