onsdag, august 15, 2007

Ma(tri)x Tegmark

I et tidligere indlæg har jeg brugt computer-simulationer som et argument imod det synspunkt, som en del ateister synes at have, nemlig at den biologiske evolution her på Jorden (evolutionsteorien) i sig selv skulle være et bevis på Guds ikke-eksistens.

Det var ikke mit ærinde med nævnte indlæg at påstå, at vores univers rent faktisk skulle være en sådan computer-simulation. Men det er der imidlertid andre der gør - også videnskabsfolk og filosoffer.

New York Times har en artikel, der handler om dette. Den hedder:

"Our Lives, Controlled From Some Guy's Couch"

Teorien er interessant, men den indeholder også nogle alvorlige problemer, som dog nævnes i artiklen selv.

Jeg vil imidlertid gerne henlede opmærksomheden på en teori af fysikeren Max Tegmark, der faktisk kan løse en hel del af disse problemer:

The Mathematical Universe

Se også evt. kommentarer på: Newsvine

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.