søndag, februar 18, 2007

Afghanistan

I Afghanistan er Danmark i koalition med stormagten USA, som der er god grund til at forholde sig skeptisk til, med hensyn til om man overholder international lov, f.eks. Geneve-konventionen. Der foreligger klar dokumentation for, at USA i flere tilfælde har overtrådt international lov, bl.a. behandlingen af fangerne i Guantanamo-lejren, og i Abu Graib fængslet i Irak.

Den danske regering er i en sådan situation forpligtet til at sikre sig, at Danmark ikke medvirker til overtrædelse af international lov, gennem samarbejdet med denne partner - f.eks. ved udlevering af fanger til amerikanerne. Denne forpligtelse hviler på Danmarks grundlov, idet international lov gælder i forlængelse af denne. Undlader den danske regering at sikre sig ovenstående, er der tale om et grundlovsbrud.

Der er ikke for øjeblikket noget grundlag for at anklage den danske regering for grundlovsbrud i denne sammenhæng, men spørgsmålet er tilstrækkeligt uafklaret til, at det må være rimeligt at lade en undersøgelseskommission undersøge sagen, som den samlede opposition i folketinget også ønsker det, og som Helle Thorning Schmidt har foreslået.

Ovenstående gælder, ganske uanset hvordan det forholder sig med en enkelt kilde til information/misinformation om Afghanistan-spørgsmålet. Nemlig den af DR udsendte film "Den hemmelige krig". Derfor har jeg også tænkt mig ikke at behandle spørgsmålet om Afghanistan med udgangspunkt i denne mediebegivenhed. Det er trods alt Guldbrandsens film, der er en afledning af virkeligheden, og ikke omvendt - hvad enten filmen gengiver tingene korrekt eller ej. Filmen som sådan er en mediebegivenhed, så hvis den er manipulerende, så er det en sag for sig selv. Hvis filmens påstande ikke er ordentligt underbygget, så er det en dårlig film - men ikke noget bevis på, at det modsatte er tilfældet.

Selv om det ikke er det vigtigste aspekt i sagen, så vil resultatet af en uvildig undersøgelse (undersøgelseskommission) af Danmarks rolle i Afghanistan også have som side-effekt, at det bliver mere afklaret, hvordan den pågældende film forholder sig til virkeligheden. Denne effekt vil givetvis være betydeligt større, end hvad man vil kunne få ud af en intern undersøgelse i DR - som foreslået af statsministeren.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.